Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 101 kết quả
La théorie de la décision
Tác giả: Robert Kast
Xuất bản: Paris: La Découverte, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.40301
 
Graph theory
Tác giả: J A Bondy, U S R Murty
Xuất bản: New York: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.5
 
Recent advances in applied nonlinear dynamics with numerical analysis : fractional dynamics, network dynamics, classical...
Tác giả: Changbin Li, Yujiang Wu, Ruisong Ye
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.39
 
Kritische Theorie und Gesellschaftsanalyse
Tác giả: Heinz-Jürgen Niedenzu, Heinz-Jürgen Niedenzu, Helmut Staubmann, Helmut Staubmann
Xuất bản: Innsbruck: innsbruck university press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The hidden reality [ressource électronique] : parallel universes and the deep laws of the cosmos
Tác giả: B Greene
Xuất bản: : , 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  530.12
 
Current Approaches to Phonological Theory
Tác giả: Stephen R Anderson, Daniel A Dinnsen
Xuất bản: Bloomington: Indiana University Press, 1979
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Quantum mechanics : a complete introduction
Tác giả: Alexandre M Zagoskin
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  530.12
 
Gouvernementalität und Sicherheit : Zeitdiagnostische Beiträge im Anschluss an Foucault
Tác giả: Patricia Purtschert, Katrin Meyer, Katrin Meyer, Patricia Purtschert, Yves Winter, Yves Winter
Xuất bản: Bielefeld: transcript Verlag, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  320.01
 
From classical to quantum mechanics [electronic resource] : an introduction to the formalism, foundations, and applicati...
Tác giả: Giampiero Esposito, Giuseppe Marmo, E C G Sudarshan
Xuất bản: Cambridge UK New York NY: Cambridge University Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.12
 
Protegierte und Protektoren
Tác giả:
Xuất bản: Köln: Böhlau, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  900
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục