Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 37 kết quả
Trigonometric delights
Tác giả: Eli Maor
Xuất bản: Princeton NJ: Princeton University Press, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516.24
 
Trigonometry demystified [electronic resource]
Tác giả: Stan Gibilisco
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516.24
 
Trigonometry demystified
Tác giả: Stan Gibilisco
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516.24
 
Master math [electronic resource] : trigonometry including everything from trigonometric functions, equations, triangle, and graphs to identities, coordinate systems, and complex numbers
Tác giả: Debra Ross
Xuất bản: Franklin Lakes NJ: Career Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516.24
 
Trigonometry for dummies
Tác giả: Mary Jane Sterling
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516.24
 
Trigonometry : a clever study guide
Tác giả: James Tanton
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516.24
 
Master math : pre-calculus and geometry
Tác giả: Debra Ross
Xuất bản: Franklin Lakes NJ: Career Press, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
Analytic trigonometry with applications
Tác giả: Raymond A Barnett, Raymond A Barnett, Karl E Byleen, Michael R Ziegler
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516.24
 
College algebra & trigonometry
Tác giả: Margaret L Lial
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.13
 
Trigonometry workbook for dummies
Tác giả: Mary Jane Sterling
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516.24
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục