Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Starpilot's grave
Tác giả: Debra Doyle, James Macdonald
Xuất bản: New York: TOR, 1993
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Black [electronic resource]
Tác giả: Christopher Whitcomb
Xuất bản: New York: Little Brown, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Assumed identity [electronic resource]
Tác giả: David Morrell
Xuất bản: New York NY: Warner Vision Books, 1994
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The likeness
Tác giả: Tana French
Xuất bản: London: Hodder, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.92
 
The shooters [downloadable e-book]
Tác giả: W E B Griffin
Xuất bản: New York: GP Putnams Sons, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Hot blood
Tác giả: Stephen Leather
Xuất bản: London: Hodder, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Dead or alive [downloadable e-book]
Tác giả: Tom Clancy, Grant Blackwood
Xuất bản: New York: Putnam, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Private maneuvers
Tác giả: Catherine Mann
Xuất bản: New York: Silhouette Books, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Robert Ludlum's Jason Bourne in The Bourne legacy : a novel
Tác giả: Eric Lustbader
Xuất bản: New York: St Martins Press, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The informant [electronic resource] : the FBI, the Ku Klux Klan, and the murder of Viola Liuzzo
Tác giả: Gary May
Xuất bản: New Haven: Yale University Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  323
 
1

Truy cập nhanh danh mục