Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 122 kết quả
JEPI (Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia)
Tác giả:
Xuất bản: : Department of Economics, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Urban economics
Tác giả: Arthur O'Sullivan
Xuất bản: Boston: McGrawHillIrwin, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.91732
 
Frontiers in Environmental Economics
Tác giả:
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Art and Economics in the City
Tác giả:
Xuất bản: Bielefeld Germany: transcript Verlag, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  704.944
 
Reconstructing urban economics : towards a political economy of the built environment
Tác giả: Franklin Obeng-Odoom
Xuất bản: London: Zed Books Ltd, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.91732
 
Art and Economics in the City : New Cultural Maps
Tác giả: Caterina Benincasa, Caterina Benincasa, Gianfranco Neri, Gianfranco Neri, Michele Trimarchi, Michele Trimarchi
Xuất bản: Bielefeld Germany: transcript Verlag, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  704.944
 
Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management
Tác giả:
Xuất bản: : Sciendo, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The Eclipse of Urbanism and the Greening of Public Space Image Making and the Search for a Commons in the United States,...
Tác giả: Mark Luccarelli
Xuất bản: : The White Horse Press, 2024
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Urban Development
Tác giả: Serafeim Polyzos, Serafeim Polyzos
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Smart Urban Development
Tác giả: Vito Bobek, Vito Bobek
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  307.760285
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục