Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 37 kết quả
Vi sinh vật học
Tác giả: Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  579
 
Vi sinh vật học. Phần 1- Thế giới vi sinh
Tác giả: Dương Văn Hợp, Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Liên Hoa, Phạm Văn Ty
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579
 
Thực hành vi sinh vật học
Tác giả: Huỳnh Nguyễn Anh Khoa, Vũ Thị Phương Mai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  579
 
Thực hành vi sinh vật học
Tác giả: Huỳnh Nguyễn Anh Khoa, Vũ Thị Phương Mai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  579
 
Vi sinh vật học đại cương
Tác giả: Lâm Thanh Hiền, Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Thúy Hương, Tô Minh Châu, Vũ Thị Lâm An, Vương Thị Việt Hoa
Xuất bản: TPHCM: , 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579
 
Vi sinh vật công nghiệp
Tác giả: Lê Xuân Phương
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  660.62
 
Vi sinh vật môi trường
Tác giả: Lê Thị Vu Lan
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  579.17
 
Vi sinh vật môi trường
Tác giả: Lê Thị Vu Lan
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  579.17
 
Công nghệ vi sinh vật . T.2 - Vi sinh vật học công nghiệp
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng, Nguyễn Hữu Phúc
Xuất bản: TpHCM: ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.62
 
Giáo trình vi sinh vật học môi trường
Tác giả: Trần Cẩm Vân
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  579
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục