Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 149 kết quả
The physics of vibrations and waves
Tác giả: H J Pain
Xuất bản: Chichester Hoboken NJ: John Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531.1133
 
Non-diffracting waves
Tác giả: Hernández-Figueroa Hugo E, Erasmo Recami, Michel Zamboni-Rached
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  532.0593
 
Electromagnetic radiation in analysis and design of organic materials : electronic and biotechnology applications
Tác giả: Magdalena Aflori, Andreea Irina Barzic, Dana Ortansa Dorohoi
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.2
 
Gravity's shadow : the search for gravitational waves
Tác giả: H M Collins
Xuất bản: Chicago: University of Chicago Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.754
 
Scattering of electromagnetic waves. Theories and applications
Tác giả: Leung Tsang, Kung-Hau Ding, Jin Au Kong
Xuất bản: New York: Wiley, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.36
 
Nonlinear internal waves in lakes
Tác giả: Kolumban Hutter
Xuất bản: Berlin: Springer Berlin, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.482
 
A Modern Introduction to the Mathematical Theory of Water Waves [electronic resource]
Tác giả: R S Johnson
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  532.5930151
 
Millimeter-Wave Integrated Circuits
Tác giả: Eoin Carey, Sverre Lidholm
Xuất bản: New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
Waves, sound, and light
Tác giả:
Xuất bản: New York: GlencoeMcGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
Dynamic plasticity [electronic resource]
Tác giả: N D Cristescu
Xuất bản: Singapore Hackensack NJ: World Scientific Publishing, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục