Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 98 kết quả (0.0312501 giây)
Nghiên cứu khoa học trong chăn nuôi thú y
Tác giả: 
TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 636.0072
 
Y học thường thức thời @
Tác giả: Mai Hữu Phước
Hà Nội: Thời đại, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 610
 
Hóa sinh y học : giáo trình đào tạo sau đại học
Tác giả: Tạ Thành Văn
Hà Nội: Y học, 2021
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 612.015
 
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành vi sinh y học : Ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-BYT ngày 03/01/2013 của Bộ Y tế
Tác giả: 
Hà Nội: Y học, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 616.9041
 
Thực tập di truyền y học : sách dành cho sinh viên
Tác giả: 
Hà Nội: Y học, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 616.042
 
Farm animal surgery
Tác giả: Susan L Fubini
Missouri: Elsevier, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 636.089
 
Dược học cổ truyền : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học
Tác giả: Phạm Xuân Sinh
Hà Nội: Y Học, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 615.1
 
Vi sinh vật y học : tài liệu dùng trong các trường trung học y tế
Tác giả: Đoàn Thị Nguyện
Hà Nội: Y học, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 616.9041
 
Xét nghiệm sử dụng trong lâm sàng
Tác giả: Nguyễn Thế Khánh
Hà Nội: Y học, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 616.075
 
Bảng kiểm kỹ năng lâm sàng
Tác giả: 
Hà Nội: Y học, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 616
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục