Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
International Journal of Young Adult Literature
Tác giả:
Xuất bản: : Fincham Press, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Handbook of research on children's and young adult literature
Tác giả: Shelby Wolf
Xuất bản: New York: Routledge, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  810.99282
 
Mothers in children's and young adult literature : from the eighteenth century to postfeminism
Tác giả: Karen Coats, Lisa Rowe Fraustino
Xuất bản: Jackson: University Press of Mississippi, 2016
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  820.99282
 
Integrating young adult literature through the common core standards
Tác giả: Rachel L Wadham, Jonathan W Ostenson
Xuất bản: Santa Barbara California: Libraries Unlimited an imprint of ABCCLIO LLC, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418.40712
 
Freud in Oz : at the intersections of psychoanalysis and children's literature
Tác giả: Kenneth B Kidd
Xuất bản: Minneapolis: University of Minnesota Press, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.89282
 
Painless algebra
Tác giả: Lynette Long, Hank Morehouse
Xuất bản: Hauppauge NY: Barrons Educational Series, c2006 c1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.9
 
Origami dragons
Tác giả: Tom Stamm, J C Nolan
Xuất bản: United States: Lapin Publishing, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  745.592
 
The vampire encyclopedia
Tác giả: Matthew Bunson
Xuất bản: New York: Gramercy Books, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398
 
The economics of a rock concert
Tác giả: Sheri Perl
Xuất bản: St Catherines ON New York New York: Crabtree Publishing Company, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.66
 
The Korean Go Association's learn to play go
Tác giả: Janice Kim, Soo-hyun Jeong
Xuất bản: New York NY: Good Move Press, c1995
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục