Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 46 kết quả
Human embryology
Tác giả: Inderbir Singh
Xuất bản: New Delhi Philadelphia: Jaypee Brother Medical Publisher P LTD, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.64
 
Oocyte physiology and development in domestic animals
Tác giả: Rebecca L Krisher
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.089264
 
The Mammalian fetus in vitro,
Tác giả: C R Austin
Xuất bản: London: Chapman and Hall Distributed in the USA by Halsted Press, 1973
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  599.03/34
 
The Mammalian fetus in vitro,
Tác giả: C R Austin
Xuất bản: London: Chapman and Hall Distributed in the USA by Halsted Press, 1973
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  599.0334
 
Molecular embryology : methods and protocols
Tác giả: Ivor Mason, Paul T Sharpe
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.8616
 
Human development
Tác giả: Ted Zerucha
Xuất bản: Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.64
 
Elsevier's integrated anatomy and embryology
Tác giả: Bruce Ian Bogart, Victoria H Ort
Xuất bản: Philadelphia: MosbyElsevier, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  611
 
Recent Advances in Research on the Human Placenta
Tác giả: Jing Zheng, Jing Zheng
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Embryogenesis
Tác giả: Ken-ichi Sato, Ken-ichi Sato
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
The Human Embryo
Tác giả: Shigehito Yamada, Tetsuya Takakuwa, Tetsuya Takakuwa, Shigehito Yamada
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục