Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 366 kết quả
Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe
Tác giả:
Xuất bản: : European Centre for Minority Issues, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Economics of social issues
Tác giả: Ansel Miree Sharp, Paul W Grimes, Charles A Register
Xuất bản: Boston: McGrawHillIrwin, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330
 
Global social issues : an encyclopedia
Tác giả: Christopher G Bates, James Ciment
Xuất bản: Armonk NY: ME Sharpe, c2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  361.003
 
Current Issues in Knowledge Management
Tác giả: Mark Wickham
Xuất bản: : IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  658.4038
 
Socio-scientific issues in the classroom
Tác giả: Troy Sadler
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  507.1
 
Managing green issues
Tác giả: Tom Curtin
Xuất bản: Basingstoke England New York: Palgrave Macmillian, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.408
 
Sports in society : Issues and controversies
Tác giả: Jay J Coakley
Xuất bản: New York NY: McGrawHill Education, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.483
 
Advertising and societies : global issues
Tác giả: Katherine Toland Frith, Barbara Mueller
Xuất bản: New York: P Lang, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  659.1/042
 
Issues of Human Resource Management
Tác giả: Ladislav Mura
Xuất bản: : IntechOpen, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  200
 
Emerging Issues in Economics and Development
Tác giả: Musa Jega Ibrahim
Xuất bản: : IntechOpen, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  353.00724202
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục