TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Ng��n ng��� Trung Qu���c (69 môn)

Môn: Tiếng Trung du lịch (12 tài liệu)

 
Business Chinese for beginner New century business Chinese series : Reading / Dong Jin;Foreign language teaching and reseach press.
Thông tin xuất bản: Beijing : 外语教学与研究出版社,  2007
Ký hiệu phân loại: 495.1802465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Business Chinese for beginner New century business Chinese series : Speaking / Dong Jin;Foreign language teaching and reseach press.
Thông tin xuất bản: Beijing : 外语教学与研究出版社,  2007
Ký hiệu phân loại: 495.1802465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Business Chinese for Beginner Reading / Dong Jin.
Thông tin xuất bản: China : Foreign Languages Teaching and Research Press,  2008.
Ký hiệu phân loại: 495.1802465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Business Chinese for Beginner Speaking / Wang Min, Zhang Baoling.
Thông tin xuất bản: China : Foreign Languages Teaching and Research Press,  2008.
Ký hiệu phân loại: 495.1802465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Giáo trình tiếng Trung du lịch / Trần Anh Tuấn...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 495.180243384791
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Giáo trình tiếng Trung ngoại thương : Kinh doanh thành công / Vương Huệ Linh...[và những người khác]; Nguyễn Thị Thanh Huệ (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân Trí,  2018
Ký hiệu phân loại: 495.1802465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Giáo trình tiếng Trung ngoại thương : kinh doanh thành công. Tập 1 / Nguyễn Thị Thanh Huệ (biên dịch);...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân Trí,  2018
Ký hiệu phân loại: 495.1802465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Giáo trình tiếng Trung ngoại thương : kinh doanh thành công. Tập 2 / Nguyễn Thị Thanh Huệ (dịch);...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân Trí,  2018
Ký hiệu phân loại: 495.1802465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Thư tín thương mại Hoa - Việt / Gia Linh (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2007
Ký hiệu phân loại: 495.1802465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Tiếng Hoa dùng trong du lịch / Trương Văn Giới , Lê Khắc Kiều Lục.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội ,  2010
Ký hiệu phân loại: 495.1802491
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Tiếng Trung thương mại dành cho nhân viên công ty : Các mẫu câu giao tiếp trong thương mại. Các ví dụ điển hình. Các cấu trúc ngữ pháp cơ bản. / Thu Ngân, Phan Huệ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại Học Quốc Gia Hà Nội,  2018
Ký hiệu phân loại: 495.1802465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Tự học tiếng Trung dành cho nhân viên văn phòng / Minh Nguyệt (chủ biên); Ngọc Hân (Hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2014
Ký hiệu phân loại: 495.1802465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ