TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Ng��n ng��� Trung Qu���c (69 môn)

Môn học

Môn học: Kỹ năng tư duy sáng tạo và quản lý thời gian

Mô tả chi tiết: Creative Thinking and Time Management Skills
Time Management / Marc Mancini.
Thông tin xuất bản: New york : McGraw-Hill,  2003
Ký hiệu phân loại: 650.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Time management [electronic resource] / Marc Mancini.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill ,  2003
Ký hiệu phân loại: 650.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Successful time management / Patrick Forsyth.
Thông tin xuất bản: London ; Philadelphia : Kogan Page,  2010
Ký hiệu phân loại: 650.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Phương pháp nghiên cứu khoa học / Nguyễn Ánh Hồng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2015
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tư duy sáng tạo : cưỡi thuyền ngược gió / Nobuyuki Takahashi .
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Media
Quản lý thời gian, sống không trì hoãn / Damon Zahariades.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Media
Kỹ năng nói : Thuyết trình như bản tình ca / Trúc Thy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2021
Ký hiệu phân loại: 808.51
Bộ sưu tập: Văn học