TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Ng��n ng��� Trung Qu���c (73 môn)

Môn học

Môn học: Kỹ năng tư duy sáng tạo và quản lý thời gian

Mô tả chi tiết: Creative Thinking and Time Management Skills
Bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học / Trương Thanh Cảnh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Báo mạng điện tử đặc trưng và phương pháp sáng tạo / Nguyễn Trí Nhiệm, Nguyễn Thị Trường Giang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia - Sự Thật,  2014
Ký hiệu phân loại: 070.172
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Các phương pháp sáng tạo = : Review of creativity methods / Phan Dũng.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ ,  2010
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo cơ bản : The basic creativity princples. phần 2 = part two / Phan Dũng.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ ,  2010
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Các thuyết trình trao giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế 1991 - 1995 / Torsten Persson.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2000
Ký hiệu phân loại: 338.9
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Các tình huống giao tiếp tiếng Anh điển hình trong đàm phán kinh doanh = English conversations conversations in trade negotiation / Thanh Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức ,  2008
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Cẩm nang kinh doanh harvard - quản lý thời gian / Bích Nga, Tấn Phước, Phạm Ngọc Sáu (dịch); Nguyễn Văn Quì (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp,  2017
Ký hiệu phân loại: 650.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cẩm nang Quản lý hiệu quả kỹ năng thuyết trình = Making presentations / Tim Hindle.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp TP.HCM,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.452
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fleet Telematics [electronic resource] : Real-time management and planning of commercial vehicle operations / by Asvin Goel.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer US : Imprint: Springer,  2008.
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Giao tiếp hiệu quả trong kinh doanh / Peter E. Friedes, David H. Maister; Khánh Vân (dịch)
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đà Nẵng,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giao tiếp kinh doanh : Giáo trình / Hà Nam Khánh(chủ biên), Phạm Thị Trúc Ly, Nguyễn Thị Quỳnh Giang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giao tiếp tiếng Hàn trong kinh doanh thương mại / Thùy Linh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2013
Ký hiệu phân loại: 495.7
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Giao tiếp trong kinh doanh / Vũ Thị Phượng, Dương Quang Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giao tiếp trong kinh doanh và cuộc sống / Đoàn Thị Hồng Vân.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Tổng hợp TP.HCM,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình giao tiếp kinh doanh / Hà Nam Khánh Giao, Phạm Thị Trúc Ly, Nguyễn Thị Quỳnh Giang
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội ,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình giao tiếp trong kinh doanh / Hoàng Văn Hoa, Trần Thị Vân Hoa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình kỹ năng thuyết trình / Dương Thị Liễu (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2013
Ký hiệu phân loại: 808.51
Bộ sưu tập: Văn học
 
Giáo trình Lôgic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học / Đoàn Văn Khái, Nguyễn Anh Tuấn, Dư Đình Phúc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2018
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình Lôgic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học / Đoàn Văn Khái, Nguyễn Anh Tuấn, Dư Đình Phúc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2013
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình lý luận và phương pháp nghiên cứu khoa học thể dục thể thao : giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học Thể dục Thể thao / Nguyễn Xuân Sinh (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể dục thể thao,  2012
Ký hiệu phân loại: 796.072
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Giáo trình phương pháp & phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế / Nguyễn Thị Cành.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2012
Ký hiệu phân loại: 330.072
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2014
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm.
Thông tin xuất bản: H.:Giáo dục,  2009
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục / Võ Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Tuấn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2012
Ký hiệu phân loại: 370.72
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học thể dục thể thao : Dùng cho sinh viên đại học Thể dục thể thao / Nguyễn Xuân Sinh...[ và những người khác ].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể dục thể thao,  2007
Ký hiệu phân loại: 796.072
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh / Nguyễn Đình Thọ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2014
Ký hiệu phân loại: 650.072
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế và quản trị / Nguyễn Thị Cành (chủ biên),Võ Thị Ngọc Thúy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 650.072
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch / Nguyễn Văn Đính, Nguyễn Văn Mạnh.
Thông tin xuất bản: H. : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Học cách thiết kế slide nghệ thuật và khoa học trong xây dựng bài thuyết trình : Slide:ology: The Art and Science of Creating Great Presentations / Nancy Duarte; Khánh Trang (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.452
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Học nhanh nhớ lâu giao tiếp tiếng Trung : Ứng dụng sơ đồ tư duy trong giao tiếp và luyện thi HSK / Kaixin, Nhã Lam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2021
Ký hiệu phân loại: 495.183
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Học tiếng Anh theo sơ đồ tư duy = Mind map English / Proud Poet Editorial Team, Nguyễn Thành Yến (dịch)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Thành phố Hồ Chí MinhTổng hợp  2017
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Kỹ năng giao tiếp & thương lượng trong kinh doanh / Thái Trí Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2012
Ký hiệu phân loại: 158
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh / Trịnh Quốc Trung (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh / Thái Trí Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội ,  2010
Ký hiệu phân loại: 158
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh / Thái Trí Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2005
Ký hiệu phân loại: 158
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Kỹ năng nói : Thuyết trình như bản tình ca / Trúc Thy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2021
Ký hiệu phân loại: 808.51
Bộ sưu tập: Văn học
 
Kỹ năng quản lý thời gian / Lại Thế Luyện
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2010
Ký hiệu phân loại: 650.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ năng thuyết trình hiệu quả / Lại Thế Luyện.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 808.51
Bộ sưu tập: Văn học
 
Kỹ năng thuyết trình và tìm việc / Tô Nhi A (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 650.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ năng thuyết trình và tìm việc / Tô Nhi A ...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2015
Ký hiệu phân loại: 650.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ năng thuyết trình và tìm việc / Tô Nhi A ...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 650.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ năng thuyết trình và tìm việc / Tô Nhi A ...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 650.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ năng tư duy sáng tạo và quản lý thời gian / Biện Chương Dương...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 650.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ năng tư duy sáng tạo và quản lý thời gian / Biện Chương Dương...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2021
Ký hiệu phân loại: 650.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ năng tư duy sáng tạo và quản lý thời gian / Mai Mỹ Hạnh...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ năng tư duy sáng tạo và quản lý thời gian / Mai Mỹ Hạnh...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh / Nguyễn Phúc Khoa, Đinh Hoàng Anh Tuấn.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2023
Ký hiệu phân loại: 658.405
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập sơ đồ tư duy / Tony Buzan; Lê Huy Lâm dịch.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2010
Ký hiệu phân loại: 153.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Mạch quản lý thời gian cuộc gọi / Ngọc Bảo Trương giáo viên hướng dẫn, Hoàng Vũ Cường.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nâng cao kỹ năng thuyết trình = Develop your presentation skills / Theo Theobald; Thành Khang, Diễm Quỳnh (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2018
Ký hiệu phân loại: 808.51
Bộ sưu tập: Văn học
 
Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn học phương pháp nghiên cứu khoa học thể dục thể thao / Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể dục thể thao,  2009
Ký hiệu phân loại: 796.072
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Ngân hàng đột phá tư duy sáng tạo, ý tưởng phá cách và những chiến lược cải tổ ngành ngân hàng = : breaking banks: the innovators, rogues, and strategists rebooting banking / Brett King; Lê Uyên Thảo (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng đức ,  2017
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghệ thuật quản lý thời gian sáng tạo cho kỷ nguyên mới / Jan Yager ; Hồ Văn Điệp (dịch).
Thông tin xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Văn hóa Sài Gòn,  2010
Ký hiệu phân loại: 650.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nhập môn tư duy sáng tạo và phương pháp nghiên cứu khoa học / Ngô Kiều Nhi...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Trí Thức,  2012
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Nihongo express giao tiếp tiếng Nhật trong kinh doanh . Basic 1 = NIHONGO EXPRESS Practical Conversation in Japanese, Basic1 / Nichibei KaiwaGakuin; Nguyễn Thu Hương (hiệu đính); First News (dịch).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2019
Ký hiệu phân loại: 495.6802465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Nihongo express giao tiếp tiếng Nhật trong kinh doanh . Basic 2 = NIHONGO EXPRESS Practical Conversation in Japanese, Basic2 / Nichibei KaiwaGakuin; Nguyễn Thu Hương (hiệu đính); First News (dịch).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2019
Ký hiệu phân loại: 495.6802465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (giáo trình dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh) / Phạm Viết Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2004
Ký hiệu phân loại: 001.42072
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Nguyễn Văn Lê.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Trẻ,  1997
Ký hiệu phân loại: 001.42072
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Nguyễn Văn Lê.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Trẻ,  2001
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Nguyễn Văn Lê.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa thông tin,  2006
Ký hiệu phân loại: 001.42072
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Trung Nguyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2008
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 001.42072
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1999
Ký hiệu phân loại: 001.4
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học y học / Đỗ Hàm, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Văn Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học ,  2007
Ký hiệu phân loại: 610.72
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương pháp nghiên cứu khoa học - nghiên cứu hệ thống y tế : Dùng cho học viên sau đại học / Đào Văn Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2020
Ký hiệu phân loại: 610.72
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương pháp nghiên cứu khoa học / Nguyễn Ánh Hồng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phương pháp nghiên cứu khoa học : tài liệu chuyên khảo phục vụ nghiên cứu trong hoạt động xây dựng / Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Mạnh Hùng, Lê Thị Minh Phương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2021
Ký hiệu phân loại: 624.072
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường / Thái Văn Nam.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 363.70072
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý / Bành Quốc Tuấn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 340.072
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe / Phạm Văn Lình (chủ biên), Đinh Thanh Huề.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp TP.HCM,  2013
Ký hiệu phân loại: 610.72
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương pháp nghiên cứu khoa học trong công nghệ sinh học / Nguyễn Thị Hai.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 660.6072
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phương pháp nghiên cứu khoa học trong công nghệ sinh học / Nguyễn Thị Hai.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 660.6072
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh : thiết kế và thực hiện / Nguyễn Đình Thọ
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2012
Ký hiệu phân loại: 650.072
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương pháp nghiên cứu khoa học. Tập 2 / Lê Huy Bá (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM,  2006
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Phương pháp tập mờ fsQCA và nghiên cứu khoa học kinh doanh tại Việt Nam : sách chuyên khảo dành cho nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu về khoa học kinh doanh / Nguyễn Đình Thọ.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh,  2016
Ký hiệu phân loại: 650.072
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế và quản trị / Nguyễn Thị Cành (chủ biên),Võ Thị Ngọc Thúy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 650.072
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý thời gian / Bích Nga, Tấn Phước, Phạm Ngọc Sáu (dịch); Nguyễn Văn Quì (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2009
Ký hiệu phân loại: 650.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý thời gian / Ngọc Phương Anh Lê dịch, Nguyễn Văn Quì hiệu đính, Tim Hindle.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2005
Ký hiệu phân loại: 650.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý thời gian / Trần Thị Bích Nga dịch ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2006
Ký hiệu phân loại: 650.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý thời gian, sống không trì hoãn / Damon Zahariades.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Media
 
Sơ đồ tư duy : The mind map book / Tony Buzan,Barry Buzan; Lê Huy Lâm (dịch).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2013
Ký hiệu phân loại: 153.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Sơ đồ tư duy trong kinh doanh cách mạng hoá tư duy và lề lối kinh doanh của bạn = mind maps for business / Tony Buzan, Chris Griffiths; Lê Huy Lâm(dịch).
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2010
Ký hiệu phân loại: 650.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sống sót nơi công sở English presentation = "Ngôi sao" báo cáo và thuyết trình / Juliana Jiyoon Lee, Hương Phạm (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí,  2021
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Successful time management / Patrick Forsyth.
Thông tin xuất bản: London ; Philadelphia : Kogan Page,  2010
Ký hiệu phân loại: 650.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Successful time management for dummies [electronic resource] / by Dirk Zeller ; technical editor: Adam Hayes.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub.,  2009
Ký hiệu phân loại: 650.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết bị quản lý thời gian cuộc gọi dùng vi điều khiển pic16f84a / Việt Thắng Trần, Ngọc Bảo Trương giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thuật thuyết trình: nói sao để gây ấn tượng và tạo ảnh hưởng = Speak for yourself : talk to impress, influence and make an impact / Harry Key; Nguyễn Thanh Huyền (dịch).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Trẻ ,  2020
Ký hiệu phân loại: 808.51
Bộ sưu tập: Văn học
 
Thuyết trình bằng tiếng Anh có sử dụng PowerPoint / Nguyễn Thành Yến (dịch)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2004
Ký hiệu phân loại: 428.3
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Time Management / Marc Mancini.
Thông tin xuất bản: New york : McGraw-Hill,  2003
Ký hiệu phân loại: 650.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Time management [electronic resource] / Marc Mancini.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill ,  2003
Ký hiệu phân loại: 650.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Time management for new employees : unlock the secrets of effective time management with strategies and tools designed to boost your productivity / Prakash V. Rao.
Thông tin xuất bản: Birmingham, UK : Impackt Publishing,  2015.
Ký hiệu phân loại: 650.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Time Management for System Administrators / Thomas Limoncelli.
Thông tin xuất bản: kd : Reilly Media, Inc.,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tổ chức và quản trị quản lý thời gian / Nguyễn Văn Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tư duy đa chiều phương pháp sáng tạo không giới hạn = : Lateral thinking / Edward de Bono; Hải Yến (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới,  2017
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tư duy sáng tạo / Nguyễn Văn Quì hiệu đính ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tư duy sáng tạo : cưỡi thuyền ngược gió / Nobuyuki Takahashi .
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Media
 
Về khoa học kinh tế 1981-1990 : Các thuyết trình tại lễ trao giải thưởng Nobel / Goran Maler.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Chính Trị Quốc Gia,  2000
Ký hiệu phân loại: 338.9
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật