TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Ng��n ng��� Trung Qu���c (73 môn)

Môn học

Môn học: Cơ sở văn hóa Việt Nam

Mô tả chi tiết: Vietnamese Culture
An Giang đôi nét văn hóa đặc trưng vùng đất bán sơn địa / Nguyễn Hữu Hiệp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Thông tin,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Bản sắc dân tộc trong văn học các dân tộc thiểu số đương đại : Nghiên cứu / Hà Công Tài.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn,  2020
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bản sắc văn hóa Việt Nam / Phan Ngọc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa thông tin,  2013
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vùng Tây Nam Bộ trong thời kỳ hội nhập quốc tế / Võ Thành Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị quốc gia,  2017
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bếp lửa trong đời sống người Si La ở Lai Châu / Đoàn Trúc Quỳnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Biểu tượng Neak trong văn hóa của người Khmer ở Nam Bộ / Thạch Nam Phương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2019
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bức tranh văn hóa tộc người Cơ Tu / Trần Tấn Vịnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2013
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Các dân tộc thiểu số Thanh Hóa-nguồn gốc đặc trưng văn hóa tộc người / Phạm Hoàng Mạnh Hà, Trần Thị Liên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sân khấu,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Các giá trị văn hóa Việt Nam chuyển từ truyền thống đến hiện đại / Đỗ Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2021
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Các vùng văn hóa Việt Nam / Đinh Gia Khánh, Cù Huy Cận (đồng chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cây nêu trong hội mừng cơm mới của người Xơ Đăng ở buôn Kon H'Ring xã Ea H'đing huyện Cư M'gar tỉnh Đắk Lắk / Y Mang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn học,  2019
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chùa của người hoa ở Cần Thơ / Trần Phỏng Diều
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2020
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cổ lũy trong luồng văn hóa biển Việt Nam / Cao Chư (sưu tầm và biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2012
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cơ sở văn hóa Việt Nam / Chu Xuân Diên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cơ sở văn hóa Việt Nam / Lê Minh Hạnh, Bộ môn cơ sở ngôn ngữ học , Khoa Ngoại ngữ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2006
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cơ sở văn hóa Việt Nam / Nguyễn Thị Thu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở văn hóa Việt Nam / Nguyễn Thị Thu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở văn hóa Việt Nam / Nguyễn Thị Thu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Ngọc Thêm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1999
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Ngọc Thêm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1999
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Ngọc Thêm.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Khoa Học Xã Hội Nhân Văn,  1997
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Thị Kim Oanh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Con người, môi trường và văn hóa . Tập 2 / Nguyễn Xuân Kính (Nghiên cứu, giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn,  2016
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Con người, môi trường và văn hóa / Nguyễn Xuân Kính
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2014
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cồng chiêng Mường / Kiều Trung Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Công cụ thủ công truyền thống đánh bắt thuỷ hải sản của người Ninh Bình / Mai Đức Hạnh, Đỗ Thị Bẩy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học Xã hội,  2010
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Công nông ngư cụ và đồ gia dụng vùng sông nước Kiến Giang-Nhật Lệ / Đỗ Duy Văn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2014
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cùng kiến tạo không gian văn hoá / Phạm Phương Thảo
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2020
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đặc điểm văn hóa đồng bằng Sông Cửu Long / Trần Phỏng Diều (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đặc điểm văn hóa sông nước miền Tây Nam Bộ / Trần Minh Thương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đặc trưng và sắc thái văn hóa vùng - tiểu vùng ở Việt Nam / Huỳnh Công Bá.
Thông tin xuất bản: Thừa Thiên Huế : Thuận Hóa,  2019
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Dân tộc H'mông và thế giới thực vật / Diệp Đình Hoa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Dân tộc Nùng ở Việt Nam / Hoàng Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Dân tộc Sán Chay ở Việt Nam / Trần Bình, Khổng Diễn (đồng chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn Hóa Dân Tộc,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Dân tộc Sán Dìu ở Bắc Giang / Ngô Văn Trụ (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2012
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Di sản văn hóa phi vật thể của người Thái ở Mai Châu / Nguyễn Hữu Thức
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2012
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Di sản văn hóa phi vật thể miệt vườn huyện Chợ Lách / Trần Ngọc Tam (Chủ biên), Lư Văn Hội ( Biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Hưng Yên : sưu tầm, biên soạn, giới thiệu. Quyển 1 / Vũ Tiến Kỳ, Hoàng Mạnh Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn,  2017
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Hưng Yên : sưu tầm, biên soạn, giới thiệu. Quyển 2 / Vũ Tiến Kỳ, Hoàng Mạnh Thắng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn,  2010
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Di tích lịch sử - văn hóa Việt Nam / Nguyễn Lan Phương (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2018
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Di tích lịch sử văn hóa Hà Nội = : hanoi cultural and historical relics / Hà Nguyễn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông ,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa chí văn hóa dân gian Cẩm Khê / Hội văn nghệ dân gian Phú Thọ
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2012
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa chí văn hóa dân gian làng Phong Lệ / Võ Văn Hòe
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa chí văn hóa dân gian Ninh Bình / Trương Đình Tưởng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2012
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa chí văn hóa dân gian xã Yên Mạc / Trần Đình Hồng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa thông tin,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa chí văn hóa huyện Quảng Xương / Hoàng Tuấn Phổ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2012
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Tập 1- Lịch sử / Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng (Chủ biên).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Tổng hợp,  2018
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Tập 2- Văn học - Báo chí - Giáo dục / Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng (Chủ biên).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa chí văn hóa xã Đại Thắng / Bùi Văn Tam, Nguyễn Văn Nhiên(Khảo cứu & Biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội. : Khoa học xã hội,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa chí văn hóa xã Hiển Khánh / Bùi Văn Tam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa chí văn hóa xã Vĩnh Hào / Bùi Văn Tam, Nguyễn Văn Nhiên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa danh tỉnh Vĩnh Long dưới góc nhìn văn hóa dân gian / Ngô Thị Thanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2019
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Dòng chảy văn hóa Việt Nam / N. I. Niculin ; Hồ Sĩ Vịnh, Nguyễn Hữu Sơn ( tuyển chọn và giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên ,  2010
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Dư địa chí văn hóa truyền thống huyện Hòa An - tỉnh Cao Bằng / Nguyễn Thiên Tứ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa thông tin,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Du lịch dựa vào cộng đồng và sự biến đổi văn hóa địa phương : nghiên cứu trường hợp một số điểm du lịch tỉnh Hòa Bình / Đặng Thị Diệu Trang..[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2019
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Du nhập nghề mới thích ứng của người nông dân trong điều kiện công nghiệp hóa : Trường hợp làng Đại Tự, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội / Nguyễn Đình Phúc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2019
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Fừn nèn - Củi tết (văn hóa phong tục) / Y Phương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2019
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Ghe bầu trong đời sống văn hóa ở Hội An - Quảng Nam / Trần Văn An.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giao lưu tiếp biến văn hóa và sự biến đổi văn hóa Việt Nam = Acculturation and the changes of culture in Viet Nam / Lý Tùng Hiếu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2019
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giữ lại chợ truyền thống - Giữ lại bản sắc văn hóa mua sắm của người việt tại TP.HCM / Đặng Thụy Hoàng Thảo Nhi..[và những người khác]; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Gốm sành nâu ở Phù Lãng / Trương Minh Hằng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Góp phần bảo tồn văn hóa người Bih Tây Nguyên / Lương Thanh Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại ,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Góp phần nghiên cứu văn hóa và tộc người / Nguyễn Từ Chi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Góp phần nghiên cứu văn minh và nghệ thuật của vương quốc cổ Champa tại miền Trung Việt Nam : Nghiên cứu, giới thiệu / Trần Kỳ Phương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn,  2019
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hành trình văn hóa Chăm / Inra Jaka.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc,  2020
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hệ giá trị văn hóa Việt Nam / Ngô Đức Thịnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tri thức,  2019
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại / Trần Ngọc Thêm.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học tổng hợp TP.HCM,  2021
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hỏi đáp văn hóa cố đô Hoa Lư / Lê Thiết Hùng, Lê Bá Duy, Nguyễn Thị Thanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Quân đội Nhân Dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hỏi đáp văn hóa độc đáo trong kiến trúc nhà ở các dân tộc Việt Nam / Trần Thị Hà, Hoàng Lan Anh (tổ chức bản thảo).
Thông tin xuất bản: H. : Quân đội Nhân dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hỏi đáp về các làng cổ Việt Nam / Nguyễn Trọng Xuân, Nguyễn Văn Lượng, Nguyễn Phương Chi.
Thông tin xuất bản: Hà nội : Quân đội Nhân dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hỏi đáp về luật tục các dân tộc Việt Nam / Nguyễn Thanh Tịnh, Cao Sơn Hoàng, Nguyễn Thị Thanh, Hà Phương Thảo, Nguyễn Hoài Anh.
Thông tin xuất bản: H. : Quân đội Nhân dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hỏi đáp về một số di tích lịch sử và văn hóa nổi tiếng ở Việt Nam / Đặng Việt Thuỷ.
Thông tin xuất bản: H. : Quân đội Nhân dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Hỏi đáp về những ngôi chùa nổi tiếng ở Việt Nam / Đặng Việt Thuỷ.
Thông tin xuất bản: H. : Quân đội Nhân dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hỏi đáp về những ngôi đền nổi tiếng ở Việt Nam / Đặng Việt Thuỷ.
Thông tin xuất bản: H. : Quân đội Nhân dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hỏi đáp về những ngôi đình nổi tiếng ở Việt Nam / Đặng Việt Thuỷ.
Thông tin xuất bản: H. : Quân đội Nhân dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hỏi đáp về văn hóa ẩm thực và trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam / Hoàng Đức Nhuận, Nguyễn Hải Yến, Trần Thị Hà, Hoàng Lan Anh.
Thông tin xuất bản: H. : Quân đội Nhân dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hỏi đáp về văn hóa cố đô Huế / Cao Sơn Hoàng, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thị Thanh, Hà Phương Thảo, Nguyễn Hoài Anh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Quân đội Nhân dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hội đền Đồng Bằng và tục hát văn / Nguyễn Thanh (sưu tầm, giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc ,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Huế với đời sống văn hóa gia tộc / Lê Nguyễn Lưu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Thông tin,  2010
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Khánh Hòa diện mạo văn hóa một vùng đất. Tập 10 / Ngô Ban...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2012
Ký hiệu phân loại: 915.970
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Khoán định - Hương ước và nếp sống văn hóa làng xứ Huế thế kỷ XVII - đầu thế kỷ XX / Lê Nguyễn Lưu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Không gian văn hóa nhà cổ Hội An / Trần Ánh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân Trí,  2010
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kiến trúc chùa với bia đá và chuông đồng / Chu Quang Trứ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2010
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh nghiệm dẫn nước nhập đồng và lịch cổ Đá Rò của người Mường / Bùi Huy Vọng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kỷ yếu hội thảo Quốc tế- Hội nhập Quốc tế về bảo tồn cơ hội và thách thức cho các giá trị di sản văn hóa = International integration of conservation opportunities and challenges for cultural heritage values / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Làm dâu nơi đất khách : trải nghiệm văn hóa của những người phụ nữ Việt Nam lấy chồng Trung Quốc ở Vạn Vĩ (Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc) / Nguyễn Thị Phương Châm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2012
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lãng du trong văn hóa Việt Nam / Hữu Ngọc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế Giới,  2014
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lãng du trong văn hóa Việt Nam. T.1 - Đất Việt / Hữu Ngọc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Kim Đồng,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lãng du trong văn hóa Việt Nam. T.2- Lịch sử - truyền thống / Hữu Ngọc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Kim Đồng,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lãng du trong văn hóa Việt Nam. T.3 - Văn hóa - Bản sắc dân tộc - Văn học - Nghệ thuật / Hữu Ngọc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Kim Đồng,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Làng nghề - ngành nghề cổ truyền huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng / Trần Phương, Bùi Quang Đạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2016
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Làng nghề cổ truyền huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng / Lê Văn Lựa, Văn Duy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc ,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Làng nghề truyền thống sản xuất hàng xuất khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh / Cao Hồng Ân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Làng nghề truyền thống tỉnh Hưng Yên / Hoàng Mạnh Thắng (chủ biên), Dương Thị Cẩm, Phạm Lan Oanh, Vũ Tiến Kỳ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sân khấu,  2017
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lịch sử và văn hóa Việt Nam : Từ góc nhìn đổi mới / Nguyễn Thừa Hỷ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và Truyền thông,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lịch sử văn hóa Việt Nam / Huỳnh Công Bá.
Thông tin xuất bản: Huế : Thuận hoá,  2008
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Mạch nguồn văn hóa Tứ Trưng : Khảo cứu / Hải Thanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn,  2019
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Mấy đặc điểm văn hóa Đồng bằng sông Cửu Long / Lê Anh Trà (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Mỡi và vai trò của mỡi trong đời sống tinh thần của người Mường Hòa Bình / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Một số làng nghề Hà Nội / Trần Việt Ngữ...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Một số nghề mọn ở đồng bằng Bắc Bộ xưa và nay / Nguyễn Văn Khải
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2013
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Một số nghề, làng nghề truyền thống và văn hóa ẩm thực vùng đất Khánh Hòa / Ngô Văn Ban
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Mùa nước nổi trong đời sống văn hóa Đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn Hữu Hiếu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Mỹ Thuật Lý - Trần, mỹ thuật Phật giáo / Chu Quang Trứ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội ,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nếp sống cổ truyền người Chăm huyện Vân Canh - tỉnh Bình Định / Nguyễn Xuân Nhân, Đoàn Văn Téo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nét đặc sắc trong đời sống văn hóa làng Phước Thuận / Võ Văn Hòe.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề Bà Cậu văn hóa đánh bắt ở An Giang / Nguyễn Hữu Hiệp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề buôn và tên hiệu buôn trong đời sống văn hóa Hội An / Trần Ánh (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề cá Đồng Tháp Mười năm xưa / Nguyễn Hữu Hiếu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2013
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề chạm khắc đá, nghề chạm khắc gỗ, nghề làm trống cổ truyền Việt Nam : bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam / Bùi Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2010
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề chim cá ở quê tôi / Mai Khắc Ứng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2014
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề cổ nước Việt / Vũ Từ Trang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc,  2012
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề cổ truyền
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2012
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề đan đát ở vùng thôn quê huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên / Trần Sĩ Huệ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề đánh cá thủ công xưa của ngư dân vùng biển Hoài Nhơn, Bình Định / Trần Xuân Toàn, Trần Xuân Liếng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2013
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề dệt cổ truyền của người Mường / Bùi Huy Vọng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề dệt của người Thái Đen ở Mường Thanh / Tòng Văn Hân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề dệt vải của người Cơ-Ho Chil / Ngọc Lý Long.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Dân tộc,  2010
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề dệt, nghề thêu cổ truyền Việt Nam : bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam / Bùi Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2010
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề đúc đồng, nghề sơn Việt Nam : bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam / Bùi Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên ,  2010
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề giấy dó, tranh dân gian Việt Nam : bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam / Bùi Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2010
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề gỗ đá thủ công truyền thống của đồng bào thiểu số tỉnh Cao Bằng / Dương Sách, Dương Thị Đào
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời Đại,  2010
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề gốm cổ truyền Việt Nam : Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam / Bùi Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên ,  2010
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề kim hoàn, ngọc, sản xuất vàng truyền thống kinh doanh đồ cổ Việt Nam : Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam / Bùi Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên ,  2010
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề làm bánh tráng ở Phú Yên / Trần Sĩ Huệ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề làm gạch ngói trên vùng đất huyện Ninh Hòa [Khánh Hòa] xưa / Ngô Văn Ban, Võ Triều Dương (Biên khảo).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề mây tre đan của người Cống ở huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu / Vũ Hồng Nhi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2019
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề mây tre đan, nghề dệt chiếu, dệt thảm, làm quạt giấy cổ truyền Việt Nam : bản sắc văn hóa Việt Nam / Bùi Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2010
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề nông cổ truyền vùng đất Khánh Hòa xưa / Ngô Văn Ban (chủ biên), Võ Triều Dương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2013
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề rèn Phương Danh / Đinh Bá Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa - Thông tin,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề rèn truyền thống của người Nùng An ở bản Phya Chang / Hoàng Thị Nhuận.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề sơn truyền thống tỉnh Hà Tây / Nguyễn Xuân Nghị.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2010
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề thủ công của dân tộc HMông ở Pà Cò / Lường Song Toàn (Nghiên cứu, ghi chép).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn,  2016
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề thủ công truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên / Linh Nga, Niê Kdam
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề thủ công truyền thống của người Nùng dín ở Lào Cai / Vàng Thung Chúng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2019
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề thủ công truyền thống của người Nùng ở Việt Nam / Nguyễn Thị Thúy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời Đại,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề thủ công truyền thống Việt Nam và các vị tổ nghề / Trần Quốc Vượng, Đỗ Thị Hảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghệ thuật chạm gỗ và tạc tượng đồng bằng sông Cửu Long / Trương Duy Bích, Trương Minh Hằng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2013
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề truyền thống ở một số địa phương / Trần Hùng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc,  2012
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề và làng nghề thủ công ở Thái Bình / Nguyễn Thanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề và làng nghề truyền thống đất Quảng / Võ Văn Hòe....[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2012
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam Nghề chế tác đá, nghề sơn và một số nghề khác. Quyển 1
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam nghề chế tác đá, nghề sơn và một số nghề khác. Quyển 2
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam Nghề chế tác kim loại /
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam Nghề gốm
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam Nghề mộc, chạm
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghi lễ và âm nhạc trong nghi lễ của người Jrai / Tô Đông Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Ngư cụ thủ công truyền thống đánh bắt thủy hải sản Thanh Hóa / Lê Kim Lữ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Ngư cụ thủ công và nghề cá ở Kiên Giang : nghiên cứu / Đoàn Thanh Nô.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn,  2020
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Người Rục ở Việt Nam / Võ Xuân Trang
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2012
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Người Ba Na ở Phú Yên / Văn Công
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Người Chu-Ru ở Lâm Đồng / Nguyễn Thanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2010
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Người Hoa ở Kiên Giang : Khảo cứu / Đoàn Thanh Nô.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn,  2020
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Người Khmer ở Kiên Giang : nghiên cứu / Đoàn Thanh Nô.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn,  2020
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Người Mường ở Hòa Bình / Trần Từ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2012
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Người Sán Dìu ở Vĩnh Phúc / Lâm Quang Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2019
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Người Tà Ôi ở A Lưới / Trần Nguyễn Khánh Phong.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2013
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Người Việt từ nhà ra đường / Băng Sơn
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên ,  2016
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nguồn gốc văn hóa Việt Nam / Kim Định.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn,  2017
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nhà cổ truyền của người Cơ-Tu và người Thái : nhà Gươl của người Cơ-Tu- nhà sàn cổ người Thái Sơn La / Đinh Hồng Hải, Vương Trung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc,  2012
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nhà sàn cổ người Thái Việt / Vương Trung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn học,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nhà sàn Thái / Hoàng Nam, Lê Ngọc Thái ( Biên khảo).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà Văn,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nhà sàn truyền thống của người Tày : vùng Đông bắc Việt Nam / Ma Ngọc Dung
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2013
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nhà truyền thống người Si La ở Lai Châu / Đoàn Trúc Quỳnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sân khấu,  2019
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nhạc khí của tộc người H'rê ở Quảng Ngãi / Nguyễn Thế Truyền.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa - Thông tin,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nhạc khí dân tộc Khmer Sóc Trăng = : Soc Trang Province Khmer Flolk - Music Instruments / Sơn Ngọc Hoàng (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà Văn,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nhạc khí Dân tộc ở Gia Lai : Nghiên cứu / Đào Huy Quyền.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà Văn,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nhân cách văn hóa trong bảng giá trị Việt Nam / Đỗ Huy, Lê Quang Thiêm, Chu Khắc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2020
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nhận diện di sản văn hóa dân tộc Chứt ở Quảng Bình / Nguyễn Thị Ngân (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sân khấu,  2017
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Những giá trị văn hóa đặc sắc của người Bru - Vân Kiều và Pa Kô. Tập1 / Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sân khấu,  2019
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Những làng văn hóa văn nghệ dân gian đặc sắc ở tỉnh Phú Thọ / Đoàn Hải Hưng (chủ biên), Trần Văn Thục, Nguyễn Phi Nga.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học Xã hội,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Những trầm tích văn hóa (qua nghiên cứu địa danh) / Nguyễn Thanh Lợi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2014
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Những vấn đề văn hóa Việt Nam hiện đại / Lê Quang Trang, Nguyễn Trọng Hoàn (tuyển chọn và giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  1999
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Những xu hướng biến đổi văn hóa các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam : Nghiên cứu / Nguyễn Thị Huế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn,  2019
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Quản lý hoạt động văn hóa cơ sở ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa / Phạm Thanh Tâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2017
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Quản lý và khai thác di sản văn hóa trong thời kỳ hội nhập / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sắc màu văn hóa xứ Thanh / Trần Thị Liên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sân khấu,  2020
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sản phẩm ngũ cốc và nghề mắm truyền thống ở Quảng Bình / Nguyễn Văn Tăng (sưu tầm, giới thiệu)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sổ tay các từ phương ngữ Phú Yên / Trần Sĩ Huệ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sổ tay lời ăn tiếng nói Quảng Bình / Nguyễn Tú.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sự biểu tỏ trong cách nói, kiểu cười của người Nam Bộ / Nguyễn Hữu Hiệp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sự phát triển của làng nghề La Phù / Tạ Long (chủ biên), Trần Thị Hồng Yến, Nguyễn Thị Thanh Bình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2012
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thần, Người và Đất Việt / Tạ Chí Đại Trường
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2007
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tiếp biến và hội nhập văn hóa ở Việt Nam / Nguyễn Văn Kim (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tiếp cận văn hóa Tà ôi : giới thiệu / Trần Nguyễn Khánh Phong, Vũ Thị Mỹ Ngọc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn,  2017
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu làng nghề thủ công điêu khắc cổ truyền / Chu Quang Trư.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : ,  2014
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu một số địa danh cổ ở An Giang qua truyền thuyết : Dấu ấn văn hóa - lịch sử địa phương / Nguyễn Hữu Hiệp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Tìm hiểu nhạc cụ của người Tà Ôi : Nghiên cứu / Trần Nguyễn Khánh Phong.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà Văn,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm trong di sản văn hóa phương Nam / Nguyễn Đông Triều, Phan Mạnh Hùng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Văn hóa - Văn nghệ,  2016
Ký hiệu phân loại: 306.095977
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm trong di sản văn hóa xứ Nghệ / Đào Tam Tỉnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn học,  2019
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam / Trần Ngọc Thêm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : TP.HCM,  1996
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tinh hoa văn hóa Bến Tre / Lư Hội, Xuân Quang
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2012
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tôi gặp các Ơi / Nguyễn Tấn Đắc (sưu tầm, giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn Hóa Dân Tộc,  2012
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Trang trí trong mỹ thuật truyền thống của người Việt / Trần Lâm Biền.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2010
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Trên đường tìm về cái đẹp của cha ông / Nguyễn Du Chi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tri thức bản địa trong việc canh tác nương rẫy của người SiLa huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu trường hợp xã Can Hồ / Nguyễn Hùng Mạnh (Nghiên cứu, sưu tầm, giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tri thức dân gian và nghi lễ truyền thống trong sản xuất nông nghiệp của người Hà Nhì Đen ở thôn Lao Chải (Lào Cai) / Dương Tuấn Nghĩa
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc ,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Trò chơi và thú tiêu khiển của người Huế / Trần Đức Anh Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa - thông tin,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Truyền thống và hiện đại trong văn hoá / Viện thông tin khoa học xã hội.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa Học Xã Hội Nhân Văn,  1999
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Từ điển văn hóa cổ truyền dân tộc Tày / Hoàng Quyết (chủ biên)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2012
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Vài nét về văn hóa làng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2012
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa - xã hội Bình Định / Đinh Bá Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn Hóa Thông Tin,  2012
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa - xã hội Chăm nghiên cứu và đối thoại / Inrasara.
Thông tin xuất bản: Hà Nội. : Khoa học xã hội,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa các dân tộc ít người ở Việt Nam / Phạm Nhân Thành.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa các dân tộc Việt Nam thống nhất mà đa dạng / Nông Quốc Chấn...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa cổ Chămpa / Ngô Văn Doanh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa cổ truyền của người Pu Y ở Hà Giang / Ma Ngọc Hướng (chủ biên), Âu Văn Hợp, Hoàng Thị Cấp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2013
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa cồng chiêng người Mường Hòa Bình : Nghiên cứu văn hóa / Bùi Chí Thanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà Văn,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa cộng đồng Kinh tộc ở Kinh Đảo (Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc) / Nguyễn Thị Phương Châm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2016
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa cư dân biển đảo Việt Nam : thư mục các công trình nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn / Vũ Quang Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2019
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Quảng Bình. T.II- Lời ăn tiếng nói / Nguyễn Tú.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2010
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian xứ Nghệ. Tập 6, Nghề, làng nghề thủ công truyền thống Nghệ An / Ninh Viết Giao (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2012
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân tộc Cống / Phan Kiến Giang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa - Thông tin,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa duyên hải Đà Nẵng / Phan Thị Kim.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa gia tộc Raglai góc nhìn từ nghệ nhân / Hải Liên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa Học Xã Hội,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa giao duyên Mường Trong / Hoàng Anh Nhân (sưu tầm, biên dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc ,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa Huế trong gia đình và họ tộc thế kỷ XVII-XIX / Lê Nguyễn Lưu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động ,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa Kánh Loóng của người Thái ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình / Nguyễn Duy Thịnh (tìm hiểu, giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn,  2019
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa làng của người Banar K'Riêm / Yang Danh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Dân tộc,  2010
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa làng Gò Bồi / Nguyễn Phúc Liêm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa làng Phượng Dực / Vũ Quang Liễn, Vũ Quang Dũng, Nghiêm Xuân Mừng (sưu tầm, giới thiệu và giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn,  2019
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa làng trên đất Thiên Bản vùng đồng bằng sông Hồng / Bùi Văn Tam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí,  2010
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa làng truyền thống người Chăm tỉnh Ninh Thuận / Sử Văn Ngọc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân Trí,  2010
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa lễ tục ABC / Phạm Côn Sơn
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2012
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa miệt vườn sông nước Nam Bộ / Nguyễn Hữu Hiếu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2020
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa mưu sinh của các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Việt Nam / Trần Bình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời Đại,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa người Chăm H'Roi ở huyện Vân Canh tỉnh Bình Định / Nguyễn Xuân Nhân, Đoàn Văn Téo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn Hóa Dân Tộc,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa người Chăm Hroi Tỉnh Phú Yên / Lê Thế Vịnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân Trí,  2010
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa người Chơ Ro / Huỳnh Văn Tới, Lâm Nhân, Phan Đình Dũng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2013
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa người Hoa Nam bộ / Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Văn hóa-Văn nghệ,  2016
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa người Mạ / Huỳnh Văn Tới, Lâm Nhân, Phan Đình Dũng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2013
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hoá nước và hàng hải thời cổ của Việt nam : nghiên cứu văn hóa / Vũ Hữu San
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Phụ nữ,  2017
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa phi vật thể các dân tộc tỉnh Sóc Trăng / Nhiều tác giả
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn,  2017
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa phi vật thể huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang / Nguyễn Thu Minh, Trần Văn Lạng, Ngô Văn Trụ
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2012
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa phi vật thể Raglai những gì chúng ta còn ít biết đến? / Hải Liên, Hữu Ích
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa Rơ Măm / Nguyễn Thị Ngân, Tô Thị Thu Trang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2019
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa sông nước Phú Yên / Trần Sĩ Huệ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Văn hóa Tây Nguyên giàu và đẹp / Linh Nga Niê Kdam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2020
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa Thái Nghệ An / Quán Vi Miên
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa Thái Việt Nam / Cầm Trọng, Phan Hữu Dật.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn Học,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa tộc người Si La ở Việt Nam / Ma Ngọc Dung (chủ biên), Hoàng Lương, Hoàng Hoa Toàn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2019
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa trong chiến lược phát triển của Việt Nam / Đinh Xuân Dũng (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia - Sự thật,  2013
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa và sự phát triển các dân tộc ở Việt Nam / Nông Quốc Chấn, Hoàng Tuấn Cư, Lò Giàng Páo (biên soạn, tuyển chọn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa vật chất của người Dao ở Ba Vì - Hà Nội / Chử Thị Thu Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc  2020
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa Việt Nam nhìn từ mỹ thuật. tập 1 / Chu Quang Trứ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời Đại,  2010
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa Việt Nam thời hội nhập / Vũ Nho.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Quân đội nhân dân,  2021
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa với sự phát triển của xã hội Việt Nam / Lê Quang Thiêm (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2020
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam / Ngô Đức Thịnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2022
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa xã hội cư dân vùng biển tỉnh Bình Thuận / Đình Hy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa Xinh - Mun / Trần Bình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2010
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa Yên Hưng : Di tích, Văn bia, Câu đối, Đại từ / Lê Đồng Sơn(Chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội. : Dân Trí,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn minh vật chất của người Việt / Phan Cẩm Thượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tri thức,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn minh Việt Nam = : La civilisation annamite / Nguyễn Văn Huyên; Đỗ Trọng Quang (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn ,  2017
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Việt Nam văn hóa sử cương / Đào Duy Anh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn Hóa Thông Tin,  2000
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Vui buồn giỗ tết / Trần Ngọc Lân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn học,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật