TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: T��m l�� h���c (109 môn)

Môn học

Môn học: Luật lao động

Mô tả chi tiết: Giúp sinh viên hiểu rõ quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường, cụ thể: - Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của Luật Lao động - Những nguyên tắc của ngành luật -Hệ thống và nguồn của Luât Lao động - Sơ lược về lịch sử Luật Lao động Việt Nam từ Cách mạng tháng 8 đến nay - Quan hệ pháp luật lao động - Giới thiệu khái quát về các chế định cơ bản của Luật Lao động
Bộ luật lao động / Lan Hương.
Thông tin xuất bản: H. : Lao Động,  2009
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Luật lao động / Đoàn Thị Phương Diệp.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Luật lao động / Bùi Thị Kim Ngân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Luật lao động / Đào Thu Hà.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Sách giáo trình