TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: T��m l�� h���c (109 môn)

Môn: Luật lao động (55 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Giúp sinh viên hiểu rõ quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường, cụ thể: - Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của Luật Lao động - Những nguyên tắc của ngành luật -Hệ thống và nguồn của Luât Lao động - Sơ lược về lịch sử Luật Lao động Việt Nam từ Cách mạng tháng 8 đến nay - Quan hệ pháp luật lao động - Giới thiệu khái quát về các chế định cơ bản của Luật Lao động
 
345 câu hỏi - giải đáp về quyền lợi nghĩa vụ cán bộ công chức người lao động các vấn đề về lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2010
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bộ luật lao động (có hiệu lực thi hành từ 01/5/2013) / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tư pháp,  2019
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bộ luật lao động / Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
Thông tin xuất bản: H. : Lao Động,  2009
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bộ luật lao động : Chính sách tăng lương hệ thống thang bảng lương 2017 (Việt-Anh-Hoa) / Vũ Hoa Tươi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2017
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bộ luật Lao Động 2010 : chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội mới nhất (áp dụng từ 01/10/2010) / Hoàng Anh(Hệ thống hoá).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2010
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bộ luật lao động 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành : Tài liệu phục vụ học tập môn luật lao động và áp dụng pháp luật để xử lý tình huống trong thực tế / Bùi Thị Kim Ngân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2016
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bộ luật lao động chính sách tiền lương 2008 và qui định mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bộ luật lao động của nước CHXHCNVN.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  1998
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bộ luật lao động của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002) / Quốc Cường, Thanh Thảo.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2005
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bộ luật lao động của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam / Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2003
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bộ luật lao động hướng dẫn mới nhất về Bảo hiểm thất nghiệp - Bảo hiểm xã hội - Lao động tiền lương / Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội, Bộ Tài Chính
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2010
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bộ luật lao động năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị quốc gia,  2017
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bộ luật lao động năm 2019 / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh Niên,  2020
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bộ luật lao động và văn bản hướng dẫn thi hành chế độ tiền lương bảo hiểm xã hội.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2011
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bộ luật Lao Động, chính sách mới về tăng lương tối thiểu 2012 : Quy chế tuyển dụng, sử dụng, xử lý kỷ luật và trách nhiệm bồi thường đối với công chức, viên chức / Thùy Linh, Việt Trinh (Sưu tầm và hệ thống hóa).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2012
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Các văn bản mới ban hành qui định chế độ chính sách đối với công nhân viên chức lao động : lưu hành nội bộ / Liên đoàn Lao động Tp.Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : [kxđ],  1998
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Các văn bản pháp luật về luật lao động của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam = The legal documents of the socialist republic of Vietnam in relation to employment .
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2007
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chế độ, chính sách mới về lao động - tiền lương, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế / Bộ Tài Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính  2006
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chính sách tăng lương, điều chỉnh tiền lương và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động / Vũ Tươi (hệ thống).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2021
Ký hiệu phân loại: 344.0121
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Corporate Ethics : The Business Code of Conduct for Ethical Employees / Steven R Barth.
Thông tin xuất bản: USA : Aspatore Books,  2003
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Discrimination at Work Comparing European, French, and American Law / Marie Mercat-Bruns ; translated from the French by Elaine Holt ; with a foreword by Christopher Kutz.
Thông tin xuất bản: Oakland, California : Berkeley: University of California Press,  2016
Ký hiệu phân loại: 344.01398133
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động - Lý luận và thực tiễn / Trần Dương Thùy Trang; Dương Tuấn Lộc (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo bộ luật lao động năm 2012 / Phan Nguyễn Uyên Vy; Lê Thị Minh Thư (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Employment & labor law / Patrick J. Cihon, James Ottavio Castagnera.
Thông tin xuất bản: Mason, OH : Thomson/South-Western West,  2005
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giải quyết tranh chấp lao động có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam / Hà Thanh Hoàng; Nguyễn Đức Quang (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Giải quyết tranh chấp lao động tại TAND Tp.Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc Thắng; Nguyễn Văn Thạch (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Giải quyết tranh chấp lao động tại tòa án nhân dân qua thực tiễn tại tòa án nhân dân TP.HCM / Ngô Thị Thanh Hiền; Nguyễn Văn Thạch (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Giải quyết tranh chấp trong hợp đồng lao động / Nguyễn Hồng Tường Vy; Nguyễn Văn Thạch (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Giáo trình luật lao động / Đoàn Thị Phương Diệp (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình luật lao động / Trần Hoàng Hải (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2020
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình luật lao động / Trần Hoàng Hải (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2013
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình luật lao động / Trần Hoàng Hải (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2016
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình luật lao động Việt Nam / Chu Thanh Hưởng (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công an Nhân dân,  2008
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Luật Lao động Việt Nam / Lưu Bình Nhưỡng (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân,  2013
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Luật Lao động Việt Nam / Lưu Bình Nhưỡng (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân,  2014
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hệ thống văn bản về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng / Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2012
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hỏi đáp về Bộ luật Lao Động / Bùi Kim Ngân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thành phố Hồ Chí Minh  1999
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hướng dẫn thi hành 2014 bộ luật lao động các nghị định của chính phủ, thông tư của bộ lao động thương binh và xã hội, bộ tài chính, tổng liên đoàn lao động : áp dụng pháp luật để xử lý tính huống thực tế tại doanh nghiệp (văn bản mới nhất, đầy đủ nhất) / .
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2014
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hướng dẫn thực hiện những chế độ, chính sách mới ban hành về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thấy nghiệp bảo hiểm y tế đối với cán bộ công chức và người lao động áp dụng từ năm 2010
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hoá - Thông tin,  2010
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
International Labour Organization and Global Social Governance [electronic resource] / edited by Tarja Halonen, Ulla Liukkunen.
Thông tin xuất bản: Cham, Switzerland : Springer International Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
International Labour Organization and Global Social Governance [electronic resource] / edited by Tarja Halonen, Ulla Liukkunen.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Khoa học công nghệ môi trường : T.3 : Văn bản pháp luật mới / Bộ khoa học và công nghệ môi trường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2000
Ký hiệu phân loại: 344.015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật công đoàn / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị quốc gia,  2013
Ký hiệu phân loại: 344.0188
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật lao động / Bùi Thị Kim Ngân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Luật lao động / Bùi Thị Kim Ngân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Luật lao động / Đào Thu Hà.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Luật lao động / Đoàn Thị Phương Diệp.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Luật lao động cơ bản : Giáo trình / Diệp Thành Nguyên
Thông tin xuất bản: Cần Thơ : Đại học Cần Thơ ,  2009
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ quản lý lao động tiền lương và chính sách mới về tăng lương tối thiểu chung và bảo hiểm xã hội 2010 / Quốc Cường, Tuấn Anh.
Thông tin xuất bản: H. : Lao Động,  2010
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động / Võ Thị Minh Thùy; Đào Thu Hà (GVHD).
Thông tin xuất bản: .TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật về hợp đồng lao động và tranh chấp hợp đồng lao động / Lê Thanh Tâm; Nguyễn Thành Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam / Cao Thanh Thùy; Bành Quốc Tuấn (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tìm hiểu bộ luật lao động
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2006
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu các quy định pháp luật về quyền lợi nghĩa công chức, viên chức; người lao động chế độ tiền lương mới và bảo hiểm xã hội : cẩm nang pháp luật / Thái Hồng Nghĩa
Thông tin xuất bản: H : Thống kê,  2001
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Women, business, and the law 2016 [electronic resource] : getting to equal. / World Bank
Thông tin xuất bản: Washington, District of Columbia : World Bank Group,  2015
Ký hiệu phân loại: 344.014133
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở