TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: T��m l�� h���c (109 môn)

Môn: Nghiệp vụ công tác tổ chức nhân sự (24 tài liệu)

 
Analyzing the Operation of Performance-Based Accountability Systems for Public Services / Stecher, Brian M. ; Camm, Frank.
Thông tin xuất bản: Santa Monica, CA : RAND Corporation ,  2010
Ký hiệu phân loại: 352.66
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Các quy định về đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2007
Ký hiệu phân loại: 342.068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Citizen service centers: pathways toward improved public service delivery
Thông tin xuất bản: Hà Nội : The World bank in Viet Nam,  2017
Ký hiệu phân loại: 352.630
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Civil service reform in the states : personnel policy and politics at the subnational level / edited by J. Edward Kellough and Lloyd G. Nigro.
Thông tin xuất bản: Albany : State University of New York Press,  2006
Ký hiệu phân loại: 352.6
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Co-Production and Co-Creation : Engaging Citizens in Public Services
Thông tin xuất bản: New York, NY ; Abingdon, Oxon, OX : Taylor & Francis,  2018
Ký hiệu phân loại: 352.65
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Getting the Full Picture on Public Officials: A How-to Guide for Effective Financial Disclosure.
Thông tin xuất bản: [Place of publication not identified] : World Bank Publications : World Bank Publications,  2017.
Ký hiệu phân loại: 342.0684
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Hazard or Hardship : Crafting Global Norms on the Right to Refuse Unsafe Work / Jeffrey Hilgert.
Thông tin xuất bản: Ithaca, NY : ILR Press, an imprint of Cornell University Press,  [2013]
Ký hiệu phân loại: 342.0684
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Hướng dẫn công tác tổ chức, quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp : hệ thống văn bản mới nhất / Phan Khắc Nhường (Sưu tầm, hệ thống).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 342.068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
L'approche systémique de la gestion des ressources humaines : le contrat psychologique des relations d'emploi dans les administrations publiques du XXIe siècle / Louise Lemire, Gaétan Mart
Thông tin xuất bản: Québec : Presses de l'Université du Québec,  2015
Ký hiệu phân loại: 352.6
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật cán bộ công chức và những văn bản pháp luật mới về cán bộ, công chức / Minh Hà (sưu tầm và hệ thống hóa)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2009
Ký hiệu phân loại: 342.068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật cán bộ, công chức
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2011
Ký hiệu phân loại: 342.068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật cán bộ, công chức
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật,  2011
Ký hiệu phân loại: 342.068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật cán bộ, công chức (Hiện hành) / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật,  2018
Ký hiệu phân loại: 342.068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật viên chức .
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tư Pháp ,  2011
Ký hiệu phân loại: 342.068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật viên chức, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức, viên chức, quy định sử dụng, quản lý công chức, viên chức : Hỏi đáp về luật viên chức, chế độ chính sách của cán bộ, công chức / Thu Huyền, Ái Phương (Sưu tầm và hệ thống hóa).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2010
Ký hiệu phân loại: 342.068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Modernizing the Federal Government / Montoya, Silvia ; Graham, John D.
Thông tin xuất bản: Santa Monica, CA : RAND Corporation ,  2007
Ký hiệu phân loại: 352.67
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty TNHH dịch vụ khu chế xuất Tân Thuận / Ngô Thị Bạch.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 352.6
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại ủy ban nhân dân quận 1 tp. Hồ Chí Minh / Nguyễn Tuấn Hải; Bảo Trung (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 352.63
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiệp vụ công tác tổ chức hành chính - nhân sự / Vũ Đình Quyền, Trần Thu Thảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2007
Ký hiệu phân loại: 352.6
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Politics of preference :India, United States, and South Africa /Krishna K. Tummala.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 352.6/308
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Sharpening the Sword of State
Thông tin xuất bản: ANU Press  2016
Ký hiệu phân loại: 352.669
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Sharpening the Sword of State
Thông tin xuất bản: Acton ACT, Australia : ANU Press ,  2016
Ký hiệu phân loại: 352.669
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Sổ tay pháp luật dành cho cán bộ công chức / Phan Đức Bình, Đào Thanh Hải, Mai Trúc Anh (Sưu tầm và biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2001
Ký hiệu phân loại: 342.068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh trong pháp luật hành chính Việt Nam : sách chuyên khảo / Cao Vũ Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật,  2021
Ký hiệu phân loại: 342.068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật