TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: T��m l�� h���c (109 môn)

Môn: Tâm lý học nhân cách (92 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Môn Tâm lý học Nhân cách cung cấp kiến thức về các trường phái chính nghiên cứu về Nhân Cách : Phân tâm học, Tâm lý học Nhân Văn, Tâm lý học Nhận thức, Tâm lý học Hành vi, Tâm lý học Nhận thức xã hội, typ/nét nhân cách. - Sinh viên sẽ được giới thiệu về nguồn gốc học thuyết, tác giả, quá trình phát triển, các khái niệm chính, các ứng dụng trong lâm sàng, giáo dục; các ưu điếm và hạn chế của từng học thuyết.
 
Adaptability : the art of winning in an age of uncertainty / Max McKeown.
Thông tin xuất bản: Philadelphia, PA : Kogan Page,  2012.
Ký hiệu phân loại: 155.2/4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Agricultural Science
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2012
Ký hiệu phân loại: 155.284
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Augmented Humanity [electronic resource] : Being and Remaining Agentic in a Digitalized World / by Peter T. Bryant.
Thông tin xuất bản: Cham, Switzerland : Springer Nature,  2021
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Authoring your life :developing an internal voice to navigate life's challenges /Marcia B. Baxter Magolda ; foreword by Sharon Daloz Parks.
Thông tin xuất bản: Sterling, Va. : Stylus Pub.,  2009.
Ký hiệu phân loại: 155.2/5
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Autonomy and Equality : Relational Perspectives
Thông tin xuất bản: New York, NY : Taylor & Francis ,  2022
Ký hiệu phân loại: 155.25
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Beyond individualism : toward a new understanding of self, relationship, & experience / Gordon Wheeler.
Thông tin xuất bản: Cambridge, MA : Hillsdale, NJ : GICPress ; distributed by Analytic Press,  2000.
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Beyond versus : the struggle to understand the interaction of nature and nurture / James Tabery.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 155.234
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Beyond versus : the struggle to understand the interaction of nature and nurture / James Tabery.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : MIT Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 155.2/34
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Bright-Sided: How Positive Thinking Is Undermining America / Harris Charlaine
Thông tin xuất bản: Picador ,  2010
Ký hiệu phân loại: 155.232
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Chapter 8 How Being Better Off Is Bad for You : Implications for Distribution, Relational Equality, and an Egalitarian Ethos
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2022
Ký hiệu phân loại: 155.25
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Character, Responsibility, and Well-Being: Influences on Mental Health and Constructive Behavior Patterns
Thông tin xuất bản: Frontiers Media SA  2016
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Children and Peace [electronic resource] : From Research to Action / edited by Nikola Balvin, Daniel J. Christie.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Collected Works of C.G. Jung, Volume 7: Two Essays in Analytical Psychology / C.G. Jung.
Thông tin xuất bản: Princeton University Press  1972.
Ký hiệu phân loại: 155.264
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Confidence / Harvard Business Review Press.
Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press,  2019
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Coping : A Philosophical Guide
Thông tin xuất bản: Open Book Publishers  2021
Ký hiệu phân loại: 155.24
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Coping [electronic resource] : a philosophical guide / Luc Bovens ; with illustrations by Fiorella Lavado.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Open Book Publishers,  2021
Ký hiệu phân loại: 155.24
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Deliberative Public Engagement with Science [electronic resource] : An Empirical Investigation / by Lisa M. PytlikZillig, Myiah J. Hutchens, Peter Muhlberger, Frank J. Gonzalez, Alan J. Tomkins.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2018
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Deliberative Public Engagement with Science: An Empirical Investigation
Thông tin xuất bản: Cham Springer  2018
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Deliberative Public Engagement with Science: An Empirical Investigation
Thông tin xuất bản: Cham Springer Nature  2018
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Durch Lesen sich selbst verstehen : Zum Verhältnis von Literatur und Identitätsbildung
Thông tin xuất bản: Bielefeld transcript Verlag  2008
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Encyclopedia of personality and individual differences / V. Zeigler-Hill, T.K. Shackelford (editors).
Thông tin xuất bản: Switzerland : Springer,  2020
Ký hiệu phân loại: 155.203
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Essentials of Myers-Briggs Type Indicator assessment / Naomi L. Quenk.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2009
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Exercises in rethinking innateness : a handbook for connectionist simulations / By Kim Plunkett and Jeffrey Elman
Thông tin xuất bản: [Boston] : MIT Press,  [201-]
Ký hiệu phân loại: 155.234
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Exercises in rethinking innateness : a handbook for connectionist simulations / Kim Plunkett & Jeffrey L. Elman.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  1997
Ký hiệu phân loại: 155.2/34
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Explorations in personality [electronic resource] / Henry A. Murray ; foreword by Dan P. McAdams.
Thông tin xuất bản: Oxford [England] ; New York : Oxford University Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình đánh giá nhân cách / Nguyễn Đức Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư phạm,  2016
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Handbook of moral behavior and development / edited by William M. Kurtines, Jacob L. Gewirtz.
Thông tin xuất bản: Hillsdale, N.J. : L. Erlbaum,  1991.
Ký hiệu phân loại: 155.25
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of personality and self-regulation / edited by Rick H. Hoyle.
Thông tin xuất bản: Chichester, U.K. ; Malden, MA : Wiley-Blackwell,  2010
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of self and identity / Mark R. Leary, June Price Tangney.
Thông tin xuất bản: New York : Guilford Press,  2012.
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handwriting analysis : the complete basic book / by Karen Amend & Mary S. Ruiz.
Thông tin xuất bản: North Hollywood, Calif. : Newcastle Pub. Co.,  1980
Ký hiệu phân loại: 155.282
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Human Goodness: Origins, Manifestations, and Clinical Implications [electronic resource] / Salman Akhtar.
Thông tin xuất bản: Rowman & Littlefield Publishers  2015.
Ký hiệu phân loại: 155.232
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Introvert Power / Wilson Colin
Thông tin xuất bản: Sourcebooks, Inc. ,  2008
Ký hiệu phân loại: 155.232
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Lãnh đạo hướng nội phát huy thế mạnh tiềm ẩn nhờ quy trình 4P = : The introverted leader building on your quiet strength / Jennifer B.Kahnweile; Vũ Thanh Vân(dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tri thức,  2010
Ký hiệu phân loại: 155.232
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Learned optimism : how to change your mind and your life / Martin E.P. Seligman.
Thông tin xuất bản: New York : Vintage Books,  2006
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Lifestyle media and the formation of the self / Jayne Raisborough.
Thông tin xuất bản: Basingstoke : Palgrave Macmillan,  2011.
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Masculinity and femininity today / Ester Palerm Marí, Frances Thomson-Salo.
Thông tin xuất bản: London : Karnac,  2013.
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Measures of personality and social psychological constructs / edited by Gregory J. Boyle, University of Melbourne, Parkville, Victoria, Australia, Donald H. Saklofske, University of Western Ontario, London, Ontario, Canada, Gerald Matthews, University of Central Florida, Orlando, FL, USA.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier/Academic Press, an imprint of Elsevier,  2015
Ký hiệu phân loại: 155.28
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Mediating Vulnerability : Comparative approaches and questions of genre
Thông tin xuất bản: London UCL Press  2021
Ký hiệu phân loại: 155.232
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Motion Tracking and Gesture Recognition
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2017
Ký hiệu phân loại: 155.284
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Origins of Self : An Anthropological Perspective
Thông tin xuất bản: UCL Press,  2020.
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Origins of Self : An Anthropological Perspective
Thông tin xuất bản: University College London  2019
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Owning your own shadow : understanding the dark side of the psyche / Robert A. Johnson.
Thông tin xuất bản: San Francisco : HarperSanFrancisco,  1993
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Personality : theory and research / Daniel Cervone, Professor of Psychology, University of Illinois at Chicago, Lawrence A. Pervin, Professor Emeritus, Rutgers University.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2013
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Personality : what makes you the way you are / -
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Personality and intellectual competence / -
Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. : L. Erlbaum Associates,  2005
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Personality psychology : domains of knowledge about human nature / Randy J. Larsen, David M. Buss.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw Hill,  2008
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Personality theories : critical perspectives / Albert Ellis, Mike Abrams ; with Lidia D. Abrams ; with contributions by Alexander Nussbaum and Rebecca J. Frey.
Thông tin xuất bản: Los Angeles ; London : SAGE,  2009
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Personality theories : development, growth, and diversity / Bem P. Allen.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson/Allyn & Bacon,  2006
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Personality, identity, and character [electronic resource] : explorations in moral psychology / -
Thông tin xuất bản: Leiden : Cambridge University Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Persons in context : the challenge of individuality in theory and practice / edited by Roger Frie and William J. Coburn.
Thông tin xuất bản: New York : Routledge,  2011
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Physical Fitness and Resilience / Robson, Sean.
Thông tin xuất bản: RAND Corporation ,  2013
Ký hiệu phân loại: 155.24
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Plasticity of development / edited by Steven E. Brauth, William S. Hall, Robert J. Dooling.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  1991.
Ký hiệu phân loại: 155.234
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Plasticity of development / edited by Steven E. Brauth, William S. Hall, Robert J. Dooling.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  1991
Ký hiệu phân loại: 155.234
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Psychobiology of personality / Marvin Zuckerman.
Thông tin xuất bản: Cambridge, UK ; New York, N.Y. : Cambridge University Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Psychological Fitness and Resilience / Robson, Sean.
Thông tin xuất bản: SANTA MONICA, CA : RAND Corporation ,  2014
Ký hiệu phân loại: 155.24
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Resilience, Adaptive Peacebuilding and Transitional Justice : How Societies Recover after Collective Violence
Thông tin xuất bản: Cambridge University Press  2021
Ký hiệu phân loại: 155.232
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Resilience.
Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press,  2017
Ký hiệu phân loại: 155.24
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Rethinking narcissism : the bad-and surprising good-about feeling special / Dr. Craig Malkin.
Thông tin xuất bản: New York, NY : HarperWave,  2015.
Ký hiệu phân loại: 155.232
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Self-knowledge and the self / David A. Jopling.
Thông tin xuất bản: New York : Routledge,  2000
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Spiritual Fitness and Resilience / Yeung, Douglas ; Martin, Margret T.
Thông tin xuất bản: Santa Monica, CA : RAND Corporation ,  2013
Ký hiệu phân loại: 155.24
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Spy the lie :former CIA officers show you how to detect deception /Philip Houston ... [et al.].
Thông tin xuất bản: New York : St. Martin's Press,  2012.
Ký hiệu phân loại: 155.2/32
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Studying human behavior : how scientists investigate aggression and sexuality / Helen E. Longino.
Thông tin xuất bản: Chicago : The University of Chicago Press,  2013.
Ký hiệu phân loại: 155.232
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Sức bật cách vượt qua thử thách = : Bounce / Gill Hasson, Sue Hadfield; Ngọc Tuấn (dịch).
Thông tin xuất bản: Thanh Hóa : Thanh Hóa,  2016
Ký hiệu phân loại: 155.24
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Success as an introvert for Dummies / Joan Pastor.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley And Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 155.232
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Take Her, She's Yours
Thông tin xuất bản: Brooklyn, NY punctum books  2020
Ký hiệu phân loại: 155.232
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Tâm lý học nhân cách / Đinh Thị Chiến.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học nhân cách thuật đọc tâm lý đối phương qua nhận định tính cách = Surrounded by idiots : the four types of human behavior and how to effectively communicate with each in business (and in life) / Thomas Erikson, Hoàng Thị Minh Phúc (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2021
Ký hiệu phân loại: 302.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Temperament [electronic resource] : a psychological perspective / Jan Strelau.
Thông tin xuất bản: New York : Plenum Press,  1998
Ký hiệu phân loại: 155.26
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The 60 second procrastinator :sixty solid techniques to jump-start any project and get your life in gear! /Jeff Davidson.
Thông tin xuất bản: Avon, MA : Adams Media,  2004
Ký hiệu phân loại: 155.2/32
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The anti-authoritarian personality / by William P. Kreml.
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Pergamon Press,  1977
Ký hiệu phân loại: 155.232
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The blank slate : the modern denial of human nature / Steven Pinker.
Thông tin xuất bản: New York : Penguin,  2002
Ký hiệu phân loại: 155.234
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The Cambridge handbook of personality psychology / Philip J. Corr, Gerald Matthews.
Thông tin xuất bản: Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
The easy guide to repertory grids / Devi Jankowicz.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey. : John Wiley & Sons Inc,  2003
Ký hiệu phân loại: 155.28
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The narcissist you know / by Joseph Burgo, PhD.
Thông tin xuất bản: New York : Touchstone Book,  2015.
Ký hiệu phân loại: 155.232
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The Origins of Self / Edwardes, Martin P. J.
Thông tin xuất bản: London : UCL Press ,  2019
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The personality puzzle / David C. Funder, University of California, Riverside.
Thông tin xuất bản: New York : W. W. Norton & Company,  2016
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The psychologist's book of personality tests : 24 revealing tests to identify and overcome your personal barriers to a better life [electronic resource] / Louis Janda.
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley & Sons ,  2001
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The Rorschach : comprehensive system. Volume 2- Advanced Interpretation / John E Exner, Philip Erdberg
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley&Sons,Inc,  2005
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The Self and Its Pleasures / Dean, Carolyn J.
Thông tin xuất bản: Cornell University Press ,  1992
Ký hiệu phân loại: 155.209440904
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Self and Its Pleasures : Bataille, Lacan, and the History of the Decentered Subject
Thông tin xuất bản: Cornell University Press  1992
Ký hiệu phân loại: 155.209440904
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The self and perspective-taking : contributions and applications from modern behavioral science / Louise McHugh, Ian Stewart.
Thông tin xuất bản: Oakland, Calif. : New Harbinger,  2012.
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The self under siege : a therapeutic model for differentiation / Robert W. Firestone, Lisa Firestone, Joyce Catlett.
Thông tin xuất bản: London : Routledge,  2013.
Ký hiệu phân loại: 155.25
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The social neuroscience of empathy / edited by Jean Decety and William Ickes.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press ,  2009
Ký hiệu phân loại: 155.232
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The Wiley handbook of personality assessment / edited by Updesh Kumar.
Thông tin xuất bản: Chichester, England : Wiley Blackwell,  2016.
Ký hiệu phân loại: 155.28
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
The world of self psychology / Arnold Goldberg, editor.
Thông tin xuất bản: Hillsdale, NJ : Analtyic Press,  1998.
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Theories of personality / Jess Feist, Gregory J. Feist.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : McGraw-Hill,  2006
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Thuật đọc tâm : Enneagram - cẩm nang giúp nhìn thấu tâm lý đối phương = The wisdom of the enneagram : the complete guide to psychological and spiritual growth for the nine personality types / Don Richard Riso, Russ Hudson ; Lê Nguyễn Hà An (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2020
Ký hiệu phân loại: 155.26
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Time line therapy and the basis of personality / by Tad James and Wyatt Woodsmall.
Thông tin xuất bản: Cupertino, Calif. : Meta Publications ,  1988
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Transformations in self psychology /William J. Coburn, editor.
Thông tin xuất bản: Hillsdale, NJ : Analytic Press,  2004.
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Understanding Willing Participants, Volume 2 : Milgram's Obedience Experiments and the Holocaust
Thông tin xuất bản: Cham Springer Nature  2019
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Understanding Willing Participants, Volume 2 [electronic resource] : Milgram's Obedience Experiments and the Holocaust / by Nestar Russell.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Palgrave Macmillan,  2019
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Who you are : the science of connectedness / Michael J. Spivey.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở