TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: T��m l�� h���c (109 môn)

Môn: Trắc nghiệm và chẩn đoán tâm lý (7 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Trắc nghiệm và chNn đoán tâm lý cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khoa học chNn đoán tâm lý, đặc biệt là phương pháp trắc nghiệm; trang bị cho sinh viên nguyên tắc và kỹ thuật soạn thảo dụng cụ đo lường và nghiên cứu trong Tâm lý học và Giáo dục học. Hơn nữa, trong đời sống, khi các dụng cụ được sử dụng hiệu quả, những chuyên viên tâm lý có thể thu thập được thông tin cần thiết để hiểu rõ hơn về khách hàng của mình. Từ đó, các chuyên viên tâm lý có những kỹ thuật và phương pháp thích hợp đáp ứng các yêu cầu trong thực tiễn công tác.
 
Adapting educational and psychological tests for cross-cultural assessment / edited by Ronald K. Hambleton, Peter F. Merenda, Charles D. Spielberger.
Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. : L. Erlbaum Associates,  2005
Ký hiệu phân loại: 371.261
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Artificial psychology : psychological modeling and testing of AI systems / James A. Crowder, John Carbone, Shelli Friess.
Thông tin xuất bản: Switzerland : Springer,  2020
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Chẩn đoán và đo lường tâm lý / Lâm Hiếu Minh, Huỳnh Thị Phương Dung
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Chẩn đoán và đo lường tâm lý / Lâm Hiếu Minh, Huỳnh Thị Phương Dung.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Essentials of psychological testing / Susana Urbina.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2004
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Psychological testing :a practical introduction /Thomas P. Hogan.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 150.287
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Technology and Testing : Improving Educational and Psychological Measurement
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2016
Ký hiệu phân loại: 371.26
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở