TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: T��m l�� h���c (109 môn)

Môn: Tâm lý học giao tiếp (44 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Tâm lý học giao tiếp giới thiệu khái quát kiến thức chung của khoa học giao tiếp: khái niệm, đặc điểm, vai trò, chức năng của giao tiếp, các kĩ năng cơ bản trong giao tiếp, một số nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp, mô hình giao tiếp, cấu trúc hành vi giao tiếp, nhận thức bản thân và đối tượng giao tiếp để làm chủ bản thân trong quá trình giao tiếp, điều khiển, điều chỉnh quá trình giao tiếp; Thấy được vai trò của các loại phương tiện giao tiếp và học cách sử dụng, phối hợp chúng trong quá trình giao tiếp một cách có hiệu quả.
 
A lifetime of communication :transformation through relational dialogues /Julie Yingling.
Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates,  2004.
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Advanced Language Patterns Mastery / Larry Mclaughlin
Thông tin xuất bản: Leading Edge Publications ,  1992
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Biological perspectives on language / Caplan, David ... [et. al.].
Thông tin xuất bản: [S.l.] : [s.n.]  
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biological perspectives on language / edited by David Caplan, Andr�e Roch Lecours, Alan Smith.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  1984
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Body language / Gordon R. Wainwright.
Thông tin xuất bản: London : Teach Yourself,  2003.
Ký hiệu phân loại: 153.69
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Body language / Julius Fast.
Thông tin xuất bản: London : Pan Books,  1978
Ký hiệu phân loại: 153.69
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Body language : how to read others' thoughts by their gestures
Thông tin xuất bản: London : Sheldon ,  1981
Ký hiệu phân loại: 153.69
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Body language : learn how to read others and communicate with confidence / Elizabeth Kuhnke.
Thông tin xuất bản: Hoboken : Capstone,  2016.
Ký hiệu phân loại: 153.69
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Body language for dummies / Elizabeth Kuhnke.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Chichester : Wiley ; John Wiley [distributor],  2007
Ký hiệu phân loại: 153.69
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Body language rules [electronic resource] : a savvy guide to understanding who's flirting, who's faking, and who's really interested / Judi James.
Thông tin xuất bản: Naperville, Ill. : Sourcebooks, Inc.,  2009
Ký hiệu phân loại: 153.69
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Communication skills for dummies [electronic resource] / Elizabeth Kuhnke.
Thông tin xuất bản: Chichester, England : Wiley ,  2013
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Creative listening and the psychoanalytic process : sensibility, engagement and envisioning / Fred L. Griffin.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group,  2016.
Ký hiệu phân loại: 153.68
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể = : the definitive book of body language / Allan Pease, Barbara Pease; Lê Huy Lâm (dịch).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh : Công ty TNHH Nhân Trí Việt  2016
Ký hiệu phân loại: 153.69
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Để có một tâm hồn đẹp = How to have a beautiful mind / Edward De Bono; Lê Như (dịch); Nguyễn Văn Phước (hiệu đính)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Detecting lies and deceit : pitfalls and opportunities / Aldert Vrij.
Thông tin xuất bản: Chichester ; Hoboken, NJ : John Wiley,  2008
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Feedback skills for leaders : building constructive communication skills up and down the ladder / Patti Hathaway.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Thomson/NETg,  2006.
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Healing conversations : What to say when you don't know what to say / Nance Guilmartin.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Jossey Bass,  2010
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
How to sell yourself : winning techniques for selling yourself-- your ideas-- your message / Arch Lustberg.
Thông tin xuất bản: Franklin Lakes, N.J. : Career Press,  2002
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
I can read you like a book [electronic resource] : how to spot the messages and emotions people are really sending with their body language / By Gregory Hartley and Maryann Karinch.
Thông tin xuất bản: Franklin Lakes, NJ : Career Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Interpersonal communication : everyday encounters / Julia T. Wood, Lineberger Distinguished Professor of Humanities Emerita, Caroline H. and Thomas S. Royster Distinguished, Professor of Graduate Education Emerita, The University of North Carolina at Chapel Hill.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Cengage Learning,  2016
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Listening : attitudes, principles, and skills / Judi Brownell.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2013
Ký hiệu phân loại: 153.68
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Mindful listening.
Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press,  2019
Ký hiệu phân loại: 153.68
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Nghệ thuật đàm phán đỉnh cao sự khác biệt giữa người chiến thắng và kẻ thua cuộc trên bàn đàm phán = : Crucial conversations : tools for talking when stakes are high / Kerry Patterson...[và những người khác]; Minh Hiếu (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động- Xã hội ,  2017
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Nghệ thuật đối nhân xử thế / Romeo Rodriguez Jr ; Nguyễn Hoàng Ngân (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới ,  2018
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác / Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Minh Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên ,  2017
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Ngôn ngữ bí mật trong kinh doanh = : The Secret language of business / Kevin Hogan; Phạm Ngọc Kim Tuyến, Bành Đức Huy (dịch).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Trẻ ,  2016
Ký hiệu phân loại: 153.69
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Những cuộc đàm phán quyết định = : Crucial conversations / Kerry Patterson...[et al]; Minh Hiếu (dịch).
Thông tin xuất bản: H : Thế giới,  2009
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Những cuộc đối đầu quyết định = : Crucial conversations / Kerry Patterson...[et al.]; Trần Cung [dịch].
Thông tin xuất bản: H : Thế giới,  2009
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Phất tay lung lay thế giới : Ngôn ngữ thân thể của bậc thầy giao tiếp / Oopsy
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới,  2017
Ký hiệu phân loại: 153.69
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Reading comprehension / Manhattan GMAT (Firm)
Thông tin xuất bản: Manhattan Prep Publishing,  2012
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học giao tiếp / Nguyễn Thị Ngọc Nhi.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học giao tiếp / Nguyễn Thị Ngọc Nhi.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học giao tiếp = Communication Psychology / Phổ Tường, Bảo Thu (người dịch).
Thông tin xuất bản: Thanh Hóa : Thanh Hóa,  2019
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học ứng xử / Lê Thị Bừng, Hải Vang
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  1997
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Telling lies : clues to deceit in the marketplace, politics, and marriage / Paul Ekman.
Thông tin xuất bản: New York : W.W. Norton,  1992
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The body language advantage : maximize your personal and professional relationships with this ultimate photo guide to deciphering what others are secretly saying, in any situation / Lillian Glass.
Thông tin xuất bản: Beverly, MA : Fair Winds Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The dance of connection :how to talk to someone when you're mad, hurt, scared, frustrated, insulted, betrayed, or desperate /Harriet Lerner.
Thông tin xuất bản: New York : HarperCollins,  2001
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The lost art of listening [electronic resource] : how learning to listen can improve relationships / Michael P. Nichols.
Thông tin xuất bản: New York : Guilford Press ,  2009
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The secret language of business : how to read anyone in 3 seconds or less / Kevin Hogan.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2008
Ký hiệu phân loại: 153.69
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Visible thought : the new psychology of body language / Geoffrey Beattie.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2003
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
What the hands reveal about the brain / Howard Poizner, Edward S. Klima, and Ursula Bellugi.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  1987
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
What the hands reveal about the brain.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Winning body language elektronisk ressurs : control the conversation, command attention, and convey the right message--without saying a word / Mark Bowden
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill ,  2010
Ký hiệu phân loại: 153.69
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
You say more than you think [ressource électronique] : the 7-day plan for using the new body language to get what you want / Janine Driver ; with Mariska van Aal
Thông tin xuất bản: New York : Crown Publishers,  2010
Ký hiệu phân loại: 153.69
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic