TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: T��m l�� h���c (109 môn)

Môn: Tâm lý học quảng cáo - marketing (26 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Tâm lý học quảng cáo - marketing trang bị cho sinh viên những tri thức, kỹ năng cơ bản của công tác quảng cáo, marketing cũng như những cơ sở tâm lý để ứng dụng quảng cáo, marketing một cách hiệu quả. Ngoài ra, học phần còn cũng cung cấp những kiến thức và kỹ năng nhằm định hướng cho người học ứng dụng Tâm lý học làm việc trong lĩnh vực truyền thông.
 
Buying Trances : A new psychology and marketing / Joe Vitale
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley, John & Sons, Incorporated,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.80019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Consumer behaviour and advertising management [electronic resource] / Matin Khan.
Thông tin xuất bản: New Delhi : New Age International (P) Ltd., Publishers,  2006
Ký hiệu phân loại: 659.1019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình tâm lý học quản lý / Đỗ Văn Đoạt [và những người khác...].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư phạm,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình tâm lý học quản lý / Dương Thị Kim Oanh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình tâm lý học quản lý / Nguyễn Đình Xuân, Vũ Đức Đán.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Tổng hợp Hà Nội,  1994
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình tâm lý học quản lý / Nguyễn Hữu Thụ (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình Tâm lý học quản lý / Vũ Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư Phạm,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình tâm lý học quản lý / Vũ Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư phạm,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình tâm lý học quản lý kinh tế / Trần Thị Thúy Sửu, Lê Thị Anh Vân, Đỗ Hoàng Toàn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2000
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hình ảnh điều khiển tâm trí: 30 kỹ thuật tâm lý ứng dụng trong truyền thông thị giác = hidden persuasion 33 psychological influences techniques in advertising / Marc Andrews, Mattheis Lars van Leeuwen, Rickert Bart van Baaren; Hà Minh Tú (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2019
Ký hiệu phân loại: 659.1019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Manager avec l'approche Herrmann : l'art de conjuguer les intelligences individuelles / Stéphane Demilly ; préface de Lionel Vuillem
Thông tin xuất bản: Paris : Eyrolles : Éditions d'Organisation,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Power is the great motivator / David C. McClelland, David H. Burnham.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sát thủ quảng cáo khám phá vũ khí bí mật của những bậc thầy thuyết phục bất khả chiến bại = The hidden persuaders / Vance Packard; Phan Nguyễn Khánh Đan (dịch giả)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và Truyền thông,  2017
Ký hiệu phân loại: 659.1019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tâm lý học quản lý / Hoàng Minh Phú (Biên soạn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học quản lý = Management Psychology / Ngô Kỳ; Bảo Thu (người dịch).
Thông tin xuất bản: Thanh Hóa : Thanh Hóa,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tâm lý học quản trị kinh doanh / Nguyễn Hữu Thụ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tâm lý học quản trị kinh doanh / Thái Trí Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tâm lý học quản trị kinh doanh / Trương Quang Niệm, Hoàng Văn Thành
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2001
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tâm lý học quảng cáo - marketing / Hoàng Minh Phú
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 659.1019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học tuyên truyền quảng cáo / Nguyễn Hữu Thụ
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2005
Ký hiệu phân loại: 659.1019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tâm lý quản lý / Hồ Thị Thân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo / Huỳnh Thanh Tú.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo / Huỳnh Thanh Tú.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tập bài giảng tâm lý học quản lý / Học viện Hành chính Quốc gia.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thành công trong bán hàng : những kỹ năng và công cụ tạo nên sự khác biệt nhằm giúp bạn bán được hàng / Dũng Tiến, Thúy Nga.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.80019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The behavioral advantage : what the smartest, most successful companies do differently to win in the B2B arena / Terry R. Bacon and David G. Pugh.
Thông tin xuất bản: New York : AMACOM,  2004.
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng