TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: T��m l�� h���c (109 môn)

Môn: Tâm lý học y học - sức khỏe (26 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Tâm lý học y học-sức khỏe là khoa học nghiên cứu các nhân tố tâm lý của người bệnh có vấn đề về cơ thể, vấn đề bệnh tật và vấn đề điều trị nó. Đồng thời, tâm lý học y khoa còn nghiên cứu mối quan hệ của người bệnh với nhóm và cả hệ thống xã hội của họ (Asken, 1976). Đồng thời, cung cấp hiểu biết về những vấn đề tâm lý trong việc làm thế nào con người khỏe mạnh, tại sao họ lại bị bệnh, họ phản ứng lại như thế nào khi họ bị bệnh. Nhà tâm lý sức khỏe nghiên cứu cả những vấn đề can thiệp để con người khỏe mạnh và tránh xa bệnh tật (S.E.Taylor, 2003). - Nội dung của môn học tập trung vào làm rõ khái niệm tâm lý học y học, lịch sử phát triển của nó. Đồng thời đi vào nghiên cứu hành vi sức khỏe và phòng bệnh chủ yếu, nghiên cứu stress và chống đỡ, nghiên cứu bệnh nhân và môi trường điều trị, quản lý
 
Abnormal child psychology / Eric J. Mash, Oregon Health & Science University and University of Calgary, David A. Wolfe, Centre for Addiction and Mental Health and University of Toronto.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Cengage Learning,  2016
Ký hiệu phân loại: 618.92
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Behavioral medicine : a guide for clinical practice / Mitchell D. Feldman, John F. Christensen.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Medical,  2008.
Ký hiệu phân loại: 616.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Behavioral medicine :a guide for clinical practice /edited by Mitchell D. Feldman, John F. Christensen.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Medical,  2008.
Ký hiệu phân loại: 616.0019
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Chapter 10 Designing for Mental Health : Psychiatry, Psychology and the Architectural Study Project
Thông tin xuất bản:  2019
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Comprehensive handbook of clinical health psychology / edited by Bret A. Boyer and M. Indira Paharia.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2008
Ký hiệu phân loại: 616
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Emerging Issues in Occupational Health Psychology
Thông tin xuất bản: Basel, Switzerland MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute  2021
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Ethics in psychology and the mental health professions : standards and cases / Gerald P. Koocher, Patricia Keith-Spiegel.
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press,  2016
Ký hiệu phân loại: 174.915
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Health psychology / Catherine A. Sanderson.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2013
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Health psychology / Shelley E. Taylor.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill Education,  2015
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Health psychology / Shelley E. Taylor.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Higher Education,  2006
Ký hiệu phân loại: 616.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
International Conference on Psychology, Education and Mental Health. Education Innovation and Mental Health in Industrial Era 4.0
Thông tin xuất bản: De Gruyter  2019
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Ketogenic diet and metabolic therapies :expanded roles in health and disease /edited by Susan A. Masino, PhD, Vernon Roosa Professor of Applied Science, Professor of Psychology and Neuroscience, Trinity College, Hartford, CT ; section editors Detlev Boison, PhD, Dominic P. D'Agostino, PhD, Eric H. Kossoff, MD, Jong M. Rho, MD.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: WB 427
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Pain Management in Clinical and Health Psychology
Thông tin xuất bản: Frontiers Media SA,  2018
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Pain Management in Clinical and Health Psychology, 2nd Edition
Thông tin xuất bản: Frontiers Media SA  2019
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Performing data analysis using IBM SPSS(R) / Lawrence S. Meyers, Department of Psychology, California State University, Sacramento, Sacramento, California, Glenn C. Gamst Department of Psychology, University of La Verne, La Verne, California, A. J. Guarino, Department of Biostatistics, MGH Institute of Health Professions, Boston, Massachusetts.
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley,  2013
Ký hiệu phân loại: 005.55
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Psychology for nurses and allied health professionals / Richard Gross, Nancy Kinnison.
Thông tin xuất bản: London : Hodder Arnold,  2007.
Ký hiệu phân loại: 2007 E-870
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Psychology of Health : Biopsychosocial Approach
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2019
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Psychosocial Job Dimensions and Distress/Well-Being: Issues and Challenges in Occupational Health Psychology
Thông tin xuất bản: Frontiers Media SA  2018
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Real behavior change in primary care : improving patient outcomes and increasing job satisfaction [electronic resource] / Patricia J. Robinson, Debra A. Gould, and Kirk D. Strosahl.
Thông tin xuất bản: Oakland, Calif. : New Harbinger Publications,  2010
Ký hiệu phân loại: 616.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Research companion to organizational health psychology / edited by Alexander-Stamatios G. Antoniou and Cary L. Cooper.
Thông tin xuất bản: Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar,  2005
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Textbook of neural repair and rehabilitation / edited by Michael E. Selzer, Director, Shriners Hospitals Pediatric Research Center and Professor of Neurology, Temple University School of Medicine, Philadelphia, PA, USA, Stephanie Clarke, Professor and Head of Neuropsychology and Neurorehabilitation, Service de Neuropsychologie et de Neuroréhabilitation, CHUV, Lausanne, Switzerland, Leonardo G. Cohen, Chief of Human Cortical Physiology Section and the Stroke Rehabilitation Clinic, National Institute of Neurologic Disorders and Stroke, National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA, Gert Kwakkel, Professor of Neurorehabilitiation, Department of Rehabilitation Medicine, VU University Medical Center, Amsterdam, the Netherlands, Robert H. Miller, Professor, Department of Neurosciences, Case Western Reserve University School of Medicine, Cleveland, OH, USA
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 573.8
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The Handbook of Salutogenesis
Thông tin xuất bản: Cham Springer Nature  2017
Ký hiệu phân loại: 616.0019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Handbook of Salutogenesis [electronic resource] / edited by Maurice B. Mittelmark, Shifra Sagy, Monica Eriksson, Georg F. Bauer, Jürgen M. Pelikan, Bengt Lindström, Geir Arild Espnes.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2017
Ký hiệu phân loại: 616.0019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Handbook of work and health psychology / edited by Marc J. Schabracq, Jacques A.M. Winnubst, Cary L. Cooper
Thông tin xuất bản: Chichester : Wiley ,  2003
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
The psychology of eating : from healthy to disordered behavior / Jane Ogden.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, U.K. ; Malden, MA : Wiley-Blackwell,  2010.
Ký hiệu phân loại: QT 235 O34p 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The self in health and illness : patients, professionals and narrative identity / edited by Frances Rapport and Paul Wainwright ; foreword by Elliot G. Mishler.
Thông tin xuất bản: Abingdon : Radcliffe,  2006.
Ký hiệu phân loại: 616.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng