TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: T��m l�� h���c (109 môn)

Môn: Tâm lý học du lịch (9 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Tâm lý học du lịch trang bị cho người học những tri thức cơ bản của tâm lý học du lịch, một số quy luật, cơ chế vận hành của các hiện tượng tâm lý trong hoạt động du lịch và hình thành các kỹ năng, năng lực, phNm chất cần có trong hoạt động kinh doanh du lịch.
 
Giáo trình tâm lý du lịch : Giáo trình dành cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành du lịch / Trịnh Xuân Dũng (chủ biên), Nguyễn Vũ Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa - Thông tin,  2004
Ký hiệu phân loại: 338.47910019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình tâm lý học kinh doanh du lịch : Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp Hà Nội / Trần Thị Thu Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2005
Ký hiệu phân loại: 338.47910019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hoạt náo du lịch / Huỳnh Hữu Tâm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hoạt náo du lịch / Huỳnh Hữu Tâm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý du khách / Nguyễn Lê Tiểu Tiên.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.47910019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý du khách : Giáo trình dành cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành du lịch / Phan Thị Dung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2010
Ký hiệu phân loại: 338.47910019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học du lịch / Nguyễn Thị Trang, Ngô Thị Bình.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.47910019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp trong du lịch / Nguyễn Hoàng Long, Trịnh Ngọc Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch : giáo trình / Nguyễn Văn Đính.
Thông tin xuất bản: H. : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình