TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: T��m l�� h���c (109 môn)

Môn: Tâm lý học lệch chuẩn (10 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Môn Hành vi lệch chuNn cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về những bất thường trong hành vi con người dưới góc độ tâm lý học theo từng lứa tuổi, từ đó giúp sinh viên xây dựng cái nhìn nhân văn, đa chiều về hành vi và tâm lý người, hỗ trợ cho thực tế công việc sau này.
 
Abnormal psychology / Ann M. Kring, Sheri L. Johnson ;Gerald C. Davison, John M. Neale.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Abnormal psychology / Deborah C. Beidel, Cynthia M. Bulik, Melinda A. Stanley.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River : Pearson,  2014
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Abnormal psychology / Ann M. Kring, Sheri L. Johnson ; with former contributions from Gerald C. Davison, John M. Neale.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ. : Wiley,  2014
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Abnormal psychology : an integrative approach / David H. Barlow, Boston University, V. Mark Durand, University of South Florida-St. Petersburg.
Thông tin xuất bản: Australia ; United States : Cengage Learning,  2015
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Abnormal psychology : clinical perspectives on psychological disorders / Richard P. Halgin, Susan Krauss Whitbourne.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Higher Education,  2010
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Abnormal psychology and life : a dimensional approach / Christopher A. Kearney, Timothy J. Trull.
Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Wadsworth,  2012.
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Abnormal psychology.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2013
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Case analyses for abnormal psychology : learning to look beyond the symptoms / Randall E. Osborne, Joan Esterline Lafuze, David V. Perkins.
Thông tin xuất bản: New York : Routledge, Taylor & Francis Group,  2016.
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi & Tâm lý học sư phạm / Nguyễn Thị Tứ (Chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh  2012
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình tâm lý học lứa tuổi tâm lý học sư phạm / Phạm Minh Quyền (chủ biên), Huỳnh Cát Dung, Nguyễn Thị Yến.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật