TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: T��m l�� h���c (109 môn)

Môn: Tâm lý học tổ chức (74 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của tâm lý học tổ chức, sự thay đổi và phát triển của các tổ chức. Đồng thời giúp sinh viên hiểu về những vấn đề tâm lý của người lao động trong tổ chức, mô hình làm việc đội, nhóm, sự giao tiếp và văn hóa trong các tổ chức, doanh
 
Acceptance and mindfulness at work : applying acceptance and commitment therapy and relational frame theory to organizational behavior management / Steven C. Hayes.
Thông tin xuất bản: New York : Haworth Press,  2006.
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Analysis of factors affecting job stress of employees in VNPT Tay Ninh / Nguyen Thi Thuy Linh; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Born entrepreneurs, born leaders : how your genes affect your work life / Scott Shane.
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Chapter 7 Organizational Stress in Contemporary Japan
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2021
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Corporate psychopathy : investigating destructive personalities in the workplace / Katarina Fritzon, Nathan Brooks, Simon Croom.
Thông tin xuất bản: London : Palgrave Macmillan,  2020
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Design for the mind : seven Psychological principles of persuasive design / Victor S. Yocco.
Thông tin xuất bản: Shelter Island, NY : Manning,  2016
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Developing self in work and career : concepts, cases, and contexts / Paul J. Hartung, Linda M. Subich.
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : American Psychological Association,  2011.
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Driven to distraction at work : how to focus and be more productive / Ned Hallowell.
Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press,  2015
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Emotion and Proactivity at Work : Prospects and Dialogues
Thông tin xuất bản: Bristol Bristol University Press  2021
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Factors affecting job stress scale of employee in MB bank / Tran Thi Thao Ngan; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Factors affecting to job stress of employees in FPT software Vietnam / NguyenThanh Thong; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Factors affecting to the job stress of employees in HSBC bank (Vietnam) Ltd. / Lam Ha Vi; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Factors effecting to the job stress of employees at Viet Nam export import commercial joint stock bank (Eximbank) / Phan Thi Thuy Trang; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Factors influencing job stress of Agribank employees in Da Lat / Luong Huynh Ngoc Tien; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Fundamentals of organizational behavior / John W. Slocum, Don Hellriegel
Thông tin xuất bản: China : Thomson South-Western,  2007
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giải tỏa Stress / Nguyễn Văn Quì hiệu đính, Tim Hindle, Vương Long dịch.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2006
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình chuyên đề tâm lý học nghề nghiệp / Phạm Mạnh Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2006
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình tâm lý học kinh doanh thương mại : Dùng trong các trường THCN Hà Nội / Trần Thị Thu Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2005
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình tâm lý học lao động / Lương Văn Úc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2011
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Hành vi tổ chức / Nguyễn Đại Lương, Phan Thị Như Quỳnh, Lê Thị Hạnh An.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hành vi tổ chức / Nguyễn Đại Lương, Phan Thị Như Quỳnh, Lê Thị Hạnh An.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hành vi tổ chức / Nguyễn Đại Lượng, Phan Thị Như Quỳnh, Lê Thị Hạnh An.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hành vi tổ chức / Nguyễn Hữu Lam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1998
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hành vi tổ chức / Tạ Thị Hồng Hạnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh  2002
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hành vi tổ chức : giáo trình / Bùi Anh Tuấn, Phạm Thúy Hương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân ,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hành vi tổ chức = : Organizational behavior / Nguyễn Hữu Lam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội ,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hành vi tổ chức = Organizational behavior / Nguyễn Hữu Lam
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội ,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Happiness at work : maximizing your psychological capital for success / Jessica Pryce-Jones.
Thông tin xuất bản: Malden, MA : Wiley-Blackwell,  2010
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
HBR guide to managing stress at work / Harvard business review.
Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Human relations : strategies for success / Lowell Lamberton, Leslie Minor.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Higher Education,  2010.
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Industrial/organizational Psychology : An applied approach / Micheal G. Aamodt.
Thông tin xuất bản: USA : Thomson Wadsworth,  2007
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Influential factors to job stress of employees in refrigeration electrical engineering corporation (REE) / Ho Quang Minh; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
International review of industrial and organizational psychology 2003. Volume 18 / edited by Cary L. Cooper and Ivan T. Robertson
Thông tin xuất bản: John Wiley & Sons,  2003
Ký hiệu phân loại: 158.705
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
International Review of Industrial and Organizational Psychology, 2004 Volume 19 / Cary L. Cooper ; Ivan T. Robertson
Thông tin xuất bản: Wiley ,  2004
Ký hiệu phân loại: 158.705
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
International Review of Industrial and Organizational Psychology, 2005. Volume 20 / Edited by Gerard P. Hodgkinson
Thông tin xuất bản: Wiley ,  2005
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Introduction to industrial/organizational psychology / Ronald E. Riggio.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson,  2013
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Introduction to industrial/organizational psychology / Ronald E. Riggio.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Pearson,  2009
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Mba trong tầm tay : Tâm lý học dành cho nhà lãnh đạo= Psychology for leaders / Dean Tjosvold, Mary M. Tjosvold; Thanh Hằng, Cam Thảo [dịch].
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Mediation in Collective Labor Conflicts
Thông tin xuất bản: Cham Springer Nature  2019
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Mediation in Collective Labor Conflicts [electronic resource] / edited by Martin C. Euwema, Francisco J. Medina, Ana Belén García, Erica Romero Pender.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2019
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Mindfulness at work for dummies / by Shamash Alidina and Juliet Adams.
Thông tin xuất bản: Chichester : John Wiley & Sons, Ltd.,  2014
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Organizational and work psychology : topics in applied psychology / Ian Rothmann, Cary Cooper.
Thông tin xuất bản: London : Hodder Education,  2008.
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Organizational behavior / Robert Kreitner, Angelo Kinicki.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Organizational behavior / Robert. Kreitner, Angelo Kinicki.
Thông tin xuất bản: [kđ] : IRWIN,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Organizational behavior / Stephen P Robbins,Tim Judge
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Organizational Behavior : essentials / Steven Mcshane,Mary Ann Von Glinow.
Thông tin xuất bản: Mcgraw-Hill ,  2007
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Organizational behavior : human behavior at work / John W. Newstrom
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Organizational behavior : integrated models and applications / Wm. B. Zachary, Loren W. Kuzuhara.
Thông tin xuất bản: Mason, Ohio : Thomson/South-Western,  2005.
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Organizational behavior : integrating individuals, groups, and organizations / Joseph E. Champoux.
Thông tin xuất bản: New York : Routledge,  2011.
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Organizational behavior : securing competitive advantage / -
Thông tin xuất bản: New York : Routledge,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Organizational behavior 1, Essential theories of motivation and leadership / John B. Miner.
Thông tin xuất bản: Armonk, N.Y. : M.E. Sharpe,  2005
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Organizational behavior today / Leigh L Thompson.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Pearson Prentice Hall,  2008
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Organizational psychology : a scientist-practitioner approach / Steve M. Jex.
Thông tin xuất bản: New York : Wiley,  2002
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Personality and organizations / edited by Benjamin Schneider, D. Brent Smith.
Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates,  2004
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Personality and work : reconsidering the role of personality in organizations / -
Thông tin xuất bản: San Francisco, CA : Jossey-Bass,  2003
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Pressure proofing : how to increase personal effectiveness on the job and anywhere else for that matter / Sam Klarreich.
Thông tin xuất bản: New York, N.Y. ; London : Routledge,  2008.
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Principles of organizational behavior / John W. Slocum, Don Hellriegel.
Thông tin xuất bản: Mason, Ohio : South-Western Cengage Learning,  2009
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Professional Emotions in Court : A Sociological Perspective
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2018
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Promoting Social Dialogue in European Organizations [electronic resource] : Human Resources Management and Constructive Conflict Management / edited by Martin Euwema, Lourdes Munduate, Patricia Elgoibar, Erica Pender, Ana Belén García.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Nature,  2015
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Purpose, meaning, and passion.
Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press,  2018
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Research companion to organizational health psychology / edited by Alexander-Stamatios G. Antoniou and Cary L. Cooper.
Thông tin xuất bản: Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar,  2005
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Resilience at work : how to succeed no matter what life throws at you / Salvatore R. Maddi, Deborah M. Khoshaba.
Thông tin xuất bản: New York : Amacom,  2005
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Stress in the workplace : past, present and future / edited by Jack Dunham.
Thông tin xuất bản: London : Whurr Publishers,  2001
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học lao động / Đào Thị Oanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2003
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học lao động / Nguyễn Thi Minh, Trịnh Viết Then.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học lao động / Võ Hưng, Phạm Thị Bích Ngân
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Tp.HCM.,  2007
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The California School of Organizational Studies handbook of organizational consulting psychology :a comprehensive guide to theory, skills, and techniques /Rodney L. Lowman, editor.
Thông tin xuất bản: San Francisco, Calif. : Jossey-Bass,  2002
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
The consequences of employee's stress at fin company, Viet Nam / Ngo Trung Hieu; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
The Handbook of work and health psychology / edited by Marc J. Schabracq, Jacques A.M. Winnubst, Cary L. Cooper
Thông tin xuất bản: Chichester : Wiley ,  2003
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
The Impact of Shared Vision on Leadership, Engagement, Organizational Citizenship and Coaching
Thông tin xuất bản: Frontiers Media SA,  2015
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Manager : Understanding and Influencing People / David W. Thompson.
Thông tin xuất bản: Chicago : Mtr Corporation,  2004
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The Psychology of Becoming a Successful Worker : Research on the changing nature of achievement at work
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2015
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Understanding occupational & organizational psychology / Lynne J. Millward.
Thông tin xuất bản: London : Sage,  2005.
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Work psychology : understanding human behaviour in the workplace / John Arnold with Joanne Silvester ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York, N.Y. : Prentice Hall/Financial Times,  2005.
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic