TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: T��m l�� h���c (109 môn)

Môn: Tham vấn tình yêu, hôn nhân và gia đình (24 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Tham vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình giới thiệu khái quát về những yêu cầu, kĩ năng của nhà tham vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình và những kiến thức nền tảng liên quan đến tình yêu – hôn nhân – gia đình làm cơ sở nghề. Mặt khác học phần cũng đi sâu vào các nội dung cơ bản trong tham vấn về tình yêu, hôn nhân, gia đình, cụ thể: Tình bạn, tình yêu đôi lứa, tình dục, mang thai, bảo vệ bản thân, cách xử lý một số tình huống nguy hiểm; Vấn đề tiền hôn nhân, hôn nhân; Nhiệm vụ làm cha mẹ, ông bà. Thực hành tham vấn qua một số tình huống.
 
Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 . Phần thứ hai - các tội phạm Chương XVI : các tội phạm sở hữu; Chương XVII ; các tội phạm chế độ hôn nhân và gia đình / Đinh Văn Quế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật,  2021
Ký hiệu phân loại: 345
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về dân sự, hình sự, hành chính, thương mại, hôn nhân và gia đình (năm 2000 - 2017) / Trần Thế Vinh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2017
Ký hiệu phân loại: 347.077
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cẩm nang nghiệp vụ dành cho cán bộ tư pháp - Văn phòng Luật sư và trợ giúp pháp lý - Quy định mới về hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính, hộ tịch, hộ khẩu, hôn nhân và gia đình / Quang Minh, Hoàng Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2020
Ký hiệu phân loại: 342.08
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật hôn nhân và gia đình 2014 / Đào Thị Thương Huyền; Bành Quốc Tuấn (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.016
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân theo luật hôn nhân và gia đình 2014 / Trần Ngọc Nữ; Bành Quốc Tuấn (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.016
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Điều kiện kết hôn theo luật hôn nhân và gia đình / Dương Thị Kim Ngân; Bành Quốc Tuấn (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.016
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hỏi - đáp các vấn đề pháp luật về hôn nhân và gia đình, quản lý hộ tịch, hộ khẩu, cư trú / Nguyễn Hữu Đại
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2017
Ký hiệu phân loại: 342.08
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hôn nhân và gia đình các dân tộc thiểu số ở Việt Nam / Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc,  2012
Ký hiệu phân loại: 392.509597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hôn nhân và gia đình của người Brâu ở Việt Nam / Bùi Ngọc Quang
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 392.509597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hôn nhân và gia đình của người Cơtu tại tỉnh Quảng Nam / Đặng Thị Quốc Anh Đào.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 392.509597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hôn nhân và gia đình dân tộc Sán Dìu, Khơ Mú ở Việt Nam / Trần Quốc Hùng, Nguyễn Thị Thuận (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2020
Ký hiệu phân loại: 392.509597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật hôn nhân gia đình / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 346.015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật hôn nhân và gia đình (Hiện hành) / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật,  2019
Ký hiệu phân loại: 346.016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật hôn nhân và gia đình : Giáo trình. Tập 1.
Thông tin xuất bản: Cần Thơ : Đại học Cần Thơ,  2009
Ký hiệu phân loại: 346.016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật hôn nhân và gia đình : Giáo trình. Tập 2
Thông tin xuất bản: Cần Thơ : Đại học Cần Thơ  
Ký hiệu phân loại: 346.016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật hôn nhân và gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành / Dương Phong (Tuyển chọn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2016
Ký hiệu phân loại: 346.016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật hôn nhân và gia đình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2008
Ký hiệu phân loại: 346.015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Phân chia tài sản vợ chồng khi ly hôn theo luật hôn nhân và gia đình 2014 / Đặng Quỳnh Trâm; Bành Quốc Tuấn (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.016
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài theo luật hôn nhân và gia đình 2014 / Phạm Thị Phương Mai; Bành Quốc Tuấn (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.016
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
So sánh - đối chiếu bộ luật dân sự 2005 và 2015 áp dụng 01-01-2017 các văn bản pháp luật mới nhất về dân sự - hôn nhân và gia đình - nhà ở / Vũ Duy Khang (tổng hợp).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2016
Ký hiệu phân loại: 346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu luật hôn nhân và gia đình / Nguyễn Thành Long.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2007
Ký hiệu phân loại: 346.015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn bản pháp luật về dân sự hôn nhân gia đình... / Nhà nước CHXHCNVN.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  1998
Ký hiệu phân loại: 346.0163
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa hôn nhân và gia đình trong tục ngữ - ca dao Việt Nam / Nguyễn Nghĩa Dân (Nghiên cứu, sưu tầm, bình luận).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Việt Nam và Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu hóa. Tập2 - Chủ đề tộc người - văn hóa tộc người - hôn nhân gia đình - kinh tế - du lịch - tôn giáo - nghi lễ / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 915.9
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý