TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: T��m l�� h���c (109 môn)

Môn: Tâm lý học tổ chức và nhân sự (74 tài liệu)

 
Acceptance and mindfulness at work : applying acceptance and commitment therapy and relational frame theory to organizational behavior management / Steven C. Hayes.
Thông tin xuất bản: New York : Haworth Press,  2006.
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Analysis of factors affecting job stress of employees in VNPT Tay Ninh / Nguyen Thi Thuy Linh; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Born entrepreneurs, born leaders : how your genes affect your work life / Scott Shane.
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Chapter 7 Organizational Stress in Contemporary Japan
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2021
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Corporate psychopathy : investigating destructive personalities in the workplace / Katarina Fritzon, Nathan Brooks, Simon Croom.
Thông tin xuất bản: London : Palgrave Macmillan,  2020
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Design for the mind : seven Psychological principles of persuasive design / Victor S. Yocco.
Thông tin xuất bản: Shelter Island, NY : Manning,  2016
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Developing self in work and career : concepts, cases, and contexts / Paul J. Hartung, Linda M. Subich.
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : American Psychological Association,  2011.
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Driven to distraction at work : how to focus and be more productive / Ned Hallowell.
Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press,  2015
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Emotion and Proactivity at Work : Prospects and Dialogues
Thông tin xuất bản: Bristol Bristol University Press  2021
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Factors affecting job stress scale of employee in MB bank / Tran Thi Thao Ngan; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Factors affecting to job stress of employees in FPT software Vietnam / NguyenThanh Thong; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Factors affecting to the job stress of employees in HSBC bank (Vietnam) Ltd. / Lam Ha Vi; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Factors effecting to the job stress of employees at Viet Nam export import commercial joint stock bank (Eximbank) / Phan Thi Thuy Trang; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Factors influencing job stress of Agribank employees in Da Lat / Luong Huynh Ngoc Tien; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Fundamentals of organizational behavior / John W. Slocum, Don Hellriegel
Thông tin xuất bản: China : Thomson South-Western,  2007
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giải tỏa Stress / Nguyễn Văn Quì hiệu đính, Tim Hindle, Vương Long dịch.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2006
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình chuyên đề tâm lý học nghề nghiệp / Phạm Mạnh Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2006
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình tâm lý học kinh doanh thương mại : Dùng trong các trường THCN Hà Nội / Trần Thị Thu Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2005
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình tâm lý học lao động / Lương Văn Úc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2011
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Hành vi tổ chức / Nguyễn Đại Lương, Phan Thị Như Quỳnh, Lê Thị Hạnh An.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hành vi tổ chức / Nguyễn Đại Lương, Phan Thị Như Quỳnh, Lê Thị Hạnh An.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hành vi tổ chức / Nguyễn Đại Lượng, Phan Thị Như Quỳnh, Lê Thị Hạnh An.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hành vi tổ chức / Nguyễn Hữu Lam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1998
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hành vi tổ chức / Tạ Thị Hồng Hạnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh  2002
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hành vi tổ chức : giáo trình / Bùi Anh Tuấn, Phạm Thúy Hương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân ,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hành vi tổ chức = : Organizational behavior / Nguyễn Hữu Lam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội ,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hành vi tổ chức = Organizational behavior / Nguyễn Hữu Lam
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội ,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Happiness at work : maximizing your psychological capital for success / Jessica Pryce-Jones.
Thông tin xuất bản: Malden, MA : Wiley-Blackwell,  2010
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
HBR guide to managing stress at work / Harvard business review.
Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Human relations : strategies for success / Lowell Lamberton, Leslie Minor.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Higher Education,  2010.
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Industrial/organizational Psychology : An applied approach / Micheal G. Aamodt.
Thông tin xuất bản: USA : Thomson Wadsworth,  2007
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Influential factors to job stress of employees in refrigeration electrical engineering corporation (REE) / Ho Quang Minh; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
International review of industrial and organizational psychology 2003. Volume 18 / edited by Cary L. Cooper and Ivan T. Robertson
Thông tin xuất bản: John Wiley & Sons,  2003
Ký hiệu phân loại: 158.705
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
International Review of Industrial and Organizational Psychology, 2004 Volume 19 / Cary L. Cooper ; Ivan T. Robertson
Thông tin xuất bản: Wiley ,  2004
Ký hiệu phân loại: 158.705
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
International Review of Industrial and Organizational Psychology, 2005. Volume 20 / Edited by Gerard P. Hodgkinson
Thông tin xuất bản: Wiley ,  2005
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Introduction to industrial/organizational psychology / Ronald E. Riggio.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson,  2013
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Introduction to industrial/organizational psychology / Ronald E. Riggio.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Pearson,  2009
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Mba trong tầm tay : Tâm lý học dành cho nhà lãnh đạo= Psychology for leaders / Dean Tjosvold, Mary M. Tjosvold; Thanh Hằng, Cam Thảo [dịch].
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Mediation in Collective Labor Conflicts
Thông tin xuất bản: Cham Springer Nature  2019
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Mediation in Collective Labor Conflicts [electronic resource] / edited by Martin C. Euwema, Francisco J. Medina, Ana Belén García, Erica Romero Pender.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2019
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Mindfulness at work for dummies / by Shamash Alidina and Juliet Adams.
Thông tin xuất bản: Chichester : John Wiley & Sons, Ltd.,  2014
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Organizational and work psychology : topics in applied psychology / Ian Rothmann, Cary Cooper.
Thông tin xuất bản: London : Hodder Education,  2008.
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Organizational behavior / Robert Kreitner, Angelo Kinicki.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Organizational behavior / Robert. Kreitner, Angelo Kinicki.
Thông tin xuất bản: [kđ] : IRWIN,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Organizational behavior / Stephen P Robbins,Tim Judge
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Organizational Behavior : essentials / Steven Mcshane,Mary Ann Von Glinow.
Thông tin xuất bản: Mcgraw-Hill ,  2007
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Organizational behavior : human behavior at work / John W. Newstrom
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Organizational behavior : integrated models and applications / Wm. B. Zachary, Loren W. Kuzuhara.
Thông tin xuất bản: Mason, Ohio : Thomson/South-Western,  2005.
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Organizational behavior : integrating individuals, groups, and organizations / Joseph E. Champoux.
Thông tin xuất bản: New York : Routledge,  2011.
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Organizational behavior : securing competitive advantage / -
Thông tin xuất bản: New York : Routledge,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Organizational behavior 1, Essential theories of motivation and leadership / John B. Miner.
Thông tin xuất bản: Armonk, N.Y. : M.E. Sharpe,  2005
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Organizational behavior today / Leigh L Thompson.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Pearson Prentice Hall,  2008
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Organizational psychology : a scientist-practitioner approach / Steve M. Jex.
Thông tin xuất bản: New York : Wiley,  2002
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Personality and organizations / edited by Benjamin Schneider, D. Brent Smith.
Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates,  2004
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Personality and work : reconsidering the role of personality in organizations / -
Thông tin xuất bản: San Francisco, CA : Jossey-Bass,  2003
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Pressure proofing : how to increase personal effectiveness on the job and anywhere else for that matter / Sam Klarreich.
Thông tin xuất bản: New York, N.Y. ; London : Routledge,  2008.
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Principles of organizational behavior / John W. Slocum, Don Hellriegel.
Thông tin xuất bản: Mason, Ohio : South-Western Cengage Learning,  2009
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Professional Emotions in Court : A Sociological Perspective
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2018
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Promoting Social Dialogue in European Organizations [electronic resource] : Human Resources Management and Constructive Conflict Management / edited by Martin Euwema, Lourdes Munduate, Patricia Elgoibar, Erica Pender, Ana Belén García.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Nature,  2015
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Purpose, meaning, and passion.
Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press,  2018
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Research companion to organizational health psychology / edited by Alexander-Stamatios G. Antoniou and Cary L. Cooper.
Thông tin xuất bản: Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar,  2005
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Resilience at work : how to succeed no matter what life throws at you / Salvatore R. Maddi, Deborah M. Khoshaba.
Thông tin xuất bản: New York : Amacom,  2005
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Stress in the workplace : past, present and future / edited by Jack Dunham.
Thông tin xuất bản: London : Whurr Publishers,  2001
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học lao động / Đào Thị Oanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2003
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học lao động / Nguyễn Thi Minh, Trịnh Viết Then.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học lao động / Võ Hưng, Phạm Thị Bích Ngân
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Tp.HCM.,  2007
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The California School of Organizational Studies handbook of organizational consulting psychology :a comprehensive guide to theory, skills, and techniques /Rodney L. Lowman, editor.
Thông tin xuất bản: San Francisco, Calif. : Jossey-Bass,  2002
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
The consequences of employee's stress at fin company, Viet Nam / Ngo Trung Hieu; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 158.72
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
The Handbook of work and health psychology / edited by Marc J. Schabracq, Jacques A.M. Winnubst, Cary L. Cooper
Thông tin xuất bản: Chichester : Wiley ,  2003
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
The Impact of Shared Vision on Leadership, Engagement, Organizational Citizenship and Coaching
Thông tin xuất bản: Frontiers Media SA,  2015
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Manager : Understanding and Influencing People / David W. Thompson.
Thông tin xuất bản: Chicago : Mtr Corporation,  2004
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The Psychology of Becoming a Successful Worker : Research on the changing nature of achievement at work
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2015
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Understanding occupational & organizational psychology / Lynne J. Millward.
Thông tin xuất bản: London : Sage,  2005.
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Work psychology : understanding human behaviour in the workplace / John Arnold with Joanne Silvester ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York, N.Y. : Prentice Hall/Financial Times,  2005.
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic