TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: T��m l�� h���c (109 môn)

Môn: Giáo dục học (294 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần Giáo dục học đại cương trang bị cho học viên hệ thống tri thức và kỹ năng cơ bản về những vấn đề chung của Giáo dục học bao gồm: nguồn gốc, bản chất, tính chất, chức năng của giáo dục; Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của Giáo dục học; những khái niệm cơ bản của Giáo dục học; vai trò của giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách; mục đích, nhiệm vụ và các con đường giáo dục, làm cơ sở cho SV nghiên cứu các môn học liên quan đến khoa học giáo dục
 
(Un)Equal Pathways to Higher Education : Social Origins and Destinations of Colombian Graduates
Thông tin xuất bản: Waxmann Verlag  20210422
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
A critical analysis of the Physical Education curriculum in the Czech Republic
Thông tin xuất bản: Berlin/Germany Logos Verlag Berlin  2019
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
A History of Education for the Many : From Colonization and Slavery to the Decline of US Imperialism
Thông tin xuất bản: London : Bloomsbury Academic,  2021
Ký hiệu phân loại: 370.973
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
A New Perspective on Education in the Digital Age : Teaching, Media and Bildung
Thông tin xuất bản: Bloomsbury Academic  20211104
Ký hiệu phân loại: 370.1
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
A Philosophy of Israel Education : A Relational Approach
Thông tin xuất bản: Basingstoke Springer Nature  2016
Ký hiệu phân loại: 370.1
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
A Philosophy of Israel Education [electronic resource] : A Relational Approach / by Barry Chazan.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Nature,  2016
Ký hiệu phân loại: 370.1
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
A Philosophy of Israel Education: A Relational Approach
Thông tin xuất bản: Cham Palgrave Macmillan  2016
Ký hiệu phân loại: 370.1
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
A scholarly contribution to educational praxis
Thông tin xuất bản: Durbanville, South Africa AOSIS  2016
Ký hiệu phân loại: 370.1
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
A scholarly inquiry into disciplinary practices in educational institutions
Thông tin xuất bản: Durbanville AOSIS  2019
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Adult and Continuing Education in Cyprus
Thông tin xuất bản: Bielefeld W. Bertelsmann Verlag  2014
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Adult Education and Lifelong Learning in Europe and Beyond
Thông tin xuất bản: Bern Peter Lang International Academic Publishers  2015
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Adult Education and Lifelong Learning in Europe and Beyond : Comparative Perspectives from the 2015 Wuerzburg Winter School
Thông tin xuất bản: Bern Peter Lang International Academic Publishers  2016
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Adult Education and Work Contexts: International Perspectives and Challenges
Thông tin xuất bản: Bern Peter Lang International Academic Publishers  2018
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Adult Education in the American Experience : From the Colonial Period to the Present / Harold W. Stubblefield, Patrick Keane
Thông tin xuất bản: San Francisco : Wiley, John & Sons, Incorporated,  1994
Ký hiệu phân loại: 374.973
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Adult Education Policy and the European Union: Theoretical and Methodological Perspectives
Thông tin xuất bản: Rotterdam : Brill ,  2014
Ký hiệu phân loại: 374.924
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advancing next-generation teacher education through digital tools and applications /Mary Grassetti, Framingham State University, USA, Silvy Brookby, Framingham State University, USA.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 370.71/1
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Advancing scientific research in education / on Research in Education Committee.
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : National Academies Press,  2004
Ký hiệu phân loại: 370.72
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Affect and Mathematics Education : Fresh Perspectives on Motivation, Engagement, and Identity
Thông tin xuất bản: Cham Springer Nature  2019
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Affect and Mathematics Education [electronic resource] : Fresh Perspectives on Motivation, Engagement, and Identity / edited by Markku S. Hannula, Gilah C. Leder, Francesca Morselli, Maike Vollstedt, Qiaoping Zhang.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2019
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
American Education / Joel Spring
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2012
Ký hiệu phân loại: 370.973
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Anarchism and education :a philosophical perspective /Judith Suissa.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 370.1
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Annual Editions : Educational Psychology, 23/e / Editors Kathleen Cauley , Gina Pannozzo
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2009
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Applied Pedagogies for Higher Education [electronic resource] : Real World Learning and Innovation across the Curriculum / edited by Dawn A. Morley, Md Golam Jamil.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Palgrave Macmillan,  2021
Ký hiệu phân loại: 370.113
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Asia Pacific Education : Diversity, Challenges and Changes
Thông tin xuất bản: Clayton, Victoria, Australia Monash University Publishing  2012
Ký hiệu phân loại: 370.00
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Assessment in Mathematics Education [electronic resource] : Large-Scale Assessment and Classroom Assessment / by Christine Suurtamm, Denisse R. Thompson, Rae Young Kim, Leonora Diaz Moreno, Nathalie Sayac, Stanislaw Schukajlow, Edward Silver, Stefan Ufer, Pauline Vos.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2016
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Attitudes, Beliefs, Motivation and Identity in Mathematics Education [electronic resource] : An Overview of the Field and Future Directions / by Markku S. Hannula, Pietro Di Martino, Marilena Pantziara, Qiaoping Zhang, Francesca Morselli, Einat Heyd-Metzuyanim, Sonja Lutovac, Raimo Kaasila, James A. Middleton, Amanda Jansen, Gerald A Goldin.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2016
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Audacious Education Purposes [electronic resource] : How Governments Transform the Goals of Education Systems / edited by Fernando M. Reimers.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020
Ký hiệu phân loại: 370.116
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Bài học Phần Lan 2.0 chúng ta học được gì từ cải cách giáo dục Phần Lan? = Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland? / Pasi Sahlberg; Đặng Việt Vinh (dịch); Phạm Văn Lam (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới,  2017
Ký hiệu phân loại: 370.94897
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Being a Presence for Students : Teaching as a Lived Defense of Liberal Education
Thông tin xuất bản: Lever Press  2019
Ký hiệu phân loại: 370.112
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Best practices for education professionals / edited by Heidi L. Schnackenberg, Beverly A. Burnell.
Thông tin xuất bản: Toronto ; Point Pleasant, NJ : Apple Academic Press,  2013
Ký hiệu phân loại: 370.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Between PIAAC and the New Literacy Studies. What adult education can learn from large-scale assessments without adopting the neo-liberal paradigm
Thông tin xuất bản: Waxmann Verlag  2021
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Bilingual education / edited by Jim Cummins and Nancy H. Hornberger.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2008
Ký hiệu phân loại: 370.117
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Black Education in New York State
Thông tin xuất bản: New York : Syracuse University Press ,  1979
Ký hiệu phân loại: 370.9747
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Boundaries of the Educational Imagination
Thông tin xuất bản: Cape Town, South Africa : African Minds,  2016
Ký hiệu phân loại: 370.1
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Boundaries of the Educational Imagination / Wayne Hugo.
Thông tin xuất bản: Baltimore, Maryland : Project Muse,  2016
Ký hiệu phân loại: 370.1
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Boundaries of the Educational Imagination Wayne Hugo.
Thông tin xuất bản: Baltimore, Maryland : Project Muse,  2016
Ký hiệu phân loại: 370.1
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter 3 Researching Kreol Seselwa and its role in education in the pursuit of educational equity in the Seychelles
Thông tin xuất bản: London ; New York : Taylor & Francis,  2022
Ký hiệu phân loại: 370.11750967
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter A Student Voice Approach in Work-Related Learning. From Lesson-Learned in Secondary School to Suggestions for Higher Education
Thông tin xuất bản: Florence Firenze University Press  2018
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter Adult Education Policies and Sustainable Development in Poland and Portugal: A Comparative Analysis of Policies and Practices
Thông tin xuất bản: Florence Firenze University Press  2020
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter Advertising Adult Education Offerings in a Portuguese Qualifica Centre using Social Networking Tools
Thông tin xuất bản: Florence Firenze University Press  2020
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter Are Teachers Agents of Change? Teacher Training and The Gender Dimension in Adult Education: Italy and Nigeria in Comparison
Thông tin xuất bản: Florence Firenze University Press  2020
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter Comparative Adult and Continuing Education: A Guiding Essay
Thông tin xuất bản: Florence Firenze University Press  2020
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter Developing Active Citizenship Through Adult Learning and Education. Experiences from an INTALL Winter School Comparative Working Group
Thông tin xuất bản: Florence Firenze University Press  2020
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter Doctorates and Employability: New Perspectives for Doctoral Education
Thông tin xuất bản: Florence Firenze University Press  2018
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter Employability and Transitions towards Work: MSc Degree Programme in Educational Planning and Human Resource Development, Catholic University of the Sacred Heart of Brescia
Thông tin xuất bản: Florence Firenze University Press  2018
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter Facilitating Comparative Group Work in Adult Education
Thông tin xuất bản: Florence Firenze University Press  2020
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter Fostering Critical Reflection in The Frame of Transformative Learning in Adult Education: Italian and Nigerian Comparative Case Studies
Thông tin xuất bản: Florence Firenze University Press  2020
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter Fostering Personal Knowledge and Competences in Higher Education Guidance Processes
Thông tin xuất bản: Florence Firenze University Press  2018
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter Guidance Specificity in Educational Research. Criticisms and Area of Intervention in Higher Education
Thông tin xuất bản: Florence Firenze University Press  2018
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter Higher Education and Work-Related Learning from Professionalism to Professionality
Thông tin xuất bản: Florence Firenze University Press  2018
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter International and Comparative Studies in Adult Education: An Introduction
Thông tin xuất bản: Florence Firenze University Press  2020
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter Promoting 21st century skills in Higher Education through collaboration and activities
Thông tin xuất bản: Florence Firenze University Press  2018
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter Storytelling and Other Skills: Building Employability in Higher Education
Thông tin xuất bản: Florence Firenze University Press  2020
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter Studying Adult Education. A Comparison of Master's Degree Programmes on ALE in Germany and the US
Thông tin xuất bản: Florence Firenze University Press  2020
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter Supporting Informal Learning in Higher Education Internships
Thông tin xuất bản: Florence Firenze University Press  2018
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter The Community Education Program: A Reflection on Good Practice in the USA
Thông tin xuất bản: Florence Firenze University Press  2020
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter The Group as an Education Resource in Guidance Processes
Thông tin xuất bản: Florence Firenze University Press  2018
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter The Role Model within Professional Training. The Complexity and Flexibility of Education Professions
Thông tin xuất bản: Florence Firenze University Press  2018
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter The Role of Higher Education in a Changing World: Why Employability Matters
Thông tin xuất bản: Florence Firenze University Press  2018
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter The 'Second Level' Education Professional: a Traineeship Programme Fostering a Proactive Approach to Employability
Thông tin xuất bản: Florence Firenze University Press  2018
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter The Student Voice in Higher Education and the Implications of Promoting Faculty Development
Thông tin xuất bản: Florence Firenze University Press  2018
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter: ''Sex and History': Talking Sex with Objects from the Past' from book: The Palgrave Handbook of Sexuality Education
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan  2017
Ký hiệu phân loại: 370.81
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Comparative Adult Education and Learning : Authors and Texts
Thông tin xuất bản: Florence Firenze University Press  2016
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Comparative and international education : an introduction to theory, method, and practice / David Phillips and Michele Schweisfurth.
Thông tin xuất bản: London ; New Delhi ; New York : Bloomsbury,  2014.
Ký hiệu phân loại: 370.9
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Compendium for Early Career Researchers in Mathematics Education [electronic resource] / edited by Gabriele Kaiser, Norma Presmeg.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2019
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Competency-Based Education Programs in Texas
Thông tin xuất bản: Santa Monica, CA : RAND Corporation ,  2015
Ký hiệu phân loại: 370.11
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Computational Thinking Education / Siu-Cheung Kong, Harold Abelson ( Editors).
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer ,  2019
Ký hiệu phân loại: 370.152
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Connecting Mathematics and Mathematics Education [electronic resource] : Collected Papers on Mathematics Education as a Design Science / by Erich Christian Wittmann.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Contemporary Pedagogies in Teacher Education and Development
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2018
Ký hiệu phân loại: 370.711
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Counterpoints : critical writings on Australian education / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: [kđ] : J. Wiley & Sons Australasia Pty.,  2005
Ký hiệu phân loại: 370.994
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Creativity in the classroom : case studies in using the arts in teaching and learning in higher education / edited by Paul McIntosh and Digby Warren.
Thông tin xuất bản: Bristol : Chicago, IL : Intellect ; The University Chicago Press,  2013.
Ký hiệu phân loại: 370.152
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Critical Thinking in Higher Education and Labour Market
Thông tin xuất bản: Bern Peter Lang International Academic Publishers  2021
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Critical Thinking in Higher Education and Labour Market
Thông tin xuất bản: Bern Peter Lang International Academic Publishing Group  2021
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Critical Thinking in Higher Education and Labour Market Gerd-Bodo von Carlsburg, Valdone Indrašiene, Violeta Jegeleviciene, Odeta Merfeldaite, Daiva Penkauskiene, Jolanta Pivoriene, Asta Railiene, Justinas Sadauskas, Natalija Valaviciene
Thông tin xuất bản: Frankfurt a.M. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften  2021
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Culture, transnational education and thinking : case studies in global schooling / Niranjan Casinader.
Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon ; New York : Routledge,  2014.
Ký hiệu phân loại: 370.116
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Data analytics applications in education / edited by Jan Vanthienen and Kristof De Witte.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : CRC Press,  2018
Ký hiệu phân loại: 370.285
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Data mining and learning analytics : applications in educational research / edited by Samira ElAtia, Donald Ipperciel, Osmar R. Zaiane.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2016
Ký hiệu phân loại: 370.72
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Designs for Research, Teaching and Learning : A Framework for Future Education
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2022
Ký hiệu phân loại: 370.1523
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Developmental and educational psychology for teachers : an applied approach / Dennis M. McInerney, David W. Putwain.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group,  2017.
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Disciplinary Struggles in Education
Thông tin xuất bản: Tampere Tampere University Press  2019
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Diversity and Inclusion in Global Higher Education [electronic resource] : Lessons from Across Asia / edited by Catherine Shea Sanger, Nancy W. Gleason.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Singapore : Imprint: Palgrave Macmillan,  2020
Ký hiệu phân loại: 370.116
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Đọc vị thiên hạ, lọc những cú lừa = : When can you trust the experts? : how to tell good science from bad in education / Daniel T. Willingham.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế Giới : Công ty TNHH Văn hóa và truyền thông AZ Việt Nam ,  2018
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Doing Critical and Creative Research in Adult Education : Case Studies in Methodology and Theory
Thông tin xuất bản: Brill  2020
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Education and democratic theory :finding a place for community participation in public school reform /A. Belden Fields and Walter Feinberg with the assistance of Nicole Roberts.
Thông tin xuất bản: Albany : State University of New York Press,  c2001.
Ký hiệu phân loại: 370/.973
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Education and Development in Colonial and Postcolonial Africa : Policies, Paradigms, and Entanglements, 1890s-1980s
Thông tin xuất bản: Cham Springer Nature  2020
Ký hiệu phân loại: 370.96
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Education at the Intersection of Globalization and Technology
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 370.11
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Education for a New Era
Thông tin xuất bản: Santa Monica, CA : RAND Corporation ,  2007
Ký hiệu phân loại: 370.95363
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Education for a New Era, Executive Summary
Thông tin xuất bản: Santa Monica, CA : RAND Corporation ,  2007
Ký hiệu phân loại: 370.95363
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Education for Democratic Intercultural Citizenship
Thông tin xuất bản: Leiden ; Boston : Brill,  2019
Ký hiệu phân loại: 370.117
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Education for life and work : developing transferable knowledge and skills in the 21st century / Committee on Defining Deeper Learning and 21st Century Skills ; James W. Pellegrino and Margaret L. Hilton, editors.
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : The National Academies Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 370.973
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Education for social justice :achieving wellbeing for all /Laura Chapman and John West-Burnham.
Thông tin xuất bản: London ;New York : Continuum,  c2010.
Ký hiệu phân loại: 370.11/50941
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Education in Rwanda : rebalancing resources to accelerate post-conflict development and poverty reduction / Bank World.
Thông tin xuất bản: nt : World Bank,  2006
Ký hiệu phân loại: 370.967571
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Education in Scotland
Thông tin xuất bản: , Abingdon, Oxon ; New York, NY : Taylor & Francis,  1998
Ký hiệu phân loại: 370.941
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Education Materialised : Reconstructing Teaching and Learning Contexts through Manuscripts
Thông tin xuất bản: Berlin/Boston De Gruyter  2021
Ký hiệu phân loại: 370.9
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Education System in Mexico
Thông tin xuất bản: London : UCL Press ,  2018
Ký hiệu phân loại: 370.972
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Education, Learning, Training
Thông tin xuất bản: LEIDEN ; BOSTON : Brill,  2014
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Educational Mobility of Second-generation Turks
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Amsterdam University Press ,  2014
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Educational Mobility of Second-generation Turks / Philipp Schnell.
Thông tin xuất bản: Baltimore, Maryland : Project Muse,  2020
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Educational Mobility of Second-generation Turks Philipp Schnell.
Thông tin xuất bản: Baltimore, Maryland : Project Muse,  2020
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Educational neuroscience / edited by Kathryn E. Patten and Stephen R. Campbell.
Thông tin xuất bản: Malden, MA : Wiley-Blackwell,  2011
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Educational psychology / John W. Santrock.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Educational Psychology : For learning and teaching / Kerri-Lee krause, Sandra Bochner, Sue Duchesne .
Thông tin xuất bản: Autraylia : Thomson,  2007
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Educational Psychology Kelvin Seifert
Thông tin xuất bản: Winnipeg, Manitoba University of Manitoba  2009
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Effective character education : a guidebook for future educators / senior editor: Merle J. Schwartz ; chapter authors: Merle Schwartz ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Boston : MHHE,  2007
Ký hiệu phân loại: 370.114
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Effective character education: a guidebook for future educators / Merle Schwartz, 1st ed.
Thông tin xuất bản: New York : The McGraw-Hill, Inc,  2008
Ký hiệu phân loại: 370.114
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Empirical Research in Statistics Education [electronic resource] / by Andreas Eichler, Lucía Zapata-Cardona.
Thông tin xuất bản: Berlin, Germany : Springer International Publishing,  2016
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Empowering Civil Society in the Industrial Revolution 4.0 : Proceedings of the 1st International Conference on Citizenship Education and Democratic Issues (ICCEDI 2020), Malang, Indonesia, October 14, 2020
Thông tin xuất bản: , Abingdon, Oxon ; New York, NY : Taylor & Francis,  2021
Ký hiệu phân loại: 370.11509598
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Empowering Teachers to Build a Better World [electronic resource] : How Six Nations Support Teachers for 21st Century Education / edited by Fernando M. Reimers.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Singapore : Imprint: Springer,  2020
Ký hiệu phân loại: 370.711
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Encyclopedia of American education / Harlow G. Unger.
Thông tin xuất bản: New York : Facts On File,  2007
Ký hiệu phân loại: 370.97303
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Encyclopedia of educational psychology / editor, Neil J. Salkind ; managing editor, Kristin Rasmussen.
Thông tin xuất bản: Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications,  2008
Ký hiệu phân loại: 370.1503
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education [electronic resource] / edited by Tove Stjern Frønes, Andreas Pettersen, Jelena Radišić, Nils Buchholtz.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020
Ký hiệu phân loại: 370.116
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Fifty major thinkers on education [electronic resource] : from Confucius to Dewey / edited by Joy A. Palmer ; advisory editors, Liora Bresler and David E. Cooper.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2001
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Foundations for Research : Methods of Inquiry in Education and the Social Sciences. / DeMarrais Kathleen Bennett, Lapan Stephen D.
Thông tin xuất bản: Mahwah, New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates Publishers,  2004
Ký hiệu phân loại: 370.72
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Gender - Diversity - Intersectionality : (New) Perspectives in Adult Education
Thông tin xuất bản: Waxmann Verlag  2019
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Gender - Diversity - Intersectionality : (New) Perspectives in Adult Education
Thông tin xuất bản: Waxmann Verlag  2019
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Gender - Diversity - Intersectionality : (New) Perspectives in Adult Education
Thông tin xuất bản: Münster ; New York : Waxmann,  2019
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Giáo dục học / Ngô Thị Bình, Nguyễn Đức Danh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo dục học : Giáo trình dành cho các trường Đại học và Cao đẳng Sư phạm / Phạm Viết Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư phạm,  2012
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo dục học đại cương : Dùng cho các trường ĐH và Cao đẳng sư phạm / Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bộ Giáo dục và Đào Tạo,  1995
Ký hiệu phân loại: 374.8
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Global Citizenship Education : Critical and International Perspectives
Thông tin xuất bản: Springer Nature  2020
Ký hiệu phân loại: 370.116
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Global Citizenship Education [electronic resource] : Critical and International Perspectives / edited by Abdeljalil Akkari, Kathrine Maleq.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020
Ký hiệu phân loại: 370.116
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Global Pathways to Education : Cultural Spheres, Networks, and International Organizations
Thông tin xuất bản: Cham, Switzerland : Springer Nature,  2022
Ký hiệu phân loại: 370.1
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Handbook of research on global issues in next-generation teacher education /[edited by] Jared Keengwe, Justus G. Mbae, Grace Onchwari.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 370.71/1
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Higher Education in Portuguese Speaking African Countries : Higher Education in Portuguese Speaking African Countries / Patricio Vitorino Langa.
Thông tin xuất bản: Baltimore, Maryland : Project Muse,  2014
Ký hiệu phân loại: 370.967
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Higher Education in Portuguese Speaking African Countries Higher Education in Portuguese Speaking African Countries / Patricio Vitorino Langa.
Thông tin xuất bản: Baltimore, Maryland : Project Muse,  2014
Ký hiệu phân loại: 370.967
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
History Education and (Post-)Colonialism International Case Studies Susanne Popp, Katja Gorbahn, Susanne Grindel
Thông tin xuất bản: Frankfurt a.M. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften  2019
Ký hiệu phân loại: 370.89
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
History Education and Conflict Transformation : Social Psychological Theories, History Teaching and Reconciliation
Thông tin xuất bản: Basingstoke Springer Nature  2017
Ký hiệu phân loại: 370.09
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
History education and conflict transformation : social psychological theories, history teaching and reconciliation / edited by Charis Psaltis, Mario Carretero, Sabina Čehajić-Clancy.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Palgrave Macmillan,  2017
Ký hiệu phân loại: 370.09
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
History Education and Conflict Transformation [electronic resource] : Social Psychological Theories, History Teaching and Reconciliation / edited by Charis Psaltis, Mario Carretero, Sabina Čehajić-Clancy.
Thông tin xuất bản: Cham, Switzerland : Springer Nature,  2017
Ký hiệu phân loại: 370.09
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
History Education and Conflict Transformation: Social Psychological Theories, History Teaching and Reconciliation
Thông tin xuất bản: Cham Palgrave Macmillan  2017
Ký hiệu phân loại: 370.09
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
History Education and Conflict Transformation: Social Psychological Theories, History Teaching and Reconciliation
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan  2017
Ký hiệu phân loại: 370.09
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
How to be FAIR with your data : A teaching and training handbook for higher education institutions
Thông tin xuất bản: Universitätsverlag Göttingen  2022
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
How to design and evaluate research in education / Jack R. Fraenkel, Norman E. Wallen, Helen H. Hyun
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2012
Ký hiệu phân loại: 370.72
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Human diversity in education : an integrative approach / Kenneth Cushner, Averil McClelland, Phil Safford.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill,  2009
Ký hiệu phân loại: 370.117
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Human Diversity in Education : An Intercultural Approach / Kenneth Cushner, Averil McClelland, Philip Safford
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2012
Ký hiệu phân loại: 370.1170973
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Implementing Deeper Learning and 21st Century Education Reforms [electronic resource] : Building an Education Renaissance After a Global Pandemic / edited by Fernando M. Reimers.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021
Ký hiệu phân loại: 370.116
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Improving a Country's Education : PISA 2018 Results in 10 Countries
Thông tin xuất bản: Springer Nature  2021
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Improving a Country's Education [electronic resource] : PISA 2018 Results in 10 Countries / edited by Nuno Crato.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Improving Inclusive Education through Universal Design for Learning [electronic resource] / edited by Alvyra Galkiene, Ona Monkeviciene.
Thông tin xuất bản: Cham, Switzerland : Springer Nature,  2021
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Improving Technical Vocational Education and Training in the Kurdistan Region—Iraq / Vernez, Georges ; Stasz, Cathleen ; Constant, Louay ; Culbertson, Shelly.
Thông tin xuất bản: SANTA MONICA, CA : RAND Corporation ,  2014
Ký hiệu phân loại: 370.113095672
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Inclusion, Education and Translanguaging [electronic resource] : How to Promote Social Justice in (Teacher) Education? / edited by Julie A. Panagiotopoulou, Lisa Rosen, Jenna Strzykala.
Thông tin xuất bản: Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden : Imprint: Springer VS,  2020
Ký hiệu phân loại: 370.711
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Integration and inequality in educational institutions [electronic resource] / Michael Windzio.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2013.
Ký hiệu phân loại: 370.8
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Intercultural Approaches to Education : From Theory to Practice
Thông tin xuất bản: Cham Springer Nature  2022
Ký hiệu phân loại: 370.117
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Interdisciplinary Mathematics Education : The State of the Art and Beyond
Thông tin xuất bản: Cham Springer Nature  2019
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Interdisciplinary Mathematics Education [electronic resource] / Julian WilliamsWolff-Michael RothDavid SwansonBrian DoigSusie GrovesMichael OmuvwieRita Borromeo FerriNicholas Mousoulides.
Thông tin xuất bản: [S.l.] : [s.n.],  2016
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Interdisciplinary Mathematics Education [electronic resource] : A State of the Art / by Julian Williams, Wolff-Michael Roth, David Swanson, Brian Doig, Susie Groves, Michael Omuvwie, Rita Borromeo Ferri, Nicholas Mousoulides.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Nature,  2016
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Interdisciplinary Mathematics Education [electronic resource] : The State of the Art and Beyond / edited by Brian Doig, Julian Williams, David Swanson, Rita Borromeo Ferri, Pat Drake.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2019
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
International and Comparative Studies in Adult and Continuing Education
Thông tin xuất bản: Florence Firenze University Press  2020
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
International handbook of urban education. Part 2 / William T. Pink and George W. Noblit (editors).
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands,  2007
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
International Reflections on the Netherlands Didactics of Mathematics [electronic resource] : Visions on and Experiences with Realistic Mathematics Education / edited by Marja van den Heuvel-Panhuizen.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
International Research Handbook on Values Education and Student Wellbeing elektronisk ressurs / edited by Terence Lovat, Ron Toomey, Neville Clement
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Science+Business Media B.V. ,  2010
Ký hiệu phân loại: 370.114
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Intersectional Pedagogy : Creative Education Practices for Gender and Peace Work
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis,  2020
Ký hiệu phân loại: 370.115
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Inventive Minds : Marvin Minsky on Education
Thông tin xuất bản: Cambridge The MIT Press  2019
Ký hiệu phân loại: 370.152
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Inventive minds : Marvin Minsky on education / Marvin Minsky ; edited by Cynthia Solomon and Xiao Xiao ; illustrated by Xiao Xiao.
Thông tin xuất bản: Cambridge : MIT Press,  2019
Ký hiệu phân loại: 370.152
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Invited Lectures from the 13th International Congress on Mathematical Education [electronic resource] / edited by Gabriele Kaiser, Helen Forgasz, Mellony Graven, Alain Kuzniak, Elaine Simmt, Binyan Xu.
Thông tin xuất bản: Cham, Switzerland : Springer Nature,  2018
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Learning across Generations in Europe: Contemporary Issues in Older Adult Education
Thông tin xuất bản: Rotterdam, The Netherlands : Brill,  2014
Ký hiệu phân loại: 374.94
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Learning and Teaching in Adult Education / Pätzold, Henning.
Thông tin xuất bản: Opladen ; Farmington Hills, MI : Verlag Barbara Budrich ,  2011
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Learning and Teaching in Adult Education : Contemporary Theories
Thông tin xuất bản: Verlag Barbara Budrich  2011
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Lines of Inquiry in Mathematical Modelling Research in Education [electronic resource] / edited by Gloria Ann Stillman, Jill P. Brown.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2019
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Malala Yousafzai :education activist /by Rebecca Rowell ; content consultant, Anita Anantharam.
Thông tin xuất bản: Minneapolis, MN : ABDO Publishing Company,  c2014.
Ký hiệu phân loại: 370/.92
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Mathematics Education and Language Diversity : The 21st ICMI Study
Thông tin xuất bản: Springer Nature  2016
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Mathematics Education and Language Diversity [electronic resource] : The 21st ICMI Study / edited by Richard Barwell, Philip Clarkson, Anjum Halai, Mercy Kazima, Judit Moschkovich, Núria Planas, Mamokgethi Setati-Phakeng, Paola Valero, Martha Villavicencio Ubillús.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2016
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Mathematics Education in East Africa [electronic resource] : Towards Harmonization and Enhancement of Education Quality / edited by Anjum Halai, Geoff Tennant.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2016
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Mathematics Teacher Education in the Andean Region and Paraguay : A Comparative Analysis of Issues and Challenges
Thông tin xuất bản: Springer Nature  2018
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Mathematics Teacher Education in the Andean Region and Paraguay [electronic resource] : A Comparative Analysis of Issues and Challenges / edited by Yuriko Yamamoto Baldin, Uldarico Malaspina.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2018
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Methodological advances in educational effectiveness research / Bert P.M. Creemers, Leonidas Kyriakides, and Pam Sammons.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2010
Ký hiệu phân loại: 370.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Modern Mathematics Education for Engineering Curricula in Europe : A Comparative Analysis of EU, Russia, Georgia and Armenia
Thông tin xuất bản: Cham Springer Nature  2018
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Modern Mathematics Education for Engineering Curricula in Europe [electronic resource] : A Comparative Analysis of EU, Russia, Georgia and Armenia / edited by Seppo Pohjolainen, Tuomas Myllykoski, Christian Mercat, Sergey Sosnovsky.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Birkhäuser,  2018
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Multicultural education and the Internet : Intersections and integrations / Paul C. Gorski.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2005
Ký hiệu phân loại: 370.117
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Multicultural education and the Internet : Intersections and Intergrations / Paul C. Gorski.
Thông tin xuất bản: USA : McGraw-Hill,  2001
Ký hiệu phân loại: 370.117
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Multidisciplinary research perspectives in education[electronic resource] :shared experiences from Australia and China /edited by Indika Liyanage, Deakin University, Australia and Badeng Nima, Sichuan Normal University, China.
Thông tin xuất bản: Rotterdam, The [Netherlands] ;Boston, [Massachusetts] ;Taipei, [Taiwan] : Sense Publishers,  2016.
Ký hiệu phân loại: 370.951
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
National Reflections on the Netherlands Didactics of Mathematics : Teaching and Learning in the Context of Realistic Mathematics Education
Thông tin xuất bản: Springer Nature  2020
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
National Reflections on the Netherlands Didactics of Mathematics [electronic resource] : Teaching and Learning in the Context of Realistic Mathematics Education / edited by Marja Van den Heuvel-Panhuizen.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Needs Analysis and Programme Planning in Adult Education
Thông tin xuất bản: Opladen ; Berlin ; Toronto : Verlag Barbara Budrich,  2012
Ký hiệu phân loại: 374.1207
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
New Directions in African Education : Challenges and Possibilities
Thông tin xuất bản: Calgary University of Calgary Press  2007
Ký hiệu phân loại: 370.96
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
New Directions in African Education: Challenges and Possibilities
Thông tin xuất bản: Alberta, Canada : University of Calgary Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 370.9609045
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
New Thinking, New Scholarship and New Research in Catholic Education : Responses to the Work of Professor Gerald Grace
Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon ; New York, NY : Taylor & Francis,  2021
Ký hiệu phân loại: 370.0712
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Non-cognitive skills and factors in educational attainment [electronic resource] / edited by Myint Swe Khine and Shaljan Areepattamannil.
Thông tin xuất bản: Rotterdam, The Netherlands ; Boston, [Massachusetts] ; Taipei, [Taiwan] : Sense Publishers,  2016.
Ký hiệu phân loại: 370.1534
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Northern Lights on Civic and Citizenship Education [electronic resource] : A Cross-national Comparison of Nordic Data from ICCS / edited by Heidi Biseth, Bryony Hoskins, Lihong Huang.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
On education / -
Thông tin xuất bản: New York, NY : Routledge,  2006
Ký hiệu phân loại: 370.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
On the Politics of Educational Theory : Rhetoric, theoretical ambiguity, and the construction of society
Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon ; New York, NY : Taylor & Francis,  2017
Ký hiệu phân loại: 370.1
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Online learning communities and teacher professional development : methods for improved education delivery / [edited by] J. Ola Lindberg, Anders D. Olofsson.
Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Information Science Reference,  2010
Ký hiệu phân loại: 370.71
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
P.Y. Galperin's Development of Human Mental Activity : Lectures in Educational Psychology
Thông tin xuất bản: Cham, Switzerland : Springer Nature,  2021
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Peak learning : how to create your own lifelong education program for personal enlightenment and professional success / -
Thông tin xuất bản: New York : J.P. Tarcher/Putnam,  1999
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Pedagogy in Basic and Higher Education : Current Developments and Challenges
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Philanthropy in Education: Diverse Perspectives and Global Trends
Thông tin xuất bản: Edward Elgar Publishing  2019
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Philosophy east-west :exploring intersections between educational and contemplative practices /edited by Oren Ergas and Sharon Todd.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 370.1
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Philosophy of education : the key concepts / -
Thông tin xuất bản: London : New York : Routledge,  2008
Ký hiệu phân loại: 370.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Philosophy of Israel Education [electronic resource] / Barry Chazan.
Thông tin xuất bản: [S.l.] : [s.n.],  2016
Ký hiệu phân loại: 370.1
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Planning Responsibly for Adult Education : A guide to negotiating power and interests / Arthur L. Wilson,Ronald M. Cervero
Thông tin xuất bản: San Francisco : Jossey-Bass Publishers,  1994
Ký hiệu phân loại: 374.73
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Primary and Secondary Education During Covid-19 [electronic resource] : Disruptions to Educational Opportunity During a Pandemic / edited by Fernando M. Reimers.
Thông tin xuất bản: Cham, Switzerland : Springer Nature,  2021
Ký hiệu phân loại: 370.116
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Principles and Pedagogies in Jewish Education [electronic resource] / by Barry Chazan.
Thông tin xuất bản: Cham, Switzerland : Springer Nature,  2021
Ký hiệu phân loại: 370.1
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Problem Solving in Mathematics Education
Thông tin xuất bản: Cham Springer Nature  2016
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Problem Solving in Mathematics Education [electronic resource] / by Peter Liljedahl, Manuel Santos-Trigo, Uldarico Malaspina, Regina Bruder.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer International Publishing,  2016
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Proceedings of the 13th International Congress on Mathematical Education: ICME-13
Thông tin xuất bản: Cham Springer Nature  2017
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Proceedings of the 13th International Congress on Mathematical Education: ICME-13
Thông tin xuất bản: Cham Springer  2017
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Professional Development for the Early Care and Education Workforce in Shelby County, Tennessee / Spurlock, Katherine L. ; Diamond, Rebecca ; Auger, Anamarie ; Cannon, Jill S.
Thông tin xuất bản: Santa Monica, CA : RAND Corporation ,  2016
Ký hiệu phân loại: 370.711
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Professional Learning in Education
Thông tin xuất bản: Ghent Academia Press  2016
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Proof and Proving in Mathematics Education [electronic resource] : The 19th ICMI Study / edited by Gila Hanna, Michael de Villiers.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2012
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Quality and Impact in Global Education : Empirical and Conceptual Perspectives for Planning and Evaluation
Thông tin xuất bản: Waxmann Verlag  20210409
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Raising the Impact of Education Research in Africa
Thông tin xuất bản: Durbanville AOSIS  2018
Ký hiệu phân loại: 370.7096
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Reforming Teacher Education / Kirby, Sheila Nataraj ; Heather Barney ; Barney, Heather ; McCombs, Jennifer Sloan ; Naftel, Scott ; Jennifer Sloan McCombs ; Scott Naftel.
Thông tin xuất bản: Santa Monica, CA : RAND Corporation ,  2006
Ký hiệu phân loại: 370.711
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Research and Development in Adult Education / Oliver, Esther.
Thông tin xuất bản: Opladen ; Farmington Hills, MI : Verlag Barbara Budrich ,  2010
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Research and Development in Adult Education : Fields and Trends
Thông tin xuất bản: Verlag Barbara Budrich  2010
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Research In Multicultural Education
Thông tin xuất bản: London ; Washington, D.C : Taylor & Francis,  1992
Ký hiệu phân loại: 370.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Research methods in education / Louis Cohen, Lawrence Manion and Keith Morrison.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2007
Ký hiệu phân loại: 370.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Research methods in education / Louis Cohen, Lawrence Manion, and Keith Morrison.
Thông tin xuất bản: London ; New York : RoutledgeFalmer,  2000
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Researches in Adult Learning and Education: the European Dimension
Thông tin xuất bản: Florence Firenze University Press  2016
Ký hiệu phân loại: 374
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Rethinking Teacher Education for the 21st Century
Thông tin xuất bản: Opladen ; Berlin ; Toronto : Verlag Barbara Budrich ,  2019
Ký hiệu phân loại: 370.711
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Rethinking Teacher Education for the 21st Century : Trends, Challenges and New Directions
Thông tin xuất bản: Leverkusen-Opladen Verlag Barbara Budrich  2019
Ký hiệu phân loại: 370.711
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Safe spaces, brave spaces : diversity and free expression in education / John Palfrey ; foreword by Alberto Ibarg�uen.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  2017
Ký hiệu phân loại: 370.1170973
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Safe Spaces, Brave Spaces Diversity and Free Expression in Education / John Palfrey ; foreword by Alberto Ibargüen.
Thông tin xuất bản: Cambridge, MA : MIT Press,  2017
Ký hiệu phân loại: 370.1170973
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
School adoption in teacher education
Thông tin xuất bản: Waxmann Verlag,  2020
Ký hiệu phân loại: 370.71
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Second International Handbook of Educational Change [electronic resource] / edited by Andy Hargreaves, Ann Lieberman, Michael Fullan, David Hopkins.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Science+Business Media B.V.,  2009
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Selected styles in web-based educational research. / Mann Bruce Leslie
Thông tin xuất bản: [kđ] : Information Science Pub.,  2006
Ký hiệu phân loại: 370.72
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Self-directed learning research: An imperative for transforming the educational landscape
Thông tin xuất bản: Durbanville AOSIS  2016
Ký hiệu phân loại: 374.0019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Semiotics in Mathematics Education
Thông tin xuất bản: Cham Springer Nature  2016
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Semiotics in Mathematics Education
Thông tin xuất bản: Cham Springer  2016
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Show, don't tell : Education and historical representations on stage and screen in Germany and the USA
Thông tin xuất bản: Bad Heilbrunn Verlag Julius Klinkhardt  2020
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Sign Bilingualism in education: challenges and perspectives along the research, policy, practice axis
Thông tin xuất bản: Lancaster, U.K. Ishara Press  2016
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Smooth Path or Long and Winding Road? : How Institutions Shape the Transition from Higher Education to Work
Thông tin xuất bản: Verlag Barbara Budrich  2010
Ký hiệu phân loại: 370.11
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Social and Political Dimensions of Mathematics Education [electronic resource] / Murad JurdakRenuka VithalElizabeth de FreitasPeter GatesDavid Kollosche.
Thông tin xuất bản: [S.l.] : [s.n.],  2016.
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Social and Political Dimensions of Mathematics Education [electronic resource] : Current Thinking / by Murad Jurdak, Renuka Vithal, Elizabeth de Freitas, Peter Gates, David Kollosche.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2016
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Social and Political Dimensions of Mathematics Education: Current Thinking
Thông tin xuất bản: Cham Springer Nature  2016
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Social and Political Dimensions of Mathematics Education: Current Thinking
Thông tin xuất bản: Cham Springer  2016
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Socioeconomic Inequality and Educational Outcomes [electronic resource] : Evidence from Twenty Years of TIMSS / by Markus Broer, Yifan Bai, Frank Fonseca.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2019
Ký hiệu phân loại: 370.116
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Student evaluation in higher education.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg,  2016.
Ký hiệu phân loại: 370.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Subject Teacher Education in Transition : Educating Teachers for the Future
Thông tin xuất bản: Tampere Tampere University Press  2020
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Sustainability, Human Well-Being, and the Future of Education
Thông tin xuất bản: Cham Springer Nature  2019
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Systematic Reviews in Educational Research : Methodology, Perspectives and Application
Thông tin xuất bản: Wiesbaden Springer Nature  2020
Ký hiệu phân loại: 370.72
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Systematic Reviews in Educational Research [electronic resource] : Methodology, Perspectives and Application / edited by Olaf Zawacki-Richter, Michael Kerres, Svenja Bedenlier, Melissa Bond, Katja Buntins.
Thông tin xuất bản: Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden : Imprint: Springer VS,  2020
Ký hiệu phân loại: 370.72
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Taking sides : clashing views in educational issues / James Wm. Noll.
Thông tin xuất bản: Dubuque, IA : McGraw-Hill Contemporary Learning Series,  2008
Ký hiệu phân loại: 370.973
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Task Design In Mathematics Education : an ICMI study 22
Thông tin xuất bản: Springer Nature  2015
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Task Design In Mathematics Education [electronic resource] : an ICMI study 22 / edited by Anne Watson, Minoru Ohtani.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2015
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Tasks in primary mathematics teacher education : purpose, use and exemplars / [edited by] Barbara Clarke, Barbro Grevholm, Richard Millman.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2008
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Teacher Education : New Perspectives
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 370.711
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Teacher Education in the 21st Century : Emerging Skills for a Changing World
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 370.711
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Teachers, schools, and society : a brief introduction to education / David Miller Sadker, Karen R. Zittleman.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2012
Ký hiệu phân loại: 370.973
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Teachers, schools, and society : a brief introduction to education / David Miller Sadker, Karen R. Zittleman.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : McGraw-Hill,  2007
Ký hiệu phân loại: 370.973
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Teaching Multiplication with Lesson Study [electronic resource] : Japanese and Ibero-American Theories for International Mathematics Education / edited by Masami Isoda, Raimundo Olfos.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Teaching through Stories. Renewing the Scottish Storyline Approach in Teacher Education
Thông tin xuất bản: Waxmann Verlag  2020
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The big picture : education is everyone's business / Dennis Littky with Samantha Grabelle.