TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Vi���t Nam h���c (96 môn)

Môn học

Môn: Quản trị lữ hành (50 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Cung cấp những kiến thức quản trị mang tính hệ thống từ tổng quát về lịch sử ra đời của ngành lữ hành; Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp lữ hành; Quan hệ giữa doanh nghiệp lữ hành với các nhà cung cấp sản phẩm; Tổ chức xây dựng và điều hành chương trình du lịch; Tổ chức xúc tiến hỗn hợp bán và thực hiện các chương trình du lịch; Quản lý chất lượng chương trình du lịch; Ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh du lịch; và Môi trường kinh doanh và chiến lược cạnh trong doanh nghiệp lữ hành; … Ngoài ra còn giới thiệu cho sinh viên các phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực du lịch để đặt phòng, đặt vé máy bay hoặc ô tô … mua các chương trình du lịch của các hãng lữ hành hoặc các đại lý du lịch.
 
Bán và tiếp thị sản phẩm lữ hành / Nguyễn Hoàng Long
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Bán và tiếp thị sản phẩm lữ hành / Nguyễn Hoàng Long.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Các giải pháp marketing nhằm thu hút khách du lịch đến lưu trú tại các khách sạn ở Tp.Hồ Chí Minh / Huỳnh Thị Kim Mai; Bùi Trọng Tiến Bảo (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Các giải pháp tăng cường hoạt động Marketing du lịch cho tỉnh Cà Mau / Nguyễn Văn Khả;Lưu Thanh Tâm(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng thương hiệu du lịch Vĩnh Long / Trương Thị Trang; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Cẩm nang nghiệp vụ tiếp thị du lịch & quy định pháp luật mới về kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn / Trần Ngọc Nam, Hoàng Anh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2009
Ký hiệu phân loại: 338.4791068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chiến lược phát triển dụ lịch sinh thái huyện Cần Giờ Tp.HCM đến năm 2020 / Nguyễn Văn Chính, Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 338.47910684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 / Nguyễn Ngọc Khương;Trương Quang Dũng(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 338.4791068
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược và chiến thuật quảng bá marketing du lịch / Nguyễn Văn Dung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông Vận tải,  2009
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đề xuất chiến lược phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch Tiền Giang đến năm 2020 / Nguyễn Hải Đăng; Đào Duy Huân (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.47910684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Định hướng chiến lược phát triển du lịch cho tỉnh Phú Yên đến năm 2020 / Nguyễn Hồng Thản; Lưu Thanh Tâm (Hướng dẫn khoa hoc
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.47910684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Entrepreneurship in the hospitality, tourism and leisure industries / Alison Morrison, Mike Rimmington, Claire Williams.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Boston : Butterworth-Heinemann,  1999
Ký hiệu phân loại: 338.4791068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động chiêu thị (promotion) điểm đến du lịch tỉnh Phú Yên / Đỗ Thị Mỹ Hằng; Trần Anh Dũng (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch nội địa tại thành phố Hồ Chí Minh / Lý Nhật Lâm; Nguyễn Văn Lưu (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch tại tỉnh Lâm Đồng / Trần Quốc Đạt; Trần Văn Thông (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giáo trình Marketing du lịch / Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Đình Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại Học Kinh tế Quốc dân ,  2015
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình marketing du lịch / Bùi Thị Tám.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Tổng hợp TP.HCM,  2013
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Marketing du lịch / Hà Nam Khánh Giao
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình quản trị chiến lược trong tổ chức du lịch / Hà Nam Khánh Giao (chủ biên), Lê Thái Sơn, Huỳnh Quốc Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2021
Ký hiệu phân loại: 338.47910684
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành / Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân ,  2012
Ký hiệu phân loại: 338.4791068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành / Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân ,  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hoàn thiện hoạt động marketing nhằm thu hút khách châu âu tại công ty cổ phần Du lịch Tân Định / Nguyễn Thị Kim Thoại; Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Human resource management for the hospitality and tourism industries / Dennis Nickson.
Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth-Heinemann,  2007
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc : đào tạo nhân lực du lịch theo định hướng nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị / Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn học,  2018
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Management and Technology in Knowledge, Service, Tourism and Hospitality.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Florence : CRC Press LLC, Taylor & Francis Group [Distributor]  2014
Ký hiệu phân loại: 338.47910684
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Marketing du lịch / Đào Thị Tuyết Linh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing du lịch / Nguyễn Văn Dung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông Vận tải,  2009
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Marketing du lịch / Trần Ngọc Nam.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  2001
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Marketing Du lịch / Trần Ngọc Nam.
Thông tin xuất bản: Đồng Nai : Tổng hợp Đồng Nai,  2000
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Marketing du lịch : sách hướng dẫn du lịch Việt Nam / Trần Ngọc Nam, Trần Huy Khang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : TP.HCM,  2005
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Một số giải pháp hoàn thiện marketing cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh tại công ty cổ phần Du lịch Tân Định - FIDITOUR đến năm 2020 / Trần Anh Tú; Trần Anh Minh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp hoàn thiện marketing dịch vụ (7P) nhằm thu hút khách du lịch nội địa đến tham quan du lịch tại đảo Lý Sơn / Lê Thị Dương; Bùi Trọng Tiến Bảo (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại Bình định / Nguyễn Thùy Nhung; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố văn hoá doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự gắn kết với doanh nghiệp của nhân viên tại các khách sạn 4 sao tại Tp.HCM / Nguyễn Thị Kim Thoa; Đoàn Liêng Diễm (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Quản trị chiến lược trong du lịch / Nguyễn Anh Lợi.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2020
Ký hiệu phân loại: 338.47910684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị du lịch / Nguyễn Hoàng Long
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị du lịch / Nguyễn Hoàng Long.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị kinh doanh lữ hành : giáo trình / Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân ,  2009
Ký hiệu phân loại: 338.4791068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị lữ hành / Nguyễn Công Hoan
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 338.4791068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị lữ hành / Nguyễn Công Hoan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị lữ hành / Nguyễn Công Hoan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 338.4791068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị nguồn nhân lực trong du lịch / Đặng Tuấn Anh.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị nguồn nhân lực trong du lịch / Đặng Tuấn Anh.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2022
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị tài chính du lịch / Bùi Trọng Tiến Bảo, Đỗ Thị Ninh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2021
Ký hiệu phân loại: 338.47910681
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thương mại điện tử trong du lịch / Bùi Trọng Tiến Bảo.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tourism branding [electronic resource] : communities in action / [edited by] Liping A. Cai, William C. Gartner, Ana María Munar.
Thông tin xuất bản: Bingley : Emerald Group Publishing Limited,  2009
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tourism management elektronisk ressurs : managing for change / Stephen J. Page
Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth-Heinemann ,  2009
Ký hiệu phân loại: 338.4791068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
What marketing factors can have impaction Mice tourism at Hotel equatorial HCMC? / Mai Hoang Thuy Van; Bui Phi Hung ( Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Xây dựng chiến lược phát triển du lịch quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 / Trần Thị Thanh Yến; Lưu Thanh Tâm (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 338.47910684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Xây dựng thương hiệu du lịch cho thành phố / Nguyễn Văn Dung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2009
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật