TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Vi���t Nam h���c (96 môn)

Môn: Marketing du lịch (22 tài liệu)

 
Bán và tiếp thị sản phẩm lữ hành / Nguyễn Hoàng Long
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Bán và tiếp thị sản phẩm lữ hành / Nguyễn Hoàng Long.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Các giải pháp marketing nhằm thu hút khách du lịch đến lưu trú tại các khách sạn ở Tp.Hồ Chí Minh / Huỳnh Thị Kim Mai; Bùi Trọng Tiến Bảo (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Các giải pháp tăng cường hoạt động Marketing du lịch cho tỉnh Cà Mau / Nguyễn Văn Khả;Lưu Thanh Tâm(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng thương hiệu du lịch Vĩnh Long / Trương Thị Trang; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược và chiến thuật quảng bá marketing du lịch / Nguyễn Văn Dung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông Vận tải,  2009
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động chiêu thị (promotion) điểm đến du lịch tỉnh Phú Yên / Đỗ Thị Mỹ Hằng; Trần Anh Dũng (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giáo trình Marketing du lịch / Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Đình Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại Học Kinh tế Quốc dân ,  2015
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình marketing du lịch / Bùi Thị Tám.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Tổng hợp TP.HCM,  2013
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Marketing du lịch / Hà Nam Khánh Giao
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hoàn thiện hoạt động marketing nhằm thu hút khách châu âu tại công ty cổ phần Du lịch Tân Định / Nguyễn Thị Kim Thoại; Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Marketing du lịch / Đào Thị Tuyết Linh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing du lịch / Nguyễn Văn Dung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông Vận tải,  2009
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Marketing Du lịch / Trần Ngọc Nam.
Thông tin xuất bản: Đồng Nai : Tổng hợp Đồng Nai,  2000
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Marketing du lịch / Trần Ngọc Nam.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  2001
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Marketing du lịch : sách hướng dẫn du lịch Việt Nam / Trần Ngọc Nam, Trần Huy Khang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : TP.HCM,  2005
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Một số giải pháp hoàn thiện marketing cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh tại công ty cổ phần Du lịch Tân Định - FIDITOUR đến năm 2020 / Trần Anh Tú; Trần Anh Minh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp hoàn thiện marketing dịch vụ (7P) nhằm thu hút khách du lịch nội địa đến tham quan du lịch tại đảo Lý Sơn / Lê Thị Dương; Bùi Trọng Tiến Bảo (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Thương mại điện tử trong du lịch / Bùi Trọng Tiến Bảo.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tourism branding [electronic resource] : communities in action / [edited by] Liping A. Cai, William C. Gartner, Ana María Munar.
Thông tin xuất bản: Bingley : Emerald Group Publishing Limited,  2009
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
What marketing factors can have impaction Mice tourism at Hotel equatorial HCMC? / Mai Hoang Thuy Van; Bui Phi Hung ( Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Xây dựng thương hiệu du lịch cho thành phố / Nguyễn Văn Dung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2009
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật