TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Vi���t Nam h���c (96 môn)

Môn học

Môn: Tâm lý và kỹ năng giao tiếp trong du lịch (11 tài liệu)

 
Giáo trình tâm lý du lịch : Giáo trình dành cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành du lịch / Trịnh Xuân Dũng (chủ biên), Nguyễn Vũ Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa - Thông tin,  2004
Ký hiệu phân loại: 338.47910019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình tâm lý học kinh doanh du lịch : Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp Hà Nội / Trần Thị Thu Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2005
Ký hiệu phân loại: 338.47910019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn học Giao tiếp sư phạm, Công tác đoàn đội / Bộ môn Tâm lý -Giáo dục Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể dục thể thao,  2009
Ký hiệu phân loại: 371
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý du khách / Nguyễn Lê Tiểu Tiên.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.47910019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý du khách : Giáo trình dành cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành du lịch / Phan Thị Dung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2010
Ký hiệu phân loại: 338.47910019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học du lịch / Nguyễn Thị Trang, Ngô Thị Bình.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.47910019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học giao tiếp / Nguyễn Thị Ngọc Nhi.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học giao tiếp / Nguyễn Thị Ngọc Nhi.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học giao tiếp = Communication Psychology / Phổ Tường, Bảo Thu (người dịch).
Thông tin xuất bản: Thanh Hóa : Thanh Hóa,  2019
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp trong du lịch / Nguyễn Hoàng Long, Trịnh Ngọc Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch : giáo trình / Nguyễn Văn Đính.
Thông tin xuất bản: H. : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình