TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Vi���t Nam h���c (96 môn)

Môn: Văn hóa ứng xử và giao tiếp người Việt (25 tài liệu)

 
Đánh giá khả năng của mô hình đàn nhớt tuyến tính trong việc dự đoán đáp ứng của gối cách chấn đáy có ứng xử đàn dẻo / Trần Văn Sang; Đào Đình Nhân (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 624.1762
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Lễ hội ngắm hoa anh đào Nhật Bản dưới góc nhìn của văn hóa ứng xử / Trần Thị Mai Phương ...[và những người khác]; Lưu Thế Bảo Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 306.0952
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Lý thuyết dẻo và mô hình ứng xử của đất / Trần Quang Hộ.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marugoto: ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản. Nhập môn A1, hoạt động giao tiếp / The Japan Foundation; Hà Thị Thu Hiền, Lê Kim Thanh (dịch).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2019
Ký hiệu phân loại: 495.68
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Marugoto: ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản. Sơ cấp 1 A2, hoạt động giao tiếp / The Japan Foundation; Lê Kim Thanh, Hà Thu Hiền (dịch).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 495.68
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Marugoto: ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản. Sơ cấp 2 A2, hoạt động giao tiếp / The Japan Foundation; Vũ Hà Vy, Hà Thị Thu Hiền (dịch).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2019
Ký hiệu phân loại: 495.68
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Nghệ thuật ứng xử của nhà báo : Con đường ngắn nhất tới thành công / Nguyễn Quang Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông,  2017
Ký hiệu phân loại: 070.92
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Người khôn ngoan ứng xử giao tiếp như thế nào? / Douglas Stone, Bruce Pation, Sheila Heen.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Media
 
Những lời khuyên trong ứng xử giao tiếp và tìm việc làm / Hương Thảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn Hóa Thông Tin,  2003
Ký hiệu phân loại: 331.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Phân tích ứng xử của kết cấu dàn chịu ảnh hưởng của tham số mờ sử dụng giải thuật tiến hóa khác biệt de (differential evolution) / Huỳnh Trọng Nghĩa ; Nguyễn Thời Trung (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.1773
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phân tích ứng xử động lực học dầm trên nền đàn nhớt hai thông số có xét đến ảnh hưởng khối lượng nền chịu tải trọng chuyển động / Trần Quốc Tỉnh; Khổng Trọng Toàn (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 624.17723
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Quan niệm và ứng xử với vong vía trong đời sống người Mường / Bùi Huy Vọng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn Hóa Dân Tộc,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Quy tắc ứng xử và nghệ thuật giao tiếp nơi công sở / Vũ Thu Phương (tuyển chọn và hệ thống).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động ,  2018
Ký hiệu phân loại: 651.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tâm lý học ứng xử / Lê Thị Bừng, Hải Vang
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  1997
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch : giáo trình / Nguyễn Văn Đính.
Thông tin xuất bản: H. : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Ứng xử cổ truyền với tự nhiên và xã hội của người Việt châu thổ Bắc Bộ qua ca dao, tục ngữ / Trần Thúy Anh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Ứng xử của đất và cơ học đất tới hạn / Trần Quang Hộ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ứng xử của người Dao Đỏ ở Sa Pa trong việc cư trú, khai thác và bảo vệ rừng, nguồn nước / Phạm Công Hoan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 390.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Ứng Xử sư phạm / Trịnh Trúc Lâm, Nguyễn Văn Hộ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2009
Ký hiệu phân loại: 370.14
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Ứng xử trong văn hóa ẩm thực của người Dao Họ ở Sơn Hà, Bảo Thắng, Lào Cai / Phạm Công Hoan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 394.109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Ứng xử với rừng trong văn hóa truyền thống của người Thái ở Điện Biên / Đặng Thị Oanh, Đặng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thủy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 390.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa giao tiếp - ứng xử trong tục ngữ - ca dao Việt Nam / Nguyễn Nghĩa Dân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2013
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa ứng xử của người Việt xưa và nay / Phạm Minh Thảo (biên soạn).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Hồng Đức,  2020
Ký hiệu phân loại: 302.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa ứng xử Việt Nam hiện đại / Nguyễn Thanh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Từ điển Bách Khoa : Viện Văn hóa ,  2008
Ký hiệu phân loại: 302.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa ứng xử với sức khỏe và bệnh tim mạch của mình / Nguyễn Huy Dung
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Văn hóa Sài Gòn,  2009
Ký hiệu phân loại: 616.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng