TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Vi���t Nam h���c (96 môn)

Môn học

Môn: Văn hóa dân gian Việt Nam (191 tài liệu)

 
Âm nhạc Chăm những giá trị đặc trưng / Vũ Thu Bích.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Âm nhạc cổ truyền tộc người Chăm / Bùi Ngọc Phúc (Chủ biên),...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Âm nhạc dân gian dân tộc Ê đê Kpă và Jrai : nhạc cụ cổ truyền của người Ê đê Kpă, một số đặc trưng cơ bản của âm nhạc Jrai / Lý Văn Linh Niê Kdam, Lê Xuân Hoan
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Âm nhạc dân gian một số dân tộc thiểu số phía bắc Việt Nam / Nông Thị Nhình, Hồng Thao (sưu tầm, biên dịch, giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Âm nhạc dân gian xứ Thanh / Nguyễn Liên (chủ biên), Hoàng Minh Tường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Biểu tượng nước từ văn hóa đến văn học dân gian Thái / Đặng Thị Oanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sân Khấu,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bộ công cụ lao động của nông dân vùng trung du Phú Thọ trước thế kỷ XXI và hiệu quả của nó đối với đời sống con người / Vũ Kim Biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bước đầu tìm hiểu tác giả và tác phẩm cổ nhạc Bạc Liêu / Trần Phước Thuận.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Ca Huế từ góc nhìn văn hóa học / Trần Kiều Lại Thủy
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cấu trúc và âm điệu trong các "lòng bản" nhạc tài tử Nam bộ / Bùi Thiên Hoàng Quân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chủ đất trong cộng đồng người Ma Coong ở Việt Nam / Nguyễn Văn Chung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Con gà, con vịt và con lợn trong văn hóa của người Giáy Lào Cai / Sần Cháng, Lê Thành Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cồng chiêng trong văn hóa người Ba Na KRiêm / Yang Danh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cung Văn và Điện Thần / Lê Y Linh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đặc trưng văn hóa nghệ thuật dân gian ở hai nhánh Raglai Nam và Bắc tỉnh Ninh Thuận / Hải Liên (Nghiên cứu, giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đàn nguyệt trong phong cách hát Chầu Văn và nhạc tài tử Nam bộ / Cồ Huy Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Dân ta ăn Tết / Nguyễn Hữu Hiệp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Dân tộc Cơ Lao ở Việt Nam truyền thống và biến đổi / Phạm Quang Hoan (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đất trời chung đúc ngàn năm : Mỹ tục Của người Thái Tây Bắc / Trần Vân Hạc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn học,  2018
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Di sản văn hóa dân gian trên vùng kinh đô cổ Văn Lang / Trần Văn Thục (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2020
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Di sản văn hóa dân gian vùng cửa sông Đà Diễn / Lê Thế Vịnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam / Chu Quang Trứ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Diễn xướng nghi lễ di sản văn hoá đặc sắc của dân tộc Mường. Quyển 1 / Bùi Thiện (sưu tâm, biên dịch, giới thiệu) ; Hà Lý (tuyển chọn, chỉnh lý).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hoá dân tộc,  2020
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Diễn xướng nghi lễ di sản văn hoá đặc sắc của dân tộc Mường. Quyển 2 / Bùi Thiện (sưu tâm, biên dịch, giới thiệu) ; Hà Lý (tuyển chọn, chỉnh lý).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hoá dân tộc,  2020
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đình ở thành phố Cần Thơ / Trần Phỏng Diều.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đồ Sơn : Vùng văn hóa văn nghệ dân gian đặc sắc / Trần Phương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Động vật hoang dã dưới góc nhìn văn hóa dân gian của người miền Tây Nam Bộ / Trần Minh Thương, Bùi Túy Phượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đuống của người Mường ở Kim Thượng huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ / Kiều Trung Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Gia Rai trong môi trường văn hóa đương đại / Lê Văn Liêm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2020
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giai thoại văn hóa dân gian người Việt : Sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. Quyển 1 / Triều Nguyên (Sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giai thoại văn hóa dân gian người Việt : Sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. Quyển 2 / Triều Nguyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo phường nhà tơ đại hàng Kẻ Lứ - Yên Lý / Nguyễn Nghĩa Nguyên( Sưu tầm, giới thiệu)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hát chầu văn / Bùi Đình Thảo, Nguyễn Quang Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn ,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.095
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hát trống quân ở xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương / Lê Thị Dự.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hát trống quân và vở chèo Lưu Bình-Dương Lễ / Trần Việt Ngữ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hề chèo / Hà Văn Cầu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hình tượng và tạo hình trong văn hóa dân gian Việt Nam / Đinh Hồng Hải, Trần Gia Linh, Lê Cường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.095
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hỏi đáp trò chơi dân gian Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hồn quê làng Phú Ninh (xã Khánh Thành - Huyện Yên Thành - Tỉnh Nghệ An trước Cách mạng tháng Tám) / Phan Bá Hàm, Nguyễn Tâm Cẩn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hương ước Nghệ An / Ninh Viết Giao.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hương ước Thái Bình / Nguyễn Thanh .
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sân Khấu,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hương ước và thúc ước / Đào Huy Phụng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.09597222
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kim nham : chèo cổ / Trần Việt Ngữ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.095
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Làng ven thành / Mai Thìn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lẩu Then cấp sắc hành nghề của người Tày ở xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn / Trần Văn Ái, Dương Thị Lâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lễ cầu trường thọ và ca dao dân tộc Tày / Triều Thị Mai, Triều Ân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lịch sử nghệ thuật chèo / Hà Văn Cầu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2010
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lịch sử và nghệ thuật ca trù / Nguyễn Xuân Diện.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa thông tin,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.095
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Mạ Chiêng Ngọ Mị : Tết Cơm Mới của người Khơ Mú tỉnh Điện Biên / Đặng Thị Ngọc Lan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Mạch sống của hương ước trong làng Việt Trung Bộ / Nguyễn Hữu Thông
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Một số con vật quen thuộc trong đời sống văn hóa dân gian của người Nùng Dín / Vàng Thị Nga.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Múa rối nước dân gian làng Ra / Vũ Tú Quỳnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Mỹ thuật dân gian và truyền thuyết, truyện cổ của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum / Phùng Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nét đẹp trong văn hóa truyền thống của một số tộc người ở Hà Giang / Hoàng Thị Cấp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2020
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghệ thuật Chăm Pa câu chuyện của những pho tượng cổ / Ngô Văn Doanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghệ thuật diễn xướng dân gian Ê đê, Bih ở Đăk Lăk / Linh Nga Niê Kdam
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2013
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghệ thuật diễn xướng Soọng Cô của người Sán Dìu huyện / Nguyễn Phi Khanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2020
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghệ thuật múa dân gian các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. / Lý Sol, Linh Nga Niê Kdam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sân Khấu,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghệ thuật múa rối cổ truyền Xứ Đoài / Văn Học (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ Thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghi lễ dân gian một số dân tộc thiểu số Việt Nam / Hoàng Trầng Nghịch...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghi lễ nông nghiệp của người Xơ Teng ở huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum / A Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Ngôi nhà truyền thống trong đời sống của người Phù Lá ở Lào Cai / Bùi Duy Chiến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2019
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nhạc cụ dân gian ÊĐê, M'Nông ở Đắk Lắk / Vũ Lân, Trương Bi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.0959
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nhạc lễ dân gian người Việt ở Nam Bộ / Nguyễn Thị Mỹ Liêm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nhạc lễ tỉnh Bến Tre / Huỳnh Văn Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Những biểu tượng đặc trưng trong văn hóa dân gian Mường / Bùi Huy Vọng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Những khía cạnh văn hóa dân gian M'nông Nong / Đỗ Hồng Kỳ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Những làn điệu hát chầu văn thông dụng và các bản văn hầu bóng / Nguyễn Văn Chính, Nguyễn Sỹ Vịnh (Sưu tầm, biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Những phạm trù nghệ thuật dân gian người Việt thời Trung Đại / Kiều Thu Hoạch
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Ninh Hòa những mảnh ghép văn hóa dân gian / Nguyễn Viết Trung (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Rừng thiêng ở Mường Khủn Tinh / Trần Vân Hạc, Sầm Văn Bình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sân khấu dân gian / Đàm Văn Hiển, Trần Văn Bôn, Lê Hàm
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.095
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sinh hoạt văn hóa Quan họ làng / Trần Minh Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tập tục chăm sóc bảo vệ, khẳng định thân phận, tôn vinh con người của làng - xã Hưng Yên / Vũ Tiến Kỳ (Nghiên cứu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tháp Bà trên Ya Na - Hành trình của một nữ thần / Ngô Văn Doanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Theo dòng văn hóa dân gian / Nguyễn Thanh Lợi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Theo dòng văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế / Trần Nguyễn Khánh Phong (Tuyển chọn và giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu tục bầu hậu, gửi giỗ ở Bắc Ninh qua tư liệu văn bia / Nguyễn Quang Khải (Nghiên cứu, khảo luận).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà Văn,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu văn hóa dân gian dân tộc Tà Ôi / Trần Nguyễn Khánh Phong (Nghiên cứu, giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu văn hóa dân gian làng Phú Đa / Trần Hữu Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tôn giáo, tín ngưỡng dân gian cư dân ven biển Bạc Liêu / Trương Thu Trang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tổng hợp nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian. Quyển 3 / Nguyễn Khắc Xương (Nghiên cứu, sưu tầm).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian . Quyển 4 / Nguyễn Khắc Xương (Nghiên cứu, sưu tầm).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian. Quyển 1 / Nguyễn Khắc Xương (Nghiên cứu, sưu tầm).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian. Quyển 2 / Nguyễn Khắc Xương (Nghiên cứu, sưu tầm).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian. Quyển 5 / Nguyễn Khắc Xương (Nghiên cứu, sưu tầm).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian. Quyển 6 / Nguyễn Khắc Xương (Nghiên cứu, sưu tầm).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tri thức bản địa của người Thái ở miền núi Thanh Hóa / Vũ Trường Giang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sân khấu,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tri thức dân gian của người chăm về dinh dưỡng của phụ nữ giai đoạn mang thai cho con bú : Nghiên cứu ở tỉnh Tây Ninh / Nguyễn Thị Minh Nguyệt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tri thức dân gian của người Dao Quần Chẹt ở Phiêng Côn huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La / Phạm Công Hoan
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tri thức dân gian của người Hà NHì ở Lai Châu với tài nguyên thiên nhiên / Bùi Quốc Khánh, Lò Ngọc Biên, Vũ Văn Cương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tri thức dân gian của người Việt ở miền núi / Nguyễn Phương Thảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuâth,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tri thức dân gian trong chăm sóc sức khỏe của người Thái ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An / Lương Văn Thiết.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tri thức dân gian trong sản xuất nông nghiệp của người Khơ Mú ở Nghệ An / Lương Văn Thiết.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2019
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tri thức dân gian trong trồng trọt của người Nùng Dín tỉnh Lào Cai / Vàng, Thung Chúng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tri thức dân gian trong việc khai thác nguồn tài nguyên, thiên nhiên của người Pu Nả ở Lai Châu / Lò Văn Chiến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tri thức dân gian trong việc khai thác, sử dụng và quản lý nguồn nước của người Dao Tuyển tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai / Vũ Thi Trang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tri thức dân gian về nước của người Lào ở tỉnh Điện Biên / Đặng Thị Oanh...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tri thức dân gian về tài nguyên thiên nhiên của người Cao Lan ở Vĩnh Phúc / Nguyễn Thị Tám.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc,  2019
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tri thức khai thác nguồn lợi tự nhiên của người La Hủ ở Lai Châu / Lê Thành Nam, Tẩn Lao U (Ghi chép).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Trò chơi dân gian / Võ Quê...[và những người khác] (sưu tầm, giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Trò chơi dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình / Lường Song Toàn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Trò chơi dân gian Hưng Yên / Vũ Tiến Kỳ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Trò chơi dân gian Nam Bộ / Trần Thị Ngọc Ly (tìm hiểu và giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà Văn,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Trò chơi dân gian Nam Bộ / Phan Văn Phấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Trò chơi dân gian ở Cần Thơ / Tô Hoàng Vũ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Trò chơi dân gian ở Sóc Trăng / Trần Minh Thương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Trò chơi dân gian Phú Thọ / Dương Huy Thiện.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học dân gian,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Trò chơi dân gian vùng sông Hậu / Nguyễn Anh Động (Sưu tầm).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Trò chơi, trò diễn dân gian ở Thái Bình / Phạm Minh Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc,  2019
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Trò ổi lỗi rối cạn và rối nước Nam Định / Đỗ Đình Thọ (Chủ biên), La Xuân Quang(Sưu tầm, giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Trương Viên chèo cổ / Trần Việt Ngữ (Sưu tầm, khảo cứu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tục tắt đèn đêm hội Giã La : Tìm hiểu truyền thống văn hóa làng một số địa phương tiêu biểu ở Hà Tây / Yên Giang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tuồng dân gian Thừa Thiên Huế / Tôn Thất Bình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa - nghệ thuật dân gian làng chài Sơn Hải tỉnh Ninh Thuận / Nguyễn Hải Liên, Phan Thi Thơ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa - văn học dân gian xứ Huế / Trần Hoàng (ghi chép và luận giải).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa biển miền Trung Việt Nam / Lê Văn Kỳ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa cổ truyền của người Hrê ở huyện An Lão tỉnh Bình Định / Nguyễn Xuân Nhân (Chủ biên), Đinh Văn Thành (Cộng tác).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian - Những công trình của hội viên. Quyển 1 / Nguyễn Thanh Lợi (Tổ chức bản thảo, biên tập), Lê Công Lý (Biên tập).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian - Những công trình của hội viên. Quyển 2 / Nguyễn Thanh Lợi (tổ chức bản thảo); Nguyễn Thanh Lợi, Lê Công Lý (biên tập).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Bến Tre / Nguyễn Chí Bền.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Cần Thơ / Trần Phỏng Diều.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian cù lao Tân Quy / Trần Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian của cộng đồng cư dân Quảng Ngãi (VIệt, H're, Cor, Cà Dong) / Lê Hồng Khánh (nghiên cứu và giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian dân chài thủy cư trên Vịnh Hạ Long / Hoàng Quốc Thái.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian dân tộc Cao Lan : làng Ngọc Tân, xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ / Đặng Đình Thuận.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian dân tộc Hrê Quảng Ngãi / Nga Ri Vê.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian dân tộc Mảng / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian dân tộc Mảng / Nguyễn Thị Thúy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ Thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian dân tộc Mường Phú Thọ / Dương Huy Thiện (Chủ biên)... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian dân tộc Ta - Ôi huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế / Nguyễn Thị Sửu, Trần Hoàng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí,  2010
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian đất Quảng dưới góc nhìn đương đại / Bùi Văn Tiếng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn học,  2019
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Hòa Vang / Võ Văn Hòe.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian huyển đảo Phú Quốc và Lý Sơn / Trương Thanh Hùng, Phan Đình Độ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.095
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian huyện Ý Yên / Hồ Đức Thọ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn học,  2019
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian làng Biển Đông Tác, Phú Yên / Nguyễn Đình Chức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian làng Đào Động / Phạm Minh Đức, Đinh Đăng Túy (Sưu tầm, giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian làng Tường Lai / Trần Hữu Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian làng Vạn Ninh. Quyển 1 / Nguyễn Quang Vinh (sưu tầm, biên khảo).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian làng Vạn Ninh. Quyển 2 / Nguyễn Quang Vinh (sưu tầm, biên khảo).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian làng Xuân Úc huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An / Trần Hữu Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc ,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian làng Yên Lưu (Xã Hưng Hòa, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) / Trần Hữu Đức (Sưu tầm, giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian một số tộc người / Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.095
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Mường : Một góc nhìn / Bùi Huy Vọng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người Cao Lan ở Khe Nghè / Nguyễn Văn Phong (Nghiên cứu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người Dao Thanh Phán vùng biên giới tỉnh Quảng Ninh / Trần Quốc Hùng, Tô Đình Hiệu (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2020
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người Dao Tuyển / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người Hoa ở Cần Thơ / Trần Phỏng Diều.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật ,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người La Chí . Quyển 2 / Trần Hữu Sơn (Chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người La Chí : Quyển 1 / Trần Hữu Sơn (Chủ biên)...[ và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người Phù Lá / Trần Hữu Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người Sán Dìu ở làng Quang Hanh / Trần Quốc Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người Tày-Nùng Cao Bằng / Triệu Thị Mai
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người Thu Lao ở Mường Khương, Lào Cai / Phạm Công Hoan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người Việt góc nhìn so sánh / Kiều Thu Hoạch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người Việt ở Nam / Thanh Phương...[ và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian phi vật thể của người Khơ Me ở Sóc Trăng / Trần Minh Thương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian phi vật thể huyện Ngã Năm - Sóc Trăng / Trần Minh Thương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian quanh lũy tre làng / Lê Hoàng Vinh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Thái dọc đôi bờ sông Nặm Quang. Tập 1 / Quán Vi Miên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Thái dọc đôi bờ sông Nặm Quang. Tập 2 / Quán Vi Miên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Thái vùng sông Nặm Pao / Quán Vi Miên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.095975
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Thanh Ba / Nguyễn Đình Vy (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian về 12 con giáp / Vũ Văn Lâu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian về tình yêu lứa đôi trong ca dao người Việt : Sưu tầm - nghiên cứu - tuyển chọn - chú thích - bình luận / Nguyễn Nghĩa Dân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Việt - Chăm nhìn trong mối quan hệ : Qua cứ liệu văn hóa dân gian miền Trung. Quyển 1 / Võ Văn Hòe, Trần Hồng, Hồ Tấn Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Việt - Chăm nhìn trong mối quan hệ : Qua cứ liệu văn hóa dân gian miền Trung. Quyển 2 / Võ Văn Hòe, Trần Hồng, Hồ Tấn Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian vùng Bảy Núi / Hoài Phương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian vùng Vũng Rô - Đèo Cả - Đá Bia / Nguyễn Đình Chúc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn / Hoàng Tuấn Cư.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2019
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian xứ Nghệ. Tập 14, Vè yêu nước và cách mạng / Ninh Viết Giao.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.095
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian xứ Nghệ. Tập 4, Hát phường vải và chèo tuồng cổ / Ninh Viết Giao.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân tộc Cống ở Việt Nam / Nguyễn Thị Thúy, Châm Nhật Tân, Nguyễn Cảnh Phương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2019
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa gốm của người Việt vùng đồng bằng sông Hồng / Trương Minh Hằng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa hóa truyền thống Mường Đủ / Trần Thị Liên, Nguyễn Hữu Kiên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sân Khấu,  2018
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa người XTiêng / Huỳnh Văn Tới , Phạm Hữu Hiến, Phan Đình Dũng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa ruộng bậc thang của người H'Mông, Dao ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai / Nguyễn Trường Giang (tìm hiểu và giới thiệu)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa Thái tìm hiểu và khám phá. Tập 1 / Quán Vi Miên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa Thái tìm hiểu và khám phá. Tập 2 / Quán Vi Miên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sân Khấu,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa Thái tìm hiểu và khám phá. Tập 3 / Quán Vi Miên (khảo sát giới thiệu)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa truyền thống của người Cờ Lao ở Hà Giang / Hoàng Thị Cấp (chủ biên), Ma Ngọc Hướng, Âu Văn Hợp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2020
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa truyền thống của người Dao Quần Chẹt ở Vĩnh Phúc / Lâm Quang Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2020
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa truyền thống của người La Chí / Nguyễn Văn Huy
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2018
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa truyền thống vùng biển Thuận An / Lê Văn Kỳ (Chủ biên)....[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa vùng biển Bãi Ngang tỉnh Bình Định / Võ Ngọc An, Hà Giao
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa, văn học dân gian Phú Thọ / Trần Văn Thục.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hoá dân tộc,  2020
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn tế trong nghi lễ gia đình của người Thái ở Mai Châu, Hòa Bình / Trần Bình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Về nghệ thuật Chèo. Quyển 1 / Trần Việt Ngữ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Về nghệ thuật Chèo. Quyển 2 / Trần Việt Ngữ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Vị thế và vai trò của phụ nữ Ê - đê và Mnông trong xã hội truyền thống (qua khảo sát sử thi và luật tục) : Giới thiệu văn hóa dân gian / Lê Thị Quỳnh Hảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn,  2019
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Voi trong văn hóa đời sống của người M'Nông / Trần Tấn Vịnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật