TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Vi���t Nam h���c (96 môn)

Môn: Các vùng văn hóa và văn hóa các tộc người Việt Nam (227 tài liệu)

 
Biểu tượng nước từ văn hóa đến văn học dân gian Thái / Đặng Thị Oanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sân Khấu,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Ca Huế từ góc nhìn văn hóa học / Trần Kiều Lại Thủy
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Các trung tâm tôn giáo thuộc văn hóa Óc Eo ở Nam Bộ / Đặng Văn Thắng (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cây ngô và con trâu trong văn hóa dân gian người Pa Dí ở Lào Cai / Vũ Thị Trang
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2013
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Con gà, con vịt và con lợn trong văn hóa của người Giáy Lào Cai / Sần Cháng, Lê Thành Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Con ngựa trong văn hóa người H'Mông Bắc Hà-Lào Cai / Vũ Thị Trang
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Con trâu trong văn hóa Dân gian người La Chí / Chảo Chử Chấn (Sưu tầm, giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cồng chiêng trong văn hóa người Ba Na KRiêm / Yang Danh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cọp trong văn hóa dân gian / Nguyễn Thanh Lợi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đá trong đời sống văn hóa dân gian ở Phú Yên / Trần Sĩ Huệ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đặc điểm văn hóa truyền thống của người Thái ở Thanh Hóa / Phạm Xuân Cừ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn học,  2018
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đặc trưng văn hóa nghệ thuật dân gian ở hai nhánh Raglai Nam và Bắc tỉnh Ninh Thuận / Hải Liên (Nghiên cứu, giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đánh một tiếng cồng : Tập khảo cứu văn hóa dân gian (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) / Lương Viết Thoại.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sân khấu,  2019
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đến với văn hóa Việt Mường trên đất tổ Phú Thọ / Nguyễn Khắc Xương, Nguyễn Hữu Nhàn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Di sản tên Nôm các làng văn hóa dân gian Việt Nam / Trần Gia Linh (nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân Trí,  2010
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Di sản văn hóa dân gian trên vùng kinh đô cổ Văn Lang / Trần Văn Thục (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2020
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Di sản văn hóa dân gian vùng cửa sông Đà Diễn / Lê Thế Vịnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam / Chu Quang Trứ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Di sản văn hóa văn nghệ dân gian Hội An / Trần Thanh An.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Di sản văn hóa văn nghệ dân gian Hội An / Trần Văn An.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2010
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Diện mạo văn hóa tín ngưỡng và lễ hội dân gian Trà Vinh / Trần Dũng, Đặng Tấn Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa-Thông tin,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đồ Sơn : Vùng văn hóa văn nghệ dân gian đặc sắc / Trần Phương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Động vật hoang dã dưới góc nhìn văn hóa dân gian của người miền Tây Nam Bộ / Trần Minh Thương, Bùi Túy Phượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Dưới chân núi Tản một vùng văn hóa dân gian / Đoàn Công Hoạt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học Xã hội,  2010
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Ghi chép về văn hóa và âm nhạc / Tô Ngọc Thanh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Già làng và trường ca sử thi trong văn hóa Tây Nguyên / Linh Nga, Niê Kdam
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Gia Rai trong môi trường văn hóa đương đại / Lê Văn Liêm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2020
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giai thoại văn hóa dân gian người Việt : Sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. Quyển 1 / Triều Nguyên (Sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giai thoại văn hóa dân gian người Việt : Sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. Quyển 2 / Triều Nguyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giữ gìn những kiệt tác kiến trúc trong nền văn hóa Chăm / Lưu Trần Tiêu, Ngô Văn Doanh, Nguyễn Quốc Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn học,  2018
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Huyền thoại mẹ và tín ngưỡng phồn thực trong văn hóa dân gian Việt Nam / Trần Gia Linh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2013
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Khảo cứu văn hóa dân gian làng cổ Đông Phù / Nguyễn Quang Lê.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Khảo sát truyền thống văn hóa Đông Sơn / Trần Thị Liên (chủ biên), Phạm Văn Đấu, Phạm Minh Trị.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Khảo sát văn hóa truyền thống Mường Đủ / Trần Thị Liên (chủ biên), Nguyễn Hữu Kiên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2013
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Một góc nhìn văn hóa dân gian dân tộc Tà Ôi / Trần Nguyễn Khánh Phong.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sân khấu,  2019
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Một số con vật quen thuộc trong đời sống văn hóa dân gian của người Nùng Dín / Vàng Thị Nga.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nét đẹp trong văn hóa truyền thống của một số tộc người ở Hà Giang / Hoàng Thị Cấp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2020
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiên cứu tư liệu lý luận văn hóa dân gian Việt Nam. Quyển 1 / Trần Gia Linh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiên cứu tư liệu lý luận văn hóa dân gian Việt Nam. Quyển 2 / Trần Gia Linh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Những biểu tượng đặc trưng trong văn hóa dân gian Mường / Bùi Huy Vọng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Những khía cạnh văn hóa dân gian M'nông Nong / Đỗ Hồng Kỳ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Những làng văn hóa văn nghệ dân gian đặc sắc tỉnh Thái Bình / Phạm Minh Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Những vùng văn hóa dân gian tiêu biểu ở Hiệp Hòa / Nguyễn Thu Minh, Đỗ Thị Thanh Thủy
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Những yếu tố văn hóa dân gian trong thơ văn Hồ Chí Minh / Hà Châu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Ninh Hòa những mảnh ghép văn hóa dân gian / Nguyễn Viết Trung (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sinh hoạt văn hóa dân gian cổ truyền làng biển Cảnh Dương / Trần Hoàng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Thông tin,  2010
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sinh hoạt văn hóa Quan họ làng / Trần Minh Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Theo dòng văn hóa dân gian / Nguyễn Thanh Lợi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Theo dòng văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế / Trần Nguyễn Khánh Phong (Tuyển chọn và giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu văn hóa dân gian dân tộc Tà Ôi / Trần Nguyễn Khánh Phong (Nghiên cứu, giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu văn hóa dân gian dân tộc Tà Ôi / Trần Nguyễn Khánh Phong.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2018
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu văn hóa dân gian làng Phú Đa / Trần Hữu Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu văn hóa dân gian làng Yên Thái (Tây Hồ - Hà Nội) / Lê Văn Kỳ (sưu tầm, biên soạn, giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu văn hóa dân gian ở làng Ngọc Trì / Nguyễn Quang Khải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tổng hợp nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian. Quyển 3 / Nguyễn Khắc Xương (Nghiên cứu, sưu tầm).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tổng quan văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam. Quyển 1 / Hoàng Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2013
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tổng quan văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam. Quyển 2 / Hoàng Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2013
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian . Quyển 4 / Nguyễn Khắc Xương (Nghiên cứu, sưu tầm).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian. Quyển 1 / Nguyễn Khắc Xương (Nghiên cứu, sưu tầm).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian. Quyển 2 / Nguyễn Khắc Xương (Nghiên cứu, sưu tầm).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian. Quyển 5 / Nguyễn Khắc Xương (Nghiên cứu, sưu tầm).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian. Quyển 6 / Nguyễn Khắc Xương (Nghiên cứu, sưu tầm).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tràng Sơn một làng văn hóa dân gian phong phú / Phan Bá Hàm, Nguyễn Tâm Cẩn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tri thức dân gian liên quan đến rừng của người Phù Lá ở Lào Cai : Văn hóa dân gian / Bùi Duy Chiến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà Văn,  2018
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Từ văn hóa dân gian làng Quỳnh Khôi mở rộng ra văn hóa dân gian vùng Đồng Chiêm Trũng (Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945) : Nghiên cứu, phê bình văn học / Nguyễn Tâm Cẩn, Phan Bá Hàm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn,  2019
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tục tắt đèn đêm hội Giã La : Tìm hiểu truyền thống văn hóa làng một số địa phương tiêu biểu ở Hà Tây / Yên Giang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Vài nét về văn hóa dân gian của người Khmer / Nguyễn Anh Động (sưu tầm và biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Vai trò của văn hóa truyền thống các tộc người bản địa Tây Nguyên đối với sự phát triển bền vững vùng / Đỗ Hồng Kỳ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sân khấu,  2019
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa - nghệ thuật dân gian làng chài Sơn Hải tỉnh Ninh Thuận / Nguyễn Hải Liên, Phan Thi Thơ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa - văn học dân gian xứ Huế / Trần Hoàng (ghi chép và luận giải).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa ẩm thực và tri thức dân gian về trồng trọt của người Nùng Dín Lào Cai : Nghiên cứu văn hóa / Vàng Chung Thúng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà Văn,  2018
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa biển miền Trung Việt Nam / Lê Văn Kỳ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa cổ truyền của người Hrê ở huyện An Lão tỉnh Bình Định / Nguyễn Xuân Nhân (Chủ biên), Đinh Văn Thành (Cộng tác).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa cổ truyền Mơ Nông và sự biến đổi trong xã hội đương đại / Đỗ Hồng Kỳ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn háo Dân tộc,  2018
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian - Những công trình của hội viên. Quyển 1 / Nguyễn Thanh Lợi (Tổ chức bản thảo, biên tập), Lê Công Lý (Biên tập).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian - Những công trình của hội viên. Quyển 2 / Nguyễn Thanh Lợi (tổ chức bản thảo); Nguyễn Thanh Lợi, Lê Công Lý (biên tập).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian "Kẻ bưởi" : Nghiên cứu văn hóa / Vũ Kiêm Ninh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn,  2019
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian bản làng ở xã Châu Quang / Quán Vi Miên, Sầm Phong.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh Niên,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Bến Tre / Nguyễn Chí Bền.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian các dân tộc ít người ở Thừa Thiên Huế : song ngữ Việt-Tà Ôi; Việt-Cơ Tu. Quyển 1 / Kê Sửu (chủ biên), Trần Nguyễn Khánh Phong, Triều Nguyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2013
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian các dân tộc ít người ở Thừa Thiên Huế : song ngữ Việt-Tà Ôi; Việt-Cơ Tu. Quyển 1 / Kê Sửu (chủ biên), Trần Nguyễn Khánh Phong, Triều Nguyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2013
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Cần Thơ / Trần Phỏng Diều.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian cố đô Hoa Lư và các vùng phụ cận / Đỗ Danh Gia.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2010
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian cù lao Tân Quy / Trần Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian của cộng đồng cư dân Quảng Ngãi (VIệt, H're, Cor, Cà Dong) / Lê Hồng Khánh (nghiên cứu và giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian của dân tộc Pu Péo ở Việt Nam / Trần Văn Ái.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa thông tin,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian của người Khơ Mú tỉnh Điện Biên / Đặng Thị Oanh,...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Đà Nẵng cổ truyền và đương đại . Quyển 2 / Võ Văn Hòe (Chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Đà Nẵng cổ truyền và đương đại. Quyển 2 / Võ Văn Hòe (chủ biên)... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian dân chài thủy cư trên Vịnh Hạ Long / Hoàng Quốc Thái.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian dân tộc Cao Lan : làng Ngọc Tân, xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ / Đặng Đình Thuận.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian dân tộc Co ở Việt Nam / Nguyễn Thị Thúy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2013
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian dân tộc Dao ở Phú Thọ / Nguyễn Hữu Nhàn, Phạm Thị Thiên Nga.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian dân tộc Dao Phú Thọ : Khảo cứu / Dương Duy Thiện.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn,  2019
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Dân tộc Hà Nhì / Chu Thuỳ Liên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc,  2010
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian dân tộc Hrê Quảng Ngãi / Nga Ri Vê.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian dân tộc Mảng / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian dân tộc Mảng / Nguyễn Thị Thúy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ Thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian dân tộc Mường Phú Thọ / Dương Huy Thiện (Chủ biên)... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian dân tộc Pà Thẻn ở Việt Nam. Quyển 1 / Đặng Thị Quang (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian dân tộc Pà Thẻn ở Việt Nam. Quyển 2 / Đặng Thị Quang (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian dân tộc Ta - Ôi huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế / Nguyễn Thị Sửu, Trần Hoàng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí,  2010
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian dân tộc Thổ / Quán Vi Miên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2013
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian đất Quảng dưới góc nhìn đương đại / Bùi Văn Tiếng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn học,  2019
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Dừa Lạng / Nguyễn Thanh Tùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Dữu Lâu - làng Trầu / Dương Huy Thiện.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn,  2019
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Êđê và vai trò của nó trong xã hội đương đại / Đỗ Hồng Kỳ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sân khấu,  2019
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian gắn liền với nghề làm rẫy của người Bana Kriêm - Bình Định / Yang Danh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2019
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Hòa Vang / Võ Văn Hòe.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian huyện Đồng Xuân / Nguyễn Đình Chúc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2010
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian huyện Kim Sơn / Đỗ Danh Gia.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ Thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) / Đỗ Duy Văn (Sưu tầm, biên soạn, giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian huyện Sơn Đông, Bắc Giang / Nguyễn Thu Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2013
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ / Dương Huy Thiện (chủ biên)...[ và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian huyện Ý Yên / Hồ Đức Thọ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn học,  2019
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Khmer miệt Ba Thắc - Hậu Giang / Trần Minh Thương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2020
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Kinh Môn / Phạm Văn Duy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Lâm Thao / Phạm Bá Khiêm (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian làng Bản Nầng / Hoàng Tuấn Cư, Hoàng Biểu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian làng biển Cảnh Dương / Nguyễn Quang Lê...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2013
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian làng Biển Đông Tác, Phú Yên / Nguyễn Đình Chức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian làng biển như Áng xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa / Hoàng Minh Tường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian làng Đại Lan / Trần Văn Mỹ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian làng Đào Động / Phạm Minh Đức, Đinh Đăng Túy (Sưu tầm, giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian làng Liên Trì : huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An / Phan Bá Hàm, Nguyễn Tâm Cẩm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian làng Mai / Nguyễn Thu Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian làng nghề Kiêu Kỵ / Nguyễn Quang Lê.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn Hóa Thông Tin,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian làng Tri Chỉ / Vũ Quang Liễn, Vũ Quang Dũng, Đinh Hồng Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian làng Tường Lai / Trần Hữu Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian làng Vạn Ninh. Quyển 1 / Nguyễn Quang Vinh (sưu tầm, biên khảo).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian làng Vạn Ninh. Quyển 2 / Nguyễn Quang Vinh (sưu tầm, biên khảo).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian làng ven đầm Ô Loan / Nguyễn Đình Chúc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian làng Xuân hội : tìm hiểu và giới thiệu / Nguyễn Quang Khải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian làng Xuân Nẻo / Văn Duy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian làng Xuân Úc huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An / Trần Hữu Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc ,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian làng Yên Lưu (Xã Hưng Hòa, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) / Trần Hữu Đức (Sưu tầm, giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian miền đất Võ / Nguyễn Thanh Mừng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sân khấu,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian miệt Sa Đéc / Nguyễn Hữu Hiếu (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sân khấu,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian một số dân tộc thiểu số huyện Yên Lập - Tỉnh Phú Thọ / Dương Huy Thiện, Đoàn Hải Hưng, Trần Quang Minh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học Xã hội,  2010
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Mường / Bùi Thiện (Sưu tầm, biên dịch, giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Dân tộc,  2010
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Mường : Một góc nhìn / Bùi Huy Vọng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người Bru - Vân Kiều ở Quảng Trị / Y Thi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa - Thông tin,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người Cao Lan ở Khe Nghè / Nguyễn Văn Phong (Nghiên cứu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người Cống tỉnh Điện Biên. Quyển 1 / Chu Thùy Liên...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người Cống tỉnh Điện Biên. Quyển 2 / Chu Thùy Liên...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người Cống tỉnh Điện Biên. Quyển 3 / Chu Thùy Liên...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người dao ở Bắc Giang / Nguyễn Thu Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2010
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người Dao Thanh Phán vùng biên giới tỉnh Quảng Ninh / Trần Quốc Hùng, Tô Đình Hiệu (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2020
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người Dao Tuyển / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người Hoa ở Cần Thơ / Trần Phỏng Diều.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật ,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người La Chí . Quyển 2 / Trần Hữu Sơn (Chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người La Chí : Quyển 1 / Trần Hữu Sơn (Chủ biên)...[ và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người La Hủ / Đỗ Thị Tấc (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2013
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người Ơ Đu / Nguyễn Thị Ngân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sân khấu,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người Phù Lá / Trần Hữu Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người Raglai ở Khánh Hòa. Quyển 1 / Ngô Văn Ban, Trần Vũ, Trần Kiêm Hoàng, Chamaliaq Riya Tiẻnq.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc ,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người Raglai ở Khánh Hòa. Quyển 2 / Ngô Văn Ban...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người Sán Chí ở tỉnh Thái Nguyên / Trần Văn Ái.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn Hóa Dân Tộc,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người Sán Dìu ở làng Quang Hanh / Trần Quốc Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người Tày-Nùng Cao Bằng / Triệu Thị Mai
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người Thái Đen Mường Lò . Quyển 1 / Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ Thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn Hóa Dân Gian người Thái Đen Mường Lò . Quyển 2 / Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ biên).. [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người Thái vùng Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên tỉnh Sơn La / Lò Vũ Vân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2010
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người Thổ / Lê Mai Oanh (sưu tầm, giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc ,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người Thổ làng Sẹt : xã Yên Lễ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa / Hoàng Minh Tường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người Thu Lao ở Mường Khương, Lào Cai / Phạm Công Hoan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người Việt góc nhìn so sánh / Kiều Thu Hoạch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người Việt ở Nam / Thanh Phương...[ và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người Xá phó ở Lào Cai. Tập 1 / Dương Tuấn Nghĩa (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian người Xá phó ở Lào Cai. Tập 2 / Dương Tuấn Nghĩa (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian ở một làng văn hóa / Đỗ Duy Văn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2018
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian phi vật thể của người Khơ Me ở Sóc Trăng / Trần Minh Thương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian phi vật thể huyện Ngã Năm - Sóc Trăng / Trần Minh Thương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Phú Nhiêu / Lương Đức Nghi, Vũ Quang Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Quảng Bình / Trần Hoàng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Quảng Bình. T.I- Địa danh / Nguyễn Tú.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2010
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian quanh lũy tre làng / Lê Hoàng Vinh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian quý huyện Tống Sơn / Hoàng Tuấn Phổ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa - Thông tin,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Tày - Nùng ở Việt Nam / Hà Đình Thành.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2010
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Thái dọc đôi bờ sông Nặm Quang. Tập 1 / Quán Vi Miên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Thái dọc đôi bờ sông Nặm Quang. Tập 2 / Quán Vi Miên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Thái vùng sông Nặm Pao / Quán Vi Miên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.095975
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Thanh Ba / Nguyễn Đình Vy (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian trên đất Nam Trực - Trực Ninh tỉnh Nam Định : Nghiên cứu văn hóa / Hồ Đức Thọ (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà Văn,  2018
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian truyền thống của tộc người K'ho / Linh Nga Nieekdam (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh Niên,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian về 12 con giáp / Vũ Văn Lâu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian về tình yêu lứa đôi trong ca dao người Việt : Sưu tầm - nghiên cứu - tuyển chọn - chú thích - bình luận / Nguyễn Nghĩa Dân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Việt - Chăm nhìn trong mối quan hệ : Qua cứ liệu văn hóa dân gian miền Trung. Quyển 1 / Võ Văn Hòe, Trần Hồng, Hồ Tấn Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Việt - Chăm nhìn trong mối quan hệ : Qua cứ liệu văn hóa dân gian miền Trung. Quyển 2 / Võ Văn Hòe, Trần Hồng, Hồ Tấn Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) / Nguyễn Thu Minh, Trần Văn Lạng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động ,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian vùng Bảy Núi / Hoài Phương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian vùng Đồng Tháp Mười / Nguyễn Hữu Hiếu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân Trí,  2010
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian vùng ven sông Bạch Đằng huyện Thủy Nguyên-Hải Phòng / Văn Duy, Lê Xuân Lựa
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian vùng Vũng Rô - Đèo Cả - Đá Bia / Nguyễn Đình Chúc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian xã Diên An / Chu Xuân Bình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn / Hoàng Tuấn Cư.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2019
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian xã Tịnh Khê / Cao Chư.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2010
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian xã Vân Tụ / Phan Bá Hàm
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2010
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân gian xứ Nghệ. Tập 4, Hát phường vải và chèo tuồng cổ / Ninh Viết Giao.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân tộc Cống ở Việt Nam / Nguyễn Thị Thúy, Châm Nhật Tân, Nguyễn Cảnh Phương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2019
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa dân tộc Nùng ở Việt Nam / Hoàng Nam, Hoàng Thị Lê Thảo (sưu tầm, giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa gốm của người Việt vùng đồng bằng sông Hồng / Trương Minh Hằng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa hóa truyền thống Mường Đủ / Trần Thị Liên, Nguyễn Hữu Kiên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sân Khấu,  2018
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa làng Phú Nghĩa Nghệ An / Phan Đình Phương (chủ biên), Phan Hồng Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa làng Việt Nam : Trò chơi dân gian / Vũ Kim Yến (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa - thông tin ,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa người XTiêng / Huỳnh Văn Tới , Phạm Hữu Hiến, Phan Đình Dũng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa ruộng bậc thang của người H'Mông, Dao ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai / Nguyễn Trường Giang (tìm hiểu và giới thiệu)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa Thái những tri thức dân gian / Đặng Thị Oanh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa Thái những tri thức dân gian / Đặng Thị Oanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa Thái tìm hiểu và khám phá. Tập 1 / Quán Vi Miên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa Thái tìm hiểu và khám phá. Tập 2 / Quán Vi Miên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sân Khấu,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa Thái tìm hiểu và khám phá. Tập 3 / Quán Vi Miên (khảo sát giới thiệu)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa tinh thần của người Mường / Nguyễn Thị Song Hà
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sân khấu,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa truyền thống của người Cờ Lao ở Hà Giang / Hoàng Thị Cấp (chủ biên), Ma Ngọc Hướng, Âu Văn Hợp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2020
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa truyền thống của người Dao Quần Chẹt ở Vĩnh Phúc / Lâm Quang Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2020
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa truyền thống của người La Chí / Nguyễn Văn Huy
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2018
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa truyền thống của người Nùng An / Nguyễn Thị Yên, Hoàng Thị Nhuận.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa truyền thống của người Nùng Khen Lài ở Cao Bằng / Triệu Thị Mai.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2010
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa truyền thống Tày, Nùng / Hoàng Quyết...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc,  2018
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa truyền thống vùng biển Thuận An / Lê Văn Kỳ (Chủ biên)....[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa văn nghệ dân gian ở huyện Hưng Hà / Phạm Minh Đức, Lưu Đức Lượng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa vùng biển Bãi Ngang tỉnh Bình Định / Võ Ngọc An, Hà Giao
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa, văn học dân gian Phú Thọ / Trần Văn Thục.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hoá dân tộc,  2020
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Vị thế và vai trò của phụ nữ Ê - đê và Mnông trong xã hội truyền thống (qua khảo sát sử thi và luật tục) : Giới thiệu văn hóa dân gian / Lê Thị Quỳnh Hảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn,  2019
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Voi trong văn hóa đời sống của người M'Nông / Trần Tấn Vịnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Xứ Thanh những sắc màu văn hóa : nghiên cứu văn hóa / Trần Thị Liên, Phạm Hoàng Mạnh Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Yếu tố biển trong văn hóa Raglai / Trần Kiêm Hoàng( chủ biên), Chamaliaq Riya tiẻng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2010
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật