TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Vi���t Nam h���c (96 môn)

Môn học

Môn: Văn hóa Nam Bộ (44 tài liệu)

 
Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vùng Tây Nam Bộ trong thời kỳ hội nhập quốc tế / Võ Thành Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị quốc gia,  2017
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Biểu trưng trong ca dao Nam Bộ / Trần Văn Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2010
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Biểu tượng Neak trong văn hóa của người Khmer ở Nam Bộ / Thạch Nam Phương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2019
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bóng rỗi và chặp địa nàng trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt Nam bộ / Nguyễn Thị Hải Phượng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Ca dao người Việt ở Đông Nam Bộ / Huỳnh Văn Tới.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sân Khấu,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Ca dao Tây Nam Bộ dưới góc nhìn thể loại / Trần Minh Thương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Các tiểu quốc thuộc vương quốc Phù Nam ở Nam Bộ / Đặng Văn Thắng (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 959.7
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Các trung tâm tôn giáo thuộc văn hóa Óc Eo ở Nam Bộ / Đặng Văn Thắng (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cấu trúc và âm điệu trong các "lòng bản" nhạc tài tử Nam bộ / Bùi Thiên Hoàng Quân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chuyện địa danh và chữ nghĩa Nam Bộ / Huỳnh Công Tín.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Văn hóa - Văn nghệ,  2018
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Đặc điểm văn hóa sông nước miền Tây Nam Bộ / Trần Minh Thương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đàn nguyệt trong phong cách hát Chầu Văn và nhạc tài tử Nam bộ / Cồ Huy Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đạo Cao Đài ở Nam Bộ và các mối quan hệ : Sách chuyên khảo / Huỳnh Ngọc Thu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 306.699592
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Diễn ca Khmer Nam Bộ / Hoàng Túc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đờn ca tài tử Nam Bộ / Võ Trường Kỳ
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2013
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đông Nam Bộ vùng đất con người / Đinh Văn Thiên, Nguyễn Trung Minh, Hoàng Thế Long (tổ chức bản thảo).
Thông tin xuất bản: H. : Quân đội Nhân dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Động vật hoang dã dưới góc nhìn văn hóa dân gian của người miền Tây Nam Bộ / Trần Minh Thương, Bùi Túy Phượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Ghe bầu Nam Trung Bộ và ghe xuồng Nam Bộ / Nguyễn Thanh Lợi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Góp phần tìm hiểu Phật giáo Nam Bộ / Trần Hồng Liên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2019
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hỏi đáp về lịch sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam / Nguyễn Quang Ngọc (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,  2019
Ký hiệu phân loại: 959.7
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Nghệ thuật nói lái qua ngôn ngữ dân gian Nam Bộ / Bùi Thanh Kiên.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiên cứu truyện dân gian Khmer Nam Bộ dưới góc nhìn bối cảnh : nghiên cứu, phê bình văn học / Huỳnh Vũ Lam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2019
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Ngôn ngữ và thể thơ trong ca dao người Việt ở Nam Bộ / Nguyễn Thị Phương Châm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2013
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nguồn gốc địa danh Nam Bộ qua truyện cổ tích và giả thuyết / Nguyễn Hữu Hiếu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2013
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nhạc lễ dân gian người Việt ở Nam Bộ / Nguyễn Thị Mỹ Liêm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nội dung 72 vở diễn ca kịch dù kê dân tộc Khmer nam bộ : Song ngữ Khmer - Việt / Sang sết (sưu tầm, biên soạn)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn,  2019
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nói thơ, nói vè, thơ rơi Nam Bộ / Lư Nhất Vũ, Lê Giang, Lê Anh Trung (Sưu tầm, biên soạn, Giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2010
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nông ngư cụ Nam Bộ với ca dao tục ngữ / Phan Văn Phấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sông nước trong đời sống văn hóa Nam Bộ / Nguyễn Hữu Hiếu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 306.0957
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sự biểu tỏ trong cách nói, kiểu cười của người Nam Bộ / Nguyễn Hữu Hiệp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tập bản đồ địa danh - địa giới các tỉnh Đông Nam Bộ / Tổng cục địa chính.
Thông tin xuất bản: [kđ] : [knxb],  1999
Ký hiệu phân loại: 912.597
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Tìm hiểu sự hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù Kê dân tộc Khmer Nam Bộ / Thạch Sết (Sang Sết).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sân khấu,  2019
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu truyện Ba Phi vùng Tây Nam Cà Mau từ góc nhìn văn hóa Nam bộ / Nguyễn Thị Nhung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật  2017
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu văn hóa tâm linh Nam Bộ / Nguyễn Hữu Hiếu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín ngưỡng thiên hậu vùng Tây Nam Bộ : Sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Thơ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2017.
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín ngưỡng thờ Thủy Thần ở Nam Bộ / Nguyễn Thanh Lợi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Trò chơi dân gian Nam Bộ / Trần Thị Ngọc Ly (tìm hiểu và giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà Văn,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Trò chơi dân gian Nam Bộ / Phan Văn Phấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Truyền thuyết dân gian về những cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Nam Bộ (1858-1918) / Võ Phúc Châu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời Đại,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tục thờ Bà Chúa Xứ - Ngũ hành và nghi lễ Bóng Rỗi Nam bộ / Nguyễn Hữu Hiếu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Vai trò của Kru Achar trong đời sống người Khmer ở Nam Bộ / Danh Văn Nhỏ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2019
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa miệt vườn sông nước Nam Bộ / Nguyễn Hữu Hiếu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2020
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa người Hoa Nam bộ / Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Văn hóa-Văn nghệ,  2016
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Viện phát triển bền vững vùng Nam Bộ tuổi 35 : 35 bài nghiên cứu từ tạp chí Khoa học xã hội / Viện phát triển bền vững vùng Nam Bộ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý