TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Vi���t Nam h���c (96 môn)

Môn: Văn hóa du lịch (26 tài liệu)

 
Ảnh hưởng của văn hóa đến du lịch Hội An và biện pháp phát triển du lịch Hội An / Trần Nhật Phương, Trần Thị Thùy Trang, Phạm Ngọc Tuyên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Bàn về văn hóa du lịch Việt Nam / Phan Huy Xu, Võ Văn Thành.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 338.479109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cẩm nang du lịch văn hóa Châu Á / Nguyễn Thị Thu Hiền (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Từ điển Bách khoa,  2006
Ký hiệu phân loại: 915.04
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Đánh giá sự hài lòng của sinh viên Trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch Sài Gòn đối với chất lượng dịch vụ đào tạo / Võ Nguyên Vũ,Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đành giá sự hài lòng của sinh viên trường cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật và Du Lịch Sài Gòn đồi với chất lượng dịch vụ đào tạo / Võ Nguyên Vũ; Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành dịch vụ vận tải du lịch tại TP. HCM / Nguyễn Tiến Dũng;Phan Ngọc Trung(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Du lịch dựa vào cộng đồng và sự biến đổi văn hóa địa phương : nghiên cứu trường hợp một số điểm du lịch tỉnh Hòa Bình / Đặng Thị Diệu Trang..[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2019
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giải pháp phát triển du lịch văn hóa gắn với di sản tại tỉnh Ninh Thuận / Nguyễn Thị Hương Lan; Trần Văn Thông (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giáo trình du lịch văn hóa : Những vấn đề lý luận và nghiệp vụ / Trần Thúy Anh (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình văn hóa du lịch / Lê Thị Vân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2008
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hành trình di sản văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh / Sở Văn hóa Thể thao Và du lịch Tp.Hồ Chí Minh...[et al]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông Tấn,  2011
Ký hiệu phân loại: 959.7
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Khai thác dịch vụ biểu diễn văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trong việc phát triển sản phẩm du lịch tại Đà Lạt / Đỗ Thị Lê Lam; Lê Anh Tuấn (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Khảo sát tài nguyên đa dạng sinh học tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn và khu du lịch văn hóa Đầm Sen- Đề xuất biện pháp bảo tồn / Hồ Thị Trường, Lê Thị Vu Lan giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc : đào tạo nhân lực du lịch theo định hướng nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị / Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn học,  2018
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật bóng chuyền hơi / Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể thao và Du lịch,  2018
Ký hiệu phân loại: 796.325
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Luật bóng chuyền và luật bóng chuyền bãi biển / Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể thao và Du lịch,  2018
Ký hiệu phân loại: 796.325
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Luật thi đấu bóng rổ / Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể thao và Du lịch,  2018
Ký hiệu phân loại: 796.323
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Một số vấn đề văn hóa du lịch Việt Nam / Võ Văn Thành.
Thông tin xuất bản: Tp HCM : Văn Hóa-Văn Nghệ,  2016
Ký hiệu phân loại: 306.481909597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiên cứu phát triển loại hình du lịch văn hóa tâm linh tỉnh Bình Định / Phạm Thị Kim Chi; Đoàn Thị Hồng Vân (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu tiềm năng du lịch văn hóa Khmer Nam Bộ tại Trà Vinh / Nguyễn Ngọc Diệp; Hồ Ngọc Phương (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phát triển du lịch trên cơ sở khai thác hợp lý giá trị di sản văn hóa thế giới vật thể / Nguyễn Thị Thống Nhất.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đà Nẵng,  2016
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa du lịch / Nguyễn Phạm Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2022
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa du lịch / Nguyễn Phạm Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2019
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa du lịch / Nguyễn Phạm Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2020
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Việt Nam và Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu hóa. Tập2 - Chủ đề tộc người - văn hóa tộc người - hôn nhân gia đình - kinh tế - du lịch - tôn giáo - nghi lễ / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 915.9
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Xây dựng chương trình du lịch bền vững cho khu du lịch văn hóa suối tiên / Trần Viết Hải Uyên, Lê Thị Vu Lan giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ