TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Vi���t Nam h���c (96 môn)

Môn: Quy hoạch du lịch (269 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Tổng quan những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác quy hoạch phát triển du lịch trên thế giới và ở Việt Nam. Bao gồm các nội dung: Dẫn luận về quy hoạch du lịch, tiềm năng và các điều kiện để quy hoạch du lịch, thực trạng hoạt động kinh doanh du lịch, dự báo nhu cầu và các định hướng chiến lược phát triển du lịch, tổ chức thực hiện và đánh giá tác động từ các dự án quy hoạch phát triển du lịch đến tài nguyên-môi trường. Sinh viên cũng được giới thiệu về quy hoạch du lịch ở vùng biển, vùng núi, vùng nông thôn và ven đô.
 
A Landscape of Travel / Jenny T. Chio.
Thông tin xuất bản: Seattle, WA : University of Washington Press ,  2014
Ký hiệu phân loại: 338.479151
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
A Landscape of Travel The Work of Tourism in Rural Ethnic China
Thông tin xuất bản: Seattle : University of Washington Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 338.479151
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advances in culture, tourism and hospitality research / edited by Arch G. Woodside.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; London : Elsevier JAI,  2007
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Advances in Culture, Tourism and Hospitality Research [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Bingley : Emerald Group Publishing Limited,  2008
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Advances in Culture, Tourism and Hospitality Research [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Bingley : Emerald Group Publishing Limited ,  2010
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Advances in hospitality and leisure, v. 2 [electronic resource] / edited by Joseph S. Chen.
Thông tin xuất bản: Bingley : Emerald Group Publishing Limited,  2009
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Advances in hospitality and leisure, v. 4 [electronic resource] / Joseph S. Chen.
Thông tin xuất bản: Bingley : Emerald Group Publishing Limited,  2009
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Advances in modern tourism research : economic perspectives / Álvaro Matias, Peter Nijkamp, Paulo Neto (eds.)
Thông tin xuất bản: Heidelberg ; New York : Physica-Verlag,  2007
Ký hiệu phân loại: 338.4791072
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
An Historical Geography of Tourism in Victoria, Australia Case Studies
Thông tin xuất bản: De Gruyter  2014
Ký hiệu phân loại: 338.479194046
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
An international handbook of tourism education / edited by David Airey and John Tribe.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; San Diego, CA : Elsevier,  2005.
Ký hiệu phân loại: 338.47910711
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Ảnh hưởng của văn hóa đến du lịch Hội An và biện pháp phát triển du lịch Hội An / Trần Nhật Phương, Trần Thị Thùy Trang, Phạm Ngọc Tuyên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Bài giảng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch / Vũ Hạnh Kiểm.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Bán và tiếp thị sản phẩm lữ hành / Nguyễn Hoàng Long
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Bán và tiếp thị sản phẩm lữ hành / Nguyễn Hoàng Long.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Bàn về văn hóa du lịch Việt Nam / Phan Huy Xu, Võ Văn Thành.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 338.479109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Business travel and tourism [electronic resource] / John Swarbrooke, Susan Horner.
Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth-Heinemann,  2001
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Các giải pháp marketing nhằm thu hút khách du lịch đến lưu trú tại các khách sạn ở Tp.Hồ Chí Minh / Huỳnh Thị Kim Mai; Bùi Trọng Tiến Bảo (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Các giải pháp phát triển du lịch Mice tại Tp.Hồ Chí Minh / Vũ Mạnh Cường; Lê Tấn Phước (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các giải pháp tăng cường hoạt động Marketing du lịch cho tỉnh Cà Mau / Nguyễn Văn Khả;Lưu Thanh Tâm(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng thương hiệu du lịch Vĩnh Long / Trương Thị Trang; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ du lịch tỉnh Phú Yên / Mai Khanh; Võ Tấn Phong (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tour du lịch đối với khách hàng nội địa tại công ty Bến Thành tourist / Bùi Thị Ngọc Châu; Cao Dương Thái Nguyên (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến liên kết đào tạo giữa doanh nghiệp và trường đại học trong lĩnh vực du lịch tại TP.HCM: nghiên cứu dưới góc nhìn từ doanh nghiệp du lịch / Nguyễn Thị Thu Hòa; ; Lê Anh Tuấn, Nguyễn Quyết Thắng (hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lập nghiệp ngành lữ hành tại thành phố Hồ Chí Minh của sinh viên năm 4 trường đại học Hutech / Phạm Thị Hồng Đào...[và những người khác]; Đào Thị Tuyết Linh (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 338.4791023
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Các yếu tố của điểm đến du lịch ảnh hưởng đến ý định trở lại của du khách: trường hợp điểm đến Bình Thuận / Đặng Thị Thanh Thanh; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách nội địa tại điểm đến du lịch tỉnh An giang / Trần Lê Minh; Nguyễn Thành Long (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố về chất lượng dịch vụ du lịch tác động đến mức độ hài lòng của khách hàng tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu / Khương Thị Hồng Hải; Mai Thanh Loan (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Cẩm nang nghiệp vụ tiếp thị du lịch & quy định pháp luật mới về kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn / Trần Ngọc Nam, Hoàng Anh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2009
Ký hiệu phân loại: 338.4791068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chiến lược phát triển dụ lịch sinh thái huyện Cần Giờ Tp.HCM đến năm 2020 / Nguyễn Văn Chính, Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 338.47910684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 / Nguyễn Ngọc Khương;Trương Quang Dũng(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 338.4791068
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chiến lược và chiến thuật quảng bá marketing du lịch / Nguyễn Văn Dung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông Vận tải,  2009
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Community development through tourism / Sue Beeton.
Thông tin xuất bản: Collingwood, Vic. : Land Links,  2006
Ký hiệu phân loại: 338.4791994
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Công nghệ du lịch (kỹ thuật nghiệp vụ) / Dennis L. Foster; Phạm Khắc Thông (chủ biên), Trần Đình Khải (biên dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2001
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đa dạng hóa sản phẩm du lịch châu Âu tại Công ty Cổ phần Lữ hànhViệt – Du Lịch Việt Nam / Đỗ Đăng Khoa; Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp phát triển khu du lịch sinh thái Cồn Thới Sơn / Nguyễn Thị Minh Thơ; Trương Thanh Cảnh (giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đánh giá hiệu quả khai thác di sản thế giới tại quần thể Angkor wat Campuchia : bài tham luận
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp : báo cáo nghiên cứu khoa học / .........
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Đề án phát triển du lịch tỉnh Phú Yên : báo cáo nghiên cứu khoa học / .......
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Đề xuất chiến lược phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch Tiền Giang đến năm 2020 / Nguyễn Hải Đăng; Đào Duy Huân (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.47910684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Destination London : The Expansion of the Visitor Economy
Thông tin xuất bản: London University of Westminster Press  2019
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Determinants of choice for a tour to Phu Quoc : A case of foreign tourists / Pham Thi Thuy Hang; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 338.479109597
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Determinants of international tourists satisfaction in HCM City, Viet Nam / Nguyen Hoang Luan; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Determine impact factors on the tourism attraction in Tra Vinh / Nguyen Bich Huyen; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Địa lí du lịch cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam / Nguyễn Minh Tuệ...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Địa lí du lịch cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam / Nguyễn Minh Tuệ, Vũ Đình Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2021
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Địa lý du lịch / Phan Thành Vĩnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Địa lý du lịch / Phan Thành Vĩnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Địa lý du lịch Việt Nam / Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Dictionary of travel, tourism and hospitality / S. Medlik.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Boston : Butterworth-Heinemann,  2003
Ký hiệu phân loại: 338.479103
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Định hướng chiến lược phát triển du lịch cho tỉnh Phú Yên đến năm 2020 / Nguyễn Hồng Thản; Lưu Thanh Tâm (Hướng dẫn khoa hoc
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.47910684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Du lịch bền vững / Nguyễn Đình Hòe, Vũ Văn Hiếu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2001
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Du lịch cộng đồng / Bùi Thị Hải Yến ...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Du lịch MICE / Trịnh Minh Chánh, Đỗ Thị Ninh.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Du lịch sinh thái / Lê Huy Bá (Chủ biên); Thái Vũ Bình, Võ Đình Long.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Du lịch sinh thái / Lê Huy Bá...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Du lịch sinh thái : Bài giảng / Lê Huy Bá chủ biên, Lê Thị Vu Lan.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Du lịch sinh thái hướng dẫn cho các nhà lập kế hoạch và quản lý / Kreg Lindberg, Donald E. Hawkin; Lê Văn Lanh, Nguyễn Thị Lâm Giang (dịch)
Thông tin xuất bản: : Cục Môi trường,  1999
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Du lịch và du lịch sinh thái / Thế Đạt .
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2003
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Du lịch Việt Nam : Từ lý thuyết đến thực tiễn / Phan Huy Xu, Võ Văn Thành.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 338.479109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đường vào kinh doanh du lịch Mice / Sơn Hồng Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2011
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Ecotourism [electronic resource] : Impacts, Potentials and Possibilities?
Thông tin xuất bản: New York : Florence : Routledge Taylor & Francis Group [Distributor]  2009
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Ecotourism programme planning / D.A. Fennell.
Thông tin xuất bản: Wallingford [England] : CABI Pub.,  2002
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Ecotourism, NGOs and development : a critical analysis / Jim Butcher.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2007
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Edward Elgar Publishing Limited marketing approach. / Beirman David.
Thông tin xuất bản: Australia : Allen & Unwin,  2003
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Entrepreneurship in the hospitality, tourism and leisure industries / Alison Morrison, Mike Rimmington, Claire Williams.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Boston : Butterworth-Heinemann,  1999
Ký hiệu phân loại: 338.4791068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Factors affecting tourist satisfaction : A case study of innoviet travel company / Phan Tran Tuyen; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Factors influencing Viet Nam tourism product / Huynh Thi Yen Hang; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 338.479109597
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Food and wine festivals and events around the world : development, management and markets / C. Michael Hall, Liz Sharples.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Burlington, MA : Elsevier/Butterworth-Heinemann,  2008
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Food tourism around the world : development, management, and markets / edited by C. Michael Hall ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Butterworth-Heinemann,  2003.
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Footprints in Paradise
Thông tin xuất bản: New York : Berghahn Books,  2017
Ký hiệu phân loại: 338.479152294
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Footprints in Paradise / Andrea Murray.
Thông tin xuất bản: New York : Berghahn Books ,  2017
Ký hiệu phân loại: 338.479152294
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Footprints in Paradise : Ethnography of Ecotourism, Local Knowledge and Nature Therapies in Okinawa
Thông tin xuất bản: Berghahn Books  2017
Ký hiệu phân loại: 338.479152294
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động chiêu thị (promotion) điểm đến du lịch tỉnh Phú Yên / Đỗ Thị Mỹ Hằng; Trần Anh Dũng (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp hoàn thiện hoạt động du lịch tại thị xã Hà Tiên tỉnh Kiên Giang / Nguyễn Thị Kim Phượng; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp khai thác ẩm thực đường phố nhằm thu hút khách du lịch quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh / Bùi Xuân Thắng; Phạm Xuân Hậu (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp khai thác du lịch homestay tỉnh Vĩnh long / Nguyễn Thị Thanh Nhi; Trần Văn Thông (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp khai thác tiềm năng phát triển du lịch sinh thái bền vững tại khu dự trữ sinh quyển Cần giờ - thành phố Hồ Chí Minh / Vũ Thị Hương Giang; Nguyễn Quyết Thắng (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch nội địa tại thành phố Hồ Chí Minh / Lý Nhật Lâm; Nguyễn Văn Lưu (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp nâng cao lòng trung thành của khách du lịch quốc tế về bộ phận F&B tại khách sạn 4,5 sao Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Lê Phương Trinh, Phan Thị Mỹ Như; Ngô Thanh Phương Quỳnh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Giải pháp nhằm thu hút khách du lịch nước ngoài đến thành phố Hồ Chí Minh thông qua loại hình du lịch Mice / Nguyễn Hoàng Phương Chi; Hà Thị Ngọc Oanh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp phát triển du lịch bền vững huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi / Phan Thanh Vịnh; Nguyễn Minh Đức (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp phát triển du lịch bền vững tỉnh Bình Thuận đến năm 2030 / Nguyễn Lan Ngọc; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Lạc dương tỉnh Lâm đồng / Đặng Thị Thúy An; Trần Văn Thông (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại khu bảo tồn biển phú quốc tỉnh Kiên giang / Nguyễn Thị Như Tuyết; Phạm Trung Lương (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp phát triển du lịch đường sông tại thành phố Hồ Chí Minh / Lữ Cẩm Thảo; Nguyễn Văn Lưu (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp phát triển du lịch Mice tại TP.HCM / Nguyễn Thị Trọn; Nguyễn Văn Lưu (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp phát triển du lịch nghỉ dưỡng tại tỉnh Lâm Đồng / Lê Ngọc Bích; Hồ Ngọc Phương (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại tỉnh Cà mau / Lê Trần Anh Hùng; Hồ Ngọc Phương (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại tỉnh Cà Mau / Lê Trần Anh Hùng; Hồ Ngọc Phương (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp phát triển du lịch sinh thái ở vườn quốc gia phú quốc tỉnh Kiên giang / Nguyễn Anh Lợi; Phạm Trung Lương (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp phát triển du lịch sinh thái phường Long Phước, quận 9, TP.HCM đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 / Nguyễn Thành Nam; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2025 / Nguyễn Quyết Thắng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Giải pháp phát triển du lịch tỉnh Phú Yên theo hướng bền vững / Mai Hoàng Hà; Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp phát triển du lịch văn hóa gắn với di sản tại tỉnh Ninh Thuận / Nguyễn Thị Hương Lan; Trần Văn Thông (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp phát triển du lịch vườn cây ăn trái Lái Thiêu tại tỉnh Bình Dương / Nguyễn Vương Hãnh ; Phước Minh Hiệp (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch tại tỉnh Lâm Đồng / Trần Quốc Đạt; Trần Văn Thông (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp thu hút du khách Nga đến Phú Yên / Nguyễn Việt Dũng; Mai Hà Phương (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giáo trình địa lý du lịch / Trần Đức Thanh (chủ biên), Trần Thị Mai Hoa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình địa lý du lịch / Vũ Triệu Quân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2007
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình du lịch văn hóa : Những vấn đề lý luận và nghiệp vụ / Trần Thúy Anh (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình kinh tế du lịch / Nguyễn Văn Đính, Trần Thị Minh Hòa
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2006
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình kinh tế du lịch / Vũ Mạnh Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục ,  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình kinh tế du lịch khách sạn : Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp / Đinh Thị Thư (chủ biên), Trần Thúy Lan, Nguyễn Đình Quang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2005
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Marketing du lịch / Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Đình Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại Học Kinh tế Quốc dân ,  2015
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình marketing du lịch / Bùi Thị Tám.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Tổng hợp TP.HCM,  2013
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Marketing du lịch / Hà Nam Khánh Giao
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch : Giáo trình dành cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành Du lịch / Bùi Thanh Thủy.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh lữ hành / Hà Thùy Linh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội ,  2007
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình quản trị chiến lược trong tổ chức du lịch / Hà Nam Khánh Giao (chủ biên), Lê Thái Sơn, Huỳnh Quốc Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2021
Ký hiệu phân loại: 338.47910684
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành / Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân ,  2012
Ký hiệu phân loại: 338.4791068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành / Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân ,  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình tâm lý du lịch : Giáo trình dành cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành du lịch / Trịnh Xuân Dũng (chủ biên), Nguyễn Vũ Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa - Thông tin,  2004
Ký hiệu phân loại: 338.47910019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình tâm lý học kinh doanh du lịch : Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp Hà Nội / Trần Thị Thu Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2005
Ký hiệu phân loại: 338.47910019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình tổng quan du lịch / Lê Anh Tuấn...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2015
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình tổng quan du lịch : Dành cho chuyên ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng trình độ cao đẳng / Ngô Thị Diệu An, Nguyễn Thị Oanh Kiều.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đà Nẵng,  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình tổng quan du lịch : Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp / Trần Thị Thúy Lan, Nguyễn Đình Quang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2005
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình văn hóa du lịch / Lê Thị Vân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2008
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Global tourism / William F. Theobald.
Thông tin xuất bản: Maryland Heights, MO : Butterworth-Heinemann,  2004
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Health, tourism and hospitality : spas, wellness and medical travel / Melanie Smith, Laszlo Puczko.
Thông tin xuất bản: New York : Routledge,  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Heritage and Romantic Consumption in China Yujie Zhu.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Amsterdam University Press,  2018
Ký hiệu phân loại: 338.479151
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Heritage tourism destinations : preservation, communication and development / edited by Maria D. Alvarez, Frank M. Go, Atila Yüksel
Thông tin xuất bản: Boston, MA : CAB International,  2016
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Heritage, Tourism, and Race : The Other Side of Leisure
Thông tin xuất bản: New York, NY ; Abingdon, Oxon : Taylor & Francis,  2020
Ký hiệu phân loại: 338.479173
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Hiện trạng ô nhiễm môi trường do phát triển du lịch và đề xuất một số giải pháp khắc phục nhằm phát triển môi trường du lịch bền vững tại tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2015-2020 / Nguyễn Đình Quốc Toản; Hoàng Hưng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hoạt động marketing nhằm thu hút khách châu âu tại công ty cổ phần Du lịch Tân Định / Nguyễn Thị Kim Thoại; Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoạt náo / Phan Trần Tuyên.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hoạt náo du lịch / Huỳnh Hữu Tâm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hoạt náo du lịch / Huỳnh Hữu Tâm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hội thảo khoa học Phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội trong thời kỳ hội nhập ASEAN / Sở Du lịch Tp.Hồ Chí Minh, Hiệp hội Đào tạo Du lịch Việt Nam
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :  2016
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
How to Start a Tour Guiding Business : A "how-to" Manual for the Thousands of People who Want to Discover the World of Travel as a Career / G. E. Mitchell.
Thông tin xuất bản: United States : GEM,  2005
Ký hiệu phân loại: 338.4791023
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Human resource management for the hospitality and tourism industries / Dennis Nickson.
Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth-Heinemann,  2007
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Improverment of sea tourism services in Vung Tau city / Nguyen Minh Thuy; Phan Thi Giac Tam (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Information and Communication Technologies in Tourism 2021 : Proceedings of the ENTER 2021 eTourism Conference, January 19-22, 2021
Thông tin xuất bản: Springer Nature  2021
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Information and Communication Technologies in Tourism 2021 [electronic resource] : Proceedings of the ENTER 2021 eTourism Conference, January 19-22, 2021 / edited by Wolfgang Wörndl, Chulmo Koo, Jason L. Stienmetz.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
International dictionary of hospitality management / Abraham Pizam, Judy Holcomb, editors.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier/Butterworth-Heinemann,  2008
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
International tourism [electronic resource] : cultures and behavior / Yvette Reisinger.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; London : Butterworth-Heinemann,  2009
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Khách hàng chưa phải là thượng đế đặt nhân viên lên hàng đầu để khách hàng thật sự là thượng đế = : The customer comes second: put your people first and watch 'em kick butt / Hal F. Rosenbluth, Diane McFerrin Peters; Minh Hạnh (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Khai thác ẩm thực của Bình Định để phát triển du lịch / Trần Võ Hảo; Phạm Xuân Hậu (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Khai thác di sản văn hoá phi vật thể hát bội, bài chòi phục vụ phát triển du lịch Bình định / Huỳnh Thị Kim Bình; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Khai thác dịch vụ biểu diễn văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trong việc phát triển sản phẩm du lịch tại Đà Lạt / Đỗ Thị Lê Lam; Lê Anh Tuấn (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Kinh tế du lịch / Nguyễn Hồng Giáp.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Trẻ,  2002
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kỷ yếu hội thảo khoa học " Định hướng liên kết phát triển du lịch tiểu vùng Duyên Hải phía Đông đồng bằng sông Cửu Long"
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  2018
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc : đào tạo nhân lực du lịch theo định hướng nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị / Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn học,  2018
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
L'espace touristique sous la direction de Normand Cazelais, Roger Nadeau et Gerard Beaudet.
Thông tin xuất bản: Sainte-Foy : Presses de l'Universite du Quebec,  1999
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Management and Technology in Knowledge, Service, Tourism and Hospitality.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Florence : CRC Press LLC, Taylor & Francis Group [Distributor]  2014
Ký hiệu phân loại: 338.47910684
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Managing sacred sites : service provision and visitor experience / Myra Shackley.
Thông tin xuất bản: London : Thomson Learning,  2001
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Marketing du lịch / Đào Thị Tuyết Linh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing du lịch / Nguyễn Văn Dung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông Vận tải,  2009
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Marketing du lịch / Trần Ngọc Nam.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  2001
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Marketing Du lịch / Trần Ngọc Nam.
Thông tin xuất bản: Đồng Nai : Tổng hợp Đồng Nai,  2000
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Marketing du lịch : sách hướng dẫn du lịch Việt Nam / Trần Ngọc Nam, Trần Huy Khang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : TP.HCM,  2005
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
MICE tourism - The potential market of Intercontentinental Asiana Saigon hotel / Huynh Minh Tan; Tran Thi Ut (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Mô hình phát triển du lịch trải nghiệm tại làng nghề chằm nón lá Thới Lai trong thời kỳ hội nhập / Biện Huỳnh Quan; Trịnh Thị Ngọc Anh (hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Modelling and simulations for tourism and hospitality : an introduction / Jacopo A. Baggio and Rodolfo Baggio.
Thông tin xuất bản: Bristol : Channel View Publications,  2020
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Một số giải pháp hoàn thiện marketing cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh tại công ty cổ phần Du lịch Tân Định - FIDITOUR đến năm 2020 / Trần Anh Tú; Trần Anh Minh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp hoàn thiện marketing dịch vụ (7P) nhằm thu hút khách du lịch nội địa đến tham quan du lịch tại đảo Lý Sơn / Lê Thị Dương; Bùi Trọng Tiến Bảo (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Một số giải pháp phát triển du lịch làng nghề ở TP.HCM trong thời gian tới / Nguyễn Thùy Anh ...[và những người khác]; Nguyễn Hoàng Long (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Một số giải pháp phát triển du lịch tại Đà Nẵng / Trần Khánh Long; Hà Thị Ngọc Oanh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791222
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Một số giải pháp phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang : báo cáo nghiên cứu khoa học / .....
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Một số vấn đề về du lịch Việt Nam / Đinh Trung Kiên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2004
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Một số vấn đề về du lịch Việt Nam / Đinh Trung Kiên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2006
Ký hiệu phân loại: 338.479109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nâng cao sự hài lòng của du khách đối với ngành du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 / Trần Thị Trang; Nguyễn Văn Trãi (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại Bình định / Nguyễn Thùy Nhung; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách quốc tế về chất lượng dịch vụ du lịch tại TP.HCM / Nguyễn Thị Ngọc Vẹn, Thân Nam Giang ; Đào Thị Tuyết Linh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững tại huyện Củ Chi - Tp.Hồ Chí Minh / Nguyễn Đức Chí; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định quay lại của khách du lịch inbound khi đến thành phố Vũng Tàu
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối với chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh / Âu Phước Quý; Phan Mỹ Hạnh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch quốc tế đối với điểm đến du lịch Phú quốc - tỉnh Kiên giang / Võ Nhựt Thanh; Đoàn Liêng Diễm (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch về chất lượng dịch vụ du lịch cộng đồng tại thành phố Cần Thơ / Tô Nguyễn Duy Minh; Nguyễn Quyết Thắng (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự quay lại của du khách tại thành phố Đà Lạt / Phạm Diễm Quỳnh; Bùi Trọng Tiến Bảo (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự quay lại của khách du lịch quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh / Trần Thanh Trúc; Trương Quang Dũng (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố rủi ro của ngành hàng không ảnh hưởng đến ý định đi du lịch của nhân viên văn phòng: trường hợp nghiên cứu tại TP.HCM / Nguyễn Thị Hà; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối với du lịch sinh thái tỉnh Bến Tre / Trần Thị Thảo Kha; Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố văn hoá doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự gắn kết với doanh nghiệp của nhân viên tại các khách sạn 4 sao tại Tp.HCM / Nguyễn Thị Kim Thoa; Đoàn Liêng Diễm (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu một số giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế đến Tp.Hồ Chí Minh : báo cáo nghiên cứu khoa học / .......
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu tiềm năng du lịch văn hóa Khmer Nam Bộ tại Trà Vinh / Nguyễn Ngọc Diệp; Hồ Ngọc Phương (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch / Đinh Trung Kiên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại Học Quốc dân Hà Nội,  2003
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch / Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Công Trường
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch / Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Công Trường.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Những yếu tố quyết định trong việc sử dụng mô hình kinh doanh dịch vụ du lịch trực tuyến của người tiêu dùng tại TP Hồ Chí Minh / Trần Xuân Lộc ; Bùi Anh Tuấn (hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
 
Numerical Simulation : From Brain Imaging to Turbulent Flows
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2016
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Overtourism : tourism management and solutions / edited by Harald Pechlaner, Elisa Innerhofer and Greta Erschbamer..
Thông tin xuất bản: New York : Routledge,  2020
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Peripheral Territories, Tourism, and Regional Development
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Perspectives on cross-cultural, ethnographic, brand image, storytelling, unconscious needs, and hospitality guest research [electronic resource] / edited by Arch G. Woodside, Carol M. Megehee, Alfred Ogle.
Thông tin xuất bản: Bingley : Emerald Group Publishing Limited,  2009
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Phát triển du lịch bền vững / Trịnh Minh Chánh, Nguyễn Lê Phương Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2021
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phát triển du lịch cộng đồng ở Việt Nam / Nguyễn Thanh Loan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể thao và Du lịch,  2020
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Phát triển du lịch cộng đồng tại tỉnh An Giang / Nguyễn Huỳnh Mai Xuân; Phan Đình Nguyên (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phát triển du lịch sinh thái bền vững cho tỉnh Bình Thuận thời 2014-2020 / Trương Thị Hải Thuận; Lưu Thanh Tâm (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phát triển du lịch trên cơ sở khai thác hợp lý giá trị di sản văn hóa thế giới vật thể / Nguyễn Thị Thống Nhất.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đà Nẵng,  2016
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Phát triển khách du lịch nội địa tại tỉnh Bình Thuận thực trạng và giải pháp / Võ Thị Tường Vinh; Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phát triển nguồn nhân lực yếu tố quyết định sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam / Nguyễn Văn Lưu
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông Tấn,  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh Bình Thuận / Hoàng Thanh Liêm; Phạm Trung Lương, Nguyễn Thạnh Vượng (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
 
Planning research in hospitality and tourism / Levent Altinay and Alexandros Paraskevas elektronisk ressurs
Thông tin xuất bản: Butterworth-Heinemann ,  2008
Ký hiệu phân loại: 338.4791072
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Plunkett's Airline, Hotel & Travel Industry Almanac 2011 elektronisk ressurs
Thông tin xuất bản: Houston : Plunkett Research, Ltd. ,  2010
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Proceedings of Tourism Development Centre International Conference. Sustainable Tourism Development in Disaster Prone Destinations
Thông tin xuất bản: De Gruyter  2020
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Quản trị chiến lược trong du lịch / Nguyễn Anh Lợi.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2020
Ký hiệu phân loại: 338.47910684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị du lịch / Nguyễn Hoàng Long
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị du lịch / Nguyễn Hoàng Long.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị kinh doanh lữ hành : giáo trình / Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân ,  2009
Ký hiệu phân loại: 338.4791068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị lữ hành / Nguyễn Công Hoan
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 338.4791068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị lữ hành / Nguyễn Công Hoan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 338.4791068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị lữ hành / Nguyễn Công Hoan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị nguồn nhân lực trong du lịch / Đặng Tuấn Anh.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2022
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị nguồn nhân lực trong du lịch / Đặng Tuấn Anh.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị rủi ro trong kinh doanh lữ hành nội địa tại khối du lịch nội địa công ty tnhh mtv dịch vụ lữ hành Saigontourist / Đoàn Thị Lộc; Nguyễn Văn Lưu (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Quản trị tài chính du lịch / Bùi Trọng Tiến Bảo, Đỗ Thị Ninh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2021
Ký hiệu phân loại: 338.47910681
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quy hoạch Du Lịch / Bùi Thị Hải Yến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2013
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Quy hoạch du lịch / G. Cazes, R. Lanquar, Y. Raynouard; Đào Đình Bắc (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2000
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Quy hoạch du lịch / Phan Thành Vĩnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sổ tay hướng dẫn viên du lịch / Nguyễn Thị Minh Ngọc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể thao và Du lịch,  2021
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Social media marketing in tourism and hospitality. / Roberta Minazzi
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Strategic event creation [electronic resource] / Liz Sharples, [and three others]
Thông tin xuất bản: Oxford, [England] : Goodfellow Publishers,  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sự ảnh hưởng đến quyết định quay lại của khách du lịch inbound khi đến thành phố Vũng Tàu / Nguyễn Thị Thiên Hương ...[và những người khác]; Ngô Thanh Phương Quỳnh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Sustainability : Is it redefining the notion of luxury? / Miguel Angel Gardetti
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer,  2020
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý du khách / Nguyễn Lê Tiểu Tiên.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.47910019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý du khách : Giáo trình dành cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành du lịch / Phan Thị Dung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2010
Ký hiệu phân loại: 338.47910019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học du lịch / Nguyễn Thị Trang, Ngô Thị Bình.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.47910019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp trong du lịch / Nguyễn Hoàng Long, Trịnh Ngọc Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch : giáo trình / Nguyễn Văn Đính.
Thông tin xuất bản: H. : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
The determinants of MICE tourism developement ih Ho Chi Minh City (How to grow MICE tourism in HCMC) / Huynh Thi Doan Thuy; Phan Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
The economic geography of the tourist industry : a supply-side analysis / edited by Dimitri Ioannides and Keith G. Debbage.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  1998.
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The economics of tourism [electronic resource] / M. Thea Sinclair and Mike Stabler.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2002
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The encyclopedia of ecotourism / ​edited by David B. Weaver.
Thông tin xuất bản: Wallingford : CABI Pub,  2001
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The geography of tourism and recreation : environment, place, and space / C. Michael Hall and Stephen J. Page.
Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge,  2006.
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The politics and power of tourism in Palestine / edited by Rami K. Isaac, C. Michael Hall and Freya Higgins-Desbiolles.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group,  2016.
Ký hiệu phân loại: 338.479156953
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The study of tourism : anthropological and sociological beginnings / edited by Dennison Nash.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Oxford : Elsevier Science,  2007
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thiết kế và điều hành tour / Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Công Trường
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế và điều hành tour / Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Công Trường.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực tập tour 1 / Nguyễn Công Hoan, Phan Trần Tuyên, Nguyễn Công Trường.
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực tập tour 1 / TS. Nguyễn Công Hoan, Phan Trần Tuyên, Nguyễn Công Trường
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực tập tour 2 / Nguyễn Công Hoan, Phan Trần Tuyên, Nguyễn Công Trường.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực tập tour miền tây / Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Công Trường, Phan Trần Tuyên
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực tập tour miền tây / Phan Minh Châu
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực tập tour miền tây / Phan Minh Châu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực tập tour miền trung / Trịnh Minh Chánh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực trạng và giải pháp thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế hiện nay / Trần Hữu Phong.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Thương mại điện tử trong du lịch / Bùi Trọng Tiến Bảo.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tổ chức phục vụ các dịch vụ du lịch / Trần Văn Mậu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc Gia Hà Nội,  2001
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Toàn cầu hóa du lịch và địa phương hóa du lịch : kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế.
Thông tin xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tổng quan du lịch / Đặng Thanh Vũ.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tổng quan du lịch / Nguyễn Quyết Thắng, Trịnh Ngọc Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2019
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tổng quan du lịch / Trịnh Ngọc Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tổng quan du lịch / Trịnh Ngọc Anh.
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tổng quan du lịch / Trịnh Ngọc Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Touring Pacific Cultures
Thông tin xuất bản: ANU Press ,  2016
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Tourism
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Tourism and development : concepts and issues / -
Thông tin xuất bản: Clevedon [England] ; Toronto : Channel View Publications ,  2002
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tourism and hospitality in the 21st century elektronisk ressurs / -
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Elsevier Butterworth-Heinemann ,  2003
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tourism and politics : global frameworks and local realities / Peter M. Burns, Marina Novelli.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier,  2007.
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tourism branding [electronic resource] : communities in action / [edited by] Liping A. Cai, William C. Gartner, Ana María Munar.
Thông tin xuất bản: Bingley : Emerald Group Publishing Limited,  2009
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tourism development : growth, myths, and inequalities / Peter M. Burns, Marina Novelli.
Thông tin xuất bản: Wallingford, UK ; Cambridge, MA : CABI,  2008.
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tourism economics / [edited by] Alvaro Matias.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2011
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tourism Geopolitics : Assemblages of Infrastructure, Affect, and Imagination
Thông tin xuất bản: University of Arizona Press  2021
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Tourism innovation : technology, sustainability and creativity / edited by Vanessa Ratten...[et al].
Thông tin xuất bản: New York : Routledge,  2020
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tourism management elektronisk ressurs : managing for change / Stephen J. Page
Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth-Heinemann ,  2009
Ký hiệu phân loại: 338.4791068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tourism marketing and management [electronic resource] / G.P. Raju.