TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Vi���t Nam h���c (96 môn)

Môn học

Môn: Tuyến điểm du lịch (151 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Tuyến điểm du lịch cung cấp những kiến thức tổng quát về lý thuyết tuyến, điểm, khu du lịch; Các tiêu chí để phân loại điểm, tuyến, khu du lịch; và các vùng du lịch như vùng đồng bằng sông Cửu Long; vùng du lịch như vùng đồng bằng sông Hồng; vùng du lịch Đông Nam bộ; vùng du lịch Tây Nam bộ; vùng du lịch Nam Trung bộ; vùng du lịch Bắc Trung bộ; vùng du lịch. Qua đó, phân tích các tour thực tế được nhiều công ty dịch vụ lữ hành đã và đang kinh doanh, trên cơ sở sự liên tuyến du lịch.
 
101 điều cần biết về du lịch : T.2 : Sổ tay du lịch thắng cảnh nổi tiếng nước nhà / Phạm Côn Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh Niên,  2003
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
5678 bước chân quanh Hồ Gươm / Nguyễn Ngọc Tiến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
An Giang "trên cơm dưới cá" / Nguyễn Hữu Hiệp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động ,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
An Giang đôi nét văn hóa đặc trưng vùng đất bán sơn địa / Nguyễn Hữu Hiệp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Thông tin,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
An Giang sông nước hữu tình / Nguyễn Hữu Hiệp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Bắc Trung Bộ vùng đất con người
Thông tin xuất bản: H. : Quân đội Nhân dân,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Biển đông và hải đảo Việt Nam : kỉ yếu toạ đàm khoa học / Thiện Cẩm...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tri thức ,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Các chợ miền núi huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên / Trần Sĩ Huệ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2016
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Các truyền thuyết, huyền thoại liên quan đến di tích lịch sử và danh thắng ở Phú Yên / Đào Minh Hiệp, Đoàn Việt Hùng (sưu tầm, biên soạn, giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Cẩm nang du lịch Hà Nội / Quảng Văn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Quân đội Nhân dân,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Cẩm nang du lịch Hòn Rơm - Mũi Né Phan Thiết : Miền biển lý tưởng cho dã ngoại và nghỉ dưỡng, thư giãn ở Nam Trung Bộ / Phạm Côn Sơn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Văn hóa Thông tin : Công ty Văn hóa Hương Trang,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Cẩm nang kiều bào 2010 : 1001 câu trả lời cho kiều bào về thăm, làm ăn, sinh sống tại quê nhà / Saigon Times Books.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ,  2009
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Cẩm nang kiều bào 2013 : 1001 câu trả lời cho kiều bào về thăm, làm ăn, sinh sống tại quê nhà / Saigon Times Books.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Cần Thơ phố cũ nét xưa / Nhâm Hùng (biên soạn).
Thông tin xuất bản: TPHCM : Trẻ ,  2017
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Câu chuyện địa danh học và địa danh dân gian Việt Nam / Cao Chư.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội NHà văn,  2017
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Chân dung một làng quê Vân Hòa thuở ấy / Trần Sĩ Huệ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Chợ Hà Nội xưa và nay / Đỗ Thị Hảo
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Chợ quê Quảng Bình / Đặng Thị Kim Liên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc ,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Chợ quê Việt Nam / Trần Gia Linh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Chợ, quán Ninh Hòa (Khánh Hòa) xưa và nay / Ngô Văn Ban, Võ Triều Dương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Chuyện địa danh và chữ nghĩa Nam Bộ / Huỳnh Công Tín.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Văn hóa - Văn nghệ,  2018
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Côn Đảo xưa và nay / Lê Trúc Vy (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam ,  2017
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Công trình kiến trúc Hà Nội = Hanoi architectural works / Hà Nguyễn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông ,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Đà Lạt năm xưa / Nguyễn Hữu Tranh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ,  2017
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Dặm dài đất nước những vùng đất, con người, tâm thức người Việt / Trần Quốc Vượng.
Thông tin xuất bản: Thừa Thiên Huế : Thuận Hóa,  2015
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Đảo Lý Sơn xưa và nay / Nguyễn Hằng Thanh (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam ,  2017
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Đất Bưởi ngàn xưa / Lê Văn Kỳ (chủ biên), Vũ Văn Luân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa thông tin,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Đất Phú trời Yên / Trần Sĩ Huệ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Đất và người Thái Bình. Quyển 1 / Phạm Minh Đức, Bùi Duy Lan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn,  2019
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Đất và người Thái Bình. Quyển 2 / Phạm Minh Đức, Bùi Duy Lan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sân khấu,  2019
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Dây rừng và chim thú ở cao nguyên Vân Hòa tỉnh Phú Yên / Trần Sĩ Huệ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc ,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Đền, chùa ở Cao Bằng / Hoàng Thị Nhuận.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2020
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Di tích - danh thắng và địa danh Kiên Giang / Nguyễn Anh Động.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Di tích khảo cổ Việt Nam / Nguyễn Lan Phương (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2018
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Di tích kiến trúc nghệ thuật Việt Nam / Hoàng Duy (sưu tầm, biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc,  2018
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Di tích lịch sử - văn hóa Việt Nam / Nguyễn Lan Phương (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2018
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Di tích lịch sử văn hóa Hà Nội = : hanoi cultural and historical relics / Hà Nguyễn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông ,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Di tích thắng cảnh Việt Nam / Minh Hạnh (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2018
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Di tích và danh thắng nơi đầu sóng ngọn gió / Nhân Cơ (biên soạn)
Thông tin xuất bản: TP HCM : Văn hóa Dân Tộc,  2018
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Di tích và lễ hội Ả Lã Nàng Đê ở Đông Anh, Hà Nội / Lê Thị Phượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2020
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa chí huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) / Đỗ Duy Văn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân Trí,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa chí làng Đức Phổ / Đặng Thị Kim Liên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa chí làng Thổ Ngọa / Đỗ, Văn Duy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học Xã hội,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa chí văn hóa dân gian Cẩm Khê / Hội văn nghệ dân gian Phú Thọ
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2012
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa chí văn hóa dân gian làng Phong Lệ / Võ Văn Hòe
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa chí văn hóa dân gian Ninh Bình / Trương Đình Tưởng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2012
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa chí văn hóa dân gian xã Yên Mạc / Trần Đình Hồng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa thông tin,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa chí văn hóa huyện Quảng Xương / Hoàng Tuấn Phổ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2012
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Tập 1- Lịch sử / Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng (Chủ biên).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Tổng hợp,  2018
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Tập 2- Văn học - Báo chí - Giáo dục / Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng (Chủ biên).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa chí văn hóa xã Đại Thắng / Bùi Văn Tam, Nguyễn Văn Nhiên(Khảo cứu & Biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội. : Khoa học xã hội,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa chí văn hóa xã Hiển Khánh / Bùi Văn Tam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa chí văn hóa xã Vĩnh Hào / Bùi Văn Tam, Nguyễn Văn Nhiên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa chí xã Bế Triều - huyện Hòa An / Nguyễn Thiên Tứ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa chí xã Hồng Việt Huyện Hòa An - Tỉnh Cao Bằng / Triều Ân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa chí Xuân Kiều / Đỗ Duy Văn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa danh chí An Giang xưa và nay / Nguyễn Hữu Hiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2012
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa danh du lịch Việt Nam / Nguyễn Thị Thu Huyền.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Từ điển Bách khoa,  2007
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa danh Hậu Giang / Nguyễn Anh Động
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa danh học Việt Nam / Lê Trung Hoa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2013
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa danh huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế / Trần Nguyễn Khánh Phong, Vũ Thị Mỹ Ngọc (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sân khấu,  2019
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa danh Khánh Hòa xưa và nay : lược khảo và tra cứu một số địa danh / Ngô Văn Ban.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Thông tin,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa danh Phú Yên / Nguyễn Đình Chúc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa danh Thái - Nghệ An / Nguyễn Hữu Hiếu
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa danh Thành phố Đà Nẵng . Quyển 5 / Võ Văn Hòe (Sưu tầm, biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn,  2016
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa danh thành phố Đà Nẵng . quyển 6 / Võ Văn Hòe (Sưu tầm, biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa danh thành phố Đà Nẵng. Quyển 1 / Võ Văn Hòe.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2013
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa danh thành phố Đà Nẵng. Quyển 2 / Võ Văn Hòe.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2013
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa danh thành phố Đà Nẵng. Quyển 3 / Võ Văn Hòe.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2013
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa danh thành phố Đà Nẵng. Quyển 4 / Võ Văn Hòe.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2013
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa danh tỉnh Vĩnh Long dưới góc nhìn văn hóa dân gian / Ngô Thị Thanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2019
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa danh và chủ quyền lãnh thổ Việt Nam / Kim Quang Minh, Trịnh Anh Cơ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh Niên ,  2016
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa danh Việt Nam / Lê Trung Hoa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Địa danh Yên Bái sơ khảo / Hoàng Việt Quân (sưu tầm).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2012
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Discovering Craft Villages in Vietnam : Ten itineraries around H
Thông tin xuất bản: IRD Éditions,  2016
Ký hiệu phân loại: 915.97304
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Đông bắc vùng đất con người
Thông tin xuất bản: H. : Quân đội Nhân dân,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Đồng bằng sông Cửu Long vùng đất con người
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Quân đội Nhân dân,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Đồng bằng sông Hồng vùng đất con người
Thông tin xuất bản: Hà Nội. : Quân đội Nhân dân,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Đông Nam Bộ vùng đất con người / Đinh Văn Thiên, Nguyễn Trung Minh, Hoàng Thế Long (tổ chức bản thảo).
Thông tin xuất bản: H. : Quân đội Nhân dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Dư địa chí văn hóa truyền thống huyện Hòa An - tỉnh Cao Bằng / Nguyễn Thiên Tứ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa thông tin,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Du lịch 3 miền : Miền Bắc / Bửu Ngôn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2017
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Du lịch Việt Nam qua 26 di sản thế giới / Võ Văn Thành.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp,  2018
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Hà Nội chỉ nam = Guide de Hanoi / Nguyễn Bá Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2016
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Hà Nội những nẻo đường du lịch / Nguyễn Vinh Phúc.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ ,  2009
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Hải Phòng thành Hoàng và lễ phẩm / Ngô Đăng Lợi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Hang, động nổi tiếng ở Việt Nam / Đặng Việt Thủy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2018
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Hỏi đáp về các bãi biển Việt Nam / Nguyễn Hải Yến, Hoàng Trà My, Hoàng Lan Anh.
Thông tin xuất bản: H. : Quân đội Nhân dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Hỏi đáp về các đảo, quần đảo, vịnh, vũng nổi tiếng ở Việt nam / Đặng Việt Thuỷ
Thông tin xuất bản: H. : Quân đội Nhân dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Hỏi đáp về các hang, động, địa đạo nổi tiếng ở Việt Nam / Đặng Việt Thuỷ.
Thông tin xuất bản: H. : Quân đội Nhân dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Hỏi đáp về các núi, dãy núi, rừng ,đèo dốc nổi tiếng ở Việt Nam / Đặng Việt Thuỷ.
Thông tin xuất bản: H. : Quân đội Nhân dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Hỏi đáp về các sông suối thác hồ ao nổi tiếng ở Việt Nam / Đặng Việt Thuỷ.
Thông tin xuất bản: H. : Quân đội Nhân dân ;  2009
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Hỏi đáp về làng nghề truyền thống Việt Nam
Thông tin xuất bản: H. : Quân đội Nhân dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Hỏi đáp về một số di tích lịch sử và văn hóa nổi tiếng ở Việt Nam / Đặng Việt Thuỷ.
Thông tin xuất bản: H. : Quân đội Nhân dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Hỏi đáp về một số thắng cảnh nổi tiếng ở Việt Nam / Đặng Việt Thuỷ.
Thông tin xuất bản: H. : Quân đội Nhân dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Hỏi đáp về những cánh rừng và vườn quốc gia Việt Nam
Thông tin xuất bản: H. Quân đội Nhân dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Hồn quê xứ Vạn / Nguyễn Viết Trung, Võ Khoa Châu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Kể chuyện tên làng Việt / Nguyễn Tọa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Khánh Hòa diện mạo văn hóa một vùng đất. Tập 10 / Ngô Ban...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2012
Ký hiệu phân loại: 915.970
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Kiên Giang di tích và danh thắng / Đoàn Thanh Nô.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn,  2019
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Kiên Giang địa danh diễn giải / Phan Thanh Nhàn
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2014
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Kiên Giang những dấu ấn / Nguyễn Anh Động (Sưu tầm, biên soạn và giới thiệu)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn,  2019
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Làng Cọi Khê truyền thống và đổi mới / Nguyễn Thị Tô Hoài.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sân khấu,  2019
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Làng nghề - Phố nghề - Thăng Long - Hà Nội / Trần Quốc Vượng, Đỗ Thị Hảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Làng nghề và những nghề thủ công truyền thống ở Bắc Giang / Nguyễn Thu Minh, Trần văn Lạng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hoá Thông tin,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Làng Phú Lộc xưa và nay / Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Văn Thích (cộng tác).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Làng xã tỉnh Bắc Ninh / Nguyễn Quang Khải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh Niên,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Làng xã tỉnh Bắc Ninh. tập 2 / Nguyễn Quang Khải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh Niên,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Món ngon Hà Nội = : Hanoi delicious dishes / Hà Nguyễn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông ,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Mỹ thuật Hà Nội = Hanoi fine arts / Hà Nguyễn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Nam Trung Bộ vùng đất con người
Thông tin xuất bản: Hà Nội. : Quân đội Nhân dân,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Nghề truyền thống ở Hội An / Trần Văn An (chủ nhiệm công trình).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2012
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Nghề truyền thống trên đất Phú Yên / Bùi Tân.
Thông tin xuất bản: Hà Nôi : văn hoá thông tin,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Nghề và làng nghề truyền thống ở Nam Định / Đỗ Đình Thọ...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Nghi Xuân địa chí / Lê Văn Diễn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội. : Thanh Niên,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học / Khoa Việt Nam học - Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học / Võ Văn Sen (chỉ đạo nội dung).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Nguồn gốc một số địa danh, nhân danh, từ ngữ / Huỳnh Thanh Thảo (Nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà Văn,  2018
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Những địa danh là tiếng Khmer hoặc có nguồn gốc từ tiếng Khmer ở Kiên Giang / Đào Chuông.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2019
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Những làng cổ tiêu biểu ở Thanh Hoá / Hoàng Tuấn Phổ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Những làng văn hóa văn nghệ dân gian đặc sắc ở tỉnh Phú Thọ / Đoàn Hải Hưng (chủ biên), Trần Văn Thục, Nguyễn Phi Nga.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học Xã hội,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Những trầm tích văn hóa (qua nghiên cứu địa danh) / Nguyễn Thanh Lợi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2014
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Non nước Việt Nam : Sách hướng dẫn du lịch / Vũ Thế Bình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2016
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Non nước Việt Nam 63 tỉnh thành : Cẩm nang du lịch Việt Nam / Nhóm Trí Thức Việt (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời Đại,  2014
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Non nước xứ Đồng Hương / Nguyễn Viết Trung (sưu tầm, biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn Hóa Dân Tộc,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Phố Hiến. Quyển 1 / Nguyễn Khắc Hào, Nguyễn Đình Nhã (Đồng chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc,  2018
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Phố Hiến. Quyển 2 / Nguyễn Khắc Hào, Nguyễn Đình Nhã (Đồng chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc,  2018
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Phú Xuyên và làng khảm trai truyền thống Chuôn Ngọ / Đỗ Thị Hảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc,  2012
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Sinh hoạt nghệ thuật dân gian Hà Nội = activities of hanoi folk arts / Hà Nguyễn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông ,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Sổ tay địa danh Kiên Giang / Anh Động
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Tây Bắc vùng đất con người
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Quân đội Nhân dân,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Tây nguyên vùng đất con người / Đinh Văn Thiên, Nguyễn Trung Minh, Hoàng Thế Long (tổ chức bản thảo).
Thông tin xuất bản: H. : Quân đội Nhân dân,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Thành cổ ChămPa những dấu ấn của thời gian / Ngô Văn Doanh (Nghiên cứu, giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Thành cổ ở Phú Yên : Tư liệu và nhận thức / Đặng Văn Thắng (Chủ biên),... [ và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Tìm hiểu một số địa danh cổ ở An Giang qua truyền thuyết : Dấu ấn văn hóa - lịch sử địa phương / Nguyễn Hữu Hiệp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Từ điển địa danh Bắc Bộ . Quyển 2 / Lê Trung Hoa (Sưu tầm, giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 915.9703
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Từ điển địa danh Bắc Bộ. Quyển 1 / Lê Trung hoa (Sưu tầm, giới thiệu)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 915.9703
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Từ điển địa danh Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh / Lê Trung Hoa (chủ biên), Nguyễn Đình Tư.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời Đại,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.9703
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Từ điển địa danh Trung Bộ. Quyển 1 / Lê Trung Hoa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 915.9703
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Từ điển địa danh Trung Bộ. Quyển 2 / Lê Trung Hoa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 915.9703
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Từ điển từ nguyên địa danh Việt Nam. Quyển 1 / Lê Trung Hoa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2013
Ký hiệu phân loại: 915.9703
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Từ điển từ nguyên địa danh Việt Nam. Quyển 2 / Lê Trung Hoa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2013
Ký hiệu phân loại: 915.9703
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Tuyến điểm du lịch / Nguyễn Công Hoan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tuyến điểm du lịch / Phan Minh Châu, Trịnh Minh Chánh, Võ Thị Cẩm Nhung.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tuyến điểm du lịch Việt Nam / Bùi Thị Hải Yến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Văn hóa sông nước Phú Yên / Trần Sĩ Huệ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Việc làm nhà quê tại Phú Yên / Trần Sĩ Huệ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Viện phát triển bền vững vùng Nam Bộ tuổi 35 : 35 bài nghiên cứu từ tạp chí Khoa học xã hội / Viện phát triển bền vững vùng Nam Bộ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Việt Nam đất nước con người / Lê Thông (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2009
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Viet Nam tourist guidebook / Lê Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Bích.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : VNA,  2016
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Vùng biển đảo Tây Nam / Nguyễn Thị Mỹ Hồng (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn,  2019
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
地球の歩き方 ベトナム 2012-2013 / 「地球の歩き方」編集室.
Thông tin xuất bản: Tokyo : ダイヤモンド・ビッグ社,  2012
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý