TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Vi���t Nam h���c (96 môn)

Môn học

Môn: Phát triển du lịch bền vững (27 tài liệu)

 
Chiến lược phát triển dụ lịch sinh thái huyện Cần Giờ Tp.HCM đến năm 2020 / Nguyễn Văn Chính, Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 338.47910684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp phát triển khu du lịch sinh thái Cồn Thới Sơn / Nguyễn Thị Minh Thơ; Trương Thanh Cảnh (giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Du lịch bền vững / Nguyễn Đình Hòe, Vũ Văn Hiếu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2001
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Du lịch sinh thái / Lê Huy Bá (Chủ biên); Thái Vũ Bình, Võ Đình Long.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Du lịch sinh thái / Lê Huy Bá...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Du lịch sinh thái : Bài giảng / Lê Huy Bá chủ biên, Lê Thị Vu Lan.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Du lịch sinh thái hướng dẫn cho các nhà lập kế hoạch và quản lý / Kreg Lindberg, Donald E. Hawkin; Lê Văn Lanh, Nguyễn Thị Lâm Giang (dịch)
Thông tin xuất bản: : Cục Môi trường,  1999
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Du lịch và du lịch sinh thái / Thế Đạt .
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2003
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giải pháp khai thác tiềm năng phát triển du lịch sinh thái bền vững tại khu dự trữ sinh quyển Cần giờ - thành phố Hồ Chí Minh / Vũ Thị Hương Giang; Nguyễn Quyết Thắng (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp phát triển du lịch bền vững huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi / Phan Thanh Vịnh; Nguyễn Minh Đức (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp phát triển du lịch bền vững tỉnh Bình Thuận đến năm 2030 / Nguyễn Lan Ngọc; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại tỉnh Cà mau / Lê Trần Anh Hùng; Hồ Ngọc Phương (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại tỉnh Cà Mau / Lê Trần Anh Hùng; Hồ Ngọc Phương (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp phát triển du lịch sinh thái ở vườn quốc gia phú quốc tỉnh Kiên giang / Nguyễn Anh Lợi; Phạm Trung Lương (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp phát triển du lịch sinh thái phường Long Phước, quận 9, TP.HCM đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 / Nguyễn Thành Nam; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp phát triển du lịch tỉnh Phú Yên theo hướng bền vững / Mai Hoàng Hà; Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hệ sinh thái Toyota cuốn biên niên sử và những phân tích chi tiết nhất về phương thức sản xuất Toyota = Toyota seisan hoshiki / Taiichi Ohno; Đặng Thị Nga (dịch)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công Thương ,  2017
Ký hiệu phân loại: 338.456292
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hiện trạng ô nhiễm môi trường do phát triển du lịch và đề xuất một số giải pháp khắc phục nhằm phát triển môi trường du lịch bền vững tại tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2015-2020 / Nguyễn Đình Quốc Toản; Hoàng Hưng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Mountain tourism :experiences, communities, environments and sustainable futures /[edited by] Harold Richins, John S. Hull.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 338.4/791
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững tại huyện Củ Chi - Tp.Hồ Chí Minh / Nguyễn Đức Chí; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối với du lịch sinh thái tỉnh Bến Tre / Trần Thị Thảo Kha; Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phát triển du lịch bền vững / Trịnh Minh Chánh, Nguyễn Lê Phương Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2021
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phát triển du lịch sinh thái bền vững cho tỉnh Bình Thuận thời 2014-2020 / Trương Thị Hải Thuận; Lưu Thanh Tâm (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Proceedings of Tourism Development Centre International Conference. Sustainable Tourism Development in Disaster Prone Destinations
Thông tin xuất bản: De Gruyter  2020
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Sustainability : Is it redefining the notion of luxury? / Miguel Angel Gardetti
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer,  2020
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tourism and global environmental change : ecological, social, economic and political interrelationships / edited by Stefan G�ossling and C. Michael Hall.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2006
Ký hiệu phân loại: 338.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tourism innovation : technology, sustainability and creativity / edited by Vanessa Ratten...[et al].
Thông tin xuất bản: New York : Routledge,  2020
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật