TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Vi���t Nam h���c (96 môn)

Môn học

Môn: Thực tập tour Miền Tây (8 tài liệu)

 
Đặc điểm văn hóa sông nước miền Tây Nam Bộ / Trần Minh Thương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Động vật hoang dã dưới góc nhìn văn hóa dân gian của người miền Tây Nam Bộ / Trần Minh Thương, Bùi Túy Phượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Ký túc xá trường CĐ Xây dựng miền Tây / Đào Văn Tuân;Nguyễn Trí Dũng(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nhạc khí Xơ Đăng ở miền Tây Quảng Ngãi / Nguyễn Thế Truyền.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2019
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Ông tướng miền Tây : tiểu thuyết / Võ Bá Cường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn,  2020
Ký hiệu phân loại: 895.9223
Bộ sưu tập: Văn học
 
Thực tập tour miền tây / Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Công Trường, Phan Trần Tuyên
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực tập tour miền tây / Phan Minh Châu
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực tập tour miền tây / Phan Minh Châu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình