TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Vi���t Nam h���c (96 môn)

Môn học

Môn: Nghệ thuật Việt Nam (7 tài liệu)

 
Gốm sành nâu ở Phù Lãng / Trương Minh Hằng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hỏi đáp về nhạc cụ và điệu múa trong cộng đồng các dân Việt Nam
Thông tin xuất bản: H. : Quân đội Nhân dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 306.48409597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lãng du trong văn hóa Việt Nam. T.3 - Văn hóa - Bản sắc dân tộc - Văn học - Nghệ thuật / Hữu Ngọc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Kim Đồng,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Mỹ thuật Hà Nội = Hanoi fine arts / Hà Nguyễn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Nghệ thuật chạm gỗ và tạc tượng đồng bằng sông Cửu Long / Trương Duy Bích, Trương Minh Hằng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2013
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sinh hoạt nghệ thuật dân gian Hà Nội = activities of hanoi folk arts / Hà Nguyễn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông ,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Trang trí trong mỹ thuật truyền thống của người Việt / Trần Lâm Biền.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2010
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật