TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Vi���t Nam h���c (96 môn)

Môn: Các di tích và thắng cảnh Việt Nam (19 tài liệu)

 
101 điều cần biết về du lịch : T.2 : Sổ tay du lịch thắng cảnh nổi tiếng nước nhà / Phạm Côn Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh Niên,  2003
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Các truyền thuyết, huyền thoại liên quan đến di tích lịch sử và danh thắng ở Phú Yên / Đào Minh Hiệp, Đoàn Việt Hùng (sưu tầm, biên soạn, giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Di tích - danh thắng và địa danh Kiên Giang / Nguyễn Anh Động.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2011
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Di tích khảo cổ Việt Nam / Nguyễn Lan Phương (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2018
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Di tích kiến trúc nghệ thuật Việt Nam / Hoàng Duy (sưu tầm, biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc,  2018
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Di tích lịch sử - văn hóa : Căn cứ Ban An ninh Trung ương Cục Miền Nam / Bộ Công an.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Công An Nhân Dân,  2001
Ký hiệu phân loại: 900
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Di tích lịch sử - văn hóa Việt Nam / Nguyễn Lan Phương (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2018
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Di tích lịch sử : Nhà tù Côn Đảo - Nhà lao Phú Quốc / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2005
Ký hiệu phân loại: 959.7
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Di tích lịch sử văn hóa Hà Nội = : hanoi cultural and historical relics / Hà Nguyễn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông ,  2010
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Di tích thắng cảnh Việt Nam / Minh Hạnh (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2018
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Di tích và danh thắng nơi đầu sóng ngọn gió / Nhân Cơ (biên soạn)
Thông tin xuất bản: TP HCM : Văn hóa Dân Tộc,  2018
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Di tích và lễ hội Ả Lã Nàng Đê ở Đông Anh, Hà Nội / Lê Thị Phượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2020
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Hỏi đáp về một số di tích lịch sử và văn hóa nổi tiếng ở Việt Nam / Đặng Việt Thuỷ.
Thông tin xuất bản: H. : Quân đội Nhân dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Hỏi đáp về một số thắng cảnh nổi tiếng ở Việt Nam / Đặng Việt Thuỷ.
Thông tin xuất bản: H. : Quân đội Nhân dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Khảo sát hiện trạng môi trường của dự án khu di tích Địa Đạo Tam Giác Sắt - tỉnh Bình Dương, nhằm đề xuất giải pháp phát triển thành khu du lịch sinh thái bền vững. / Huỳnh Thị Thùy Dung;Lê Thị Vu Lan(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2012
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiên Giang di tích và danh thắng / Đoàn Thanh Nô.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội Nhà văn,  2019
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Pô Anai Tang di tích, lễ hội của người Raglai / Hải Liên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân Trí,  2010
Ký hiệu phân loại: 394.269597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thiết kế và thi công mạch tự động ghi và trả lời điện thoại / Nguyễn Thắng Cảnh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Văn hóa Yên Hưng : Di tích, Văn bia, Câu đối, Đại từ / Lê Đồng Sơn(Chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội. : Dân Trí,  2011
Ký hiệu phân loại: 306.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật