TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Vi���t Nam h���c (96 môn)

Môn: Tín ngưỡng và các tôn giáo Việt Nam (71 tài liệu)

 
Bảo vệ môi trường qua góc nhìn của tôn giáo và triết học / Thích Nhuận Đạt (tuyển dịch).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2021
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bốn tôn giáo lớn ở Đông Nam Á : Sách tham khảo / Trương Sỹ Hùng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017
Ký hiệu phân loại: 200.959
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Bóng rỗi và chặp địa nàng trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt Nam bộ / Nguyễn Thị Hải Phượng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Các tôn giáo = : Les religions / Paul Poupard; Nguyễn Mạnh Hào (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới,  1999
Ký hiệu phân loại: 200
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Các trung tâm tôn giáo thuộc văn hóa Óc Eo ở Nam Bộ / Đặng Văn Thắng (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chuyển đổi tôn giáo : Một số vấn đề lý thuyết và lịch sử / Trương Văn Chung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 306.609597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cơ sở tín ngưỡng và lễ hội truyền thống ở Biên Hòa / Phan Đình Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2010
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đền Băng và các nghi lễ tín ngưỡng dân gian / Bùi Huy Vọng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam / Chu Quang Trứ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Diện mạo văn hóa tín ngưỡng và lễ hội dân gian Trà Vinh / Trần Dũng, Đặng Tấn Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa-Thông tin,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Điều khiển thiết bị từ xa bằng tia hồng ngọai / Nguyễn Xuân Thông, Thất Bảo Đạt Tôn giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đình Cần Thơ tín ngưỡng và nghi lễ / Trần Phỏng Diền (sưu tầm, biên soạn và giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn,  2019
Ký hiệu phân loại: 390.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đời sống tín ngưỡng của người Tày ven biên giới Hạ Lang, Cao Bằng / Nguyễn Thị Yên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại Học Quốc gia Hà Nội,  210
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Huyền thoại mẹ và tín ngưỡng phồn thực trong văn hóa dân gian Việt Nam / Trần Gia Linh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2013
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lịch sử Phật giáo Trung hoa cổ đại : đối chiếu giữa các tôn giáo du nhập / Huỳnh Hạ Niên; Thích Trung Nghĩa (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2014
Ký hiệu phân loại: 294.30951
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Lịch sử tôn giáo Nhật Bản / Sueki Fumihiko; Phạm Thị Thu Giang (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới,  2011
Ký hiệu phân loại: 200.952
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Luật tín ngưỡng, tôn giáo : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2017
Ký hiệu phân loại: 344.096
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật tín ngưỡng, tôn giáo(hiện hành) / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia sự thật,  2018
Ký hiệu phân loại: 344.096
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Một số nghi lễ, hội thi, trò diễn dân gian và phong tục tập quán có liên quan đến tín ngưỡng thờ Thành Hoàng làng ở Bắc Ninh / Nguyễn Quang Khải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sấn Khấu,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Mười tôn giáo lớn trên thế giới / Hoàng Tâm Xuyên (chủ biên)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật,  1999
Ký hiệu phân loại: 200.959
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Những bài ca tín ngưỡng của người Thái Đen ở Điện Biên / Lò Đặng Thếm (sưu tầm, biên dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc,  2019
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Những thay đổi trong văn hóa và tôn giáo của Đông Nam Á = Inside Southeast Asia: Religion, Everyday Life, Cultural Change / Niels Mulde; Đông Hương (dịch)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Từ điển Bách Khoa,  2014
Ký hiệu phân loại: 306.0959
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Phong tục - tín ngưỡng dân gian làng biển Đông Tác / Lê Thế Vịnh, Nguyễn Hoài Sơn (sưu tầm, giới thiệu)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc,  2012
Ký hiệu phân loại: 390.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Phong tục một số dân tộc ở Việt Nam : nghi lễ vòng đời người Xơ Teng, tín ngưỡng linh hồn người Xơ Teng, phong tục tập quán của người Nùng Dín ở Tùng Lâu / Phan Văn Hoàng, Phạm Thị Trung, Vàng Thung Chúng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc,  2012
Ký hiệu phân loại: 390.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sự tích vọng phu và tín ngưỡng thờ đá ở Việt Nam / Nguyễn Việt Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa thông tin,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học tôn giáo / Vũ Dũng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  1998
Ký hiệu phân loại: 200.19
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Thầy cúng trong văn hóa tín ngưỡng người Dao Họ / Phạm Văn Dương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thiết kế và thi công mạch đèn giao thông dùng vi điều khiển / Kim Khánh Lê, Thất Bảo Đạt Tôn giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tìm hiểu địa danh Việt Nam qua tư liệu dân gian. Tập 1 Địa danh dọc đường ven biển Khánh Hòa qua ca dao, truyền thuyết, tín ngưỡng dân gian địa phương. Quảng Nam, những địa danh ghi dấu qua ca dao xứ quảng / Ngô Văn Ban
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Sân khấu,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu kỹ thuật ghép kênh quang / Châu Minh Phạm, Thất Bảo Đạt Tôn giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tìm hiểu tổng quan adsl / Vũ Công An, Thất Bảo Đạt Tôn giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tín ngưỡng cư dân ven biển Quảng Nam-Đà Nẵng : hình thái, đặc trưng và giá trị / Nguyễn Xuân Hương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín ngưỡng của các dân tộc Việt Nam / Ngô Đức Thịnh( chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa Học Xã Hội,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín ngưỡng dân gian của người Mường ở Hòa Bình / Lương Quỳnh Khuê.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín ngưỡng dân gian Đồng bằng Sông Cửu Long / Trần Phỏng Diều.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín ngưỡng dân gian người Thái huyện Mai Châu, tình Hòa Bình . quyển 1 / Lường Song Toàn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín ngưỡng dân gian người Thái huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Quyển 2 / Lường Song Toàn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín ngưỡng dân gian những góc nhìn / Nguyễn Thanh Lợi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín ngưỡng Hai Bà Trưng ở vùng châu thổ sông Hồng / Phạm Lan Oanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học Xã hội,  2010
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín ngưỡng lúa nước vùng đất tổ / Nguyễn Khắc Xương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín ngưỡng người Raglai ở Khánh Hòa / Trần Kiêm Hoàng, Chamaliaq Riya Tỉenq.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín ngưỡng Then Giáy ở Lào Cai / Lê Thành Nam (chủ biên),...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2019
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín ngưỡng thiên hậu vùng Tây Nam Bộ : Sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Thơ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2017.
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín ngưỡng thờ bà Thiên Hậu ở Cà Mau / Phạm Văn Tú.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín ngưỡng thờ cúng âm hồn của cư dân ven biển Quảng Ngãi dưới góc nhìn văn hóa / Phạm, Tấn Thiên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín ngưỡng thờ cúng ở Phú Thọ - nền tảng văn hóa gia đình vùng đất Tổ / Đặng Đình Thuận.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân Tộc,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín ngưỡng thờ cúng thần Lúa của người Hrê tại xã An Vinh, huyện An Lão, tỉnh Bình Định / Nguyễn Thị Thanh Xuyên
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín ngưỡng thờ mẫu, thờ nữ thần trong cộng đồng người Hoa ở Bạc Liêu / Trương Thu Trang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc,  2019
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín ngưỡng thờ Nữ Thần của cư dân ven biển tỉnh Khánh Hòa / Nguyễn Thị Thanh Xuyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ Thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín ngưỡng thờ ông Địa - ông Tà của người Việt ở An Giang / Mai Thị Minh Thuy
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu ở Việt Nam : khảo luận văn hóa / Phan Thị Hoa Lý.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2018
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín ngưỡng thờ Thủy Thần ở Nam Bộ / Nguyễn Thanh Lợi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín ngưỡng trong sinh hoạt văn hóa dân gian / Ngô Đức Thịnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín ngưỡng và lễ hội cổ truyền Việt Nam / Ngô Đức Thịnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tri thức,  2018
Ký hiệu phân loại: 390.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín ngưỡng và tôn giáo dân tộc Bahnar, Jrai / Nguyễn Thị Kim Ngân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2020
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội dân gian Hà Tây / Nguyễn Hữu Thức
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2012
Ký hiệu phân loại: 390.095
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tôn giáo lý luận xưa và nay / Đỗ Minh Hợp, Lê Hải Thanh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thanh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2005
Ký hiệu phân loại: 200
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tôn giáo mới : Nhận thức và thực tế / Trương Văn Chung (chủ biên),...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 200
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tôn giáo và đời sống hiện đại. Tập 2 / Viện Thông tin Khoa học Xã hội
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin Khoa học Xã hội,  1997
Ký hiệu phân loại: 200
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tôn giáo và quan hệ quốc tế : sách tham khảo / Lê Thanh Bình, Đỗ Thanh Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2012
Ký hiệu phân loại: 201
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tôn giáo và văn hóa Đông Nam Á : Sách tham khảo / Trương Sỹ Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017
Ký hiệu phân loại: 201.70959
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tôn giáo, tín ngưỡng dân gian cư dân ven biển Bạc Liêu / Trương Thu Trang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Từ điển Việt Nam văn hóa tín ngưỡng phong tục / Vũ Ngọc Khánh, Phạm Minh Thảo.
Thông tin xuất bản: H. : Văn hóa Thông tin,  2009
Ký hiệu phân loại: 390.03
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Tư liệu tín ngưỡng dân gian Mường Thanh Hóa. Tập 1- Lễ Ma / Hoàng Anh Nhân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội. : Lao Động,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tư liệu tín ngưỡng dân gian mường Thanh Hóa. tập 2- Tín ngưỡng Vía / Hoàng Anh Nhân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tư tưởng tôn giáo - triết học trong văn học Ấn độ thời kỳ cổ - trung đại / Nguyễn Thị Mai Liên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư Phạm,  2014
Ký hiệu phân loại: 891.1
Bộ sưu tập: Văn học
 
Văn hóa tín ngưỡng dân gian người Hoa Đồng Nai / Nguyễn Thị Nguyệt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ Thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa tín ngưỡng Tày các bài mo cho chủ hộ, chủ họ nghi lễ then tảo mộ / Mai Văn Vịnh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa tín ngưỡng và tục thờ cúng thần linh của dân tộc Mnông / Trương Thông Tuần.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2018
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Về tín ngưỡng ở làng nghề vùng bắc Thừa Thiên Huế / Nguyễn Thế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Việt Nam và Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu hóa. Tập2 - Chủ đề tộc người - văn hóa tộc người - hôn nhân gia đình - kinh tế - du lịch - tôn giáo - nghi lễ / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 915.9
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý