TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Nguyên lý kế toán (68 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Principles of Accounting
 
Accounting : Basic Principles and Applications / Donald J Guerrier...[et al].
Thông tin xuất bản: New York : Mcgraw-Hill Higher Education ,  1993
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting Principles / Jerry J. Weygandt.
Thông tin xuất bản: USA : John Wiley,  1995
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập nguyên lý Kế toán & Kế toán tài chính / Võ Văn Nhị (Chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2007
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập nguyên lý kế toán / Võ Văn Nhị (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : ĐH Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập nguyên lý kế toán / Võ Văn Nhị (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh : Phương Đông ,  2012
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán / Hà Xuân Thạch, Trần Phước, Võ Khắc Thường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2009
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán / Phan Đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2011
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamental accounting principles / John J. Wild, Ken W. Shaw, Barbara Chiappetta
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2013
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamental accounting principles / John J. Wild, Ken W. Shaw, Barbara Chiappetta.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2009
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamental accounting principles / John J. Wild, Ken W. Shaw, Barbara Chiappetta.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill Education,  2015
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamental accounting principles / John J. Wild, Ken W. Shaw, Barbara Chiappetta.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Irwin,  2011
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamental accounting principles. Volume 1 chapters 1-12 / John J. Wild, Ken W. Shaw, Barbara Chiappetta
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2009
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamental Accounting Principles. Volume 1Chapter 1-12 / Kermit D. Larson.
Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill Companies,  2005
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình nguyên lý kế toán / La Xuân Đào,...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TPHCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2019
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình nguyên lý kế toán / Trịnh Ngọc Anh, Đào Thị Kim Yến.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2012
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình nguyên lý kế toán / Võ Văn Nhị ...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Global financial accounting and reporting : Principles and analysis / Peter Walton, Walter Aerts.
Thông tin xuất bản: London : Thomson ,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Global financial accounting and reporting : principles and analysis / Walter Aerts, Peter Walton
Thông tin xuất bản: Australia : Cengage Learning,  2013
Ký hiệu phân loại: 657.96
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Gold Run Snowmobile, Inc : computerized business simulation for use with principles of accounting and financial accounting / Leland, Mansuetti ,Keith Weidkamp.
Thông tin xuất bản: Boston : Mcgraw-Hill ,  2004
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống bài tập & câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toán / Võ Văn Nhị...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2018
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ngân hàng đề thi câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tổng hợp nguyên lý kế toán / Phan Đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ngân hàng đề thi câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tổng hợp nguyên lý kế toán / Phan Đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nguyên lý kế toán (dùng cho chuyên ngành kế toán, kiểm toán, kinh tế và quản trị kinh doanh) / Trần Quý Liên, Trần Văn Thuận, Phạm Thành Long.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2006
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nguyên lý kế toán / Bộ môn Kế toán - HUTECH.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lý kế toán / Bộ môn Kế toán - HUTECH.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lý kế toán / Dương Thị Mai Hà Trâm...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lý kế toán / Lê Thị Minh Châu (chủ biên), Quách Thị Đoan Trang, Phạm Thanh Hải Triều; Nguyễn Thế Lộc (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: TPHCM : Phương Đông,  2011
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nguyên lý kế toán / Nguyễn Anh Việt (chủ biên) ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2008
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nguyên Lý Kế Toán / Nguyễn Tất Bình.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại Học Mở Tp.Hồ Chí Minh ,  2006
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nguyên lý kế toán / Nguyễn Việt (chủ biên) ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tài Chính,  2004
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nguyên lý kế toán / Nguyễn Việt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2012
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nguyên lý kế toán / Trần Văn Tùng (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2017
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nguyên lý kế toán / Trần Văn Tùng, ...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lý kế toán / Trần Văn Tùng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế,  2017
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nguyên lý kế toán / Trần Văn Tùng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lý kế toán / Võ Văn Nhị, Mai Thị Hoàng Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nguyên lý kế toán / Võ Văn Nhị, Mai Thị Hoàng Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2007
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nguyên lý kế toán / Võ Văn Nhị.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2004
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nguyên lý kế toán / Võ Văn Nhị...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2018
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nguyên lý kế toán : bài tập / Nguyễn Việt (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nguyên lý kế toán : Bài tập / Phạm Thị Bích Chi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê ,  2009
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nguyên lý kế toán : bài tập / Phan Đức Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2009
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nguyên lý kế toán : Bài tập / Võ Văn Nhị (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh : ĐH Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2012
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nguyên Lý Kế Toán : Giáo trình / Bùi Nữ Thanh Hà.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đại học Bách khoa Đà Nẵng ,  2005
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nguyên Lý Kế Toán : Giáo trình / Đoàn Quang Thiệu
Thông tin xuất bản: Thái Nguyên : Tài chính ,  2008
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nguyên lý kế toán : giáo trình / Đoàn Xuân Tiên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2009
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lý kế toán : giáo trình / Nghiêm Văn Lợi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên Lý Kế Toán : Giáo trình / Phan Thị Minh Lý(Chủ biên)…[ Và những người khác].
Thông tin xuất bản: Huế : Đại học Huế ,  2007
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nguyên lý kế toán : giáo trình / Trần Phước.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê ,  2010
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lý kế toán : giáo trình(Lý thuyết câu hỏi trắc nghiệm bài tập và bài giải) / Trần Phước.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2009
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lý kế toán mỹ / Đặng Kim Cương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nguyên lý kế toán Mỹ / J Thacker Ronald.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  2003
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nguyên lý kế toán: giáo trình / Nghiêm Văn Lợi (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2006
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên tắc kế toán = : Principles of Accounting / Belverd E.Neddles Jr...[và những người khác]; Mai Thanh Tòng...[và những người khác dịch].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2010
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of accounting / Belverd E. Needles, Marian Powers, Susan V. Crosson.
Thông tin xuất bản: Mason, Ohio : Cengage Learning,  2011
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of accounting / Patricia A. Libby ... [et al.].
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill/Irwin,  2009
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of Financial Accounting / John J. Wild, Ken W. Shaw, Barbara Chiappetta.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2009
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of financial accounting / John J. Wild, Kermit D. Larson, Barbara Chiappetta.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill/Irwin,  2007
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of financial accounting / John J. Wild,Kermit D Larson,Barbara Chiappetta
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw Hill ,  2007
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of Financial Accounting / Kermit D. Larson, John J Wild, Barbara Chiappetta.
Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill Higher Education,  2004
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of financial accounting: Accounting principles (Volume 1) / Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel, Donald E.
Thông tin xuất bản: USA : John Wiley,  2007
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Schaum's outlines principles of accounting I / Joel Lerner, James Cashin
Thông tin xuất bản: N.J : McGraw-Hill,  1999
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Student Course Guide for Principles of Accounting II, for use with Fundamental Accounting Principles eighteenth edition / John J Wild, Kermit D. Larson, Barbara Chiappetta.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2007
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành nguyên lý kế toán / Trịnh Quốc Hùng, Trịnh Minh Tân.
Thông tin xuất bản: Cà Mau : Phương Đông,  2011
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Wiley GAAP 2017 [electronic resource] : interpretation and application of generally accepted accounting principles / Joanne M. Flood.
Thông tin xuất bản: Chichester, England : Wiley,  2017.
Ký hiệu phân loại: 657.8350021873
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Wiley Gaap for Governments 2017 [electronic resource] : Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles for State and Local Governments.
Thông tin xuất bản: Hoboken : John Wiley & Sons, Incorporated  2017
Ký hiệu phân loại: 657.835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Working papers for use with fundamental accounting principles. chapter 1-12 / John J.Wild, Ken W.Shaw, Barbara Chiappetta.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill/Irwin,  2009
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Working papers for use with principles of financial accounting / John J.Wild, Ken W.Shaw, Barbara Chiappetta.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill/Irwin,  2009
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng