TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Thư tín giao dịch (34 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Business Correspondence
 
A handbook of commercial correspondence / A. Ashley.
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University,  1996
Ký hiệu phân loại: 428.24
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
A handbook of commercial correspondence / A. Ashley.
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford Univeristy Press,  1992
Ký hiệu phân loại: 808.066651
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Business letters for busy people / Alan Thorn.
Thông tin xuất bản: [kđ] : National Press Publications,  2002
Ký hiệu phân loại: 651.75
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cách soạn thảo văn bản giao dịch thương mại / Phan Thanh Lâm, Nguyễn Thị Hoà Bình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Phụ nữ ,  2010
Ký hiệu phân loại: 651.75
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cẩm nang thư tín Anh - Hoa - Việt = A practical and Essential English - Chinese - Vietnamese business correspondence handbook / Hàn Ngọc Lan (biên tập).
Thông tin xuất bản: TPHCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2005
Ký hiệu phân loại: 651.75
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Cẩm nang thư tín thương mại hiện đại (Anh - Việt) / Lê Minh Cẩn.
Thông tin xuất bản: Đồng Nai : Tổng hợp Đồng Nai,  2009
Ký hiệu phân loại: 428.0246517
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản / Nguyễn Cảnh Hợp,... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức ,  2019
Ký hiệu phân loại: 651.75
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo Trình Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản / Nguyễn Đăng Dung, Võ Trí Hảo
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2007
Ký hiệu phân loại: 651.75
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản / Nguyễn Đăng Dung, Võ Trí Hảo, Nguyễn Hoàng Anh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2014
Ký hiệu phân loại: 651.75
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật / Đoàn Thị Tố Uyên, Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tư pháp,  2011
Ký hiệu phân loại: 651.75
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật soạn thảo văn bản / Lê Văn In (chủ biên), Nghiêm Kỳ Hồng, Đỗ Văn Học.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 651.75
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn soạn thảo văn bản : những thủ tục hành chánh cần cho mọi công dân / Nguyễn Đăng Dung (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  1995
Ký hiệu phân loại: 651.75
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ năng soạn thảo và trình bày văn bản dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp cơ quan chính quyền địa phương 291 mẫu văn bản mới nhất / Phương Anh (Sưu tầm và hệ thống hoá).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2010
Ký hiệu phân loại: 651.75
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ năng viết thư & soạn thảo hợp đồng kinh doanh - thương mại = Skills of writing business letters and contracts / Nguyễn Thắng, Trung Vĩnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức ,  2012
Ký hiệu phân loại: 651.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật soạn thảo và quản lý văn bản / Trần Thị Thu Hương, ...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Phương Đông,  2014
Ký hiệu phân loại: 651.75
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mẫu soạn thảo văn bản-hợp đồng thông dụng : Hành chính-Lao động-Kinh tế-Đất đai-Xây dựng / Minh Ngọc ( Biên soạn ).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2013
Ký hiệu phân loại: 651.75
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghi thức thư tín thương mại quốc tế = International Trade correspondence etiquette / Nguyễn Trọng Đàn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2003
Ký hiệu phân loại: 651.75
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Oxford handbook of commercial correspondence / A. Ashley.
Thông tin xuất bản: : Oxford University Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 651.75
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế bằng phương thức thư tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Vietinbank - chi nhánh 1 - TPHCM. / Nguyễn Phước Tôn Nữ Thùy Trang;Trịnh Đặng Khánh Toàn(GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phương pháp soạn thảo và mẫu văn bản trong hoạt động tư pháp và quản lý hành chính / Nguyễn Thị Việt Hà, Lê Thành Châu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2006
Ký hiệu phân loại: 651.75
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sổ tay thư tín thương mại quốc tế = Handbook Of Business, Letters, Emails And Other Business Documents / Mỹ Duy (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2019
Ký hiệu phân loại: 651.75
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Standard letters in architectural practice / David Chappell.
Thông tin xuất bản: Chichester, U.K. : Wiley-Blackwell,  2008.
Ký hiệu phân loại: 651.75202472
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The AMA handbook of business letters / Jeffrey L. Seglin and Edward Coleman.
Thông tin xuất bản: New York : American Management Association,  2012
Ký hiệu phân loại: 651.7
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
The AMA handbook of business letters / Jeffrey L. Seglin with Edward Coleman.
Thông tin xuất bản: New York : AMACOM,  2002
Ký hiệu phân loại: 651.75
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
The Language of Business Correspondence in English = Ngôn ngữ thư tín thương mại tiếng Anh / Nguyễn Trọng Đàn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn Hóa Thông Tin,  2004
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Thư tín giao dịch / Trần Thị Trang, Nguyễn Trần Xuân Nghĩa.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 651.75
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thư tín giao dịch / Trần Thị Trang, Nguyễn Trần Xuân Nghĩa.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 651.75
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thư tín giao dịch / Trần Thị Trang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 651.75
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thư tín thương mại Hoa - Việt / Gia Linh (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2007
Ký hiệu phân loại: 495.1802465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Thư tín thương mại quốc tế = correspondence in international trade / Nguyễn Trọng Đàn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2002
Ký hiệu phân loại: 428.20246517
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Thư tín thương mại tiếng Anh / Nguyễn Thành Lân, Lê Văn Tuyên.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh : Hutech  2016
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thư tín thương mại tiếng Anh / Nguyễn Thành Lân, Lê Văn Tuyên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2016
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thư tín thương mại tiếng Anh / Nguyễn Thành Yến (dịch)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2004
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Thư tín thương mại tiếng Anh. / Nguyễn Thành Lân, Lê Văn Tuyên.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh : Hutech  2016
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Sách giáo trình