TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Văn hóa doanh nghiệp (25 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Organizational Culture
 
Ảnh hưởng của văn hóa công ty đến an toàn lao động tại các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn TP.HCM / Nguyễn Thị Lệ Huyền; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Ảnh hưởng của văn hóa truyền thống Nhật Bản đến tác phong doanh nghiệp hiện của người Nhật / Nguyễn Hoài Khánh, Lưu Thế Bảo Anh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Change Management in Transition Economies : Integrating Corporate Strategy, Structure and Culture / Wolfgang Dorow chủ biên, Frank Claassen chủ biên, Susanne Blazejewski chủ biên.
Thông tin xuất bản: [kđ] : William Benton,  2003
Ký hiệu phân loại: 338.09438
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành dịch vụ vận tải du lịch tại TP. HCM / Nguyễn Tiến Dũng;Phan Ngọc Trung(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp / Phạm Quốc Toản.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giải pháp nâng cao văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần nghệ An Phú / Nguyễn Việt Trường; Trần Thị Trang (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp tại VNPT Long An / Nguyễn Hoàng Hưng; Nguyễn Hải Quang (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp / Nguyễn Mạnh Quân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp trong công tác quan hệ quốc tế tại Tổng công ty Điện lực TP.HCM đến 2020 / Lê Trọng Thiên Hương; Lê Tấn Phước (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Management Culture and Corporate Social Responsibility
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.408
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Marketing technologies : corporate cultures and technological change / Elena Simakova.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Routledge,  2013.
Ký hiệu phân loại: 381
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Một số giải pháp hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu (CAFECONTROL) / Hà Thảo Nhi;Nguyễn Đình Luận (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phát triển động lực làm việc thông qua văn hóa doanh nghiệp tại công TNHH Hyosung Việt Nam / Nguyễn Thanh Phương Nguyên;Nguyễn Thị Hoàng Yến (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phát triển văn hóa doanh nghiệp của hệ thống siêu thị co.opmart trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2020 / Nguyễn Nữ Tường Vi; Hồ Đức Hùng (Hướng dân khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phát triển văn hóa doanh nghiệp của hệ thống siêu thị Co.opmart trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020 / Nguyễn Nữ Tường Vi ; Hồ Đức Hùng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu / Nguyễn Đại Dương ;Nguyễn Văn Khoảng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
The impact of corporate culture to employee satisfaction model building at southern Viet Nam helicopter company / Tran Thi Thanh Huyen; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Văn hóa doanh nghiệp / Nguyễn Duy Chinh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động Xã hội,  2009
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Văn hóa doanh nghiệp / Trần Thị Trang, Nguyễn Lưu Thanh Tân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Văn hóa doanh nghiệp / Trần Thị Trang, Hà Thị Thùy Trang, Lê Thị Bích Diệp.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Văn hóa doanh nghiệp / Trần Thị Trang, Nguyễn Lưu Thanh Tân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Văn hóa doanh nghiệp / Trần Thị Trang, Nguyễn Lưu Thanh Tân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2020
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Văn hóa doanh nghiệp / Trần Thị Trang, Nguyễn Lưu Thanh Tân.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản / Võ Thị Kim Chi...[ và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2021
Ký hiệu phân loại: 658.00952
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Văn hóa doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập quốc tế / Phạm Thanh Tâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2017
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng