TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Hành vi tiêu dùng (248 tài liệu)

 
A study of factors affecting on online shopping behaviors of customers in Viet Nam / Nguyen Thanh Dinh; Anokhin Alexander (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Addiction and responsibility / edited by Jeffrey Poland and George Graham.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  2011.
Ký hiệu phân loại: 178
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Addiction and responsibility / edited by Jeffrey Poland and George Graham.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 178
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
An embarrassment of riches : tapping into the world's greatest legacy of wealth / Alexander Green.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley,  2014
Ký hiệu phân loại: 178
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Analyzing the factors affecting customer purchase behavior of the online group - buying in Viet Nam / Nguyen Thanh Danh; Phan Thi Giac Tam (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Ảnh hưởng của Influencers trên nền tảng Tiktok đến dự định mua hàng của người tiêu dùng thế hệ Z ở lĩnh vực thời trang / Đỗ Thị Ánh Nguyệt...[và những người khác]; Nguyễn Lưu Thanh Tân (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Ảnh hưởng của yếu tố sức khoẻ và niềm tin đến sự lựa chọn sản phẩm sữa của người tiêu dùng / Nguyễn Thị Kim Thoa; Nguyễn Hoàng Dũng (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Anticipate : know what your customers need before they do / Bill Thomas ,Jeff Tobe.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bayesian statistics and marketing / Peter E. Rossi and Greg Allenby, Rob McCulloch.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2005.
Ký hiệu phân loại: 658.83015118
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Brand choice and loyalty : evidence from Swiss car registration microdata / Beat Meier.
Thông tin xuất bản: Wiesbaden : Springer Gabler,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Brand loyalty in smart phone market in Ho Chi Minh City, VietNam / Dinh Duc Thanh ; Bui Phi Hung (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8343
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Brand loyalty in smart phone market in Vietnam / Nguyen Duy Quoc; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8343
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chấp nhận công nghệ dịch vụ mobile banking của khách hàng cá nhân tại techcombank-chi nhánh Hồ Chí Minh / rần Thị Kim Dung; Mai Thanh Loan (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hồ Chí Minh / Dương Thị Tuyết Loan; Phạm Ngọc Toàn (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng để vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh / han Hà Trung Duy; Mai Thanh Loan (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh đối với sản phẩm của công ty cổ phần mỹ phẩm Laura Sunshine / Nguyễn Thị Thùy Linh; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà của người thu nhập thấp tại tp.Hồ Chí Minh / Lê Đình Bảo; Mai Thanh Loan (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến thị hiếu người tiêu dùng về mỹ phẩm tại TP.HCM / Đặng Thị Thảo Hiền; Lê Đức Thắng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến thị hiếu người tiêu dùng về mỹ phẩm tại TP.HCM / Đặng Thị Thảo Hiền; Lê Đức Thắng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện đối với khách hàng cá nhân trên địa bàn xã Bình Long, tỉnh Bình Phước / Trương Thanh Thùy; Mai Thanh Loan (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua chung cư dành cho người thu nhập thấp tại quận 2 của người dân Thành phố Hồ Chí Minh / Trần Thị Kim Chi; Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm bảo hiểm liên kết qua các ngân hàng của khách hàng cá nhân tại TPHCM / ....
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm bảo hiểm liên kết qua ngân hàng của các khách hàng cá nhân tại Tp.HCM / Cao Thị Ngọc Ánh, Trần Thị Ngọc Cẩm, Hoàng Thị Tú Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng xanh: trường hợp ngành thời trang tại TP.HCM / Nguyễn Như Quỳnh Đoan; Trần Thị Trang (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố tác động đến hành vi mua bán trực tuyến của người tiêu dùng trên các kênh thương mại điện tử tại TP.HCM / Trịnh Hồng Nhung; Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua căn hộ chung cư của người tiêu dùng trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2006-2012 / Huỳnh Văn Trung; Lại Tiến Dĩnh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng trực tuyến qua Internet của người tiêu dùng tại Tp.HCM / Phan Thị Thanh Thanh; Nguyễn Thuấn (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng tại TP.HCM / Trương Thị Thanh Hà; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng cà phê tại chuỗi cửa hàng cà phê Trung Nguyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Thùy Trâm; Nguyễn Thuấn (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường đại học HUTECH của tân sinh viên khoa Tiếng Anh năm học 2020-2021 / Trần Đức Thiên Phú; Lê Ngô Ngọc Thu (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chương trình du lịch "team building"của du khách tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Lửa Việt (trường hợp nghiên cứu tại TP.HCM) / Đỗ Nguyễn Thị Kim Chi; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chương trình du lịch (tour) nội địa của du khách (nghiên cứu tại công ty TNHH du lịch Lửa Việt). / Huỳnh Hữu Trúc Phương; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn địa điểm ăn uống của khách du lịch Tây Balo ở khu vực đường Bùi Viện
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ vận chuyển hàng không trong du lịch: trường hợp nghiên cứu nhân viên văn phòng tại TP.HCM / Hồ Gia Bảo; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến du lịch chợ nổi Cái Răng - Cần Thơ của khách du lịch trong nước / Lê Bình An; Nguyễn Hoàng Phương (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm du lịch nội địa của khách du lịch tại công ty VIETRAVEL / Trần Thị Minh Thảo; Nguyễn Văn Lưu (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm nhân thọ tại công ty bảo hiểm nhân thọ DAI-ICHI Việt Nam - khu vực TP.HCM / Phùng Lâm Sơn; Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua căn hộ chung cư của khách hàng tại Thành Phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Ngọc Vương; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua căn hộ chung cư của khách hàng tại TP.Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Ngọc Vương; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua căn hộ của tập đoàn bất động sản Đất Xanh tại thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Văn Thọ; Nguyễn Hải Quang (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng tại trung tâm điện máy tiêu dùng ở thành phố Bạc Liêu / Nguyễn Thị Anh Đào; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng điện máy qua hệ thống siêu thị Nguyễn Kim tại Thành phố Hồ Chí Minh / Lê Văn Sơn; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà đất nông nghiệp giấy tay tại huyện Bình Chánh TP.HCM / Nguyễn Thanh Châu; Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà ở xã hội tại Tp. Hồ Chí Minh / Nguyễn Thi; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua quà lưu niệm du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh / Bùi Thị Hương Quế; Bùi Trọng Tiến Bảo (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm sữa chua ăn có đường của Vinamilk / Phạm Hồng Hiệp; Đặng Thanh Vũ (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua thiết bị phòng thí nghiệm phục vụ dạy học các trường CĐ-ĐH trên địa bàn tp.HCM / Nguyễn Đăng Tiến; Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định phẩu thuật thẩm mỹ của khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Ngọc Thanh Thảo; Trần Thị Ngọc Lan (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng cửa cuốn của công ty TNHH SX - TM - DV cửa Hưng Thịnh / Phạm Ngọc Hùng ;Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ Manulife của khách hàng tại TP.HCM / Thượng Võ Minh trang ;Nguyễn Thuấn (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định thuê nhà trọ của sinh viên trường đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh / Trần Trung Hiếu; Phan Thị Minh Châu (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định đặt phòng trực tuyến của khách du lịch nội địa: nghiên cứu tại các khách sạn 4 - 5 sao thuộc hệ thống Saigontourist / Phan Thị Thúy Phượng; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn ẩm thực địa phương của khách du lịch nội địa tại Tp.Đà Lạt / Tăng Thị Cảnh Dung; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn dịch vụ kế toán của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn quận Bình Thạnh Tp.Hồ Chí Minh / Phạm Thị Tuyết Trinh; Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định quay trở lại điểm đến TP.HCM của du khách Nhật Bản / Lê Văn Bình; Nguyễn Thanh Lâm (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục mua vé máy bay trực tuyến của công ty cổ phần Én Việt tại thành phố Hồ Chí mMnh / Ngọc Lê Dung; Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng hành vi chấp nhận và sử dụng phương thức thanh toán không tiếp xúc của người tiêu dùng thế hệ Millennials. Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh / Trương Quốc Bảo, Trần Lê Mỹ Quỳnh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Các yếu tố ảnh hưởng hành vi chấp nhận và sử dụng phương thức thanh toán không tiếp xúc của người tiêu dùng thế hệ millennials. Trường hợp nghiên cứu tại TP. Hồ Chí Minh / Trương Quốc Bảo , Trần Lê Mỹ Quỳnh; Nguyễn Lưu Thanh Tân(GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Các yếu tố của quảng cáo tại khuôn viên trường Hutech ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của sinh viên Hutech / Nguyễn Hữu Huy, Dương Đức Quân
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Các yếu tố của quảng cáo tại khuôn viên trường HUTECH đến hành vi tiêu dùng của sinh viên HUTECH / Nguyễn Hữu Huy, Dương Đức Quân, Nguyễn Thị Kiều Oanh; Trịnh Thành Vũ (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Các yếu tố quyết định đến lựa chọn sử dụng dịch vụ đường sắt của hành khách / Nguyễn Tài Dũng; Dương Cao Thái Nguyên (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn nhà hàng - nghiên cứu điển hình tại công ty ZumStart / Trần Nguyễn Duy Khanh; Thân Trọng Thụy (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố tác động đến ý định chọn tour du lịch trong nước của khách hàng tại Tp.Hồ Chí Minh trong giai đoạn dịch bệnh covid-19 / Lý Trọng Nhân; Nguyễn Thanh Lâm (Hướng dấn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Cẩm nang về xâm nhập thị trường Mỹ / Hồ Sĩ Hưng, Nguyễn Việt Hưng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8373
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chuyên đề 1: Tổng quan các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng phương thức thanh toán điện tử của người tiêu dùng / Vũ Văn Điệp; Bùi Thanh Tráng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Chuyên đề tâm lý khách hàng và tư duy thương hiệu / Nguyễn Thị Ngọc Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Consumer behavior / Wayne D. Hoyer, Deborah J. MacInnis, Rik Pieters.
Thông tin xuất bản: Australia ; Mason, OH : South Western Cengage Learning,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Consumer behavior / Wayne D. Hoyer, Deborah J. MacInnis.
Thông tin xuất bản: Boston : Houghton Mifflin Co.,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Consumer behavior / Wayne D. Hoyer, Deborah J. McInnis.
Thông tin xuất bản: Australia ; Mason, OH : South-Western Cengage Learning,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Consumer Behavior : Building Marketing Strategy / Del I. Hawkins, Roger J. Best, Kenneth A. Coney.
Thông tin xuất bản: USA : McGraw-Hill,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Consumer Behavior and Marketing
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Consumer behavior for dummies / Laura Lake, Shereen Jegtvig, Arnold Reinhold ; edited by Laura.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc.,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Consumer behavior for dummies / Laura Lake.
Thông tin xuất bản: Chichester : Wiley,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Consumer behaviour : a European perspective / Michael R. Solomon, Gary J. Bamossy, Søren Askegaard, Margaret K. Hogg.
Thông tin xuất bản: Harlow, England : Pearson Education Limited,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Consumer behaviour : implications for marketing strategy / Pascale Quester ... [et al.]
Thông tin xuất bản: North Ryde, N.S.W. : McGraw-Hill,  2007.
Ký hiệu phân loại: 658.83420994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Consumer behaviour and analytics / Andrew Smith.
Thông tin xuất bản: New York : Routledge,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Consumer behaviour in tourism / John Swarbrooke and Susan Horner.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Butterworth-Heinemann,  2007.
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Consumer Culture Theory in Asia : History and Contemporary Issues
Thông tin xuất bản: New York, NY : Taylor & Francis,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.8342095
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Consumers behavior of safe vegetables in Ho Chi Minh city / Tran Kim Toai; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Consumers in Vietnam: Service quality, satisfaction and loyalty to convenience stores / Nham Duc Long, Pham Ngoc Han; Tran Thi Ut (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.834
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Critical thinking in consumer behavior : cases and experiential exercises / Judy Graham.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson Education,  2004.
Ký hiệu phân loại: 658.834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Customer behavior in buying a medicine for treatment through advertising channel / Bui Thi Hong Thach; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Customer's new voice : Extreme relevancy and experience through volunteered customer information / .John McKean
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley And Sons,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8343
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đảo ngược khi khách hàng nắm quyền kiểm soát thương hiệu = : The Brand Flip Why customers now run companies and how to profit from it / Marty Neumeier; Nam Phong (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội ,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Data mining and market intelligence for optimal marketing returns / Susan Chiu, Domingo Tavella.
Thông tin xuất bản: London : Butterworth-Heinemann,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Der Einfluss von Kundenzufriedenheit auf die Kundenloyalität und die Wirkung der Wettbewerbsintensität am Beispiel der Gemeinschaftsverpflegungsgastronomie Wirtschaftsuniversität Wien, Thomas Peschta
Thông tin xuất bản: Frankfurt a.M. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8343
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Determinants of consumer purchase intention for parallel imported iPhone in Ho Chi Minh City / Nguyen Trung Dong; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Determinants of consumer's green product purchasing in Ho Chi Minh city / Huynh Kim Viet; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Determinants of consumers' intention toward online purchasing in Ho Chi Minh / Nguyen Thi Hang; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Determinants of Ho Chi Minh city consumer's buying decision in online shopping / Ha Cao Thao; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Determinants of mobile phone buying behavior of customers in Ho Chi Minh City / Vu Thi Nu; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Determinants of purchasing decision the case of Nokia Lumia series in Ho Chi Minh city / Pham Nhat Quang; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Don't think pink / Lisa Johnson, Andrea Learned.
Thông tin xuất bản: [kđ] : AMACOM,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Elements influencing on Toyota automobile purchase decision of customers in Ho Chi Minh city / Pham Ly Thien; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Essentials of marketing research / William G. Zikmund, Barry J. Babin.
Thông tin xuất bản: China : Thomson South-Western,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Exploring marketing research / William G Zikmund, Barry Babin.
Thông tin xuất bản: Mason, Ohio : Thomson/​South-Western,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Factors affecting apartments chosen of customers in Ho Chi Minh city / Nguyen Van Thai; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Factors affecting attitude and intention of purchasing e-book / Bui Tan Loc; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Factors affecting behavioral intentions toward mobile banking usage of banking customers in Ho Chi Minh city / Phi Thuy Thuan; Phan Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Factors affecting consumer buying behavior towards television products in Ho Chi Minh City / Tran Dinh Khoi ; Bui Phi Hung (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Factors affecting consumer purchase of safe vegetable in Ho Chi Minh city, Viet Nam / Nguyen Thanh Thuy; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Factors affecting consumer purchasing decision process at Nguyen Kim, Ho Chi Minh city / Pham Huu Hai ; Bui Phi Hung (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Factors affecting consumers' buying behaviour in the selection of a Cau Tre OOLong Tea / Vo Thi Ngoc Thanh ; Bui Phi Hung (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Factors affecting online shopping behavior of students in Ho Chi Minh city University Technology / Huynh Vo Anh Tuan; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Factors affecting online shopping decision on Jewelry accessories by customer in Ho Chi Minh City / Le Huynh Thien Thien; Charles Maples (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Factors affecting purchase decision of high-end apartments in Ho Chi Minh city / Ngo Huynh Giang; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Factors affecting the choice of fresh milk vinamilk of consumers at Big C Nguyen Kiem - HCM in Viet Nam / Nguyen Bui Hoang Anh; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Factors affecting the decision of customer at Ho Chi Minh City i nthe using the credit card of joint stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) / Nguyen Hoang Nan; Bui Phi Hung (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Factors affecting the decision to choose to save money by individual client in Nam Viet Commercial Joint Stock Bank in Ho Chi Minh city, Viet Nam / Nguyen Thy Ngoc Dung; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Factors affecting the decision to purchase home the customer / Tong Duy Hung; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Factors affecting the repurchase decision of customers at Circle K / Dinh Tung Nguyen; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Factors impacting on consumer buying behavior towards Vinh Hao's Products / Bui The Duy; Nguyen Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Factors influence online shopping intentions.nhommua.com - a case study / Dang Thi Thu Yen; Nguyen Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Factors influencing on purchase decision of motorbike in HCMC / Nguyen Phi Hung; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Factors influencing on purchase decision of motorbike in Ho Chi Minh city / Phan Hoang Phuong Thao; Bui Phi Hung (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Factors influencing the making decision of parents in choosing international schools system in Ho Chi Minh city / Nguyen Tran Thien Ly; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Factors influencing the purchase of motocycles in Ho Chi Minh city / Nguyen Quoc Duy; Phan Thi Giac Tam (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Factors of marketing affect to buying decision making to products of Bien Hoa Company / Nguyen Ngoc Thanh; Bui Phi Hung (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Food consumer science : theories, methods and application to the western Balkans / Dominique Barjolle.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
GAM7 Book. 10- New generation y&z thấu hiểu và chinh phục thế hệ khách hàng mới / Mai Nguyệt Anh,...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động : Rio book ,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
GAM7. Book 06- Insight Sự thật ngầm hiểu / Mai Thị Nguyệt Anh,...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động : Rio book,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải pháp mở rộng thị trường thiết bị khoa học của công ty TNHH thiết bị khoa học việt khoa đến năm 2020 / Trần Ngọc Kiên ; Tạ Thị Kiều An (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm phân bón tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên An Điền / Phạm Hoàng Yến; Trần Anh Minh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giáo trình hành vi người tiêu dùng / Vũ Huy Thông (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình nghiên cứu thị trường / Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình nghiên cứu thị trường / Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Greed / Phyllis A. Tickle.
Thông tin xuất bản: New York : New York Public Library : Oxford University Press,  2004
Ký hiệu phân loại: 178
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Hành vi khách hàng / Tạ Thị Hồng Hạnh.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hành vi khách hàng : Sách tham khảo / Võ Thị Ngọc Thúy (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hành vi khách hàng trong kỹ thuật số / Vũ Đức Bình, Hồ Huỳnh Tuyết Nhung.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hành vi người tiêu dùng / Nguyễn Xuân Lãn, Phạm Thị Lan Hương, Đường Thị Liên Hà
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hành vi người tiêu dùng đối với thực phẩm chế biến của tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai / Nguyễn Hải Thanh;Nguyễn Văn Trãi(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hành vi tiêu dùng / Nguyễn Ngọc Dương, Diệp Thị Phương Thảo.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hành vi tiêu dùng / Nguyễn Ngọc Dương, Diệp Thị Phương Thảo.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Influencing factors on online shopping customers' attitudes and purchase intentions in VietNam / Truong Ngoc Dieu Hien; Phan Thi Giac Tam (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
International consumer markets 2016-2017 / by Richard K. Miller and Kelli Washington.
Thông tin xuất bản: Loganville, GA : Richard K. Miller & Associates,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Just ask a woman : cracking the code of what women want and how they buy / Mary Lou Quinlan.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : J. Wiley & Sons,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Key factors affecting smarphone purchase decision of customers in Viet Nam / Tran Thi Bich Phuong; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Key factors influence the consumer purchase behavior - a case study on safe meat at cp group VietNam / Pham Hong Duong; Phan Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Key factors influencing on apartment purchase decision of customers in Ho Chi Minh city / Pham Thi Ngoc Van; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Key factors inlfuencing pickup truck purchase behavior in Ho Chi Minh city / Vo Minh Luc; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Khảo sát những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ internet banking của sinh viên đang theo học các trường đại học, cao đẳng tại TP.HCM / Nguyễn Bửu Minh, Hàng Yên, Nguyễn Thị Hằng ; Phạm Hải Nam, Hà Văn Dũng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Khảo sát những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ internet banking của sinh viên đang theo học các trường đại học, cao đẳng tại Tp.Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Bửu Minh, Hàng Yên; Hà Văn Dũng, Phạm Hải Nam (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Kidfluence : the marketer's guide to understanding and reaching generation Y--kids, tweens, and teens / Anne Sutherland, Beth Thompson.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  c2003.
Ký hiệu phân loại: 658.834083
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Konsumentenzufriedenheit und Beschwerden Erklärungsansätze und Ergebnisse einer empirischen Untersuchung in ausgewählten Konsumbereichen H. Meffert, Manfred Bruhn
Thông tin xuất bản: Frankfurt a.M. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8340943
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Laddering : unlocking the potential of consumer behavior / Eric V. Holtzclaw.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Longitudinale Betrachtung der Kognitiven Dissonanz Eine Tagebuchstudie zur Reiseentscheidung Wirtschaftsuniversität Wien, Monika Koller
Thông tin xuất bản: Frankfurt a.M. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Loyalty Schemes in Retailing : A Comparison of Stand-alone and Multi-partner Programs
Thông tin xuất bản: Bern Peter Lang International Academic Publishers  20131127
Ký hiệu phân loại: 658.8343
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Loyalty Schemes in Retailing : A Comparison of Stand-alone and Multi-partner Programs
Thông tin xuất bản: Bern Peter Lang International Academic Publishing Group  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8343
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Loyalty Schemes in Retailing A Comparison of Stand-alone and Multi-partner Programs Wirtschaftsuniversität Wien, Nicolas Hoffmann
Thông tin xuất bản: Frankfurt a.M. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8343
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Main factors affecting apartment purchase decision of customers in Ho Chi Minh / Le Trong Nghia; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Market research handbook / edited by Mario van Hamersveld, Cees de Bont.
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley & Sons ,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Market research on feasibility of phosphate fertilizer importing into Viet Nam for Vietagro company / Luan Quang Nguyen ; Alexander Anokhin (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Market Segmentation Analysis : Understanding It, Doing It, and Making It Useful
Thông tin xuất bản: Singapore Springer Nature  2018
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Market Segmentation Analysis : Understanding It, Doing It, and Making It Useful / by Sara Dolnicar, Bettina Grün, Friedrich Leisch
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Singapore : Imprint: Springer,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Market Segmentation Analysis [electronic resource] : Understanding It, Doing It, and Making It Useful / by Sara Dolnicar, Bettina Grün, Friedrich Leisch.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Singapore : Imprint: Springer,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Market Segmentation Analysis: Understanding It, Doing It, and Making It Useful
Thông tin xuất bản: Singapore : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Marketing research / Alvin C. Burns, Ann Veeck.
Thông tin xuất bản: New York : Pearson Education,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing research / Carl McDaniel, Jr., Professor Emeritus, University of Texas at Arlington, Roger Gates, DSS Research.
Thông tin xuất bản: Wiley,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing research / Donald R. Cooper, Pamela S. Schindler.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill/Irwin,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing Research / M. Chisnall Peter.
Thông tin xuất bản: N.J : Prentice - Hall,  1997
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing research : an integrated approach / Alan Wilson.
Thông tin xuất bản: Harlow : Financial Times Prentice Hall,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing research : tools & techniques / Nigel Bradley.
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing research : within a changing information environment / Joseph F. Hair, Jr., Robert P. Bush, David J. Ortinau.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : McGraw-Hill/Irwin,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing research for managers / Sunny Crouch, Matthew Housden.
Thông tin xuất bản: kd : Butterworth-Heinemann,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Một số giải pháp nghiên cứu thị trường trái cây sấy dẻo tại TP. HCM / Nguyễn Thị Tuyết Thương, Võ Thị Mai Phương, Hồ Thị Ngọc Ánh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Một số giải pháp nghiên cứu thị trường trái cây sấy dẻo tại TP. Hồ Chí Minh / Võ Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Tuyết Thương, Hồ Thị Ngọc Ánh; Trương Quang Dũng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Neuro web design : what makes them click? / -
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : New Riders,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Neuromarketing For Dummies / by Stephen J. Genco, Andrew P. Pohlmann and Peter Steidl.
Thông tin xuất bản: Mississauga (CAN) : John Wiley & Sons Canada,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghệ thuật kết nối với khách hàng / Trần Thị Hương dịch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghệ thuật Quản lý - Marketing - Bán hàng hiện đại / Nguyễn Dương chủ biên, Anh Tuấn chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghệ thuật quản lý khách hàng : Chinh phục khách hàng tiềm năng / Hồ Nhan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghệ thuật tìm kiếm khách hàng mục tiêu : 90% thu nhập đến từ khách hàng mục tiêu / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua căn hộ giá thấp dành cho khách hàng có thu nhập thấp tại Tp.HCM / Cáp Xuân Tuấn; Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến hành vi tiêu dùng của khách hàng tại các cửa hàng tiện ích trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Huỳnh Anh; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến quyết định mua căn hộ hạng trung của khách hàng tại tp. Hồ Chí Minh / Trương Duy Quang; Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đi du lịch cùng cún cưng của người có nuôi chó tại TP.HCM / Võ Thị Thanh Kiều, Trương Võ Kim Ngân; Đào Thị Tuyết Linh (hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật của nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu / Trần Văn Điều ; Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của khách hàng tại hệ thống siêu thị Co.opmart ở tp.HCM / Nguyễn Thị Ngọc Lan; Phan Thành Vĩnh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến sản phẩm tiêu dùng của sinh viên các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh / Huỳnh Thị Quế Ngân; Võ Tấn Phong (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hường đến quyết định mua xe máy tay ga Honda của người dân TP. hồ Chí Minh / Huỳnh Tấn Lâm; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn điểm đến Mũi Né của khách du lịch nội địa hậu Covid 19 / Đỗ Thị Hoàng Yến; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận của du khách trong nước / Hoàng Thanh Liêm ; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn mua rau an toàn của người dân thành phố Hồ Chí Minh / Chu Nguyễn Đan Thanh; Lưu Thanh Tâm (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua tour trực tuyến của giới nhân viên văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh tại website Yesgo.vn / Lý Thị Bích Hồng; Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố của 5 giác quan ảnh hưởng đến hành vi mua không dự tính của khách hàng tại Lotte Mart quận 7, TP.HCM / Phạm Thanh Hương ; Nguyễn Thị Ngọc Mai; Nguyễn Lưu Thanh Tân(GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu các yếu tố tác động đến quyết định mua sản phẩm điện máy tiêu dùng tại các website bán hàng trực tuyến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Hoài Thương; Dương Cao Thái Nguyên (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu định lượng trong kinh doanh và tiếp thị / Nguyễn Văn Dung , Nguyễn Quốc Hưng, Nguyễn Quyết.
Thông tin xuất bản: H : Giao thông Vận tải,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu hành vi mua hàng trực tuyến của sinh viên khu vực thành phố Hồ Chí Minh / Đinh Thị Lợi; Hà Thị Ngọc Oanh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu hành vi mua sách kinh tế qua mạng trực tuyến của khách hàng nhằm phát triển thương mại điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Kim Ngân; Hà Thị Ngọc Oanh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.834
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu hành vi tiêu dùng quần áo thời trang may sẵn của sinh viên trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đoàn Thanh Niên,  2001
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu khoa học Marketing : ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM / Trần Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu khoa học marketing : ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM / Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu marketing / Đào Thị Minh Thanh, Nguyễn Sơn Lam
Thông tin xuất bản: H. : Tài chính,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu Marketing / Nguyễn Anh Sơn.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt ,  1999
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu Marketing / Nguyễn Ngọc Dương, Diệp Thị Phương Thảo
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nghiên cứu marketing / Nguyễn Ngọc Dương, Diệp Thị Phương Thảo.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nghiên cứu Marketing / Nguyễn Ngọc Dương, Diệp Thị Phương Thảo.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nghiên cứu marketing / Nguyễn Ngọc Dương, Diệp Thị Phương Thảo.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nghiên cứu marketing : dành cho sinh viên và những người làm marketing trong các doanh nghiệp / Nguyễn Thị Hoàng Yến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông ,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng tham gia của đối tượng có nhu cầu và xây dựng các chỉ báo về thành quả(KPI) đối với chính sách nhà ở xã hội / Phạm Nguyễn Thế Thành; Lưu Tường Văn (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của 5 yếu tố giác quan đến hành vi mua không dự tính của khác hàng trường hợp nghiên cứu: Lotte Mart, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Ngọc Mai,Phạm Thanh Hương
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu sự thay đổi hành vi của người tiêu dùng đối với hàng Việt Nam chất lượng cao trong quá trình hội nhập AFTA / Trần Thị Thanh Vân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu thị trường chiến lược thực dụng / Uyển Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu thị trường chiến lược thực dụng / Uyển Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu thị trường giải mã nhu cầu khách hàng / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Trẻ,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu tiếp thị / Nguyễn Văn Dung
Thông tin xuất bản: Hà Nội. : Lao Động,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.830
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh / Hồ Quang Dũng ; Phạm Ngọc Toàn (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Những nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn dịch vụ kế toán và kiểm toán của các doanh nghiệp tại quận Thủ Đức / Hoàng Thị Nga ; Nguyễn Minh Hà (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Tp. Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Kim Nga; Nguyễn Minh Hà (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Những yếu tố ảnh hưởng tới quyết định mua thiết bị y tế của công ty Roche Việt Nam tại các bệnh viện công thuộc khu vực Tp. HCM / Nguyễn Quang Hưng; Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
On property management / translated with an introduction and notes by Voula Tsouna.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 178
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Predicting Market Success : New Ways to Measure Customer Loyalty And Engage Consumers With Your Brand / Robert Passikoff
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.8343
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Predictive analytics, data mining and big data : Myths, misconceptions and methods / Steven Finlay.
Thông tin xuất bản: New York : Palgrave Macmillan,  2014.
Ký hiệu phân loại: 658.83402856312
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quan hệ công chúng - biến công chúng thành "fan" của doanh nghiệp / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Trẻ,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Research about factors influencing brand loyalty in the Vietnam Pharmaceutical industry : A case study in TEDIS Company / Pham Xuan Thuy; Bui Phi Hung (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8343
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Research the purchasing behavior of student in Ho Chi Minh City before buying decision smartphone / Le Van Hieu; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Shopper behavior at the point of purchase : drivers of in-store decision-making and determinants of post-decision satisfaction in a high-involvement product choice / Toni Schmidt.
Thông tin xuất bản: Franfurt am Main ; PL Academic Research,  2016.
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Smag for etik (Vol. 4):På sporet efter fødevareetikken
Thông tin xuất bản: Museum Tusculanum Press,  2006
Ký hiệu phân loại: 178
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Small data dữ liệu nhỏ manh mối nhỏ mở ra xu hướng lớn = : Small data: the tiny clues that uncover huge trends / Martin Lindstrom; Ngân Tuyến (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công Thương ,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Social media data mining and analytics / Gabor Szabo, Gungor Polatkan, Oscar Boykin, Antonios Chalkiopoulos.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley & Sons,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Study on the elements that affect the buying decision of milk bottle "DR. Brown" in new generation company limited / Ly Vinh Kien, Huynh Pham Ngoc Lam; Tran Ut(Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Tâm lý học tiếp thị : bí kíp đọc vị khách hàng / Hà Thánh Quân ; Tạ Thu Ngân (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tất cả khách hàng đều phi lý trí để hiểu khách hàng nghĩ gì, cảm thấy như thế nào và giữ họ quay lại lần sau = : All customers are irrational : understanding what they think, what they feel, and what keeps them coming back / William J. Cusick ; Bùi Thanh Hiền (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân Trí ,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Art and Science of Interpreting Market Research Evidence / D. V. L. Smith, J. H. Fletcher.
Thông tin xuất bản: [kđ] : John Wiley & Sons,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The factors affect to the car purchase intention of customers in Ho Chi Minh city / Phan Phu Cuong; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
The factors affecting on apartment purchase decision on customers in Ho Chi Minh city / Pham Phu Phong; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
The factors effecting purchase decision apartment of individual customers in Ho Chi Minh City / Vu Duy Dong; Bui Phi Hung (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
The factors effecting the laptop consumer's brand loyalty in Ho Chi minh city / Cao Thuong Duc; Phan Thi Giac Tam (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8343
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
The handbook of online and social media research : tools and techniques for market researchers / by Ray Poynter.
Thông tin xuất bản: New York : Wiley,  2010.
Ký hiệu phân loại: 658.83
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
The impact of brand awareness, perceived quality, brand loyalty on purchase intention of Vinamilk brand / Pham Anh Thu, Luu Ba Đat; Tran Thi Ut (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8343
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
The impacts of social media marketing on online consumer behaviors target audiences: Vietnamese students and thier online activities (Lotus University) / Nguyen Hoang Chuong; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
The impacts of social media marketing online on customer behaviors target audiences: Students / Nguyen Hoang Chuong; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
The influence of brand equity on brand loyalty of knorr in Ho Chi Minh City / Bac Hai Ha; Phan Tam (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8343
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
The main factors impacting saint cobain's customer's purchasing involvement / Trinh Vu Hoai Phuong; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
The marketing power of emotion / John O'Shaughnessy, Nicholas Jackson O'Shaughnessy.
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The moment of clarity : using the human sciences to solve your toughest business problems / Christian Madsbjerg, Mikkel B. Rasmussen.
Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The relationship between consumers impulse buying behavior and visual merchandising / Dao Duy Hai; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
The undermining of beliefs in the autonomy and rationality of consumers / John O'Shaughnessy and Nicholas Jackson O'Shaughnessy.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The wealth cure [electronic resource] : putting money in its place / Hill Harper.
Thông tin xuất bản: New York : Gotham Books ,  2011
Ký hiệu phân loại: 178
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Think like your customer : a winning strategy to maximize sales by understanding how and why your customers buy / Bill Stinnett.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2005.
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tiếp thị cho thế hệ Z, khai thác lợi thế của thế hệ những người gây ảnh hưởng - đông đảo và rất khác biệt = Marketing to Gen Z: The Rules for Reaching This Vast--and Very Different Generation of Influencers / Fromm Jeff, Read Angie; Hoàng Long (dịch).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.8340842
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Transformative consumer research for personal and collective well-being / David Glen Mick...[et al].
Thông tin xuất bản: New York : Routledge,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
What are factors that effect the selection of suppliers : A case study of AMATA Industrial Zone / Nguyen Thi Thuy Vi; Bui Phi Hung (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
What marketing factors affect to buying decision making of Nhon Hoang's products in Vietnam? / Tran Hoang Truc; Bui Phi Hung ( Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Why People Buy Things They Don't Need / Pamela Danziger.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Kaplan Business,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Xu hướng Eco - fashion và hành vi khách hàng thế hệ Z tại thành phố Hồ Chí Minh / Huỳnh Hoài Thương, Lê Hồ Như Thảo; Nguyễn Lưu Thanh Tâm (hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
消費者購買行動 : 小売マーケティングへの写像 / 高橋郁夫 著.
Thông tin xuất bản: 東京 : 千倉書房,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng