TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Thương mại điện tử (78 tài liệu)

Mô tả chi tiết: E-commerce
 
Absolute beginner's guide to eBay / Michael Miller.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Que,  2005
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Applying use case driven object modeling with UML : an anotated e-commerce example / Doug Rosenberg and Kendall Scott.
Thông tin xuất bản: Boston : Addison-Wesley,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Asp, ADO, and XML complete : Develop dynamic web applications with ASP, Access back-end databases with ADO, Create e-commerce applocations with ASP, ADO, and XML
Thông tin xuất bản: New Jersey : Sybex ,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.276
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
B2B integration : a practical guide to collaborative e-commerce / Gunjan Samtani.
Thông tin xuất bản: : Imperial College Press,  2002
Ký hiệu phân loại: 658.87202855
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam 2012 / Trần Hữu Linh (chủ biên)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Beginning ASP.NET 2.0 e-commerce in C# 2005 from novice to professional / Cristian Darie, Karli Watson.
Thông tin xuất bản: New York : Apress,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.276
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning ASP.NET E-Commerce in C# : from novice to professional / Cristian Darie and Karli Watson.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress  2009
Ký hiệu phân loại: 005.2762
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning PHP and MySQL e-commerce [electronic resource] : from novice to professional, second edition / Cristian Darie and Emilian Balanescu.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : New York : Apress ; Distributed worldwide by Springer-Verlag,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Beginning PHP and PostgreSQL E-Commerce : From Novice to Professional / Christian Darie, Balanescu Emilian, Bucica Mihai.
Thông tin xuất bản: USA : Apress,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.7585
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Ruby on Rails e-commerce : from novice to professional / Christian Hellsten and Jarkko Laine.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : New York : Apress ; Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Ruby on Rails E-Commerce : From Novice to Professional / Hellsten Christian, Laine Jarkko.
Thông tin xuất bản: New York : Apress,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Ruby on Rails e-commerce [electronic resource] : from novice to professional / Christian Hellsten and Jarkko Laine.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : New York : Apress ; Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Building e-commerce sites with Drupal Commerce cookbook [electronic resource] / Richard Carter ; [foreword by Robert Douglass].
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Pub.,  2013
Ký hiệu phân loại: 005.276
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Các hệ thống thương mại điện tử / Nguyễn Kim Hưng.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Các nhân tố tác động đến hành vi mua bán trực tuyến của người tiêu dùng trên các kênh thương mại điện tử tại TP.HCM / Trịnh Hồng Nhung; Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng trong thương mại điện tử tại TP. HCM / Trần Thị Thành ; Nguyễn Phú Tụ(GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Choosing an open source CMS [electronic resource] : beginner's guide : find the best CMS and start working with it to create web sites, blogs, communities, e-commerce sites, and intranets / Nirav Mehta ; reviewers, Chanh Ong ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Birmingham, U.K. : Packt Publishing Ltd.,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.2
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Chứng thực trong thương mại điện tử / Nguyễn Nam Hải, Đào Thị Hồng Vân, Phạm Ngọc Thúy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
CIW E-Commerce Designer Certification Bible / Chirs Minnick.
Thông tin xuất bản: New York : Hungry Minds,  2001
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Control and security of e-commerce [electronic resource] / Gordon E. Smith.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Determinants of consumer's trust in e-commerce - the case study of Vung Tau City, Vietnam / Dao Quoc Viet; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Determinatns of customer satisfaction on e-commerce of Cungmua.com / Pham Thi Kim Thanh; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Digital rights management for e-commerce systems / Dimitrios Tsolis ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Hershey : Information Science Reference,  2009.
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
E-business and e-commerce management : strategy, implementation and practice / Dave Chaffey.
Thông tin xuất bản: Harlow : FT Prentice Hall,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
E-business and e-commerce management : strategy, implementation, and practice / Dave Chaffey.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : FT Prentice Hall,  2009.
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
E-commerce and M-commerce technologies / P. Candace Deans, [editor].
Thông tin xuất bản: Hershey : IRM Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
E-commerce Business on the internet / Constance H. McLaren, Bruce J. McLaren.
Thông tin xuất bản: Singapore : South-Western,  2000
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
E-commerce strategy : Text and Cases / Sanjay Mohapatra
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2012.
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
E-Commerce systems architecture and applications / Wasim E. Rajput.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Artech House,  2000
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Electronic commerce / Peter Loshin, Vacca John R.
Thông tin xuất bản: Berkeley : Charles River Media,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
E-marketing & e-commerce les clés pour se vendre et vendre sur Internet ... Pascal Lannoo, Corinne Ankr
Thông tin xuất bản: Vuibert,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Engineering global E-commerce sites : a guide to data capture, content, and transactions / James Bean.
Thông tin xuất bản: San Francico : Morgan Kaufmann,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Factors affecting to customers' trust in E-Commerce in Viet Nam / Nguyen Ngoc Thuy Trang; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giải pháp phát triển thương mại điện tử thông qua việc nghiên cứu hành vi mua sản phẩm điện tử trực tuyến của sinh viên khu vực TP.HCM / Bùi Anh Minh; Hà Thị Ngọc Oanh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Giáo trình thương mại điện tử / Nguyễn Cửu Long.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình thương mại điện tử / Nguyễn Văn Hùng, Phan Quan Việt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình thương mại điện tử căn bản / Trần Văn Hòe.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hỏi và đáp về Thương mại điện tử / Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Đức Trí, Ngô Thị Ngọc Huyền.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2001
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khái quát thương mại điện tử / Nguyễn Trung Toàn (dịch)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lập trình hệ thống thương mại điện tử / Phạm Quang Hiển, Trần Tường Thụy, Phạm Quang Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2019
Ký hiệu phân loại: 005.7402854678
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Magento [electronic resource] : beginner's guide : create a dynamic, fully featured, online store with the most powerful open source e-commerce software / William Rice ; reviewer, Jose Argudo Blanco.
Thông tin xuất bản: Birmingham, U.K. : Packt Publishing Ltd.,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Magento 1.3 theme design : customize the appearance of your Magento e-commerce store with Magento's powerful theming engine / Richard Carter.
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Pub.,  2009
Ký hiệu phân loại: 005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Mastering Mambo E-Commerce, Templates, Module Development, SEO, Security, and Performance / Tobias Hauser, Christian Wenz.
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Publishing Ltd.,  2005
Ký hiệu phân loại: 005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Một số giải pháp phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay / Hoàng Anh Tuấn; Lê Đình Thái(GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu hành vi mua sách kinh tế qua mạng trực tuyến của khách hàng nhằm phát triển thương mại điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Kim Ngân; Hà Thị Ngọc Oanh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.834
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng khi mua hàng trực tuyến qua trang thương mại điện tử thegioididong.com / Phạm Quang Văn; Võ Thanh Thu (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh tại siêu thị Big C giai đoạn 2015-2020 / Lê Vĩnh Huy; Nguyễn Hải Quang (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nhập môn thương mại điện tử / Trần Văn Tùng, Lê Quyết Tâm, Lê Bá Hải.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng trong thương mại điện tử tại TP.HCM / Trần Thị Thành; Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Pro ASP.NET 2.0 e-commerce in C# 2005 / Paul Sarknas.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : New York, NY : Apress ; Distributed to the book trade in the United States by Springer-Verlag New York,  2006
Ký hiệu phân loại: 005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Pro PayPal E-Commerce [electronic resource] / Damon Williams.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : New York, N.Y. : Apress ; Distributed to the Book trade worldwide by Springer-Verlag,  2007
Ký hiệu phân loại: 005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Product Recommendations in E-Commerce Retailing Applications
Thông tin xuất bản: Bern Peter Lang International Academic Publishers  2018
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Semantic issues in e-commerce systems : IFIP TC2/WG2.6 Ninth Working Conference on Database Semantics, April 25-28, 2001, Hong Kong / edited by Robert Meersman, Karl Aberer, Tharam Dillon.
Thông tin xuất bản: Boston : Kluwer Academic Publishers,  2003
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The complete e-commerce book / Janice Reynolds.
Thông tin xuất bản: Berkeley : CMP Books,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The e-commerce book : building the e-empire / Steffano Korper, Juanita Ellis.
Thông tin xuất bản: San Diego, CA : Academic Press,  2001.
Ký hiệu phân loại: 658.8/4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The social and cognitive impacts of e-commerce on modern organizations. / Mehdi Khosrow-Pour.
Thông tin xuất bản: kd : Idea Group Pub.,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành thương mại điện tử / Khoa Quản trị Kinh doanh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực trạng và giải pháp phát triển thương mại điện tử của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành CNTT tại TP. HCM / Nguyễn Đức Cường;Phan Ngọc Trung(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Thương mại điện tử / Ao Thu Hoài , Nguyễn Việt Khôi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thương mại điện tử / Bùi Văn Danh.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Phương Đông,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thương mại điện tử / Mai Văn Thành, Trần Thị Thành, Lê Quyết Tâm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thương mại điện tử / Mai Văn Thành, Trần Thị Thành.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thương mại điện tử / Mai Văn Thành, Trần Thị Thành.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thương mại điện tử / Mai Văn Thành, Trần Thị Thành; Lê Quyết Tâm (cập nhật, chỉnh sửa).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thương mại điện tử : Cẩm nang / Nguyễn Văn Hùng,....[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thương mại điện tử căn bản / Trần Thị Thập, Nguyễn Trần Hưng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và Truyền thông,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thương mại điện tử căn bản / Trần Văn Hòe.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Kinh tế quốc dân,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thương mại điện tử hiện đại : lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam / Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thương mại điện tử thực tế và giải pháp : Tham khảo toàn diện / Nguyễn Duy Quang, Nguyễn Văn Khoa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông Vận tải,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thương mại điện tử trong thời đại số / Thái Thanh Sơn, Thái Thanh Tùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và Truyền thông ,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Triển khai một ứng dụng thương mại điện tử / Hà Duy Trúc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 005.376
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
TYPO3 4.2 E-Commerce : design, build, and profit from a sophisticated feature-rich online store using TYPO3 / Inese Liberte, Edgars Karlsons.
Thông tin xuất bản: BIRMINGHAM ; MUMBAI : Packt Publishing Ltd,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ứng dụng thương mại điện tử của các doanh nghiệp Việt Nam thực trạng và giải pháp / Lê Minh Tư; Lại Tiến Dĩnh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Ứng dụng thương mại điện tử để xây dựng và phát triển giá trị thương hiệu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến trên địa bàn TP.HCM / Võ Thị Huỳnh Như...[và những người khác]; Ngô Ngọc Nguyên Thảo (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Visual basic developer's guide thực hành thương mại điện tử với Asp và SQL Server = Visual Basic developer's guide to e-commerce with ASP and SQL server / Noel Jerke; Quan Như Hà
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.12
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Wordpress 2.9 e-commerce : build a proficient online store to sell products and services / Brian Bondari.
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt ,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Xây dựng một Web Site mua sắm trung gian trong hệ thống thương mại điện tử.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đoàn Thanh Niên,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.4
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Zen Cart [electronic resource] : e-commerce application development / Suhreed Sarkar ; reviewer, Kanudan Rohadiya.
Thông tin xuất bản: Birmingham, U.K. : Packt Publishing Ltd.,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng