TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Kinh tế vi mô (74 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Microeconomics
 
500 Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học vi mô / Tạ Đức Khánh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bài tập kinh tế vi mô. / Nguyễn Thị Đà, Nguyễn Thị Bích Thủy, Trương Hồng Trình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2010
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm Kinh tế vi mô / Nguyễn Như Ý...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Kinh tế TP.HCM,  2019
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Câu hỏi - bài tập - trắc nghiệm kinh tế vi mô / Trần Thị Bích Dung...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế,  2013
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Câu hỏi-bài tập-trắc nghiệm kinh tế vi mô / Trần Thị Bích Dung...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Câu hỏi-bài tập-trắc nghiệm kinh tế vi mô / Trần Thị Bích Dung...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế,  2013
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong quan hệ thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc / Đàm Thanh Thế (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2017
Ký hiệu phân loại: 382.09597051
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Development microeconomics / Pranab Bardhan and Christopher Udry.
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press,  1999
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Essays on microeconomics and industrial organisation / Pablo Coto-Millán, editor.
Thông tin xuất bản: Heidelberg ; New York : Physica-Verlag,  2004
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Evolutionary Microeconomics [electronic resource] / by Jacques Lesourne, Andre Orlean, Bernard Walliser.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin - Heidelberg,  2006
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Foundations of microeconomics / Robin Bade, Michael Parkin.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2013
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giao thương giữa Việt Nam với Đông Bắc Á (1897 - 1945) / Nguyễn Thị Thanh Tùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017
Ký hiệu phân loại: 382.0959705
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình kinh tế vi mô / Phan Đình Nguyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2013
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình kinh tế vi mô nâng cao / Nguyễn Hồng Nga.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2020
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hướng dẫn thực hành môn kinh tế học vi mô / Nguyễn Văn Dần.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2009
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Intermediate microeconomics : a modern approach / Hal R. Varian.
Thông tin xuất bản: New York : W.W. Norton & Co.,  2010
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Intermediate microeconomics : a modern approach / Hal R. Varian.
Thông tin xuất bản: New York : W.W. Norton & Co.,  2014.
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Intermediate microeconomics : a modern approach / Hal R. Varian.
Thông tin xuất bản: New York : W.W. Norton & Co.,  2006
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế học vi mô / Bộ Giáo dục Đào tạo
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế học vi mô / Nguyễn Hồng Giáp.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  2002
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế học vi mô / Nguyễn Văn Dần chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế học vi mô / Phạm Văn Minh chủ biên, Trần Thị Hồng Việt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế học vi mô : bài tập / Damian Ward, David Begg
Thông tin xuất bản: H. : Thống kê,  2010
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế học vi mô : giáo trình dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế / Bộ giáo dục và đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kinh tế học vi mô : Giáo trình dùng trong các trường ĐH, CĐ khối kinh tế / Bộ giáo dục và đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1997
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kinh tế học vi mô : hỏi - đáp / Đoàn Thị Mỹ Hạnh, Vũ Việt Hằng, Hồ Hữu Trí
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê ,  2009
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế học vi mô phần 2 / Cao Thúy Xiêm (chủ biên), Nguyễn Thị Tường Anh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân ,  2010
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế vi mô / Đinh Thùy Trâm.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Phương Đông,  2011
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế vi mô / Lê Bảo Lâm(chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế vi mô / Lê Bảo Lâm, ... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế Vi Mô / Lê Bảo Lâm, Chủ biên…[ Và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế Vi Mô / Lê Thế Giới.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế vi mô / Phan Đình Nguyên, Nguyễn Thị Thu Hòa, Nguyễn Lan Hương
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kinh tế vi mô / Phan Đình Nguyên, Nguyễn Thị Thu Hòa, Nguyễn Lan Hương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kinh tế vi mô / Phan Đình Nguyên, Nguyễn Thị Thu Hòa, Nguyễn Lan Hương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kinh tế vi mô / Phan Đình Nguyên, Nguyễn Thị Thu Hòa, Nguyễn Lan Hương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kinh tế vi mô / Phan Đình Nguyên, Nguyễn Thị Thu Hòa, Nguyễn Lan Hương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kinh tế Vi Mô / Phí Mạnh Hồng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2011
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế vi mô / Robert C.Guell; Nguyễn Văn Dung(dịch).
Thông tin xuất bản: Đồng Nai : Tổng hợp Đồng Nai,  2009
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế vi mô : tóm tắt-bài tập-trắc nghiệm / Trần Thị Bích Dung...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế vi mô ứng dụng trong quản trị doanh nghiệp / Edwin Mansfield; Đoàn Thị Mỹ Hạnh, Vũ Việt Hằng, Trần Văn Hùng (dịch).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp thành phố ngoại thương Việt Nam thời đại 4.0 / Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh...[ và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2022
Ký hiệu phân loại: 382.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Microeconomics / R. Glenn Hubbard, Anthony Patrick O'Brien.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2013
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Microeconomics / Austan Goolsbee, The University of Chicago Booth School of Business, Steven Levitt, The University of Chicago, Chad Syverson, The University of Chicago Booth School of Business.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Worth Publishers,  2013
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Microeconomics / B. Douglas Bernheim, Michael D. Whinston.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2008
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Microeconomics / David A. Besanko, Ronald R. Braeutigam ; with contributions from Michael J. Gibbs.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : John Wiley,  2011
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Microeconomics / David C. Colander.
Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill,  2004
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Microeconomics / David C. Colander.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Education,  2020
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Microeconomics / Dean Karlan, Yale University and Innovations for Poverty Action, Jonathan Morduch, New York University ; with special contribution by Meredith L. Startz, Yale University and Innovations for Poverty Action.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill Education,  2014
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Microeconomics / Jeffrey M. Perloff.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson Addison Wesley,  2012
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Microeconomics / John Jackson, Ron McIver.
Thông tin xuất bản: Sydney : McGraw-Hill,  2004
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Microeconomics / Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2010
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Microeconomics : behavior, institutions, and evolution / Samuel Bowles.
Thông tin xuất bản: New York : Princeton, N.J. : Russell Sage ; Princeton University Press,  2004
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Microeconomics : principles and applications / Robert E. Hall, Marc Lieberman
Thông tin xuất bản: Mason, OH : South-Western, Cengage Learning ,  2010
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Microeconomics : Principles, Problems, and Polices / Campbell R. McConnell.
Thông tin xuất bản: USA : McGraw-Hill,  1996
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Microeconomics : principles, problems, and policies / Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2008
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Microeconomics : principles, problems, and policies / Campbell R. McConnell, University of Nebraska, Stanley L. Brue, Pacific Lutheran University, Sean M. Flynn, Scripps College.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill Education,  2015
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Microeconomics : theory and applications with calculus / Jeffrey M Perloff.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Pearson,  2020
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Microeconomics and behavior / Robert H. Frank, Cornell University.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill Education,  2015
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Microeconomics demystified [ressource électronique] / Craig A. Depken,
Thông tin xuất bản: The McGraw-Hill ,  2006
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Microeconomics for business / Satya P. Das.
Thông tin xuất bản: Los Angeles : SAGE,  2007
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Microeconomics for today / Irvin B. Tucker.
Thông tin xuất bản: Mason, OH : SouthWestern,  2011
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Microeconomics using Excel : integrating economic theory, policy analysis and spreadsheet modelling / Kurt Jechlitschkaj, Dieter Kirschke, and Gerald Schwarz.
Thông tin xuất bản: London : Routledge,  2007
Ký hiệu phân loại: 338.50285536
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Microeconomics with spreadsheets / Suren Basov Deakin University, Australia.
Thông tin xuất bản: Singapore ; Hackensack, NJ : World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.,  2017.
Ký hiệu phân loại: 338.50285554
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nguyên lý kinh tế học vi mô : giáo trình / Vũ Kim Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lý kinh tế vi mô : bài giảng / Nguyễn Văn Ngọc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân ,  2010
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lý kinh tế vi mô : bài giảng / Nguyễn Văn Ngọc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân ,  2007
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nguyên lý kinh tế vi mô = Principles of Microeconomics / Đinh Phi Hổ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2012
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Principles of Microeconomics / Dirk Mateer ,‎ Lee Coppock
Thông tin xuất bản: New York : W. W. Norton & Company,  2015
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Principles of microeconomics / Karl E. Case, Wellesley College, Ray C. Fair, Yale University, Sharon M. Oster, Yale University.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2014
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Principles of Microeconomics / N. Gregory Mankiw.
Thông tin xuất bản: China : Thomson South-Western,  2007
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Principles of microeconomics / Robert H. Frank, Ben S. Bernanke ; with special contribution by Louis D. Johnston.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill/Irwin,  2011
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Principles of microeconomics / Robert H. Frank, Ben S. Bernanke.
Thông tin xuất bản: Irwin : McGraw-Hill,  2004
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Theory and application of intermediate microeconomics / Walter Nicholson, Christopher Snyder.
Thông tin xuất bản: Mason, Ohio : Thomson South-Western,  2007
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật