TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Kinh tế vĩ mô (252 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Macroeconomics
 
A formal presentation of the model used in "Scope for Growth"
Thông tin xuất bản: Den Haag : WRR ,  1988
Ký hiệu phân loại: 339.23
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advanced macroeconomics / David Romer.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Companies,  1996
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Advanced Macroeconomics / Jeffrey Rohaly
Thông tin xuất bản: Mcgraw-Hill Education ,  1995
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
American Globalization, 1492-1850 : Trans-Cultural Consumption in Spanish Latin America
Thông tin xuất bản: New York ; London : Taylor & Francis,  2021
Ký hiệu phân loại: 339.47098
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Any way you slice it : the past, present, and future of rationing / Stan Cox.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 339.47
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Appalachian legacy : economic opportunity after the war on poverty / James P. Ziliak, editor.
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Brookings Institution Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 339.460974
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Applied general equilibrium : an introduction / Manuel Alejandro Cardenete, Ana-Isabel Guerra, Ferran Sancho.
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer,  2012.
Ký hiệu phân loại: 339.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Aspects of Poverty and Inequality in Cameroon
Thông tin xuất bản: Bern Peter Lang International Academic Publishers  2018
Ký hiệu phân loại: 339.46
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Aspects of Poverty and Inequality in Cameroon / Kumase, Wokia-azi Ndangle.
Thông tin xuất bản: Gottingen : Peter Lang AG ,  2010
Ký hiệu phân loại: 339.46
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Autoexplotación forzada y equidad por empobrecimiento / Cortés Cáceres, Fernando ; Rubalcava, Rosa María.
Thông tin xuất bản: Mexico : El Colegio de Mexico ,  1991
Ký hiệu phân loại: 339.420972
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Autoexplotación forzada y equidad por empobrecimiento : la distribución del ingreso familiar en México, (1977-1984) / Fernando Cortes, Rosa María Rubalcava.
Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : Colegio de Mexico, Centro de Estudios Sociológicos,  1991.
Ký hiệu phân loại: 339.420972
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Basic Income
Thông tin xuất bản: Bloomsbury Academic,  2015
Ký hiệu phân loại: 339.354
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Bất ổn kinh tế vĩ mô ở Việt Nam : sách chuyên khảo / Hạ Thị Thiều Dao (chủ biên)... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Kinh tế TP.HCM,  2013
Ký hiệu phân loại: 339.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Beyond the market : designing nonmarket accounts for the United States / Katharine G. Abraham and Christopher Mackie, editors.
Thông tin xuất bản: Washington, DC : National Academies Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 339.373
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Brief principles of macroeconomics / N. Gregory Mankiw.
Thông tin xuất bản: Mason, OH : South-Western Cengage Learning,  2008
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Brief principles of macroeconomics / N. Gregory Mankiw.
Thông tin xuất bản: Mason, OH : South-Western Cengage Learning,  2012
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến giá chứng khoán Việt Nam. / Nguyễn Quý Long; Lê Đức Thắng (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 332.63222
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Cách nền kinh tế vận hành niềm tin sự sụp đổ và những lời tiên tri tự đúng = : How the economy works : confidence, crashes and self-fulfilling prophecies / Roger E. A. Famer ; Trần Mai Sơn, Dương Thu Thuỷ (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tri thức ,  2016
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cải cách và sự phát triển : Tiểu luận / Nguyễn Trần Bạt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn,  2005
Ký hiệu phân loại: 339.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chapter 1 Trans-Imperial, Transnational and Decentralized : The Traffic of African Slaves to Spanish America and Across the Isthmus of Panama, 1508-1651
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2021
Ký hiệu phân loại: 339.47098
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter 11 "That in the Reducciones Had Been Noise of Weapons . . ." : The Introduction of Firearms in the Seventeenth-Century Jesuit Missions of Paraguay
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2021
Ký hiệu phân loại: 339.47098
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter 3 European Imperialism, War, Strategic Commodities and Ecological Limits : The Diffusion of Hemp in Spanish South America and Its Ghost Fibers
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2021
Ký hiệu phân loại: 339.47098
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter 8 In the Kitchen : Slave Agency and African Cuisine in the West Indies
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2021
Ký hiệu phân loại: 339.47098
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
China's financial stability : inherent logic and basic framework / Dexu He, Chinese Academy of Social Sciences, China.
Thông tin xuất bản: New Jersey : World Scientific,  2017
Ký hiệu phân loại: 339.50951
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chính sách tiền tệ và điều tiết vĩ mô của ngân hàng Trung Ương / Lê Vinh Danh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2005
Ký hiệu phân loại: 332.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Classical macroeconomics elektronisk ressurs : some modern variations and distortions / James C.W. Ahiakpor
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge ,  2003
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Combating inequality : the global North and South / edited by Alexander Gallas, Hansjörg Herr, Frank Hoffer and Christoph Scherrer
Thông tin xuất bản: New York, NY : Routledge, Taylor & Francis Group,  2016
Ký hiệu phân loại: 339.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Commitment to Equity Handbook : Estimating the Impact of Fiscal Policy on Inequality and Poverty / Nora Lustig, editor.
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Brookings Institution Press,  [2018]
Ký hiệu phân loại: 339.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Commitment to Equity Handbook Estimating the Impact of Fiscal Policy on Inequality and Poverty/ Nora Lustig, editor.
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Brookings Institution Press,  2018
Ký hiệu phân loại: 339.220727
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Computational macroeconomics for the open economy / G.C. Lim and Paul D. McNelis.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 339.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Confronting poverty in Iraq : main findings.
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : World Bank,  2011
Ký hiệu phân loại: 339.4609567
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Consuming behaviour / John Desmond.
Thông tin xuất bản: Basingstoke ; New York : Palgrave,  2003.
Ký hiệu phân loại: 339.47
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Consuming Life in Post-Bubble Japan
Thông tin xuất bản: Amsterdam University Press  2018
Ký hiệu phân loại: 339.470952
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Consuming Life in Post-Bubble Japan
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Amsterdam University Press ,  2018
Ký hiệu phân loại: 339.470952
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Consuming Life in Post-Bubble Japan / edited by Katarzyna J. Cwiertka and Ewa Machotka.
Thông tin xuất bản: Baltimore, Maryland : Project Muse,  2020
Ký hiệu phân loại: 339.470952
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Consuming Life in Post-Bubble Japan edited by Katarzyna J. Cwiertka and Ewa Machotka.
Thông tin xuất bản: Baltimore, Maryland : Project Muse,  2020
Ký hiệu phân loại: 339.470952
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Consumption Corridors : Living a Good Life within Sustainable Limits
Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge,  2021
Ký hiệu phân loại: 339.47
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
CoreMacroeconomics / Eric P. Chiang, Florida Atlantic University, Gerald W. Stone, Metropolitan State University of Denver.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Worth Publishers,  2014
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Current Federal Reserve policy under the lens of economic history : essays to commemorate the Federal Reserve System's centennial / edited by Owen F. Humpage, Federal Reserve Bank of Cleveland.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Cambridge University Press,  2015.
Ký hiệu phân loại: 339.530973
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
De colonia a nación
Thông tin xuất bản: Mexico : El Colegio de Mexico ,  2001
Ký hiệu phân loại: 339.410972
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
De colonia a nación : impuestos y política en México, 1750-1860 / Carlos Marichal, Daniela Marino, compiladores ; Ana Lidia García Peña ...[et l.].
Thông tin xuất bản: Mexico : El Colegio de Mexico, Centro de Estudios Históricos,  2001.
Ký hiệu phân loại: 339.410972
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Determinants of Financial Development [electronic resource] / by Y. Huang.
Thông tin xuất bản: London : Palgrave Macmillan UK : Imprint: Palgrave Macmillan,  2011
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Development and Poverty Reduction : A Global Comparative Perspective
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2019
Ký hiệu phân loại: 339.46
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Distribución del ingreso y crecimiento en México : un análisis de ideas estructuralistas / Nora Lustig.
Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : Colegio de Mexico,  1981.
Ký hiệu phân loại: 339.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Distribución del ingreso y crecimiento en México un análisis de ideas estructuralistas / Nora Lustig.
Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : Colegio de Mexico,  1981
Ký hiệu phân loại: 339.20972
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Disuguaglianza economica nelle società preindustriali: cause ed effetti / Economic inequality in pre-industrial societies: causes and effect
Thông tin xuất bản: Florence Firenze University Press  2020
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Đổi mới vài nét lớn của một chính sách kinh tế Việt Nam / Nguyễn Xuân Oánh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  2000
Ký hiệu phân loại: 339.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Duurzaamheid als uitdaging
Thông tin xuất bản: Den Haag : WRR,  1997
Ký hiệu phân loại: 339.927
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Eating from One Pot : The dynamics of survival in poor South African households / Sarah Mosoetsa.
Thông tin xuất bản: Johannesburg : Wits University Press,  2011.
Ký hiệu phân loại: 339.470968
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Eating from One Pot The dynamics of survival in poor South African households / Sarah Mosoetsa.
Thông tin xuất bản: Johannesburg : Wits University Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 339.470968
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Econometric Analysis in Poverty Research
Thông tin xuất bản: Peter Lang AG ,  2009
Ký hiệu phân loại: 339.46091724
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Economic management in a volatile environment : monetary and financial issues / Ramkishen S. Rajan, George Mason University and National University of Singapore and Sasidaran Gopalan, The Hong Kong University of Science and Technology.
Thông tin xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York, NY : Palgrave Macmillan,  2015.
Ký hiệu phân loại: 339.5091724
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Effizienz- und Verteilungswirkungen des Steuersystems Dieter Pohmer
Thông tin xuất bản: Frankfurt a.M. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften  2018
Ký hiệu phân loại: 339.5
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
El fracaso de la reforma fiscal de 1961 / Urquidi, Víctor L ; Aboites, Luis ; Unda Gutiérrez, Mónica.
Thông tin xuất bản: Mexico : El Colegio de Mexico ,  2011
Ký hiệu phân loại: 339.52097209046
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
El fracaso de la reforma fiscal de 1961 : artículos publicados y documentos del archivo de Víctor L. Urquidi en torno a la cuestión tributaria en México / [Víctor L. Urquidi] ; Luis Aboites Aguilar, Mónica Unda Gutierrez, selección y ensayo introductorio.
Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : Colegio de Mexico,  2011.
Ký hiệu phân loại: 339.5
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Emergent macroeconomics : an agent-based approach to business fluctuations / Domenico Delli Gatti ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Milan ; New York : Springer,  2008
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Equilibrium in economics : scope and limits / edited by Valeria Mosini.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2007.
Ký hiệu phân loại: 339.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Essays in Dynamic General Equilibrium Theory [electronic resource] : Festschrift for David Cass / Alessandro Citanna ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg,  2005.
Ký hiệu phân loại: 339.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Financial Crisis Management and Democracy [electronic resource] : Lessons from Europe and Latin America / edited by Bettina De Souza Guilherme, Christian Ghymers, Stephany Griffith-Jones, Andrea Ribeiro Hoffmann.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Finding equilibrium : Arrow, Debreu, McKenzie and the problem of scientific credit / Till Düppe and E. Roy Weintrau
Thông tin xuất bản: Princeton, New Jersey : Princeton University Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 339.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Foundations for a disequilibrium theory of the business cycle : qualitative analysis and quantitative assessment / Carl Chiarella, Peter Flaschel, Reiner Franke.
Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press,  2005.
Ký hiệu phân loại: 339.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
From crisis to confidence : macroeconomics after the crash / Roger Koppl.
Thông tin xuất bản: London : Institute of Economic Affairs,  2014.
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
General equilibrium and game theory : ten papers / Andreu Mas-Colell ; with an Introduction by Hugo F. Sonnenschein.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press,  2016.
Ký hiệu phân loại: 339.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
General equilibrium, overlapping generations models, and optimal growth theory [electronic resource] / Truman F. Bewley.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : Harvard University Press,  2007.
Ký hiệu phân loại: 339.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ văn phòng phẩm cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Tp.Hồ Chí Minh / Huỳnh Ngọc Quí; Phạm Thị Hà (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 339.47
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Global and national macroeconometric modelling : a long-run structural approach / Anthony Garratt ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press,  2006.
Ký hiệu phân loại: 339.015195
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Globalisation and Poverty
Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon ; New York, NY : Taylor & Francis,  2006
Ký hiệu phân loại: 339.46091724
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Greening the Financial Sector [electronic resource] : How to Mainstream Environmental Finance in Developing Countries / edited by Doris Köhn.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2012
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Hands on or hands off? : the nature and process of economic policy in Hong Kong / Tony Latter.
Thông tin xuất bản: Hong Kong : London : Hong Kong University Press ; Eurospan [distributor],  2007.
Ký hiệu phân loại: 339.5095125
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
How the economy works : confidence, crashes and self-fulfilling prophecies / Roger E. A. Farmer.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Oxford University Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hướng dẫn thực hành môn kinh tế học vĩ mô / Nguyễn Văn Dần.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2009
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
In Quest of the Craft : Economic Modeling for the 21st Century
Thông tin xuất bản: Florence Firenze University Press  2015
Ký hiệu phân loại: 339.015118
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
In the Wake of the Crisis : Leading Economists Reassess Economic Policy
Thông tin xuất bản: Cambridge The MIT Press  2012
Ký hiệu phân loại: 339.5
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
In the wake of the crisis : leading economists reassess economic policy / edited by Olivier J. Blanchard, David Romer, Michael Spence and Joseph Stiglitz.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : MIT Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 339.5
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Inflation targeting in the world economy / Edwin M. Truman.
Thông tin xuất bản: Washington, DC : Institute for International Econommics,  2003.
Ký hiệu phân loại: 339.53
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Inheriting wealth in America : future boom or bust? / Edward N. Wolff ; with a Chapter by Maury Gittleman.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Oxford University Press,  2015
Ký hiệu phân loại: 339.220973
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Innovation by demand: An interdisciplinary approach to the study of demand and its role in innovation
Thông tin xuất bản: Manchester ; New York : Manchester University Press,  2002
Ký hiệu phân loại: 339.47
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Input-output economics / Wassily Leontief.
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press,  1986.
Ký hiệu phân loại: 339.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Inside the Fed [electronic resource] : monetary policy and its management, Martin through Greenspan to Bernanke / Stephen H. Axilrod.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 339.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Instructor's Resource Guide to Accompany Macroeconomics" / D.K. Miles.
Thông tin xuất bản: [kđ] : John Wiley & Sons Inc,  2001
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Inter- und intragenerative Umverteilung im deutschen Steuer-Transfer-System Langfristige Wirkungen im Lebenszyklus Gerold Krause-Junk, Tobias Arens
Thông tin xuất bản: Frankfurt a.M. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften  2018
Ký hiệu phân loại: 339.5220943
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Introduction to Central Banking [electronic resource] / by Ulrich Bindseil, Alessio Fotia.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Kapitalsteuerwettbewerb zwischen Nationalstaaten - unter besonderer Berücksichtigung Deutschlands Eine empirische Analyse CEGE - Centrum für Europa-,, Renate Ohr, Peter Schwarz
Thông tin xuất bản: Frankfurt a.M. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften  2018
Ký hiệu phân loại: 339.5250943
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Kinh tế học vĩ mô / Nguyễn Văn Luân chủ biên, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Trình.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2005
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế học vĩ mô / David Begg,Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch; Nhóm giảng viên Khoa kinh tế học đại học kinh tế Quốc dân (dịch); Trần Phú Thuyết (hiệu đính)
Thông tin xuất bản: Hà Nội. : Thống kê,  2009
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế học vĩ mô / David Begg,Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch; Nhóm giảng viên Khoa kinh tế học đại học kinh tế Quốc dân (dịch); Trần Phú Thuyết (hiệu đính)
Thông tin xuất bản: H. : Thống kê,  2012
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế học vĩ mô / David Begg...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: H. : Thống kê,  2010
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế học Vĩ Mô / Lê Bảo Lâm, Lâm Thị Hà, Nguyễn Thái Bảo Vi.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại Học Mở Tp.Hồ Chí Minh,  2006
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế học vĩ mô / Nguyễn Văn Luân
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  1995
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế học vĩ mô / Nguyễn Văn Luân chủ biên ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế học vĩ mô : bài tập / Damin Ward, David Begg
Thông tin xuất bản: H. : Thống kê,  2010
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế học vĩ mô : bài tập / David Begg, Damian Ward; Nhóm giảng viên Khoa kinh tế học đại học kinh tế Quốc dân (dịch); Nguyễn Văn Công, Hồ Đình Bảo (hiệu đính)
Thông tin xuất bản: H. : Thống kê,  2009
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế học vĩ mô : giáo trình dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối ngành kinh tế / Bộ giáo dục và đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2005
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kinh tế học vĩ mô : phần cơ bản / Nguyễn Thái Thảo Vy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2011
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế học vĩ mô :dùng trong các trường ĐH , Cao Đẳng khối kinh tế / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1997
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế vĩ mô / Lê Đình Thái.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kinh tế vĩ mô / Lê Đình Thái.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kinh tế vĩ mô / Lê Đình Thái.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kinh tế vĩ mô / Lê Đình Thái.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kinh tế vĩ mô / Lê Đình Thái.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kinh tế vĩ mô / Robert C.Guell; Nguyễn Văn Dung(dịch).
Thông tin xuất bản: Đồng Nai : Tổng hợp Đồng Nai,  2009
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế vĩ mô : bài giảng / Nguyễn Văn Ngọc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh Tế Quốc Dân,  2007
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kinh tế vĩ mô : tóm tắt - bài tập - trắc nghiệm / Nguyễn Như Ý...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế TP. Hồ Chí Minh,  2019
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế vĩ mô : Tóm tắt, bài tập, trắc nghiệm / Nguyễn Như Ý ... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  1998
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế vĩ mô : tóm tắt-bài tập-trắc nghiệm / Trần Thị Bích Dung...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế vĩ mô = Issues in economics today / Robert C.Guell; Nguyễn Văn Dung(dịch).
Thông tin xuất bản: Đồng Nai : Tổng hợp Đồng Nai,  2012
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế vĩ mô = Macroeconomic / Nguyễn Minh Tuấn, Trần Nguyễn Minh Ái.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2015
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở / Nguyễn Văn Dần, Trần Xuân Hải.
Thông tin xuất bản: H. : Tài chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế vĩ mô phân tích / Phạm Chung, Trần Văn Hùng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2002
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kinh tế vĩ mô phân tích = macroeconomics analysis / Phạm Chung, Trần Văn Hùng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kontrolltheoretische Ansaetze in makrooekonometrischen Modellen
Thông tin xuất bản: Bern Peter Lang International Academic Publishers  1986
Ký hiệu phân loại: 339.5011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Kontrolltheoretische Ansätze in makroökonometrischen Modellen Heinz König
Thông tin xuất bản: Frankfurt a.M. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften  2018
Ký hiệu phân loại: 339.5011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Krugman's macroeconomics for AP / Margaret Ray and David Anderson.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Worth Publishers,  2009
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
La desigualdad económica en México / Adalberto García Rocha.
Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : El Colegio de Mexico, Centro de Estudios Económicos,  1986.
Ký hiệu phân loại: 339.20972
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
La desigualdad económica en México Adalberto García Rocha.
Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : El Colegio de Mexico, Centro de Estudios Económicos,  1986
Ký hiệu phân loại: 339.3720151
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
La pauvrete dans une Afrique en essor [electronic resource] / Kathleen Beegle.
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : The World Bank,  2017.
Ký hiệu phân loại: 339.46096
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Lectures on macroeconomics / Olivier Jean Blanchard and Stanley Fischer.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  1989
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Living standards in the past : new perspectives on well-being in Asia and Europe / edited by Robert C. Allen, Tommy Bengtsson, and Martin Dribe.
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press,  2005.
Ký hiệu phân loại: 339.42
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Macro Economics / Ernest Hall Robert, B Taylor John.
Thông tin xuất bản: [kđ] : W.W. Norton Co.,  1996
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Macroeconomic essentials : understanding economics in the news / Peter E. Kennedy.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  2000.
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Macroeconomic modelling for policy analysis
Thông tin xuất bản: Florence Firenze University Press  2013
Ký hiệu phân loại: 339.011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Macroeconomic Policies and Poverty
Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon ; New York, NY : Taylor & Francis,  2006
Ký hiệu phân loại: 339.46
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Macroeconomic theory and macroeconomic pedagogy / edited by Giuseppe Fontana, Mark Setterfield.
Thông tin xuất bản: London : Palgrave Macmillan,  2010
Ký hiệu phân loại: 339.000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Macroeconomics
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2005
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Macroeconomics / N. Gregory Mankiw.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Worth Publishers,  2009
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Macroeconomics / N. Gregory Mankiw.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Worth,  2013
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Macroeconomics / Olivier Blanchard, International Monetary Fund, Massachusetts Institute of Technology, David R. Johnson, Wilfrid Laurier University.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2017
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Macroeconomics / R. Glenn Hubbard, Anthony Patrick O'Brien, Matthew Rafferty.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2012
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Macroeconomics / Stephen D. Williamson.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2014
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Macroeconomics / Stephen L. Slavin.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : McGraw-Hill,  2008
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Macroeconomics / Steven E. Landsburg, Lauren J. Feinstone.
Thông tin xuất bản: USA : McGraw-Hill,  1997
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Macroeconomics /Andrew B. Abel, Ben S. Bernanke and Dean Croushore.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Pearson / Adison Wesley,  2008
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Macroeconomics : economic crisis update / Charles I. Jones.
Thông tin xuất bản: New York : W. W. Norton & Co.,  2010
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Macroeconomics : Principle, problems, and policies / Campbell R. Mcconnell, Stanley L. Brue.
Thông tin xuất bản: Mcgraw-Hill / Irwin ,  2007
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Macroeconomics : principles and policy / William J. Baumol, Alan S. Blinder.
Thông tin xuất bản: Mason, OH : South-Western Cengage Learning,  2008
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Macroeconomics : Principles and policy / William J. Baumol, Alan S. Blinder.
Thông tin xuất bản: Singapore : Thomson South-Western,  2006
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Macroeconomics : principles, applications, and tools / Arthur O'Sullivan, Steven M. Sheffrin, Stephen J. Perez.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2014
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Macroeconomics : principles, problems, and policies / Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2005
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Macroeconomics : principles, Problems, and Policies / Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2008
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Macroeconomics : private and public choice / James D. Gwartney ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Australia : Mason, OH : South-Western Cengage Learning,  2011
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Macroeconomics : understanding the wealth of nations / David Miles, Andrew Scott.
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley & Sons,  2005
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Macroeconomics as a Second Language / Martha L. Olney.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley,  2011
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Macroeconomics demystified / August Swanenberg.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2005
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Measurement of Trends in Wellbeing, Poverty, and Inequality with Case Studies from Bolivia and Colombia Stephan Klasen, Melanie Grosse
Thông tin xuất bản: Frankfurt a.M. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften  2018
Ký hiệu phân loại: 339.460984
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Modelling interest-free economy : a study in macroeconomics and development / by Muhammad Anwar.
Thông tin xuất bản: Herndon, Va. : International Institute of Islamic Thought,  1987
Ký hiệu phân loại: 339.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Modern macroeconomics : its origins, development and current state / Brian Snowdon, Howard R. Vane.
Thông tin xuất bản: Northhampton, MA : E. Elgar,  2005
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Monetary theory / Alan A. Rabin.
Thông tin xuất bản: Cheltenham, UK : E. Elgar,  2004
Ký hiệu phân loại: 339.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Monetary theory and policy from Hume and Smith to Wicksell : money, credit, and the economy / Arie Arnon.
Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press,  2011.
Ký hiệu phân loại: 339.5/3
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nature's numbers : expanding the national economic accounts to include the environment / -
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : National Academy Press,  1999
Ký hiệu phân loại: 339.373
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
New contributions to monetary analysis : the foundations of an alternative economic paradigm / edited by Faruk Ülgen ... [et al.]
Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon ; New York : Routledge,  2013
Ký hiệu phân loại: 339.53
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nguyên lý kinh tế học vĩ mô / Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nguyên lý kinh tế vĩ mô : giáo trình / Nguyễn Văn Công chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nam : Lao Động,  2007
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Occupy in Deutschland
Thông tin xuất bản: Bielefeld, Germany transcript Verlag  2014
Ký hiệu phân loại: 339.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Oil to cash : fighting the resource curse through cash transfers / Todd Moss, Caroline Lambert, and Stephanie Majerowicz.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 339.522
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Path dependency and macroeconomics / edited by Philip Arestis and Malcolm Sawyer.
Thông tin xuất bản: New York : Palgrave Macmillan,  2009.
Ký hiệu phân loại: 339.010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Personal wealth from a global perspective / -
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press,  2008.
Ký hiệu phân loại: 339.22
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Políticas fiscales en México : un enfoque de equilibrio general / Jaime Serra Puche.
Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : Colegio de Mexico,  1981.
Ký hiệu phân loại: 339.5
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Políticas fiscales en México un enfoque de equilibrio general / Jaime Serra Puche.
Thông tin xuất bản: Mexico, D.F. : Colegio de Mexico,  1981
Ký hiệu phân loại: 339.520972
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Portfolios of the poor : how the world's poor live on $2 a day / Daryl Collins ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Princeton : Princeton University Press,  2009.
Ký hiệu phân loại: 339.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Post-crisis fiscal policy / edited by Carlo Cottarelli, Philip Gerson, and Abdelhak Senhadji.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 339.52
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Poverty in a rising Africa / Kathleen Beegle, Luc Christiaensen, Andrew Dabalen, Isis Gaddis.
Thông tin xuất bản: Washington DC : World Bank Group,  2016
Ký hiệu phân loại: 339.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Poverty in Guatemala. / World Bank The.
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : The World Bank,  2003
Ký hiệu phân loại: 339.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Poverty reduction and good governance : report of the Committee for Development Policy on the sixth session, 29 March-2 April 2004 / United Nations. Economic and Social Council. Committee for Development Policy, United Nations. Department of Economic and Social Affairs.
Thông tin xuất bản: New York : United Nations,  2004.
Ký hiệu phân loại: 339.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Poverty Reduction Strategies / Kircher, Philipp.
Thông tin xuất bản: Frankfurt am Main : Peter Lang AG ,  2002
Ký hiệu phân loại: 339.46
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Poverty Reduction Strategies : A comparative study applied to empirical research
Thông tin xuất bản: Bern Peter Lang International Academic Publishers  2018
Ký hiệu phân loại: 339.46
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Poverty, Income Growth and Inequality in Paraguay During the 1990s
Thông tin xuất bản: Bern Peter Lang International Academic Publishers  2018
Ký hiệu phân loại: 339.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Poverty, Income Growth and Inequality in Paraguay During the 1990s / Otter, Thomas.
Thông tin xuất bản: Frankfurt am Main : Peter Lang AG ,  2008
Ký hiệu phân loại: 339.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Poverty, Inequality and Growth in Developing Countries : Theoretical and empirical approaches
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2015
Ký hiệu phân loại: 339.46091724
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Principles of macroeconomics / Lee Coppock, Dirk Mateer
Thông tin xuất bản: New York : W. W. Norton & Company,  2014
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Principles of macro-economics / Robert H. Frank, Ben S. Bernanke ; with the assistance of Roger T. Kaufman.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2007
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Principles of macroeconomics in New Zealand / N Gregory Mankiw, Debasis Bandyopadhyay, Paul Wooding.
Thông tin xuất bản: South Melbourne : Cengage Learning,  2009
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Progress and confusion : the state of macroeconomic policy / edited by Olivier Blanchard, Raghuram Rajan, Kenneth Rogoff, and Lawrence H. Summers.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  2016
Ký hiệu phân loại: 339.5
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Quantitative easing as a highway to hyperinflation / Imad A. Moosa, Royal Melbourne Institute of Technology, Australia.
Thông tin xuất bản: New Jersey : World Scientific,  2014
Ký hiệu phân loại: 339.53
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Quantum macroeconomics : the legacy of Bernard Schmitt / edited by Jean-Luc Bailly, Alvaro Cencini and Sergio Rossi.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group,  2017.
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Recursive macroeconomic theory / Lars Ljungqvist, Thomas J. Sargent.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  2000
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Recursive macroeconomic theory / Lars Ljungqvist, Thomas J. Sargent.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  2004
Ký hiệu phân loại: 339.0151135
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Re-examining monetary and fiscal policy for the 21st century / Philip Arestis, Malcolm Sawyer.
Thông tin xuất bản: Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar,  2004
Ký hiệu phân loại: 339.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Regional Monetary Policy
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis,  2006
Ký hiệu phân loại: 339.53
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Reintroducing macroeconomics : a critical approach / Steven Mark Cohn.
Thông tin xuất bản: Armonk, N.Y. : M.E. Sharpe,  2007
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Restoring shared prosperity : a policy agenda from lading Keynesian economists / edited by Thomas I. Palley and Gustav Horn
Thông tin xuất bản: S.L. : Createspace,  2013
Ký hiệu phân loại: 339.21
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Saving and Investment in the Twenty-First Century [electronic resource] : The Great Divergence / by Carl Christian von Weizsäcker, Hagen M. Krämer.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Scope of Selective Heterocycles from Organic and Pharmaceutical Perspective
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2016
Ký hiệu phân loại: 339.3
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Shaking the invisible hand : complexity, endogenous money and exogenous interest rates / by Basil John Moore.
Thông tin xuất bản: New York : Palgrave Macmillan,  2006.
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Staatsverschuldung und Stabilisierungspolitik in der Demokratie Zur neoinstitutionalistischen Kritik der keynesianischen Fiskalpolitik Cay Folkers, Thomas Michael Baum
Thông tin xuất bản: Frankfurt a.M. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften  2018
Ký hiệu phân loại: 339.52
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Stabilisierungspolitik bei supranationaler Geldpolitik und nationaler Fiskalpolitik Eine spieltheoretische Betrachtung Peter Spahn, Udo Vullhorst
Thông tin xuất bản: Frankfurt a.M. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften  2018
Ký hiệu phân loại: 339.5015195
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Stabilizing an unstable economy [electronic resource] / Hyman P. Minsky ; foreword by Henry Kaufman.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2008
Ký hiệu phân loại: 339.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
State Cash Resources and State Building in Europe 13th-18th century
Thông tin xuất bản: Institut de la gestion publique et du développement économique  2017
Ký hiệu phân loại: 339.02
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Statistical size distributions in economics and actuarial sciences / Christian Kleiber, Samuel Kotz.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2003.
Ký hiệu phân loại: 339.22
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Stochastic Discounted Cash Flow : A Theory of the Valuation of Firms
Thông tin xuất bản: Cham Springer Nature  2020
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Stochastic Discounted Cash Flow [electronic resource] : A Theory of the Valuation of Firms / by Lutz Kruschwitz, Andreas Löffler.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Structural changes, international trade and multisectoral modelling
Thông tin xuất bản: Firenze Firenze University Press  2008
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Studies in medium-run macroeconomics : growth, fluctuations, unemployment, inequality and policies / editors Hideyuki Adachi (Kobe University, Japan) Tamotsu Nakamura (Kobe University, Japan),Yasuyuki Osumi (University of Hyogo, Japan).
Thông tin xuất bản: NewJersey : World Scientific,  2015
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sustainable food consumption : a practice based approach / Elizabeth Sargant.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 339.486413
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Systemic risk, crises, and macroprudential regulation / Xavier Freixas, Luc Laeven, and Joseʹ-Luis Peydro�
Thông tin xuất bản: United States of America. : The MIT Press ,  2015
Ký hiệu phân loại: 339.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán VN - INDEX / Võ Thùy Dương; Tô Thị Nhật Minh (GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Taking a Common Concern Approach to Economic Inequality : Implications for (Cooperative) Sovereignty over Corporate Taxation
Thông tin xuất bản: Brill  2022
Ký hiệu phân loại: 339.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Taking on inequality [electronic resource] / World Bank Group.
Thông tin xuất bản: Washington, District of Columbia : World Bank Group,  2016
Ký hiệu phân loại: 339.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Taxation and the Financial Crisis
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 339.525
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The 1% and the Rest of Us : A Political Economy of Dominant Ownersh.
Thông tin xuất bản: London : Chicago : Zed Books, Limited Chicago Distribution Center [Distributor] Zed Books, Limited Chicago Distribution Center [Distributor]  2015
Ký hiệu phân loại: 339.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The conservative nanny state : how the wealthy use the government to stay rich and get richer / Dean Baker.
Thông tin xuất bản: Washington D.C. , Center for economic and political research  2006
Ký hiệu phân loại: 339.20973
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The conservative nanny state : how the wealthy use the government to stay rich and get richer / Dean Baker.
Thông tin xuất bản: Washington D.C. , Center for economic and political research  2006
Ký hiệu phân loại: 339.20973
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The creation of wealth and poverty : means and ways / Hassan Bougrine.
Thông tin xuất bản: New York : Routledge/Taylor & Francis Group,  2017.
Ký hiệu phân loại: 339.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The current state of macroeconomics : leading thinkers in conversation / Carlos Usabiaga Ibáñez.
Thông tin xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire : New York : Macmillan ; St. Martin's Press,  1999.
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The driving force of the collective : post-austrian theory in response to Israel Kirzner / Guinevere Liberty Nell.
Thông tin xuất bản: London ; [New York] : Palgrave Macmillan,  2017.
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The econometrics of macroeconomic modelling [electronic resource] / Gunnar Bårdsen ... [et al.]
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 339.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The Evolution of Macroeconomic Theory and Policy [electronic resource] / by Kamran Dadkhah.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg,  2009.
Ký hiệu phân loại: 339.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The fortune at the bottom of the pyramid /C. K. Prahalad.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Wharton School Publishing,  2005
Ký hiệu phân loại: 339.4/6/091724
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The foundations of modern macroeconomics / Ben J. Heijdra, Frederick van der Ploeg.
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press,  2002
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The Geography of American Poverty : Is There a Need for Place-Based Policies? / Mark D. Partridge, Dan S. Rickman.
Thông tin xuất bản: Kalamazoo, Mich. : W.E. Upjohn Institute for Employment Research,  2006.
Ký hiệu phân loại: 339.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Geography of American Poverty Is There a Need for Place-Based Policies?/ Mark D. Partridge, Dan S. Rickman.
Thông tin xuất bản: Kalamazoo, Mich. : W.E. Upjohn Institute for Employment Research,  2006
Ký hiệu phân loại: 339.460973
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The globalization of poverty and the new world order / Michel Chossudovsky.
Thông tin xuất bản: Pincourt, Québec : Global Research,  c2003
Ký hiệu phân loại: 339.46091724
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The great escape : health, wealth, and the origins of inequality / Angus Deaton.
Thông tin xuất bản: Princeton : Princeton University Press,  2013
Ký hiệu phân loại: 339.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The Haves and the Have-Nots elektronisk ressurs
Thông tin xuất bản: New York : Basic Books ,  2010
Ký hiệu phân loại: 339.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The interdisciplinary science of consumption / Stephanie D. Preston, Morten L. Kringelbach, and Brian Knutson, editors.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 339.47
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The interdisciplinary science of consumption / Stephanie D. Preston, Morten L. Kringelbach, and Brian Knutson, editors.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 339.47
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Japanese Banking Crisis [electronic resource] / by Ryozo Himino.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Singapore : Imprint: Palgrave Macmillan,  2021
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The limits of stabilization : infrastructure, public deficits, and growth in Latin America / edited by William Easterly, Luis Servén.
Thông tin xuất bản: Palo Alto, Calif. : Washington, D.C. : Stanford University Press ; World Bank,  2003
Ký hiệu phân loại: 339.5098
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The macro economy today / Bradley R. Schiller.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2008
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The macrodynamics of capitalism : elements for a synthesis of Marx, Keynes and Schumpeter / Peter Flaschel.
Thông tin xuất bản: Berlin ;London : Springer ,  2009
Ký hiệu phân loại: 339.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The mechanics of a strong Euro Area : IMF policy analysis / editors Petya Koeva Brooks and Mahmood Pradhan.
Thông tin xuất bản: [Washington, D. C.] : International Monetary Fund,  2015
Ký hiệu phân loại: 339.53094
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The Microeconomy today / R. Schiller Bradley.
Thông tin xuất bản: USA : McGraw-Hill Irwin,  2004
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The microfoundations delusion : metaphor and dogma in the history of macroeconomics / J.E. King.
Thông tin xuất bản: Cheltenham ; Northampton, MA : Edward Elgar,  2012
Ký hiệu phân loại: 339.09
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The money makers : how Roosevelt and Keynes ended the Depression, defeated fascism, and secured a prosperous peace / Eric Rauchway.
Thông tin xuất bản: New York : Basic Books, a member of the Perseus Book Group,  2015
Ký hiệu phân loại: 339.53097309043
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The new fiscal sociology : taxation in comparative and historical perspective / edited by Isaac William Martin, Ajay K. Mehrotra, Monica Prasad.
Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press,  2009.
Ký hiệu phân loại: 339.525
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The political economy of U.S. monetary policy : how the Federal Reserve gained control and uses it / Edwin Dickens.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2016.
Ký hiệu phân loại: 339.53
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The power of a single number : a political history of GDP / Philipp Lepenies ; translated by Jeremy Gaines.
Thông tin xuất bản: New York : Columbia University Press,  2016.
Ký hiệu phân loại: 339.3109
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The Rational expectations revolution : readings from the front line / edited by Preston J. Miller.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  1994
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The South African index of multiple deprivation for children : census 2001 / Helen Barnes ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Cape Town : [Chicago, Ill.] : HSRC Press ; distributed in North America by Independent Publishers Group,  2007.
Ký hiệu phân loại: 339.460968
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Theories of consumption / John Storey.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group,  2017.
Ký hiệu phân loại: 339.4701
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Time and money : the macroeconomics of capital structure / Roger W. Garrison.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2001
Ký hiệu phân loại: 339.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tình hình ùn tắc giao thông nội thành TP. HCM và một số giải pháp vĩ mô / Lê Nguyễn Danh Khoa. Cao Thị Duyên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 388.4
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Top incomes : a global perspective / edited by A.B. Atkinson, T. Piketty.
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 339.22
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Towards Human Development : New Approaches to Macroeconomics and Inequality / Edited by Giovanni Andrea Cornia and Frances Stewart.
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press,  2014.
Ký hiệu phân loại: 339.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Từ điển phân tích kinh tế kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, lí thuyết trò chơi v.v... / Nguyễn Đôn Phước.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tri Thức,  2002
Ký hiệu phân loại: 330.3
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Understanding consumption / Angus Deaton.
Thông tin xuất bản: Oxford : New York : Clarendon Press ; Oxford University Press,  1992.
Ký hiệu phân loại: 339.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Unpaid Work and the Economy
Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon ; New York, NY : Taylor & Francis,  2003
Ký hiệu phân loại: 339.470820945
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Urban Socio-Economic Segregation and Income Inequality : A Global Perspective
Thông tin xuất bản: Springer Nature  2021
Ký hiệu phân loại: 339.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Van dubbeltjes en kwartjes. Een literatuurstudie over de ongelijkheid in de Nederlandse inkomensverdeling
Thông tin xuất bản: 's Gravenhage : WRR,  1976
Ký hiệu phân loại: 339.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Varieties of economic inequality / edited by Sebastiano Fadda and Pasquale Tridico.
Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, Taylor & Francis Group,  2016.
Ký hiệu phân loại: 339.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Vermögenspreisinflation als wirtschaftspolitische Herausforderung Wolf Schäfer, Christoph Kimmel
Thông tin xuất bản: Frankfurt a.M. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften  2018
Ký hiệu phân loại: 339.53
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Verteilungswirkungen der Staatsverschuldung : Eine kreislauftheoretische Inzidenzbetrachtung
Thông tin xuất bản: Bern Peter Lang International Academic Publishers  1980
Ký hiệu phân loại: 339.523
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Verteilungswirkungen der Staatsverschuldung Eine kreislauftheoretische Inzidenzbetrachtung Alois Oberhauser
Thông tin xuất bản: Frankfurt a.M. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften  2018
Ký hiệu phân loại: 339.523
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Wage-led growth : an equitable strategy for economic recovery / edited by Marc Lavoie Professor, Department of Economics, University of Ottawa, Canada and Engelbert Stockhammer, Professor of Economics at Kingston University, UK.
Thông tin xuất bản: New York : Palgrave Macmillan,  2013.
Ký hiệu phân loại: 339.41
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Wealth of persons : economics with a human face / John McNerney ; foreword by David Walsh.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 339.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
What Do We Buy? : : a look at goods and services / Robin Nelson
Thông tin xuất bản: Lerner Publications ,  2010
Ký hiệu phân loại: 339.47
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
What do we know about globalization? : issues of poverty and income distribution / Guillermo de la Dehesa.
Thông tin xuất bản: Malden, MA ; Oxford : Blackwell Pub,  2007.
Ký hiệu phân loại: 339.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
What have we learned? : macroeconomic policy after the crisis / edited by George Akerlof, Olivier Blanchard, David Romer, and Joseph Stiglitz.
Thông tin xuất bản: [Washington, D.C.] : Cambridge, Massachusetts : International Monetary Fund ; The MIT Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 339.5
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
What the Victorians threw away / Tom Licence.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 339.47094109034
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
When things fall apart / Nora Dudwick.
Thông tin xuất bản: nt : World Bank,  2003
Ký hiệu phân loại: 339.46
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Why poverty persists : poverty dynamics in Asia and Africa / edited by Bob Baulch.
Thông tin xuất bản: Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar,  2011
Ký hiệu phân loại: 339.46095
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
World poverty / Sylvia Whitman ; foreword by Steven N. Durlauf.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Facts On File, Inc.,  c2008.
Ký hiệu phân loại: 339.46
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Zur Theorie der längerfristigen Wirkungen «expansiver» Fiskalpolitik Eine dynamische Analyse unter besonderer Berücksichtigung der staatlichen Budgetbeschränkung und ausgewählter Möglichkeiten der öffentlichen Defizitfinanzierung Gerold Krause-Junk, Peter Bartsch
Thông tin xuất bản: Frankfurt a.M. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften  2018
Ký hiệu phân loại: 339.523
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở