TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Pháp luật đại cương (25 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Fundamentals of Law
 
Giáo trình Pháp luật đại cương (dành cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng không chuyên ngành Luật) / Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư Phạm,  2018
Ký hiệu phân loại: 340
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình pháp luật đại cương / Mai Hồng Quỳ (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư phạm,  2015
Ký hiệu phân loại: 340
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình pháp luật đại cương / Vũ Quang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội,  2017
Ký hiệu phân loại: 340
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình pháp luật đại cương : dùng cho các ngành trình độ cao đẳng / Phan Thị Hồng Oanh (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2020
Ký hiệu phân loại: 340
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cho môn học pháp luật đại cương / Nguyễn Anh Tuấn, Trần Thúy Nga
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2014
Ký hiệu phân loại: 340
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hỏi và đáp pháp luật đại cương / Trần Thị Cúc, Nguyễn Thị Phượng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2009
Ký hiệu phân loại: 340
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Pháp luật đại cương / Bùi Ngọc Tuyển, Trần Anh Thục Đoan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại Học Mở TP.HCM,  2005
Ký hiệu phân loại: 340
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Pháp luật đại cương / Đoàn Công Thức, Nguyễn Thị Bé Hai, Đoàn Nguyễn Hạnh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 340
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Pháp luật đại cương / Đoàn Công Thức, Nguyễn Thị Bé Hai.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2010
Ký hiệu phân loại: 340
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Pháp luật đại cương / Nguyễn Văn Thạch, Võ Thiện Chánh, Vũ Anh Sao.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 340
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Pháp luật đại cương / Phạm Hồng Thái ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2003
Ký hiệu phân loại: 340
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Pháp luật đại cương / Phan Thị Mỹ Hạnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 340
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Pháp luật đại cương / Vũ Đình Quyền.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2006
Ký hiệu phân loại: 340
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Pháp luật đại cương / Vũ Đình Quyền.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2007
Ký hiệu phân loại: 340
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Pháp luật đại cương : bài giảng / Ban Khoa học Cơ bản
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 340
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Pháp Luật đại cương : Bài giảng Môn học / Nguyễn Quốc Luật, Nguyễn Thị Hồng Vĩnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp ,  2002
Ký hiệu phân loại: 340
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Pháp luật đại cương : Đề cương bài giảng môn. / Phạm Thị Ngọt, Trần Hoàng Hải, Nguyễn Văn Hùng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  
Ký hiệu phân loại: 340
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Pháp luật đại cương : Dùng cho các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp / Lê Minh Toàn chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2005
Ký hiệu phân loại: 340
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Pháp luật đại cương : dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp / Lê Minh Toàn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia sự thật,  2019
Ký hiệu phân loại: 340
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Pháp luật đại cương : Dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp / Lê Minh Toàn (chủ biên), Lê Minh Thắng, Lê Thị Thu Hiền.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị quốc gia,  2010
Ký hiệu phân loại: 340
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Pháp luật đại cương : dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp / Lê Minh Toàn (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia,  2010
Ký hiệu phân loại: 340
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Pháp luật đại cương : Dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp / Lê Minh Toàn, Lê Minh Thắng, Nguyễn Bá Chiến.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Chính Trị Quốc Gia,  2003
Ký hiệu phân loại: 340
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Pháp Luật đại cương : Giáo trình / Diệp Thành Nguyên, Phan Trung Hiền.
Thông tin xuất bản: Cần Thơ : Đại học Cần Thơ ,  2009
Ký hiệu phân loại: 340
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Pháp luật đại cương : giáo trình / Dương Mỹ An (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2011
Ký hiệu phân loại: 340
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Pháp luật đại cương : giáo trình / Nguyễn Hợp Toàn (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2004
Ký hiệu phân loại: 340
Bộ sưu tập: Sách giáo trình